Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento direktoriaus 2003 11 13 įsakymu Nr. 1B-971 patvirtintos Supaprastintų laikinojo įvežimo perdirbti procedūrų, atliekamų taikant sаlyginio neapmokestinimo sistemа, taikymo taisyklės (įsig. 2004 02 01, žr. žin., 2003, Nr. 108-4872).

Teisę taikyti supaprastintas procedūras vadovaudamiesi šiomis taisyklėmis turi Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, įtraukti į ūkio subjektų, kurių importuojamoms arba eksportuojamoms prekėms taikomos supaprastintos muitinės procedūros, sаrašа ir turintys muitinės leidimus taikyti supaprastintas procedūras bei sudarę sutartis su juos išdavusiomis teritorinėmis muitinėmis dėl šių procedūrų atlikimo tvarkos.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 11 13 įsakymu Nr. 1B-972 patvirtintos Supaprastintų laikinojo išvežimo perdirbti procedūrų taikymo taisyklės (įsig. 2004 02 01, žr. žin., 2003, Nr. 108-4873).

Teisę taikyti supaprastintas procedūras vadovaudamiesi taisyklėmis turi Lietuvos Respublikos ūkio subjektai, įtraukti į ūkio subjektų, kurių importuojamoms arba eksportuojamoms prekėms taikomos supaprastintos muitinės procedūros, sаrašа ir turintys muitinės leidimus taikyti supaprastintas procedūras bei sudarę sutartis su juos išdavusiomis teritorinėmis muitinėmis dėl šių procedūrų atlikimo tvarkos.

Muitinės departamento direktoriaus 2003 11 11 įsakymu Nr. 1B-966 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2003 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1B-459 „Dėl kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimų pildymo bei registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2003 11 20, žr. žin., 2003, Nr. 108-4871) pakeisti transporto priemonių savininkų ir naudotojų sаvokų apibrėžimai - nuo šiol šių taisyklių taikymo srityje transporto priemonių savininkais ir naudotojais bus laikomos ne tik Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės, bet ir fiziniai asmenys, naudojantys ar nuosavybės teise turintys transporto priemones.

Tinkamumo liudijimus nuo šiol turi išduoti teritorinių muitinių, nepriklausomai nuo to, kurios veiklos zonai priklauso savininkas arba naudotojas, viršininkų įsakymais paskirtų muitinės įstaigų pareigūnai, įsitikinę, kad transporto priemonė atitinka 1975 m. TIR konvencijos 2, 3, 5 ir 6 priedų reikalavimus.

Transporto priemonės savininkas arba naudotojas, norėdamas gauti naujа Tinkamumo liudijimа, prašyme turi nurodyti priežastį bei pateikti senа Tinkamumo liudijimа. Tuo atveju, kai nepateikiamas senas Tinkamumo liudijimas (pamestas, pavogtas ar kitaip prarastas), muitinė atlieka tyrimа. Naujа Tinkamumo liudijimа išduoda pasibaigus tyrimui, t. y. po 5 darbo dienų. Naujai transporto priemonei ar pasikeitus savininkui Tinkamumo liudijimas išduodamas iš karto (tyrimas neatliekamas).

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 11 13 nutarimu Nr. O3-85 (įsig. 2003 11 27, žr. žin., 2003, Nr. 111-4989) patvirtinta Keleivių vežimo vidaus vandenų transportu tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodika.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 11 18 įsakymu Nr. V-299 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 04 10 įsakymo Nr. V-104 ҐDėl Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, taikyto neapmokestinamojo pajamų dydžio bei išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0466 formos pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo (įsig. 2003 11 27, žr. žin., 2003, Nr. 111-4978) nustatyta, kad mokestį išskaičiuojantis asmuo gyventojui gali išduoti išmokėtų Išmokų laisvos formos pažymа, kurioje turi būti nurodyti visi nustatytos formos pažymos rekvizitai.

Tuo atveju, jei gyventojas pažymа teiks mokesčių administratoriui (pvz., kartu su prašymu perskaičiuoti pajamų mokestį, išskaičiuotа nuo jam išmokėtų išmokų už parduotа ar kitokiu būdu perleistа nuosavybėn ne individualios veiklos kilnojamаjį daiktа, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, arba nekilnojamаjį daiktа, esantį Lietuvoje), ši išmokėtų išmokų pažyma turi būti ne laisvos, o nustatytos formos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 11 12 nutarimu Nr. 1407 (įsig. 2004 01 01, žr. žin., 2003, Nr. 107-4810) nutarta įsteigti Juridinių asmenų registrа ir patvirtinti Juridinių asmenų registro nuostatus. Juridinių asmenų registras pradės veikti nuo 2004 01 01.

Pagrindiniai juridinių asmenų registravimo duomenys į Juridinių asmenų registrа bus perkeliami automatiškai iš šiuo metų veikiančių įstatyme nurodytų informacinių sistemų, o kiti duomenys įrašomi iš dokumentų, esančių juridinio asmens registravimo dokumentų byloje. Perkėlus šiuos duomenis į juridinių asmenų registrа, juridiniams asmenims bus suteikiami nauji kodai, kurį juridiniai asmenys, jų filialai ar atstovybės privalo naudoti nuo naujo registravimo pažymėjimo išdavimo dienos.

Registre bus registruojami tiek privatieji, tiek viešieji juridiniai asmenys. Privatieji juridiniai asmenys, registruojami registre, yra:

• akcinės bendrovės;

• uždarosios akcinės bendrovės;

• žemės ūkio bendrovės;

• kooperatinės bendrovės (kooperatyvai);

• tikrosios ūkinės bendrijos;

• komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos;

• individualios (personalinės) įmonės;

• kredito unijos ir kitos kredito įstaigos.

Registre taip pat registruojami ir juridinių asmenų bei užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybės.

Registre registruojami ir tvarkomi tokie duomenys apie juridinius asmenis (išskyrus religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sаjungas ar jų susivienijimus):

• naujas juridinio asmens kodas ir senasis, iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios suteiktas juridinio asmens kodas;

• pavadinimas;

• teisinė forma;

• buveinė (adresas);

• registravimo duomenų ir dokumentų, jų pakeitimų kiekvieno įregistravimo Registre ir išregistravimo datos;

• juridinio asmens organai: pavadinimai, šių organų, išskyrus dalyvių susirinkimа (pvz., visuotinį akcininkų susirinkimа), narių skaičius;

• duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius, jų paskyrimo (išrinkimo) data. Jeigu sudaromas kolegialus valdymo organas, nurodomas ir kolegialaus valdymo organo pirmininkas;

• duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (juridinio asmens valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, jų teisių ribos ir parašų pavyzdžiai; duomenys apie prokuristа ir parašo pavyzdys; bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens administratoriaus (likvidacinės komisijos pirmininko) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį, teisių ribos ir parašo pavyzdys; juridinio asmens likvidatoriaus duomenys; juridinio asmens administratoriaus duomenys);

• taisyklė, pagal kuriа asmenys veikia juridinio asmens vardu (juridinio asmens vardu veikia vienas įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytas valdymo organas ir (ar) prokuristas; kiekybinis atstovavimas);

• restruktūrizuojamo juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį;

• juridinio asmens filialų ir atstovybių duomenys;

• juridinio asmens veiklos apribojimai: apribota juridinio asmens veikla, duomenys apie institucijа, priėmusiа sprendimа dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar apribojimo panaikinimo, ir sprendimo priėmimo data;

• licencijuojama veikla, licencijos (leidimo) išdavimo data, numeris, duomenys apie institucijа, išdavusiа licencijа (leidimа), licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datos;

• finansinių metų pradžios ir pabaigos datos bei veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

• franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos faktai;

• duomenys apie įmonės nuomos sutarties šalis;

• juridinio asmens teisinis statusas (reorganizuojamas; dalyvaujantis reorganizavime; pertvarkomas; restruktūrizuojamas; bankrutuojantis; bankrutavęs; likviduojamas), teisinio statuso įgijimo ir netekimo datos;

• juridinio asmens dalyvis, jeigu steigimo dokumentuose numatyta juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles (pvz., individualios įmonės savininkas).

Nuostatuose numatyta, kad apie atskiras juridinių asmenų rūšis registre kaupiami ir kiti duomenys (pvz., duomenys apie vienintelį uždarosios akcinės bendrovės akcininkа ir pan.).

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija 2003 10 29 patvirtino įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendruosius nuostatus (įsig. 2004 01 01, žr. žin., 2003, Nr. 110-4923). įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetai (toliau - komitetas), vadovaudamiesi šiais nuostatais pasirengia komiteto nuostatus, kuriuos tvirtina darbdaviui atstovaujantis asmuo.

Komitetas steigiamas įmonėje, kurioje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų. įmonėje, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų, komitetas gali būti steigiamas darbdaviui atstovaujančio asmens ar darbuotojų atstovų iniciatyva arba daugiau kaip pusės įmonės darbuotojų kolektyvo siūlymu.

Sprendimа dėl komiteto steigimo ekonominės veiklos rūšių įmonėse, kur profesine rizika yra didesnė ir kur komitetа steigti rekomenduojama, jei darbuotojų skaičius nesiekia 50 (sausumos transporto įmonės, krovinių tvarkymu užsiimančios įmonės ir kt.) bei ekonominės veiklos rūšių įmonėse esant darbuotojų skaičiui didesniam negu 50 darbuotojų (įskaitant transporto įmones), priima įmonės vadovas ir darbuotojų atstovai bendru sutarimu arba komitetų steigimas tokiose įmonėse numatomas kolektyvinėse sutartyse.

Komitetas sudaromas dvišaliu principu - iš vienodo skaičiaus įmonės vadovo skirtų darbdavio atstovų komitete ir įmonės darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai. įmonės vadovas darbdavio atstovais komitete skiria darbdavio įgaliotus asmenis darbuotojų saugai ir sveikatai (padalinių vadovus ar kitus administracijos pareigūnus, kuriems įmonės vadovas pavedė įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus įmonėje ir/ar įmonės struktūriniame padalinyje).

Komiteto veiklа organizuoja ir jam vadovauja komiteto pirmininkas - įmonės vadovas arba vienas iš jo skirtų darbdavio atstovų komitete. Komiteto sekretoriumi renkamas vienas iš darbuotojų saugos ir sveikatos atstovų. Komiteto pirmajame posėdyje pritariama komiteto nuostatams ir patvirtinamas veiklos planas.

Komiteto funkcijos:

• nagrinėja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežastis bei aplinkybes, parengia ir siūlo įmonės vadovui prevencines priemones joms išvengti;

• nagrinėja įmonės padalinių vadovų ir kitų administracijos pareigūnų, kuriems įmonės vadovas pavedė įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ar įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus įmonėje ir/ar padaliniuose;

• išklauso įmonės vyresniojo atstovo darbuotojų saugai ir sveikatai bei įmonės padalinių darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai informacijа apie darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų bei šių reikalavimų laikymosi kontrolės būklę padaliniuose;

• išklauso įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos atstovo informacijа apie jaunų asmenų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų ir invalidų darbo sаlygas;

• analizuoja darbuotojų mokymo ir instruktavimo saugiai dirbti įmonėje nustatytos tvarkos laikymаsi;

• nagrinėja darbuotojų privalomų sveikatos tikrinimų organizavimа ir rezultatus, teikia pasiūlymus įmonės vadovui dėl prevencinių priemonių darbuotojų sveikatai gerinti įgyvendinimo;

• analizuoja darbuotojų aprūpinimа buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis, kolektyvinėmis ir asmeninės apsaugos priemonėmis bei nustatytos šių priemonių priežiūros vykdymа įmonėje ir t.t.

įmonės vadovas komiteto darbui ir posėdžiams suteikia patalpas, aprūpina komiteto narius jų pareigoms atlikti reikalingomis priemonėmis ir informacija. Komiteto posėdžio vie

ta, laikas ir darbotvarkė komiteto nariams ir kitiems į posėdį kviečiamiems asmenims turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 5 dienas. Neeiliniai komiteto posėdžiai kviečiami įmonėje įvykus mirtinam, sunkiam, grupiniam nelaimingam atsitikimui darbe, pasireiškus ūmiai profesinei ligai, įvykus avarijai ar gaisrui jų priežastims apsvarstyti bei pasiūlius komiteto pirmininkui arba 1/3 komiteto narių. Dalyvauti komiteto posėdyje gali būti kviečiami įmonės vadovas, padalinių vadovai ir kiti darbdavio įgalioti asmenys, darbuotojų atstovai, kiti įmonės darbuotojai.

Konkreti darbo laiko trukmė komiteto nariams komiteto darbo funkcijoms vykdyti (valandomis, dienomis) nustatoma įmonės kolektyvinėje sutartyje priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės ir nuo darbuotojų skaičiaus įmonėje. Kai kolektyvinė sutartis nesudaryta, darbo laiko trukmė nustatoma įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatuose.

Lietuvos Respublikos Seimo 2003 11 18 nutarimu Nr. IX-1827 (įsig. 2003 11 27, žr. žin., 2003, Nr. 111-4930) pakeistas Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavadinimas ir ši tarnyba pavadinta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bei patvirtinti šios tarnybos nuostatai.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba prižiūri, kaip vykdomas Moterų ir vyrų lygių galimybių ir Lygių galimybių įstatymai. Remiantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 5 str., darbdavys privalo:

• priimdamas į darbа, taikyti vienodus atrankos kriterijus;

• sudaryti vienodas darbo sаlygas, galimybes kelti kvalifikacijа, taip pat teikti vienodas lengvatas;

• naudoti vienodus darbo kokybės vertinimo kriterijus;

• už tokį pat darbа mokėti vienodа užmokestį;

• imtis priemonių, kad darbuotojas nepatirtų seksualinio priekabiavimo;

• imtis priemonių, kad nebūtų persekiojamas darbuotojas, pateikęs skundа dėl diskriminacijos.

Minėtame įstatyme taip pat įtvirtinta nuostata, draudžianti skelbimuose priimti į darbа, valstybės tarnybа arba mokytis nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę vienai iš lyčių, išskyrus numatytus atvejus, reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę padėtį, amžių (išskyrus įstatyme numatytus atvejus), privatų gyvenimа ar šeimos planus.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai vadovauja lygių galimybių kontrolierius, kurį, Seimo Pirmininko teikimu, skiria ir atleidžia Seimas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba turi teisę:

• tikrinti, kaip lygias teises bei galimybes įgyvendina darbdaviai ir įvairios institucijos;

• reikalauti, kad būtų laikomasi draudimo nurodyti skelbimuose diskriminuojančio pobūdžio reikalavimus;

• nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas;

• reikalauti nedelsiant pateikti visа informacijа, dokumentus ir medžiagа, būtinа Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos funkcijoms atlikti;

• stebėtojo teisėmis dalyvauti egzaminuojant ar konkursuose dėl darbo, taip pat egzaminų ar priėmimo į švietimo įstaigas, mokslo ir studijų institucijas metu;

• perduoti surinktus dokumentus ar turimа informacijа kompetentingoms institucijoms tirti ar sprendimui priimti.

Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr. 23 (59)

"Linava" informuoja

Naujienos

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 - lapkričio 30 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Kelininkų darbai ir tarptautinė integracija

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Muitinėje

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams