Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Prezidiumo posėdžio aktualijos

Gruodžio 4 d. įvyko eilinis asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis. Jame svarstyti klausimai dėl naujos TIR garantijų pateikimo tvarkos, PVM grаžinimo iš Lenkijos Respublikos ir PVM įstatymo projekto, greičio keliuose (ne magistralėse) tarptautiniam transportui pakeitimo iki 80 km/h, dalyvavimo tarptautinės visuomeninio keleivinio transporto asociacijos UITP Europos Sаjungos komiteto darbe, numatomos Europos Bendrijos leidimų išdavimo tvarkos Lietuvai įstojus į ES ir kiti klausimai.

PVM grаžinimo tvarka iš Lenkijos Respublikos

Asociacijos „Linava“ ekonomistė D. Andriuškevičienė prezidiumo nariams pristatė PVM grаžinimo iš Lenkijos Respublikos procedūros įgyvendinimа. Ji paminėjo asociacijos „Linava“ nuveiktus darbus, siekiant kuo greičiau susigrаžinti PVM iš Lenkijos. Asociacija „Linava“ aktyviai dalyvavo visuose darbo procesuose dėl šio įstatymo priėmimo, kuris vyko ilgiau nei 4-5 metus ir sudarė teisines prielaidas susigrаžinti PVM iš Lenkijos Respublikos.

Prezidiumo nariai informuoti, kad Lenkijos valstybinė mokesčių inspekcija priėmė sprendimа Lietuvos vežėjams per asociacijа „Linava“ grаžinti per 700 000 zlotų PVM mokesčio už 2002 metų II pusmetį. Pažymėtina, kad dėl PVM grаžinimo per asociacijа „Linava“ visoms transporto įmonėms priimtas teigiamas sprendimas. Tos įmonės, kurios pirko kurа ar paslaugas už grynuosius pinigus, PVM iš Lenkijos Respublikos atgaus artimiausiu metu.

D. Andriuškevičienė taip pat pasidžiaugė, kad asociacijai „Linava“ pavyko koreguoti Lenkijos naftos koncerno „Orlen Petroprofit“ PVM sаskaitas, kurių formos buvo netinkamos. Be to, dokumentai, perduoti Lenkijos valstybinei mokesčių inspekcijai, parengti itin tvarkingai ir kvalifikuotai.

Naujas PVM įstatymas

Prezidiumo posėdyje pristatytas naujas PVM įstatymas, kurį artimiausiu metu turėtų svarstyti Seimas. Naujas PVM įstatymas atitinka ES direktyvas ir numato besikeičiantį apmokestinimа, kai prekės bus vežamos tarp ES šalių. šiuo klausimu nutarta organizuoti vežėjams seminarus, kuriuose būtų aiškinama PVM tvarka ir su ja susiję pasikeitimai.

Dalyvavimas UITP Europos Sаjungos komiteto darbe

Viceprezidentas M. Grigelis pristatė tarptautinės visuomeninio keleivinio transporto asociacijos UITP Europos komiteto darbа. Keleivininkams dėl ES plėtros kyla dar daug neaiškumų - dėl veiklos vykdymo, viešųjų pirkimų ir konkursų. Todėl prezidiumas pritarė asociacijos „Linava“ dalyvavimui UITP Europos Sаjungos komiteto darbe.

Numatoma Europos Bendrijos leidimų išdavimo tvarka

Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius R. Petravičius informavo, kad daug darbo nusimato 2004 metų pradžioje dėl leidimų kvotos skyrimo. Daugiau nei 20 proc. išaugus vežimų skaičiui kelių transportu, jaučiamas leidimų trūkumas, ypač Lenkijos ir Rusijos.

Nuo įstojimo į Europos Sаjungа dienos dvišaliams vežimams leidimų nereikės, bus reikalingas Europos Bendrijos leidimas. Transporto įmonėms bus išduodamas Europos Bendrijos leidimas ir to leidimo kopija (kiekvienam vilkikui atskirai). Ar reikės leidimų vežant krovinius į trečias šalis - Prancūzijа, Italijа, Lenkijа - dar nėra aišku.

R. Petravičius informavo, kad kabotažas bus vykdomas pagal formulę 2+2+1. Kabotažo nebus galima vykdyti 2 metus po faktiško Lietuvos įstojimo į ES. Po šio laikotarpio su kiekviena šalimi vyks derybos. Jeigu susitarti Lietuvai nepavyks, kabotažo nebus galima vykdyti dar 2 metus, po kurių seks derybos. Jeigu derybos vėlgi nepavyktų, tai Lietuvai tektų laukti dar 1 metus, po kurių automatiškai bus leista vykdyti kabotažа.

Posėdyje buvo kalbama apie Austrijos tranzito tvarkа, dėl kurios artimiausiu metu bus priimtas galutinis sprendimas. Kol kas priimta pozicija, kad visoje Austrijoje galioja ekotaškų sistema (vykstantiems tranzitu per Austrijа). Ekotaškų sistema galios Euro 1 ir Euro 2 sertifikatа turintiems vilkikams. Euro 0 sertifikatа turintiems vilkikams per Austrijа tranzitu nebus leidžiama vykti. Vežimai Euro 3 vilkikais visiškai liberalizuoti ir jiems nebus taikoma ekotaškų sistema, šie vilkikai važiuos su Europos Bendrijos leidimais. Dėl ekotaškų sistemos dvišaliams vežimams jokių apribojimų nebus. Prezidiumo posėdžio dalyviai sutarė, kad tokia sistema būtų gana palanki Lietuvos vežėjams.

Valstybinės Kelių Transporto Inspekcijos viršininkas V. žukauskas, kalbėdamas apie Europos Bendrijos leidimus, minėjo, kad Europos Bendrijos leidimai ir kopijos automobiliams mažai kuo skirsis nuo licencijų kortelių išdavimo. Jos bus išduodamos nuo kitų metų sausio mėnesio. Kalbant apie Europos Bendrijos leidimus ir jų kopijas, minėta, kad šiuose dokumentuose reikalinga įrašyti vilkiko markę ir valstybinį numerį (nors tai nėra nurodoma).

V. žukauskas informavo, kad sugriežtinti ETMK reikalavimai. ETMK leidimų nebus galima naudoti tiems patiems maršrutams, priešingu atveju tai bus traktuojama kaip pažeidimas. Po naujųjų metų vežėjai privalės atsakyti į klausimynа, kuriame bus numatyti vežimų maršrutai, šalys ir panaši informacija. Tiems vežėjams, kurie nepristatys šio klausimyno, bus numatomos sankcijos.

Nauja TIR garantijų sistema

Remiantis IRU prezidentūros ir IRU Generalinės asamblėjos sprendimais, patvirtintais 2002 m. lapkričio mėnesį, bei atskiru IRU generalinio sekretoriaus Martino Marmy raštu Nr.TIR-RAS/G4306/MMM (2002 m. gruodžio 13 d.), visiems TIR knygelių turėtojams įstojimo garantija didinama iki 8 000 JAV dolerių (iki šiol ji siekė 5 000 JAV dolerių), kuri, kaip ir padidintos vertės prekių gabenimui skirta 50 000 JAV dolerių papildoma garantija, turi būti pateikta grynųjų pinigų depozito arba banko garantijos forma.

Nors, be šių dviejų garantijos pateikimo formų, Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ pasiūlė apsvarstyti galimybę pateikti draudimo kompanijų laidavimo raštus gabenti padidintos vertės prekėms, IRU atstovai nesutiko naudoti kitų, nei nustatyta, garantijos formų. Anot šios sаjungos atstovų, ankstesnė patirtis parodė, kad draudimo kompanijų laidavimo raštai nėra veiksminga garantija ir negali būti toliau naudojami. Pagal aukščiau paminėtus nutarimus yra leistini tik banko garantiniai raštai arba grynųjų pinigų depozitas.

Nauja TIR garantijų pateikimo tvarka yra taikoma visoms be išimties nacionalinėms vežėjų asociacijoms, dalyvaujančios TIR sistemoje, ir visos šalys savo vežėjams taikys tuos pačius IRU nustatytus reikalavimus.

Asociacija „Linava“ Lietuvos bankams pateikė garantinių raštų projektus, pagal kuriuos bankai garantuos už Lietuvos vežėjus prieš TIR garantinę sistemа. Bankai pateikė atsakymus su savo pasiūlymais, į kuriuos buvo atsižvelgta siunčiant į IRU galutinius garantinių raštų tekstų projektus.

Vežėjas dėl TIR garantijos išdavimo turės kreiptis į bankа, su kuriuo derėsis dėl garantijos pateikimo ir sаlygų. Asociacija „Linava“ negali turėti įtakos vežėjo ir banko santykiams, todėl kiekviena transporto įmonė dėl garantijos pateikimo sаlygų su banku tarsis pati. šiuo atveju asociacijos „Linava“ atsakomybė - suderinti garantijos rašto projektа su kiekvienu banku, o į trečių šalių komercinius santykius asociacija kištis negali.

įgyvendinant naujos TIR garantijų sistemos reikalavimus, gali kilti sunkumų. Pvz., su TIR garantijos pateikimu padidintos vertės prekėms, kuri siekia 50 000 JAV dolerių, problemų gali iškilti smulkiesiems vežėjams, tačiau tai priklauso nuo banko pateiktų sаlygų. Problemų dėl 8 000 JAV dolerių garantijos pateikimo, derantis su bankais, kilti neturėtų.

Nauja TIR garantijų sistema turėjo įsigalioti nuo 2003 m. kovo 1 d., tačiau asociacijai „Linava“ pavyko pasiekti, kad ji įsigaliotų tik nuo 2004 m. pradžios. Naujos TIR sistemos įsigaliojimas metų viduryje būtų sukėlęs didžiulę sumaištį, tad asociacijai pavyko pasiekti, kad sistemos įsigaliojimas būtų atidėtas ir jam būtų tinkamai pasiruošta.

Taigi nuo 2004 m. sausio 1 d. vežėjas, pirkdamas TIR knygeles, privalės pateikti 8 000 (aštuonių tūkstančių) JAV dolerių dydžio garantijа, kuri gali būti pasirinktinai:

  • Piniginis įnašas/grynųjų pinigų depozitas;
  • Asociacijos „Linava“ patvirtintų bankų garantinis raštas.

Pirkdamas padidintos rizikos prekėms vežti skirtas TIR knygeles, TIR procedūros vykdytojas privalės nuo 2004 m. sausio
1 d. pateikti garantа 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) JAV dolerių sumai, pasirinktinai pagal anksčiau minėtus punktus.

Asociacijos „Linava“ prezidiumo nutarimu patvirtintų draudimo kompanijų laidavimo raštai (pirminės garantijos - 5 000 (penki tūkstančiai) JAV dolerių ir papildomos garantijos - 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) JAV dolerių už padidintos rizikos prekių gabenimа) bus priimami ir galios iki 2003 m. gruodžio 31 d.

Jeigu vežėjas pradės gabenti krovinius nuo 2004 m. sausio 15 d., jo pateikiama garantija, įsigyjant TIR knygeles, bus priimama ir galios nuo garantijos pateikimo dienos.

Kadangi nauja TIR garantijų pateikimo sistema įsigalioja nuo kitų metų pradžios, asociacija „Linava“ ragina vežėjus kuo skubiau kreiptis į bankus dėl TIR garantijos pateikimo ir išdavimo.

TIR departamento informacija

Jungtinė Karalystė

Jungtinės Karalystės vežėjų asociacija CPT informavo, jog nuo 2003 gruodžio 1 d. baudžiama už naudojimаsi rankoje laikomu mobiliuoju telefonu važiuojant. ši nuostata galioja ir tada, kai transporto priemonė stovi prie šviesoforo arba transporto priemonių eilėje. Bauda - 30 GBP (43 EUR). Ji gali didėti, jeigu medžiaga patenka į teismа; maksimali bauda furgonų, sunkvežimių ir autobusų vairuotojams yra 2500 GBP (3594 EUR). Vairuotojai taip pat gali būti baudžiami ir tuo atveju, jeigu naudojasi „laisvų rankų“ įranga, tačiau nesugeba tinkamai valdyti transporto priemonės. Tai, kad vairuotojai verčiami arba jiems leidžiama važiuojant naudotis rankoje laikomu mobiliuoju telefonu, vertinama ir kaip darbdavių nusižengimas.

Rumunija

Rumunijos vežėjų asociacija UNTRR primena, jog ro-vinjetę galima įsigyti ne tik pasienio postuose esančiuose Nacionalinės kelių direkcijos biuruose bei šalies pašto skyriuose, bet taip pat ir “Petrom“ degalinėse. UNTRR pažymi, jog vairuotojams, kurie neturi galiojančios ro-vinjetės, išvažiuojant iš Rumunijos bus taikoma bauda nuo 3 mln. ROL iki 45 mln. ROL (~ nuo 70 iki 1125 EUR), vairuotojai taip pat bus priversti įsigyti kitа ro-vinjetę (už laikotarpį nuo tada, kai nustojo galioti ankstesnė).

Lenkija, Rusija

Kaip pranešė Valstybinė kelių transporto inspekcija, Rusijos ir Lenkijos leidimai išduodami nuo 2003 m. lapkričio 28 d.

Rusijos leidimai vežėjams išduodami pagal išankstinį paskirstymа, o Lenkijos - iki vieno leidimo transporto priemonei, 2003 metais naudojusiai šiuos leidimus, bei įvertinant vežėjų negrаžintų inspekcijai Lenkijos ir Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų skaičių.

Be to, pranešama, jog Lenkijos Respublikos infrastruktūros ministerija suteikė teisę 2004 metų leidimus naudoti 2003 metais.

Italija-Prancūzija

Tarptautinė vežėjų sаjunga (IRU) informavo, jog keleiviniam ir krovininiam transportui įsigaliojo naujos rinkliavos už važiavimа per Monblano ir Frėjaus tunelius (Italijos-Prancūzijos pasienis).

šiа informacijа galite rasti asociacijos „inava“ interneto svetainėje esančiame Transporto žinyne (prie nuorodos „nformacija“):

  • Italija // Keleivinis transportas // Rinkliavos/kelių naudotojų mokesčiai
  • Italija // Krovininis transportas // Rinkliavos/kelių naudotojų mokesčiai
  • Prancūzija // Keleivinis transportas // Rinkliavos/kelių naudotojų mokesčiai
  • Prancūzija // Krovininis transportas // Rinkliavos/kelių naudotojų mokesčiai

Vengrija

Vengrijos vežėjų asociacija ATRH informavo apie naujas keleivinio ir krovininio transporto rinkliavas automagistralėse M1, M3 ir M7. Jos įsigalios nuo 2004 sausio 1 d.

šiа informacijа galite rasti asociacijos „Linava“ interneto svetainėje esančiame Transporto žinyne (prie nuorodos „Informacija“):

  • Vengrija // Keleivinis transportas // Rinkliavos/kelių naudotojų mokesčiai
  • Vengrija // Krovininis transportas // Rinkliavos/kelių naudotojų mokesčiai

Informacijos ir IT skyrius

Rinkliavos, kelių naudotojų mokesčiai

Jungtinė Karalystė

Jungtinėje Karalystėje už važiavimа tam tikrais tiltais ir tuneliais taikomos rinkliavos, o įvažiuojant į Londono centrа turi būti sumokėtas mokestis už grūstis. Pirmoji mokama automagistralė bus atidaryta 2004 m. sausio mėn. Tarifai yra tokie:

M6 mokestis (nuo 2004 m. sausio mėn.)

M6 mokamas kelias yra 27 mylių ilgio trijų juostų automagistralė, kuri prasideda ties M6 kelio 3A sankryža, netoli šiaurės rytų Birmingham-Sutton Coldfield-West Bromwich-Walsall miestų aglomeracijos, vėl susijungdama su keliu M6 prie 11A sankryžos.

Mokesčio tarifai* (transporto riemonėms, kurių aukštis ties pirma ašimi yra 1.30 m arba didesnis)

06.00-23.00 val. 23.00-06.00 val.

ilgis iki 5.20 m

ilgis virš 5.20 m iki 7.50 m

ilgis virš 7.50 m

3.00 GBP

6.00 GBP

11.00 GBP

2.00 GBP

5.00 GBP

10.00 GBP

pirmiems 10 000 000 klientų nuo nurodytų kainų bus taikoma 1 GBP nuolaida.

Aptarnaujanti bendrovė: Midland Expressway Ltd

Interneto svetainė: www.m6toll.co.uk

Mokestis už grūstis, Londonas

Mokestis už grūstis (5 GBP per dienа) yra taikomas transporto priemonėms, įvažiuojančioms į Londono centrа nuo 07.00 val. iki 18.30 val. pirmadieniais-penktadieniais, išskyrus valstybinių švenčių dienas. šalia kelio esančios kameros užfiksuos registracijos duomenis transporto priemonių, važiuojančių zonos ribose mokesčio taikymo laikotarpiu. Jeigu mokestis nėra sumokėtas iki dienos, kurios metu buvo važiuota, vidurnakčio, bus skirta 80 GBP bauda (ji bus sumažinta iki 40 GBP, jeigu bauda bus sumokėta per 14 dienų). Mokėti galima internetu (www.cclondon.com), spaudos kioskuose ir degalinėse, telefonu (tel. 0845 900 1234) arba savitarnos mokėjimo terminaluose, esančiuose didžiausiose visuomeninėse automobilių aikštelėse. Krovininės transporto priemonės nuo šio mokesčio neatleidžiamos.

Dartford-Thurrock sankryža

(Queen Elizabeth II tiltas ir Dartford tunelis)

Per Temzės upę, tarp Thurrock ir Dartford, M25 Londono išorinis žiedinis kelias. Vykstama į šiaurę tunelio link, į pietus tilto link.

Mokesčio tarifai (kelionė į vienа pusę) 06.00-22.00 val. 22.00-06.00 val.

sunkvežimis (2 ašys) 1.80 GBP 1.00 GBP

sunkvežimis (2 ašys) + priekaba 3.60 GBP 2.00 GBP

sunkvežimis (3 ašys ar daugiau) 2.90 GBP 1.00 GBP

sunkvežimis (3 ašys ar daugiau)

+ priekaba 5.80 GBP 2.00 GBP

• Reguliariai vykstantys vežėjai gali naudotis elektronine „Dart-Tag“ mokėjimo sistema. „Dart-Tag“ abonentams nuo nustatytų mokesčio tarifų taikoma 7,5% nuolaida. Išsamesnę informacijа gali suteikti aptarnaujanti bendrovė Le Crossing Company Ltd (žr. žemiau).

• Apribojimai taikomi pavojingus krovinius vežančioms transporto priemonėms. Išsamesnę informacijа gali suteikti aptarnaujanti bendrovė.

Aptarnaujanti bendrovė: Le Crossing Company Ltd, South Orbital Way,

Dartford, Kent DA1 5PR, UNITED KINGDOM

Tel. (44 1322) 221 603

Interneto svetainė: www.dartfordrivercrossing.co.uk

Erskine tiltas

Per Klaido (Clyde) upę, kelias A898, tarp Erskine ir Old Kilpatrick, į vakarus nuo Glasgow.

Mokesčio tarifai (kelionė į vienа pusę)

visos krovininės transporto priemonės 0.60 GBP

ptarnaujanti bendrovė: Erskine Bridge, Administration Building,

Bishopton, Renfrewshire PA7 5QD, UNITED KINGDOM

Tel. (44 141) 812 7022

Forth Road tiltas

Per Forto (Firth of Forth) upę tarp Fife ir Lothian, kelias A90, į vakarus nuo Edinburgh, ir susijungimai su M8, M9 ir M90 automagistralėmis.

Mokesčio tarifai (taikomi tik i šiaurę vykstančioms transporto priemonėms):

furgonas, krovininė transporto priemonė (Ј3.5 t) 0.80 GBP

sunkiasvorė krovininė transporto priemonė (>3.5 t) 2.00 GBP

sunkiasvoris ir negabaritinis krovinys,

transporto priemonė, kuriai reikalinga palyda 26.00 GBP

ptarnaujanti bendrovė: Forth Road Bridge Joint Board,

Administration Block, South Queensferry,

West Lothian EH30 9SF, UNITED KINGDOM

Tel. (44 131) 319 1699. Faks. (44 131) 319 1903

Humber tiltas

Per Hamberio (Humber) upę, kelias A15, tarp North ir South Humberside.

Mokesčio tarifai (kelionė į vienа pusę):

krovininė transporto priemonė (Ј3.5 t) 2.50 GBP

krovininė transporto priemonė (Ј3.5 t) + priekaba;

krovininė transporto priemonė (>3.5 t iki 7.5 t) 4.50 GBP

krovininė transporto priemonė (>7.5 t) su 2 ašimis 10.00 GBP

krovininė transporto priemonė (>7.5 t) su 3 ašimis 13.40 GBP

krovininė transporto priemonė (>7.5 t)

su 4 ašimis ar daugiau 16.70 GBP

• Specialūs tarifai taikomi negabaritinius krovinius vežančioms transporto priemonėms. Išsamesnę informacijа gali suteikti aptarnaujanti bendrovė.

Aptarnaujanti bendrovė: Humber Bridge Board, PO Box 6, Administration Building,

Ferriby Road, Hessle, North Humberside HU13 0JG,

UNITED KINGDOM

Tel. (44 1482) 647 161. Faks. (44 1482) 640 838

Mersey tuneliai

Per Mersio (Mersy) upę, tarp Liverpool ir Birkenhead.

Mokesčio tarifai (kelionė į vienа pusę):

furgonas, krovininė transporto priemonė (iki 3.5 t) 1.20 GBP

krovininė transporto priemonė + priekaba;

krovininė transporto priemonė (>3.5 t) su 2 ašimis 2.40 GBP

krovininė transporto priemonė (>3.5 t) su 3 ašimis 3.60 GBP

krovininė transporto priemonė (>3.5 t)

su 4 ašimis ar daugiau 4.80 GBP

• Reguliariai vykstantys vežėjai gali naudotis elektronine ҐFast-Tag“ mokėjimo sistema (tokiu atveju jiems taikoma nuolaida). Išsamesnę informacijа gali suteikti aptarnaujanti bendrovė (žr. žemiau).

Aptarnaujanti bendrovė: Mersey Tunnels, George.s Dock Building, George.s Dock Way, Pier Head, Liverpool L3 1DD, UNITED KINGDOM

Tel. (44 151) 236 8602. Faks. (44 151) 255 0610

Severn tiltas (įsigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d.)

Per Severno (Severn) upę, M4 automagistrale, tarp Anglijos ir Velso.

Mokesčio tarifai taikomi vykstantiems į vakarus,

iš Anglijos i Velsа (vykstantiems į rytus, iš Velso į Anglijа, mokesčiai netaikomi):

krovininė transporto priemonė (Ј3.5 t) 9.00 GBP

krovininė transporto priemonė (>3.5 t) 13.50 GBP

ptarnaujanti bendrovė: Severn River Crossing plc, Toll Administration Building,

Bridge Access Road, Aust, Bristol BS12 3BE

UNITED KINGDOM. Tel. (44 1454) 632 436

Skye tiltas

šiaurės vakarų škotijoje, jungia Skajo (Skye) salа su žemynine dalimi.

Mokesčio tarifai (kelionė į vienа pusę) spalio 1d. - gegužės 1 d. -

balandžio 30 d. rugsėjo 30 d.

furgonas (<5.5 m) 4.70 GBP 5.70 GBP

krovininė transporto priemonė (<7.5 t) 10.80 GBP 10.80 GBP

sunkiasvorė krovininė transporto

priemonė su 2/3 ašimis 14.00 GBP 14.00 GBP

sunkiasvorė krovininė transporto

priemonė su 4 ašimis arba daugiau 27.90 GBP 27.90 GBP

• Užsisakyti bilietus su nuolaida galima kreipiantis į aptarnaujančiа bendrovę.

Aptarnaujanti bendrovė: The Crossing Centre, Skye Bridge, Kyle IV40 8BG,

UNITED KINGDOM. Tel. (44 1599) 534 880

Tamar tiltas

Per Temaro (Tamar) upę, kelias A38, tarp Plymouth, Devon and Saltash, Cornwall

Mokesčio tarifai taikomi vykstantiems į rytus, iš Cornwall į Devon

(vykstantiems į vakarus, iš Devon į Cornwall, mokesčiai netaikomi):

vienkartinis abonementai

krovininė transporto priemonė (Ј3.5 t) 1.00 GBP 10.00 GBP už 20

krovininė transporto priemonė (>3.5 t)

su 2 ašimis 2.50 GBP 50.00 GBP už 40

krovininė transporto priemonė (>3.5 t)

su 3 ašimis 4.00 GBP 80.00 GBP už 40

krovininė transporto priemonė (>3.5 t)

su 4 ašimis arba daugiau 5.50 GBP 110.00 GBP už 40

ptarnaujanti bendrovė: Tamar Bridge Office, Pemros Road

Plymouth PL5 1LP, UNITED KINGDOM

Tel. (44 1752) 361 577. Faks. (44 1752) 360 528

Tyne tuneliai

Per Taino (Tyne) upę, kelias A1, prie Wallsend, Newcastle-upon-Tyne.

Mokesčio tarifai (kelionė į vienа pusę):

krovininė transporto priemonė (Ј3.5 t) 1.00 GBP

krovininė transporto priemonė (>3.5 t) 1.20 GBP

• Specialūs tarifai taikomi negabaritinius krovinius vežančioms transporto priemonėms. Išsamesnę informacijа gali suteikti aptarnaujanti bendrovė.

Aptarnaujanti bendrovė: Tyne and Wear Passenger Transport Authority

Tyne Tunnels, Wallsend,

Tyne and Wear NE28 OPD, UNITED KINGDOM

Tel. (44 191) 262 4451. Faks. (44 191) 263 1031

šaltiniai: Midland Expressway, 2003 m. birželio mėn.

Le Crossing Company, 2003 m. balandžio mėn.

IRU, 2003 m. vasario mėn. Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr. 23 (59)

"Linava" informuoja

Naujienos

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 - lapkričio 30 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Kelininkų darbai ir tarptautinė integracija

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Muitinėje

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams