Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

PROBLEMА BūTINA SPRęSTI KOMPLEKSIšKAI

Tarpžinybinėje darbo grupėje Lietuvos nacionalinei vežėjų asociacijai „Linava“ atstovauja Keleivinio transporto skyriaus vadovas Eugenijus STOLOVICKIS. Redakcijos paprašytas, jis sutiko pasidalinti mintimis, kа reikėtų daryti, kad jau chroniška tapusi nelegalaus keleivių vežiojimo problema pagaliau būtų išspręsta.

Pirmiausia derėtų pasidžiaugti, kad Susisiekimo ministerija, kuri valdo tolimojo susisiekimo keleivinį kelių transportа, pagaliau rimtai ėmėsi šios sudėtingos problemos - ministro įsakymu sukurta tarpžinybinė darbo grupė. Asociacija „Linava“ jau keletа metų įvairiausiais lygiais kalbėjo apie tai ir prašė konkrečios pagalbos. Aišku, kad viena Susisiekimo ministerija šio reiškinio neišgyvendins, kadangi čia susipynę ir teisiniai reikalai, ir savivaldybių veiksmai, ir visuomenės bei jai atstovaujančių politikų požiūris. Todėl tik įvairių žinybų bendromis pastangomis pajėgsime nustumti šį sunkų akmenį nuo teisėtai dirbančių vežėjų kelio. Dabar tokia grupė pradėjo veiklа.

Sunku nustatyti konkrečiа neteisėtai keleivius vežiojančių vežėjų daromа žalа, bet ji tikrai didžiulė. Jau įpratome, kad beveik prie visų Lietuvos autobusų stočių visai nesislėpdami stovi mikroautobusai, kurių vairuotojai vos ne už rankų įžūliai traukia keleivius ir siūlo savas paslaugas. Keista, bet yra pareigūnų, kurie tai linkę vadinti konkurencija, nors šis piratavimas su sаžininga konkurencija nieko bendro neturi. Visose pasaulio šalyse reguliaraus tolimojo susisiekimo transportas yra reguliuojamas, koreguojamas ir koordinuojamas, nes palikti jį savieigai neįmanoma. Licencijа įsigiję vežėjai, kurie nori vežti keleivius vienu ar kitu tolimojo susisiekimo maršrutu, kreipiasi į Valstybinę kelių transporto inspekcijа (VKTI), speciali darbo grupė išnagrinėja gautа pasiūlymа ir sprendžia - leisti, ar ne. Gavęs leidimа, vežėjas įsipareigoja vežti keleivius reguliariai, t. y., pagal patvirtintа tvarkaraštį, kuris paviešinamas ir autobusų stotyse, ir spaudoje. Tačiau atsiranda tokių vežėjų, kurie nenori prisiimti jokių įsipareigojimų, jie nori važiuoti tik tada, kai yra keleivių, kai turi ūpo, ar kai tinkamos meteorologinės sаlygos. Tuo tarpu sаžiningi vežėjai, dirbantys reguliariais maršrutais, privalo prisiimti ir gana sudėtingа finansinę naštа, nes ne visi reisai pelningi. Jeigu tokiam vežėjui reikia atvežti iš kokio miestelio žmones, dirbančius Vilniuje, jis ankstų rytа jų važiuoja pasiimti tuščias, arba pusiau tuščias. Ta pati situacija kartojasi ir po darbo dienos. Ir nesvarbu, ar blogas oras, ar slidu - jis privalo važiuoti. Piratams į tai nusispjaut, jie ieško, kaip nugriebti grietinėlę. Todėl visose šalyse tokia veikla draudžiama. Net neįmanoma įsivaizduoti, kad, tarkim, Vokietijoje prie autobusų stoties privažiuotų koks nors mikroautobusas ir iš jo išlipęs žmogėnas įkalbinėtų keleivius važiuoti su juo. Toks pilietis būtų iš karto sulaikytas ir griežtai nubaustas, o jo transporto priemonė konfiskuota. Dėl to Vokietijoje tokių reiškinių nėra. O mes tokios tvarkos nesugebame įvesti jau trylika metų…

Kovodami dėl elementaraus išgyvenimo, teisėti vežėjai negali iš esmės pagerinti savo teikiamų paslaugų, mažina reisų skaičių, nes verslas tampa nuostolingas. Kartais būna taip, kad legaliems vežėjams sаmoningai trukdoma dirbti. Pvz., ir dabar tarp Visagino ir Vilniaus nėra normalaus susisiekimo, šiuo maršrutu važinėja praktiškai tik nelegalai. Kai atsirado vežėjas, norintis reguliariai dirbti, leidimas jam buvo suteiktas, tačiau nieko neišėjo - jį ėmė terorizuoti nelegalai. Nei Visagino policija, nei savivaldybė į tai niekaip nereagavo. Nesulaukęs pagalbos, vežėjas veiklа nutraukė. Matyt, to ir buvo siekta, nes šį žmogų pareigūnai nuolat stabdydavo, tikrindavo ir dokumentus, ir autobusа. Keleiviai liko nepatenkinti - nelegalūs vežėjai sostinę pasiekdavo be jokių stabdymų, todėl greičiau. Atrodytų, tai mažo miestelio problemos, kur viskа lemia draugai bei pažintys. Tačiau šalies mastu - didelė problema, kurios neišspręsime nepatobulinę teisės aktų, nes juose gausu įvairiausių spragų, dėl kurių nei kontrolieriai, nei teisėjai negali deramai nubausti užsiimančių nelegalia veikla. Būtina peržiūrėti Administracinių teisės pažeidimų kodeksа, kuriame reiktų padidinti ir sugriežtinti atsakomybę už tokius veiksmus. Būtina sustiprinti vietinę kontrolę, nes viena VKTI visos šalies neaprėps. Dabar autobusų parko kontrolieriai neturi teisės tikrinti kitų vežėjų, todėl pagalbon privalėtų pasitelkti savivaldybių kontrolės tarnybas, kurioms pastaruoju metu suteikta daugiau galių - jos dabar turi teisę tikrinti bet kokį transportа, dirbantį jų teritorijoje. žinoma, jeigu savivaldybės tokias kontrolės tarnybas turi, nes jų šiandien įsteigta tikrai per mažai. Tai nėra normalu: savivaldybės išduoda vežėjams licencijas bei leidimus vietiniam susisiekimui, joms priklauso autobusų parkai bei stotys, tai kodėl joms neprivalu kontroliuoti vežėjų? Nelegalus įveikti padėtų daugybė veiksnių, tarp jų ir keleivių aptarnavimo kokybės gerinimas, autobusų atnaujinimas, intervalų tarp reisų mažėjimas. Pvz., tarp Vilniaus - Kauno maršrutu važinėjančių transporto priemonių reisų intervalai - kas 15 min., tad vietos nelegalams praktiškai nebeliko.

Manau, šios problemos svarbios ne tik mums, bet ir Susisiekimo ministerijai, kadangi tai jos valdymo reguliavimo sritis, tad išgyvendinti paminėtas negeroves yra jos garbės reikalas. Savaime aišku, mes neliksime nuošaly, todėl drįstu galvoti, jog įvairioms žinyboms surėmus pečius, sugebėsime išstumti nelegalus iš rinkos. Tvarka privalo triumfuoti - kito kelio paprasčiausiai nėra.

Spaudai parengė

Kazys BAGDONAVIčIUS

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr. 11(35)

"Linava" informuoja

Dienpinigių apmokestinimas: istorija ir komentarai

IRU: apie mokesčius, kelių transporto sistemos potencialа ir perspektyvas

Naujienos

Aktualijos

„Linavos“ atstovybė Maskvoje - vartai į Rusijos rinkа

Nauji modeliai

OFF ROAD Prancūziškai

Parodos

AMSTERDAMO šOU: MODIFIKACIJų šUORAS

KORTRIJKE - žYMIAUSI AUTOBUSų GAMINTOJAI

Svečiuose

TIR ir TIR departamentas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Žinotina

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (6)

Perspektyvos

Kelių transporto tarptautinio verslo konkurencingumas

Keleivinis transportas

KARAS NETEISėTAM KELEIVIų VEžIMUI

PROBLEMА BūTINA SPRęSTI KOMPLEKSIšKAI

Vežėjo kalendorius

Gruodis

Teisė

Vežimai, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai

Konsultacijos

CMR konvencija: vežėjo atsakomybės pagrindai

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Senasis „zacharas“ - ZiS-150