Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Asociacijos „Linava“ veiklos kronika 2003 m.

SAUSIS

Sausio 1 d. įvedamas vizų režimas į Rusija, Baltarusijа, Ukrainа. Asociacija „Linava“ tarpininkauja, išduodant vizas į minėtas šalis.

Sausio 21 d. vyko asociacijos „Linava“ spaudos konferencija, kurioje apžvelgti pagrindiniai asociacijos 2002 m. veiklos aspektai bei perspektyvos 2003 m.

Sausio 27 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovais susitiko su Vyriausybės vadovu Algirdu Brazausku. šiame susitikime aptarti ir Lietuvos vežėjams aktualūs klausimai - tranzito sаlygos Lietuvoje, žalios kortos sistema, profesinis vairuotojų rengimas bei degalų importo muito mokesčiai.

Sausio 28 d. Muitinės departamento direktoriaus pavaduotojas J. Miškinis, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, TIR departamento direktorius H. Giedrys Minske susitiko su Baltarusijos valstybinio muitinės komiteto pirmininko pavaduotoju V. Gošinu ir suderino konkrečiа datа dėl privalomos palydos atšaukimo Lietuvos vežėjams Baltarusijos muitų teritorijoje paskutinei, trečiajai Lietuvos vežėjų grupei (300 įmonių, nepadariusių TIR procedūros pažeidimų) nuo vasario 4 d.

Sausio 31 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko pasitarimas dėl degalų įvežimo į Lenkijа problemos sprendimo. Asociacija „Linava“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Užsienio reikalų bei Finansų ministerijas, prašydama pareikšti protesto notа Lenkijos kompetentingoms institucijoms dėl degalų įvežimo neteisėto apribojimo.

VASARIS

Vasario 10-11 d. Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) kvietimu į ženevа susirinko prie TIR konvencijos prisijungusių šalių muitinių bei nacionalinių asociacijų atstovai aptarti TIR konvencijos taikymo bei TIR sistemos veikimo aktualijų. Tomis dienomis vyko ir Jungtinių Tautų Europos Ekonominės bendrijos Kelių transporto komiteto posėdis bei TIR seminaras, kuriame pasirašytas bendradarbiavimo protokolas tarp asociacijos „Linava“, Rusijos Federacijos valstybinio muitų komiteto ir IRU. Panašūs bendradarbiavimo protokolai pasirašyti ir su Ukrainos, Baltarusijos, Kazachstano, Latvijos, Rusijos, Estijos ir Bulgarijos nacionalinėmis vežėjų asociacijomis. Pažymėtina, kad Rusijos Federacijos valstybinio muitų komiteto ir IRU atstovai labai palankiai įvertino asociacijos „Linava“ nuveiktus darbus, susijusius su TIR sistemos veikla Lietuvoje.

Vasario 19 d. asociacija „Linava“ laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadа Italijos Respublikoje dėl leidimų kroviniams vežti kelių transportu ir pareiškė susirūpinimа dėl Lietuvos vežėjams skirtos leidimų 2003 metų kvotos. Praėjusių metų spalio mėn. įvykusiame Lietuvos Respublikos ambasadoriaus R. Bagdono bei Italijos infrastruktūros ir transporto ministerijos pareigūnų susitikime susitarta padidinti Lietuvos vežėjams skiriamų leidimų skaičių 2003 metams. Tuo pat metu asociacija „Linava“ bendrovės IVECO viceprezidento Franco Fenoglio laišku buvo informuota, kad Lietuvos vežėjams 2003 m. skirta 5 000 kelionės leidimų. Iki tol Lietuvos susisiekimo ministerija buvo gavusi 2500 leidimų, iš jų 798 išduoti sausio mėnesį. Pagal susitarimа didesnė leidimų kvota nebuvo skiriama, o tai vežėjams kėlė nemažų problemų.

Vasario 25 d . Alytaus miesto savivaldybės salėje įvyko asociacijos „Linava“ Alytaus regiono, o Vasario 27 d. Panevėžyje, AB „Panevėžio specialusis transportas“ aktų salėje - Panevėžio regiono narių susirinkimai. Juose kalbėjęs asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius apžvelgė „Linavos“ darbo kryptis, dabartinę vežėjų verslo situacijа, pasidalino mintimis apie pastarųjų dienų darbus.

Vasario mėn. įvykusiame Baltijos šalių kelių transporto departamentų vadovų susitikime, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius bei transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas, aptarti kelių transporto aplinkos, Baltijos šalims įstojus į Europos Sаjungа, „Interbus“ sutarties vykdymo, skaitmeninių tachografų įvedimo klausimai. Estijos, Latvijos ir Lietuvos atstovai pasikeitė informacija dėl pasirengimo Europos Sаjungos licencijoms išduoti ir šio proceso mechanizmo, taip pat dėl greičio ribotuvų instaliavimo bei tarptautinių krovinių gabenimo „savo sаskaita“.

KOVAS

Kovo mėn. Maskvoje vykusioje 8-ojoje tarptautinėje transporto ir logistikos parodoje „Trans Russia 2003“ pabuvojo asociacijos „Linava“ atstovai ir beveik 80 Lietuvos vežėjų grupė. Renginys prasidėjo tarptautine konferencija, kurioje aktyviai dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas bei prezidiumo narys I. Ostrovskis. Pažymėtina, kad asociacijos „Linava“ ir Lietuvos vežėjų stendas parodoje sulaukė didžiulio lankytojų, garbių svečių, transporto kompanijų vadovų, giminingų asociacijų susidomėjimo. Asociacijos „Linava“ stendа aplankė ir Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijos Federacijoje Rimantas šidlauskas, kuris su asociacijos prezidentu aptarė Lietuvos ir Rusijos prekybos ryšių plėtrа bei bendradarbiavimo galimybes. įvykusiame susitikime su kolegomis iš Latvijos asociacijos „Linava“ atstovai aptarė abipusius veiksmus siekiant palengvinti bendrus problemų sprendimus Rusijos rinkoje.

Kovo 5 d . įvyko asociacijos „Linava“ Klaipėdos regiono, kovo 6 d. - šiaulių regiono, kovo 13 d. - Kauno regiono ir kovo 18-аjа - Vilniaus regiono vežėjų susirinkimai, kuriuose aptarta pastarojo meto vežėjų verslo situacija, darbo kryptys, problemos. šių regionų susirinkimuose dalyvavo daugiau kaip 400 asociacijos na

rių ir kandidatų į narius. Pažymėta, kad tuo metu asociacijoje „Linava“ būta apie 1507 transporto įmonių, iš kurių 156 įmonės įsikūrusios Alytaus, 246 - Klaipėdos, 196 - šiaulių, 475 - Vilniaus regionuose. Regioniniuose susirinkimuose dalyvavo Susisiekimo ministerijos, VKTI, Muitinės departamento, Muitinės kriminalinės tarnybos, Sienos apsaugos tarnybos bei kitų institucijų atstovai.

Kovo 20 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius susitiko su Italijos Respublikos Nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi Lietuvos Respublikoje Bernardo Uguccioniu ir aptarė šiuo metu Lietuvos vežėjams aktualų klausimа - Italijos leidimų kvotos padidinimа. Po konstruktyvaus dialogo ambasadorius pažadėjo tarpininkauti sprendžiant šį klausimа.

Kovo 21 d. Vilniuje, „Baltpark“ viešbutyje, įvyko asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos išplėstinis pasitarimas, kuriame dabartinę keleivinio kelių transporto situacijа bei jo problemas apžvelgė asociacijos „Linava“ viceprezidentas M. Grigelis. Keleivinio transporto sekcijos vadovas E. Stolovickis supažindino su keleivinio kelių transporto rodiklių dinamika bei jų analize. Didžiausiа susirūpinimа vežėjams kelia senstantis bei prastėjantis transporto priemonių parkas.

Kovo 24 d. - Prie asociacijos „Linava“ įkurtas automobilių transporto veteranų klubas „Automobilininkas“. Tai ne pelno siekianti organizacija, vienijanti automobilių transporto veteranus turinčius 25 metų darbo automobilių transporto sistemoje stažа.

Kovo 24-26 d. Vilniuje vyko eilinis Lietuvos ir Slovėnijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas ir ekspertė L. šiaulienė. Daug dėmesio derybose skirta būsimai abiejų valstybių narystei Europos Sаjungoje aptarti. Nuspręsta, kad po įstojimo į Europos Sаjungа būtų tikslinga peržiūrėti dvišalę tarpvalstybinę sutartį tarp Lietuvos ir Slovėnijos. Susitarta tai padaryti kitame Bendros komisijos posėdyje. Vienas iš svarbiausių klausimų - tarptautinių krovinių vežimų leidimų kvotų nustatymas. Atsižvelgdamos į narystę Europos Sаjungoje, delegacijos geranoriškai sutarė: tikslinga liberalizuoti krovinių vežimus. Po diskusijų nuspręsta nuo 2003 m. liepos 1 d. atleisti nuo kelionės leidimų dvišalius, tranzitinius ir į/iš trečiųjų šalių vežimus.

Kovo 27-28 d. Vilniuje įvyko eilinis Lietuvos ir Suomijos jungtinio kelių transporto komiteto posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Svarbiausias derybų klausimas - leidimų galiojimo tvarka bei leidimų kvotų nustatymas. Suomijos delegacija tikino, kad dvišalių ir tranzitinių leidimų nebereikės nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sаjungа datos, tačiau trečiųjų šalių leidimai ir toliau bus reikalingi kroviniams gabenti iš Suomijos į ne Europos Sаjungos šalis. Suomijos delegacija šiems metams mūsų šalies vežėjams papildomai skyrė tik 30 trečiųjų šalių leidimų.

Kovo mėn. vyko du asociacijos „Linava“ Krovininės transporto sekcijos posėdžiai, kuriuose aptartos regioninių susirinkimų aktualijos, vežimo sаnaudų skaičiavimo, etikos komisijos steigimo tikslingumo bei kiti klausimai.

BALANDIS

Balandžio 8 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje aptarti regioninių susirinkimų rezultatai, juose iškelti klausimai ir problemos, pasirengimas asociacijos XIII kongresui bei daugelis kitų klausimų.

Balandžio 10-11 d. Vilniuje įvyko eilinis Lietuvos ir Vokietijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas bei Keleivinio transporto skyriaus specialistė L Bajorūnienė. Lietuva ir Vokietija keičiasi net 7 skirtingų tipų leidimais kroviniams vežti ir derybose buvo išsamiai aptartas kiekvieno tipo leidimų panaudojimas. Dėl Europos Sаjungos plėtros į Rytus numatomos šios tarptautinių reguliarių susisiekimų naujovės:

•leidimo išdavimas, pasirenkant kompetentingа leidimus išduodančiа įstaigа reguliaraus maršruto pradiniame arba galiniame punkte; panaikinama švytuoklinių vežimų sаvoka; liberalizavimas nereguliaraus susisiekimo maršrutuose; bendrijos licencija kaip dokumentas, suteikiantis teisę užsiimti verslu.

Balandžio 29 d. vykusiame asociacijos „Linava“ Krovininio transporto sekcijos posėdyje aptarti Etikos komisijos nuostatai, projektas „Geriausia transporto įmonė“, vežimo sаnaudų skaičiavimo metodika ir daugelis kitų klausimų.

Balandžio 30 d. įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame aptartas pasirengimas asociacijos XIII kongresui, garantinės TIR sistemos pasikeitimai, Krovininio transporto sekcijos posėdyje priimti sprendimai ir pasiūlymai bei narystės klausimai. Vadovaudamasis asociacijos „Linava“ įstatų 5.11.3 punktu, 2003 04 30 d. asociacijos prezidiumas sustabdė įmonių, laiku nesumokėjusių nario mokesčio, narystę asociacijoje „Linava“.

Balandžio 25 d. įsteigta viešoji įstaiga Vilniaus regiono logistikos centras, kurios valdybos pirmininku tapo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius.

GEGUžė

Gegužės 7 d. įvyko asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos biuro pasitarimas, kuriame viceprezidentas M. Grigelis papasakojo apie IRU Keleivinio transporto tarybos posėdį Briuselyje bei apie susitikimа su asociacijos UIPT vadovais. E. Stolovickis kalbėjo apie Lietuvos Respublikos transporto kodekso 16 str. 2 dalies pakeitimo projektа, kurį š. m. kovo 24 d. Seimui pateikė Seimo nariai B. Vėsaitė, S. Lapėnas ir V. Karbauskis. Jame siūloma liberalizuoti keleivių vežimo rinkа nenurodant fiksuotų tarifų, tik nustatant maksimalius tarifus. Aštrios diskusijos pasitarime virė svarstant autobusų stočių veiklos nuostatų pakeitimo klausimа. Visi vežėjai iš esmės pritaria parengtam nuostatų projektui, nesutariama tik dėl stočių kategorijų ir įkainių už naudojimаsi jomis nustatymo.

Gegužės 8-9 d. Taline vyko Lietuvos ir Danijos jungtinio kelių transporto komiteto posėdis bei Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Danijos delegacijų derybos, kuriose dalyvavo asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas ir ekspertė L. šiaulienė. Daug dėmesio skirta būsimai Baltijos valstybių narystei Europos Sаjungoje aptarti. Buvo susitarta, kad dabartinė dvišalė tarpvalstybinė sutartis tarp Lietuvos ir Danijos dėl tarptautinių vežimų kelių transportu liks galioti ir po Lietuvos įstojimo į ES. Atsižvelgdamos į būsimа narystę ES, Lietuvos ir Danijos delegacijos susitarė, jog nuo 2003 m. spalio 1 d. panaikinami leidimai dvišaliams, tranzitiniams ir krovinių vežimams į/iš trečiųjų šalių. Danija pažadėjo teigiamai spręsti papildomų leidimų skyrimo klausimа, jei Lietuvos vežėjams toks poreikis iškiltų iki spalio 1 d.

Gegužės 9 d. „Le Meridien Villon“ viešbutyje įvyko asociacijos „Linava“ XIII kongresas. Jame dalyvavo 291 asociacijos narys. Ataskaitinį pranešimа padarė asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius, apžvelgęs vienerių metų ve

žėjų veiklos rezultatus, problemas bei perspektyvas. Asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys analizavo, kaip dirba nauja sekretoriato struktūra. XIII asociacijos „Linava“ kongresas, įvertinęs regioniniuose susirinkimuose ir šiame kongrese išsakytas mintis, kritines pastabas bei pasiūlymus, įpareigojo asociacijos „Linava“ prezidiumа ir sekretoriatа:

1. Siekti, kad būtų tobulinama įstatyminė bazė ir gerinama kelių transporto ir tranzito verslo aplinka.

2. Tęsti konstruktyvų bendradarbiavimа su valstybinėmis ir kitomis Lietuvos bei užsienio institucijomis, sprendžiant vežėjams iškylančias problemas.

3. Rengti transporto įmonių ekonominės veiklos rodiklių skaičiavimo metodikas, skatinti vežėjus analizuoti įmonių ekonominę finansinę veiklа.

4. Siekti Lietuvos vežėjų konkurencingumo su visų Europos šalių vežėjais, įstojus į ES, keliant jų kvalifikacijа, gerinant įmonių darbo organizavimа. Bendradarbiaujant su kitomis transporto šakomis kurti integruotа į ES transporto infrastruktūrа ir kartu su valstybinėmis institucijomis atstovauti ginant Lietuvos transporto sektoriaus interesus ES valdymo struktūrose.

5. Užtikrinti tolimesnį TIR sistemos funkcionavimа Lietuvai įstojus į ES, atkreipiant ypatingа dėmesį į TIR sistemos veikimа Rytų Europos šalyse, diegiant naujoves, užtikrinančias garantijų sistemos efektyvumа, atsakomybės už TIR procedūrų pažeidimus griežtinimа ir kontrolės stiprinimа.

6. Tobulinti mokymo sistemа transporto darbuotojams rengti, siekti, kad vairuotojų rengimui būtų suteiktas prioritetas, propaguoti vairuotojo tarptautininko profesijа.

7. Kartu su Lietuvos nacionaline ekspeditorių asociacija „Lineka“ siekti, kad ekspeditorių veikla būtų sertifikuojama, o ekspeditoriams būtų privalomas profesinio pasirengimo egzaminas.

8. Kartu su Savivaldybių asociacija ir valdžios institucijomis užtikrinti, kad būtų visiškai kompensuojami keleivių vežėjų nuostoliai, patiriami dėl visuomenei būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo ir negautos pajamos dėl keleiviams teikiamų lengvatų.

9. Kartu su savivaldybėmis ir kitomis kompetentingomis institucijomis siekti, kad būtų išgyvendintas nelegalus keleivių vežimo verslas.

10. Pritarti IRU nuostatai, jog kelių mokesčių išlaidos turi būti perkeliamos paslaugų vartotojams.

11. Aktyviai dalyvauti pritraukiant ES lėšas profesiniam rengimui, infrastruktūros sukūrimui ir gamtosaugos programoms.

12. Užtikrinti, kad būtų vykdomas prezidiumo patvirtintas priemonių planas, sudarytas regioniniuose susirinkimuose iškeltiems klausimams spręsti.

13. Vykdyti periodinį ekonominės veiklos monitoringа, atlikti įstatymų, reglamentuojančių vežėjų mokesčius bei turinčių įtakos transporto politikai, analizę.

14. įpareigoti asociacijos prezidiumа aktyviai dalyvauti steigiant logistikos centrus Lietuvoje, užtikrinti asociacijos dalyvavimа šių centrų veikloje bei formuojant politikа.

Gegužės 10-11 d. Augustave vyko III Lietuvos ir Lenkijos ekonomikos forumas, kurio plenariniame posėdyje „Transportas ir investicijos“ dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius. Buvo aptartos kelių transporto perspektyvos, daug dėmesio skirta ir kuriamam logistikos centrų, kaip vieno iš esminių transporto infrastruktūros tobulinimo elementų, tinklui Lietuvoje pristatyti.

Gegužės 15 d. Budapešte vyko specialus IRU narių asociacijų iš ES šalių kandidačių posėdis, kuriame dalyvavo asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas. šiame posėdyje svarstyti vežėjams aktualūs klausimai, susiję su ES plėtra. Pasisakiusieji daug dėmesio skyrė vežėjų asociacijų vaidmeniui šalyse kandidatėse, jungiant ir paremiant šalies viduje dirbančias transporto įmones. Buvo pažymėta, jog šalims kandidatėms labai svarbus pereinamasis laikotarpis, per kurį privaloma įdiegti tachografus ir pasiekti reikiamа finansinį pajėgumа.

Gegužės 15-17 d. Kaune vyko trečioji miesto verslo, mokslo ir kooperacijos potencialo paroda „Kaunas 2003“. Tarp dalyvių buvo ir įmonių, susijusių su transporto verslu.

Gegužės 19 d. Vilniuje pradėjo veikti UAB „Linavos“ servisas nauja moderni automatinė šepetinė sunkvežimių plovykla, teikianti paslaugas vežėjams ypač palankiomis kainomis.

Gegužės mėn. vyko žemdirbių kelių blokada. Asociacija „Linava“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų pirmininkа Jonа Ramonа, ragindama atsisakyti ketinimų blokuoti kelius ir nesiimti jokių neteisėtų veiksmų, kurie galėtų pakenkti Lietuvos vežėjų verslui.

Atvirame laiške pažymėta, kad toks protesto būdas komplikuos vežėjų verslа, turės neigiamos įtakos kelių transportininkų bendrovėms, kurios dėl kelių blokavimo gali patirti didžiulius nuostolius.

Gegužės 20 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir Susisiekimo ministerijos valstybės sekretorius A. Mačiulis susitiko su Vokietijos šlėzvigo-Holšteino federalinės žemės (centras - Kylis) ekonomikos, technologijų ir susisiekimo ministro Berndo Rohwero vadovaujama delegacija. Susitikime aptartos transporto politikos gairės Baltijos jūros regione, problemos, su kuriomis susiduria Lietuvos vežėjai, vykdami sausumos keliais iš Lietuvos į Centrinę ir Rytų Europа, greitkelio „Via Baltica “ perspektyvos, Europos Sаjungos techninių normų diegimas Lietuvoje ir kiti klausimai. Nemažai dėmesio skirta logistikos centrų veiklai, jų funkcijoms ir perspektyvoms aptarti.

Gegužės mėn. asociacija „Linava“ ir Lietuvos vežėjų grupė dalyvavo Miunchene, Vokietijoje, vykusioje IX tarptautinėje logistikos, telematikos, keleivinio ir krovininio transporto parodoje „TRANSPORT LOGISTIC 2003“. Parodos temos: logistika, IT sistemos, telematika, technologinis transportas ir žaliavų srautai, krovininio bei visuomeninio transporto sistemos ir paslaugos. šiais metais parodoje dalyvavo per 1000 dalyvių iš daugiau nei 40 šalių. Palyginti su ankstesne paroda, dalyvių skaičius išaugo 80 proc.

Gegužės 30 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko pasitarimas dėl neteisėtos keleivių vežimo veiklos ir būdų užkirsti keliа šiai veiklai. Pasitarime dalyvavo Susisiekimo ministerijos, VKTI, Valstybinės darbo inspekcijos, Ekonominės ir finansų nusikaltimų tyrimo tarnybų prie VRM, Lietuvos savivaldybių asociacijos, asociacijos „Linava“, Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai ir keletas keleivių vežėjų atstovų. Buvo išklausyti visi pasitarimo dalyviai ir priimtas sprendimas kreiptis į Vyriausybės kanclerį siūlant sudaryti tarpžinybinę grupę problemai spręsti.

BIRžELIS

Birželio 11-13 d. Vilniuje vyko eilinis Lietuvos ir Austrijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas ir specialistė L. Bajorūnienė. Daugiausia diskusijų kilo svarstant leidimų kvotų nustatymа. Po ilgų diskusijų Austrija sutiko šiems metams papildomai skirti 450 dvišalių leidimų Euro 2 kategorijos sunkvežimiams. 2004 m. iki Lietuvos įstojimo į ES dienos nustatyta dvišalių leidimų kvota sudarys 50 proc. šių metų kvotos, bendrųjų leidimų - 30 proc. šių metų kvotos. Kitas labai svarbus Lietuvos vežėjams klausimas - tranzitas per Austrijа. ES narėms yra taikoma ekotaškų sistema, kurios galiojimas turi baigtis 2003 m. pabaigoje. Tačiau Austrija siekia pratęsti sistemos galiojimа iki 2006 m. Austrijos delegacija informavo, jog nuo 2004 m. sausio 1 d. įveda elektroninę kelių mokesčių mokėjimo sistemа. Mokesčius reikės mokėti už transporto priemones, kurių bendras svoris viršija 3,5 t. Mokesčio dydis priklausys nuo ašių skaičiaus ir nuvažiuoti atstumo. Mokėti reikės už važiavimа nustatytomis automagistralėmis ir greitkeliais. Palyginti su dabar galiojančiais mokesčiais, jie padidės apie 2 kartus.

Birželio 12 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo svarstomi šie klausimai: XIII kongreso rezultatai ir rezoliucijos įgyvendinimo planas, asociacijos informacinės sistemos tobulinimas, ekspedicinės veiklos atsakomybės reglamentavimas, asociacijos stojimas į Tarptautinę visuomeninio transporto asociacijа (UITP) bei kiti klausimai. Aptardamas XIII kongresа, asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius pažymėjo, kad narių dalyvavimas jame nebuvo aktyvus, todėl ateityje reikėtų atkreipti dėmesį į vežėjų suinteresuotumа dalyvauti asociacijos valdyme. Prezidiumo nariai aptarė kongrese priimtus nutarimus, rezoliucijа bei pateiktus pasiūlymus. Apsvarsčius visus punktus, nutarta parengti konkretų planа rezoliucijoje išvardintiems uždaviniams pasiekti. A. Baranauskas informavo prezidiumа, kad asociacijai „Linava“ būtų tikslinga dalyvauti Tarptautinėje visuomeninio transporto asociacijos (UITP) darbe, nes šioje pasaulinėje visuomeninio transporto asociacijoje yra per 2000 narių iš 80 šalių. Organizacijos veikla būtų naudinga Lietuvos visuomeninio transporto plėtrai. Aptaręs pasiūlymа, prezidiumas pritarė asociacijos stojimui į UITP.

Birželio 17 d. „Linava“ ir Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija „Lineka“ pasirašė memorandumа dėl bendradarbiavimo, sprendžiant transporto-ekspedicinių bendrovių patikimumo problemа. šiuo metu ekspeditorių veikla nei licencijuojama, nei sertifikuojama, nei registruojama. Jiems taip pat neprivalomas profesinės kvalifikacijos egzaminas. Ekspedijavimo versle taikomas rinkos liberalizavimo principas sukelia nemažai problemų atsiskaitant už transporto paslaugas. Vežėjai vis dažniau susiduria su nesаžiningais ekspeditoriais, kurie įkuria vienadienes bendroves, neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir bankrutuoja.

Asociacijos „Linava“ ir „Lineka“ suinteresuotos, kad ekspeditoriai ir vežėjai taptų patikimais verslo partneriais ir pareiškė tvirtа pasiryžimа bendradarbiauti, siekiant apsaugoti ekspedijavimo verslа nuo nepatikimų ūkio subjektų.

Birželio 18-19 d. Vilniuje vyko eilinis Lietuvos ir Ukrainos bendros kelių transporto komisijos posėdis, kuriame dalyvavo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Svarbiausias derybų klausimas - leidimų tarptautiniams krovinių vežimams kvotų nustatymas.

Birželio 25-26 d. Svetlogorske (Kaliningradas) vyko IRU ryšių su NVS šalimis komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Baltijos jūros regiono valstybių, NVS šalių nacionalinių vežėjų automobiliais asociacijų ir IRU atstovai. Posėdyje buvo kalbama apie transporto verslo sаlygų pasikeitimа po Europos Sаjungos plėtros, akcentuojant jos pasekmes tiek ES, tiek NVS šalių vežėjams. Diskusijoje aptartos alternatyvios TIR sistemai tranzito schemos, tarptautinių krovinių tranzito problemos, nacionalinių vežėjų asociacijų veikla ir jų prisitaikymas prie taisyklių, galiojančių tarptautinėje vežimų rinkoje. IRU generalinis sekretorius Martinas Marmy išdėstė IRU pozicijа dėl TIR sistemos funkcionavimo.

LIEPA

Liepos 10 d. asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje aptarti per prezidiumo veiklos metus nuveikti darbai, pristatytos prezidiumo narių, sekretoriato, sekcijų bei komitetų ataskaitos, vykdomi darbai ir jų perspektyvos. Asociacijos „Linava“ viceprezidentas M. Grigelis prezidiumo narius supažindino su Keleivinio transporto sekcijos darbu: patvirtinta kompensavimo tvarka, sėkmingai renkamais ir analizuojamais duomenimis apie keleivinio transporto veiklа, organizuojamais kursais su savivaldybių atstovais ir kt. Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas R. Pošiūnas pristatė minėto komiteto veiklа sprendžiant ekonominius bei finansinius klausimus. Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininkas Z. Buivydas bei Profesinio ugdymo komiteto pirmininkas A. Kačinskas informavo prezidiumа apie jų vadovaujamų komitetų atliktа darbа. UAB „Linavos“ servisas valdybos pirmininkas K. šarkauskas aptarė per veiklos metus spręstus klausimus dėl pirkėjų atsiskaitymo laiku už prekes ir paslaugas, dėl pastato rekonstrukcijos, teikiamų paslaugų išplėtimo, kokybės gerinimo ir kt. Pastaruoju metu daug dirbta, įgyvendinant centralizuoto kuro pripylimo sistemа Lenkijoje. Asociacijos sekretorius A. Baranauskas kalbėjo apie valdžios institucijų ruošiamа projektа. Prezidiumo posėdyje aptartas Kelių fondo mokesčių klausimas. Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius pažymėjo, kad mokesčių už transporto priemones didinimas yra neargumentuotas ir su juo negalima sutikti. Vyriausybė turėtų ieškoti kitų rezervų: didėja akcizas už dyzelinа ir kartu įplaukos į Kelių fondа, neapmokestintas lengvasis transportas ir kt.

RUGPJūTIS

Rugpjūčio 7 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius dalyvavo susitikime su Lenkijos Bialystoko teritorijos kelių transporto inspekcijos vadovybe. Susitikime aptarti aktualūs Lietuvos vežėjams klausimai dėl eismo sаlygų, jų laikymosi tvarkos bei iškilę ginčytini klausimai tarp inspekcijos pareigūnų ir vežėjų.

Rugpjūčio 7-8 d. šveicarijoje vyko eilinis Lietuvos ir šveicarijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Derybose daugiausia buvo

diskutuota dėl leidimų krovinių vežimams kvotų nustatymo.

Rugpjūčio 20 d. Susisiekimo ministerijoje įvyko susitikimas su Baltarusijos Respublikos delegacija. Susitikime dalyvavo ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius. Buvo aptartas bendradarbiavimas tarp abiejų valstybių transporto srityje bei Lietuvos, kaip tranzito valstybės, perspektyvos.

Rugpjūčio 20 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, Informacijos ir IT skyriaus vadovas V. Adomaitis bei „Linavos“ mokymo centro direktorius J. Salenekas susitiko su Lietuvos darbo biržos darbo pasiūlos ir paklausos skyriaus vedėju A. šlekiu aptarti asociacijos bei darbo biržos galimybių rengiant tolimųjų reisų vairuotojus. Susitikime nutarta parengti Darbo biržos bei asociacijos „Linava“ bendradarbiavimo susitarimа, kuriame būtų numatyti konkretūs abiejų institucijų darbai siekiant išspręsti šiа opiа problemа.

Rugpjūčio 22 d. asociacijoje „Linava“ viešėjo Rusijos Federacijos nacionalinės muitinės brokerių asociacijos generalinis direktorius Igoris Orlenka. Svečias susipažino su asociacijos veikla, struktūra ir Lietuvos transporto sistemos organizavimu, apsilankė asociacijos būstinėse. Lietuvos ir Rusijos asociacijų atstovai sutarė, kad pagrindinis šiandienos uždavinys - greitas tarptautinių krovinių gabenimas į pristatymo vietа, kontroliuojant muitinės institucijoms. Susitikime asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius ir I. Orlenka pasirašė bendradarbiavimo susitarimа, kuris numato apsikeitimа informacija tarp abiejų šalių bei bendradarbiavimа, praktiškai taikant naujas muitinės technologijas, taip pat ir elektroninį deklaravimа.

Rugpjūčio mėn. asociacijos „Linava“ TIR departamentas išsikėlė į naujas patalpas, Jankiškių g. 41, Vilnius.

RUGSėJIS

Rugsėjo 1 d. Lietuvos muitinė pradėjo išduoti vežėjams Kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimus. Iki šiol tai darydavo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Tinkamumo liudijimai, išduoti asociacijos „Linava“ iki š. m. rugpjūčio 31 d., galios iki 2004 m. rugpjūčio 31 d., jeigu jie nėra susidėvėję ir nepasibaigęs jų galiojimo laikas. Iki 2004 m. rugsėjo 1 d. visi Lietuvoje registruoti vežėjai turės pasikeisti tinkamumo liudijimus.

Rugsėjo 3 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius dalyvavo investuotojų apskritojo stalo susitikime, skirtame pristatyti logistikos centrа Klaipėdoje. šiame susitikime buvo kalbama apie teisinius ir finansinius centro įsteigimo aspektus, pristatyta jo vizija ir strategija bei projekto įgyvendinimo etapai.

Rugsėjo 3 d. Lietuvos Vyriausybė pritarė nutarimo „Dėl komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ papildymui, kurį teikė LR finansų ministerija. Galiojanti komandiruočių sаnaudų atskaitymo tvarka papildyta nuostata, numatančia neapmokestinti dienpinigių, jeigu jų bendra suma per mėnesį neviršija 50 proc. darbuotojo darbo užmokesčio. šiа ribа viršijanti suma būtų apmokestinta ta pačia tvarka, kaip ir kitos su darbo santykiais susijusios pajamos. Taip būtų suvienodintas dienpinigių apmokestinimas su kompensacijų už kilnojamojo pobūdžio darbа mokėjimo tvarka. Pastaroji darbo forma daugeliu aspektų esа panaši į darbа komandiruotėse, todėl skirtingas jų apmokestinimo režimas esаs nepagrįstas.

Rugsėjo 4 d. šiauliuose įvykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje vienu iš aktualiausių klausimų buvo Vyriausybės pritarto nutarimo „Dėl komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ papildymo, kurį teikė Finansų ministerija, svarstymas. šis Vyriausybės nutarimas tarp vežėjų sukėlė nemažai diskusijų ir pasipiktinimа. Posėdžio dalyviai pažymėjo, jog Vyriausybės nutarimas žlugdys Lietuvos vežėjų verslа ir turės neigiamos įtakos jų konkurencingumui. Todėl buvo nutarta išplatinti asociacijos „Linava“ pareiškimа, kuriuo pareiškiamas protestas prieš naujаjа komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarkа.

Rugsėjo 5 d. šiaulių tarptautiniame oro uoste vyko tolimųjų reisų vilkikų ir tarpmiestinių autobusų vairuotojų VII konkursas-varžybos, kuriose dalyvavo 47 vilkikų, 39 autobusų vairuotojai.

Rugsėjo 8 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, prezidiumo narys R. Malkevičius ir generalinis sekretorius V. Gilys susitiko su Lietuvos susisiekimo ministru Z. Balčyčiu ir aptarė naujаjа komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarkа. Asociacijos „Linava“ vadovybė informavo ministrа apie galimas naujojo nutarimo pasekmes kelių transporto verslui ir užtikrino, kad asociacija savo veikloje visada siekė kelių transporto verslo skaidrumo ir legalumo.

Rugsėjo 8 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidento M. Aleliūno ir asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus iniciatyva įvyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos, asociacijos „Linava“, ekspeditorių asociacijos „Lineka“ bei laivų savininkų atstovų susitikimas, kuriame konstatuota: naujasis nutarimas didžiausiа neigiamа įtakа turės transporto sričiai - ekspeditoriams, kelių transportininkams, jūrininkams.

Rugsėjo 9 d. Finansų ministerijoje Seimo narių R. Valčiuko, V. Stankevičiaus ir
V. Karbauskio iniciatyva įvyko Lietuvos laivų savininkų asociacijos bei asociacijos „Linava“ pasitarimas su Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo bei Susisiekimo ministerijų atstovais. Asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus V. Gilio teigimu, vežėjų ir transportininkų verslas patirs nemažų nuostolių, nes pajamos ir išlaidos suplanuotos iki finansinių metų pabaigos. Apmokestinus komandiruočių dienpinigius, vežėjų išlaidos padidės iki 12 proc., o grynasis pelnas tesiekia 5-10 proc. V. Gilys užtikrino Finansų ministerijos pareigūnus, kad asociacija netoleruos komandiruočių dienpinigiais piktnaudžiaujančių vežėjų.

Rugsėjo 9 d. asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos biuro posėdyje aptarti aktualūs keleivinio transporto klausimai.

Rugsėjo 10 d. „Linavos“ mokymo centro salėje įvyko išplėstinis asociacijos „Linava“ Krovininio ir Keleivinio transporto sekcijų posėdis, jame svarstytas Lietuvos Vyriausybės patvirtintas nutarimas „Dėl komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ papildymui, kurį teikė LR finansų ministerija. šis dokumentas paskelbtas „Valstybės žiniose“ ir turėjo įsigalioti nuo š. m. spalio 1 d. Nutarime pateikta naujoji vežėjų komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarka. Posėdyje taip pat dalyvavo Seimo nariai Rimas Valčiukas, Vaclovas Stanke

vičius ir Artūras Vazbys, Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Romanavičius. į posėdį buvo kviesti ir Finansų ministerijos atstovai paaiškinti, kodėl buvo pateiktas Vyriausybei svarstyti minėtas nutarimas, bei atsakyti į vežėjų klausimus. Deja, Finansų ministerijos atstovai neatvyko. Posėdžiui pirmininkavęs asoaciacijos „Linava“ viceprezidentas Jonas Grybauskas supažindino vežėjus, kaip buvo reaguota į minėtа nutarimа.

Rugsėjo 9-10 d. Poiana Brasove (Rumunija) įvyko muitinės reikalų komisijos posėdis, kuriame svarstyta TIR knygelių išdavimo kiekio prognozės 2004-2005 m., atsižvelgiant į Europos Sаjungos (ES) plėtrа ir naujų TIR „geografinių teritorijų“ įtakа; klastočių TIR sistemoje prevencija, TIR Konvencijos straipsnių, susijusių su įgaliojimo naudotis TIR sistema suteikimu, laikinu apribojimu ir atšaukimu nagrinėjimas; vagysčių, gabenant krovinius TIR transportu, pasekmės. Posėdyje pateikta informacija apie sprendimus, priimtus WP.30 posėdžiuose ir kitose Jungtinių Tautų institucijose, apie Europos Sаjungos muitinės kodeksа ir Europos Sаjungos standartinę garantijos sutartį, apie informacinių technologijų projektus (ASK-TIR, SAFE TIR ir CUTE-WISE) ir suderinimo procedūras.

Rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitete įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo komiteto pirmininkas A. Butkevičius, finansų viceministras V. Vasiliauskas, Finansų ministerijos Mokesčių departamento direktorė I. šimonytė bei asociacijos „Linava“ vadovybė.

Susitikime aptartos Vyriausybės nutarimo dėl komandiruočių dienpinigių apmokestinimo pasekmės Lietuvos transportui sektoriui. Asociacija „Linava“ dar kartа pabrėžė, kad nauja tvarka gali sužlugdyti kelių transporto verslo šakа. Išklausęs visus argumentus dėl komandiruočių dienpinigių apmokestinimo, Seimo Biudžeto ir finansų komitetas rekomendavo Lietuvos Vyriausybei persvarstyti nutarime apibrėžtas sаlygas.

Rugsėjo 15 d. asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas ir skyriaus ekonomistė D. Andriuškevičienė susitiko su Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktoriumi A. čepele ir kalbėjosi dėl padangų utilizavimo dvigubo mokesčio panaikinimo.

Rugsėjo 18 d. įvyko asociacijos „Linava“ vadovybės ir jos narių susitikimas su finansų viceministru V. Vasiliausku. Susitikime buvo diskutuojama dėl Vyriausybės patvirtintos naujos komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarkos. Vežėjai siekė išsiaiškinti Finansų ministerijos priimto sprendimo motyvus ir argumentus, taip pat akcentavo Lietuvos stojimа į Europos Sаjungа teigdami, kad tokiu sprendimu ne tik žlugdomas nacionalinis verslas, bet ir mažinamas viso Lietuvos kelių transporto sektoriaus konkurencingumas.

Rugsėjo 18 d. įvyko asociacijos „Linava“ Krovininio transporto sekcijos posėdis, kuriame buvo pristatyta PVM grаžinimo iš užsienio valstybių tvarka, Lietuvai įstojus į Europos Sаjungа bei PVM grаžinimo iš Lenkijos eiga.

Posėdyje svarstytas aktualus vežėjams klausimas - Lietuvos Vyriausybės nutarimas dėl komandiruočių dienpinigių apmokestinimo ir jo pasekmių transporto verslui. šio klausimo svarstyme taip pat dalyvavo finansų viceministras V. Vasiliauskas, Seimo nariai I. Degutienė, A. Vazbys, R. Valčiukas,
V. Karbauskis bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas M. Aleliūnas.

Rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas R. Paksas priėmė finansų ministrę D. Grybauskaitę, finansų viceministrа
V. Vasiliauskа, susisiekimo viceministrа V. Ponomariovа, asociacijos „Linava“ prezidentа A. Kondrusevičių ir Laivų savininkų asociacijos prezidentа V. Lygnugarį. Susitikime buvo kalbama apie naujа komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarkа ir jos įtakа transporto sektoriui.

Susitikime akcentuota, jog nutarimas dėl komandiruočių dienpinigių apmokestinimo turės neigiamų pasekmių visam Lietuvos kelių transporto verslui ir gali sužlugdyti vienа iš prioritetinių valstybės ūkio šakų. A. Kondrusevičius minėjo, kad nutarimas ne tik turės įtakos transporto įmonių verslo sаlygoms, bet ir atsilieps 16 tūkst. tolimųjų reisų vairuotojų, dirbančių šiame versle. Lietuvos Prezidentas R. Paksas prašė finansų ministrės D. Grybauskaitės pagrįsti naujos apmokestinimo tvarkos būtinybę.

Rugsėjo 23 d. įvykusiame asociacijos „Linava“ vadovybės ir Finansų ministerijos susitikime bei derybose, įvertinus asociacijos pateiktus argumentus, buvo sutarta, kad komandiruočių dienpinigiai nebus apmokestinami tuo atveju, jei vairuotojams bus mokamas minimalus mėnesinis atlyginimas - 450 Lt. Nuo kitų metų spalio 1 d. vairuotojams mokama alga turės būti padidinta iki beveik 600 Lt per mėn. Nauja nustatyta tvarka galios iki Lietuvos įstojimo į Europos Sаjungа, t. y. 2004 m. gegužės 1 d. Po to komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarka vėl bus svarstoma ir dėl jos diskutuojama.

Rugsėjo 23-26 d. ženevoje vyko Jungtinių Tautų Europos Ekonominės komisijos Kelių transporto komiteto darbo grupės muitinės klausimais (WP.30) posėdis, kuriame apžvelgti TIR konvencijos revizijos etapai, polemizuota dėl TIR konvencijos taikymo: TIR vykdomosios tarybos, TIR sekretoriato ir IRU vaidmens bei funkcijų, aptarti SafeTIR, mokestinių pretenzijų sprendimo klausimai. Susitariančios šalys informuotos, jog pasirašyta sutartis tarp Jungtinių Tautų Europos Ekonominės komisijos ir IRU dėl TIR knygelių spausdinimo bei platinimo.

Rugsėjo 25 d. įvykusiame išplėstiniame asociacijos „Linava“ prezidiumo ir Krovininio transporto sekcijos posėdyje taip pat buvo aptarta komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarka ir pristatyti asociacijos „Linava“ vadovybės derybų su Finansų ministerija rezultatai.

Rugsėjo 25-26 d. Liuksemburge vyko eilinis 12-asis Baltijos ir Beniliukso valstybių Jungtinio kelių transporto komiteto posėdis, kuriame dalyvavo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Ilgiausiai diskutuota apie būsimа Baltijos valstybių narystę Europos Sаjungoje ir su tuo susijusius krovinių leidimų sistemos pasikeitimus.

Rugsėjo 26 d. ženevoje asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius V. Gilys, TIR departamento direktorius H. Giedrys, Pretenzijų skyriaus vadovė L. Ogurkis ir TIR departamento specialistė A. Statkevičienė susitiko su IRU atstovais Pierre Bazin, Gaele Martinas, Oxana Rodel iš Pretenzijų skyriaus bei TIR Juridinių reikalų vadovu Mareku Retelskiu. Susitikime aptarti aktualiausi TIR sistemos klausimai - garantijos pateikimo forma padidintos rizikos prekėms (50 000 JAV dol.), problemos su Baltarusija, pretenzijos ir kt. Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius V. Gilys ir TIR departamento direktorius H. Giedrys IRU atstovus supažindino su esama padėtimi Lietuvoje, kur daugumа TIR sistemos narių sudaro mažos arba vidutinės transporto įmonės ir joms pateikti garantijа grynaisiais pinigais (50 000 JAV dol.) arba banko garantijos forma yra sunku. Buvo siūloma apsvarstyti kitas alternatyvas, t. y. šios garantijos pateikimа draudimo poliso arba banko draudimo forma. Susitikime nustatyta preliminari IRU atstovų apsilankymo asociacijoje „Linava“ data, t. y. 2003 m. spalio pabaiga. Iki tol asociacija turi apsvarstyti, kokie bankai (ir banko draudimo bendrovės) bus patvirtinti ir galės suteikti 50 000 JAV dol. garantijas, taip pat turės derėtis dėl garantijų išdavimo tvarkos. IRU atstovams atvykus į Lietuvа bus apžvelgti derybų rezultatai, perduota visa surinkta informacija ir siekiama kuo greičiau priimti galutinį sprendimа, kadangi minėta garantijų pateikimo tvarka įsigalios jau nuo 2004 m. sausio 1 d. Dar vienas aktualus klausimas, aptartas susitikime, - Baltarusijos muitinės pretenzijos Lietuvos vežėjams. Asociacijos

„Linava“ atstovai išsiaiškino, kad Baltarusijos delegacijos pretenzijos nepagrįstos, jos pateikti pažeidėjų sаrašai prieštarauja vienas kitam (juose nurodoma skirtinga informacija apie pažeidėjus bei jų skaičių). Asociacija „Linava“ pasiūlė sušaukti trišales derybas (Lietuva, Baltarusija ir IRU), kuriose būtų patvirtintas tikslus pažeidėjų sаrašas ir nustatytos pretenzijų pateikimo bei jų apmokėjimo sаlygos ir terminai. IRU tokiam pasiūlymui pritarė ir pažadėjo, kad trišalis susitikimas greitai bus sušauktas.

SPALIS

Spalio 1 d. Vyriausybė patikslino komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarkа. įvertinusi asociacijos „Linava“ pateiktus duomenis ir argumentus, Finansų ministerija pateikė patikslinti kai kurias nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ nuostatas. Nuo š. m. spalio 1 d. nutarta neapmokestinti užsienio komandiruočių dienpinigių tose įmonėse, kuriose mokama ne mažesnė nei minimali mėnesinė alga (450 Lt). Nuo 2004 m. sausio 1 d. ši nuostata bus taikoma įmonėms, kuriose vidutinis darbo užmokestis ne mažesnis kaip 600 Lt. Jeigu jis nesieks nustatytos ribos, dienpinigiai bus apmokestinami ta pačia tvarka, kaip ir kitos su darbo santykiais susijusios pajamos.

Spalio 6-7 d. Teherane, Irane, vyko 2-oji IRU Eurazijos kelių transporto konferencija, kurioje dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, generalinis sekretorius V. Gilys, sekretorius
A. Baranauskas. Konferencijoje nagrinėta kelių transporto plėtra Centrinės ir Vidurio Azijos šalyse, užtikrinant tolygų tranzitа per jų teritorijas. Akcentuoti augantys ekonominio bendradarbiavimo ir prekybos poreikiai, konsoliduojantys kelių transporto sektorių nacionaliniu, regioniniu ir kontinentiniu lygiu Azijoje, stiprinant kelių transporto ryšius su kitais kontinentais, taip pat ir su Europa. Renginyje dalyvavo 400 atstovų iš 34 pasaulio valstybių: transporto operatorių, valstybinių institucijų ir tarptautinių organizacijų atstovai.

Spalio 15 d. asociacijoje „Linava“ įvyko pasitarimas dėl Lietuvoje įsigaliojusio žalios kortos draudimo. Pasitarime dalyvavo Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo biuro direktorius R. Križinauskas, šio biuro Plėtros departamento direktorė R. Veselkienė, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, viceprezidentas J. Grybauskas, generalinis sekretorius V. Gilys ir Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Draudimo biuro atstovai informavo, kad nuo š. m. spalio 15 d. Lietuvos draudimo įmonės pradėjo platinti lietuviškas žaliаsias kortas. Teisę parduoti žaliosios kortos draudimo polisus turi 11 Lietuvos draudimo įmonių.

Spalio 16 d. oficialiai atidaryta asociacijos „Linava“ atstovybė Maskvoje, kurios vadovu paskirtas Rimantas Budrevičius. Pagrindiniai atstovybės veiklos tikslai: teikti juridinę ir techninę pagalbа Lietuvos vežėjams, aktyviai bendradarbiauti su nacionalinėmis Rusijos vežėjų organizacijomis, Rusijos Federacijos valstybinėmis institucijomis, atstovauti asociacijos narių - Lietuvos vežėjų - interesams ir juos ginti Rusijoje. Pirmojoje spaudos konferencijoje asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius teigiamai įvertino Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimа vežimo versle.

Spalio 20-21 d. Vilniuje, Susisiekimo ministerijoje, įvyko Lietuvos ir Lenkijos derybos dėl papildomų leidimų skyrimo tarptautiniams vežimams automobiliais tranzitu per Lenkijos teritorijа. Derybose dalyvavo asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius. Lenkija Lietuvos vežėjams šiems metams papildomai skyrė 9000 leidimų. Susitikime Lenkijos delegacija siūlė paskubinti keltų linijos Klaipėda-ščecinas atidarymа. Kaip informavo Lietuvos susisiekimo ministerijos valstybės sekretorius A. Mačiulis, politinis sprendimas dėl minėtos keltų linijos jau yra priimtas, liko suderinti tik operatoriaus klausimа. A. Kondrusevičius teigimu, jeigu keltų linijos operatorių kainos vežėjams nebus per aukštos ir toks krovinių vežimo būdas bus ekonomiškai naudingas, vežėjai suinteresuoti bendradarbiauti.

Spalio 24 d. asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas dalyvavo Paryžiuje IRU surengtame Europos Sаjungos plėtros forume. Jame buvo išsamiai pristatytos artėjančios Europos Sаjungos plėtros galimybės bei tarptautinės kompanijos „Vialtis“ kelių transporto verslo patirtis ir veikla. ši kompanija turi daugiau kaip 20 m. PVM grаžinimo patirtį, taip pat patirtį platinant kuro pripylimo, kelių rinkliavų korteles ir teikti kitas paslaugas vežėjams. Minėtas forumas ir šios kompanijos patirtis Lietuvos vežėjams yra naudinga bei įdomi.

Spalio 29-30 d. Vilniuje vyko Lietuvos ir čekijos jungtinio kelių transporto komiteto posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Kitiems metams Lietuvai bus skirta 4 100 dvišalių ir tranzitinių leidimų, kurie galios iki 2004 m. gegužės 1 d. ir 350 trečiųjų šalių leidimų, kurie galios iki 2005 m. sausio 31 d. Posėdyje taip pat apsvarstyti praktiniai keleivių ir krovinių vežimo klausimai, aptartas bendradarbiavimas po Europos Sаjungos išsiplėtimo. Pažymėta, kad abi šalys dėl kabotažo laikysis nustatytos pereinamųjų laikotarpių formulės 2+2+1.

LAPKRITIS

Lapkričio 4 d. Rygoje vyko Lietuvos ir Prancūzijos jungtinio kelių transporto komisijos posėdis, kuriame dalyvavo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Po derybų Prancūzija Lietuvos vežėjams šiems metams papildomai skyrė 1 500 leidimų.

Lapkričio 6-7 d. ženevoje vyko IRU generalinė asamblėja, keleivinio ir krovininio transporto tarybos posėdžiai. IRU prezidentu perrinktas Paulas Laeremansas (Paul Laeremans). Krovininio transporto taryboje daug dėmesio buvo skirta kelių naudotojo mokesčiui Vokietijoje bei infrastruktūros mokesčiams Austrijoje aptarti. Posėdyje svarstyta IRU veiklos darbo programa 2004 m., TIR sistemos perspektyvos, kelių transporto potencialas geografiniu požiūriu bei šalių kandidačių nacionalinių vežėjų automobiliais sociacijų veiklos prioritetai po įstojimo į Europos Sаjungа (ES).

Lapkričio 13-14 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas V. žukauskas lankėsi Lenkijos infrastruktūros ministerijoje dėl kelionės leidimų gavimo. Lietuvos vežėjams papildomai skirta 4 000 leidimų. A. Kondrusevičius taip pat susitiko su Lenkijos vežėjų asociacijos ZMPD vadovybe. Susitikime aptartos platesnės bendradarbiavimo galimybės, aktualios Lietuvos ir Lenkijos vežėjams problemos, Europos Sаjungos plėtros įtaka abiejų šalių kelių transporto rinkai bei numatytos bendros veiklos galimybės.

Lapkričio 17 d. vyko asociacijos „Linava“ Krovininio transporto sekcijos posėdis, kuriame buvo pateikta informacija dėl žalios kortos draudimo sistemos įdiegimo Lietuvoje, svarstyti TIR garantinės sistemos, vairuotojų pareiginių instrukcijų bei kiti klausimai.

Lapkričio 18-19 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius lankėsi Maskvoje, kur susitiko su Rusijos transporto ministerijos atstovais bei Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP vadovybe. Maskvoje buvo spręstas papildomų leidimų Lietuvos vežėjams skyrimas 2003 metams. Susitikime sutarta Lietuvos vežėjams papildomai išduoti 4000 Rusijos leidimų.

Lapkričio 19-20 d. Gruzijoje, Tbilisyje, vyko Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) ryšių su NVS šalimis komiteto posėdis, kuriame dalyvavo nacionalinių vežėjų asociacijų - Azerbaidžano, Armėnijos, Baltarusijos, Gruzijos, Kazachstano, Moldavijos, Rusijos, Uzbekistano, Ukrainos bei Lietuvos - vadovai. Aktualūs Lietuvai IRU posėdyje svarstyti klausimai: kelių transporto operatorių profesinė kompetencija ir naujų rinkų/transporto koridorių paieška. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius posėdžio dalyvius supažindino su Lietuvos mokymo sistema , kur mokymas vykdomas visais lygiais. IRU posėdžio dalyviai aptarė profesinio parengimo standartų harmonizavimа ir jų pritaikymа tarptautiniams reikalavimams. Posėdyje aptartos aktualios problemos vykdant tarptautinius vežimus. Dėl aštrėjančios konkurencijos, nepalankios kelių transportui Europos Sаjungos politikos verslo sаlygos taps sudėtingesnės. Atsižvelgiant į tai, naujų rinkų paieška ir transporto koridorių išnaudojimas tampa pagrindiniu veiksniu plečiant kelių transporto sistemos galimybes.

Lapkričio 28 d. „Linavos“ mokymo centro salėje įvyko Vilniaus regiono vežėjų susirinkimas. Keleivinio transporto skyriaus vadovas E. Stolovickis apžvelgė 2003 m. pirmojo pusmečio keleivių vežėjų statistinių duomenų analizę bei dinamikа.

Lapkričio mėn. priimtas galutinis IRU sprendimas dėl naujos TIR garantijų pateikimo tvarkos. Nors asociacija „Linava“ pasiūlė apsvarstyti galimybę pateikti draudimo kompanijų laidavimo raštus gabenti padidintos vertės prekes, IRU atstovai nesutiko naudoti kitų negu nustatyta garantijos formų. Anot šios sаjungos atstovų, ankstesnė patirtis parodė, kad tokia garantija, kaip draudimo kompanijų laidavimo raštai, nėra veiksminga ir negali būti toliau naudojama. Nauja TIR garantijų pateikimo tvarka yra taikoma visoms be išimties nacionalinėms vežėjų asociacijoms, dalyvaujančioms TIR sistemoje, ir visos šalys savo vežėjams taikys tuos pačius IRU nustatytus reikalavimus. Nuo 2004 m. sausio 1 d. vežėjas, pirkdamas TIR knygeles, privalo pateikti Lietuvos Respublikos bankų, turinčių teisę teikti banko garantijа, garantinius raštus. Reikia pažymėti, kad nauja TIR garantijų sistema turėjo įsigalioti nuo 2003 m. kovo 1 d. Tačiau asociacijai ҐLinava“ pavyko pasiekti, kad garantijų sistema įsigaliotų tik nuo 2004 m. pradžios.

Lapkričio pabaigoje-gruodžio pradžioje asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto skyrius surengė regioninius keleivių vežėjų įmonių vadovų pasitarimus. Juose dalyvavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento vyriausiasis specialistas P. Mikalonis, asociacijos viceprezidentas M. Grigelis, miestų, rajonų savivaldybių atstovai.

GRUODIS

Gruodžio 4 d. įvyko eilinis asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Jame svarstyti klausimai dėl naujos TIR garantijų pateikimo tvarkos, PVM grаžinimo iš Lenkijos Respublikos ir PVM įstatymo projekto, greičio keliuose (ne magistralėse) tarptautiniam transportui pakeitimo iki 80 km/h, dalyvavimo tarptautinės visuomeninio keleivinio transporto asociacijos UITP Europos Sаjungos komiteto darbe, numatomos Europos Bendrijos leidimų išdavimo tvarkos Lietuvai įstojus į ES ir kiti klausimai.

Gruodžio 17 d. asociacija „Linava“ organizavo naujojo Rusijos Federacijos muitinės kodekso pristatymа. Jame dalyvavo Rusijos Federacijos valstybinio muitinės komiteto pareigūnai ir IRU atstovybės Maskvoje atstovas.

Gruodžio mėn. asociacija „Linava“, vykdydama PVM grаžinimа iš Lenkijos Respublikos, Lietuvos transporto įmonėms grаžina 700 000 zlotų (600 000 Lt) PVM mokesčio. Dėl tokios sumos grаžinimo sprendimа priėmė Lenkijos valstybinė mokesčių inspekcija.

PVM mokestis už 2002 m. antrаjį pusmetį iš Lenkijos bus grаžintas 125 Lietuvos vežėjų įmonėms. Kita dalis transporto įmonių (42) PVM iš Lenkijos Respublikos atgaus artimiausiu metu. Tai daugiausia tos įmonės, kurios pirko degalus ar paslaugas už grynuosius pinigus. PVM mokestis už 2002-ųjų metų antrаjį pusmetį grаžinamas Lietuvos vežėjams pateikus Lenkijos naftos tinklų AS24, „Statoil“, „PKN Orlen“, „Orlen Petroprofit“ PVM sаskaitas, kurios tinkamos PVM grаžinimo procedūrai ir atitinka griežtus Lenkijos teisės aktų reikalavimus. Vežėjai susigrаžinti PVM iš Lenkijos Respublikos gali tik per vienа įgaliotа asmenį. Transporto įmonės, pasirašiusios sutartis su dviem įgaliotais asmenimis, PVM mokesčio iš Lenkijos neatgaus. Tokias taisykles numato Lenkijos Valstybinė mokesčių inspekcija.

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr. 24 (60)

"Linava" informuoja

Asociacijos „Linava“ veiklos kronika 2003 m.

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

į ateitį - su „protingomis“ padangomis

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams