Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

KARAS NETEISėTAM KELEIVIų VEžIMUI

Atsiverskite bet kurį dienraštį ir jame nesunkiai rasite keletа skelbimų, kuriuose anoniminiai geradariai siūlo pigiai nuvežti jus į Vokietijа, Prancūzijа, Ispanijа… Nueikite prie bet kokio miesto autobusų stoties, ir jos prieigose būtinai sutiksite geradarį, kuris pašnibždom pasiūlys pigiai nuvežti jus į Kaunа, Panevėžį, Klaipėdа… Ir seka geradariui iš paskos atokiau pastatyto autobuso link mūsų piliečiai, ir džiaugiasi galimybe sutaupyti litа kitа, nors nieko nežino nei apie jų vežančios transporto priemonės techninę būklę, nei apie jа vairuojančio žmogaus profesinius sugebėjimus, nes šventai tiki, jog jiems nieko blogo neatsitiks. Tad veltui aušintume burnа aiškindami taupiesiems tautiečiams, jog mokesčių nemokantys asmenys, kurie verčiasi neteisėtu keleivių vežimu, tuština šalies biudžetа, iškreipia konkurencijos sаlygas, varo į bankrotа dorai dirbančius vežėjus, skatina bilietų kainos didėjimа ir t. t. Nors taip Lietuvoje buvo visada - įvairiausiais valstybės apvaginėjimo būdais bei neteisėtomis ir nelegaliomis paslaugomis naudojamės dar nuo tarybinių laikų. Ar pavyks pakeisti šiа situacijа? Kas ir kaip tuo užsiims? Apie tai ir kalbuosi su Susisiekimo ministerijos sekretore Liudmila LOMAKINA.

- Ne taip seniai, spalio 7 d., susisiekimo ministro įsakymu įsteigta nuolat veikianti tarpžinybinė darbo grupė, kuriai pavesta numatyti ir įgyvendinti priemones neteisėtai keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu veiklai nutraukti. Jūs paskirta šios grupės vadove. Kokių organizacijų atstovai dirbs kartu?

- Be manęs, grupę sudaro dar dvylika asmenų. Tai pakankamai aukšto rango valstybės tarnautojai, atstovaujantys Susisiekimo ministerijai, Valstybinei kelių transporto inspekcijai (VKTI), Valstybinei darbo inspekcijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai, Vidaus reikalų ministerijai (VRM), Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“, Valstybinei mokesčių inspekcijai bei Policijos departamento Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros valdybai. Mums pavesta analizuoti neteisėtas keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu veiklos priežastis, rengti išvadas, nustatyta tvarka teikti siūlymus dėl galiojančių norminių teisės aktų pakeitimo bei naujų aktų parengimo, siekiant pagrindinio tikslo – sudaryti prielaidas minėtai neteisėtai keleivių vežimo veiklai nutraukti. Rengsime išvardintų institucijų bei savivaldybių bendrus veiksmų planus, dalinsimės surinkta konkrečia informacija, taikysime nustatytos tvarkos pažeidėjams visas sankcijas bei kitas priemones, kurios numatytos galiojančiuose teisės aktuose.

- Spalio 23 d. įvyko pirmasis tarpžinybinės darbo grupės posėdis. Apie kа kalbėjotės?

- Pirmаjį posėdį, kaip dera, paskyrėme organizaciniams reikalams: pasitvirtinome darbo reglamentа, aptarėme, kaip dirbsime, kaip rengsime dokumentus. Norėdami tiksliau identifikuoti pačiа problemа, pabandėme išsiaiškinti, kaip jа suvokia policijos struktūrų atstovai, kaip – darbo inspekcija, VKTI, vežėjų asociacija „Linava“. Susitarėme, kad visiems darbo grupės nariams bus pateikti visi keleivių vežimo verslа reglamentuojantys teisės aktai. Išanalizavę šiuos dokumentus, pabandysime išsiaiškinti, kas juose taisytina ar keistina. Ne nuo nulio pradedame, ne viena žinyba šiomis problemomis užsiima, tačiau kompleksiškai, visiems kartu suėjus, jas išspręsime greičiau. Daug tikimės iš Savivaldybių asociacijos, nes didžiausioji neteisėto keleivių vežimo verslo dalis koncentruojasi savivaldybėms priklausančiose miestų ir miestelių autobusų stotyse arba šalia jų esančiose teritorijose.

- Ar galėtumėte bent apytikriai įvertinti neteisėtų ir nelegalių vežėjų daromа žalа? Pagaliau - kas tie „vežėjai“? Ar kinta jų darbo metodai?

- Kinta. Anksčiau jie veikdavo daug įžūliau, keleivius vos ne už rankovių tampydavo. Būdavo tarp dirbančių legaliai vairuotojų ir pirataujančių įvairiausių nesusipratimų, netgi susistumdymų. Dabar jie tapo atsargesni, elgiasi kultūringiau, netgi turi savo vadybininkų, kurie juos aprūpina klientais. Vieni iš jų neturi nei licencijų, nei leidimų, kiti licencijas turi, tačiau neturi leidimų keleivius vežti nuolatiniais reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais. Natūralu, jog jokių dokumentų jie nepildo arba pildo fiktyviai. Dar viena grupė neteisėtų vežėjų - su taksi plafonais, kuriuos tai uždeda, tai nuima pagal aplinkybes. Dar kiti veža pakeleivius tarptautiniais maršrutais, skelbiasi laikraščiuose. Ir niekas jų netikrina, ar turi teisę tai daryti legaliai. Kiek jų yra? Sunkus klausimas, nes tikslių duomenų nėra.

Lietuvos vežėjai keleivius veža 1328 vietiniais, 366 tolimaisiais ir apie 60 tarptautinių maršrutų, kuriuos aptarnauja maždaug 3000 keleivinio transporto priemonių. Asociacijoje „Linava“ keleivių vežimu verčiasi 67 įmonės, kuriose dirba beveik 8000 darbuotojų. Dėl neteisėto keleivių vežimo paplitimo teisėtų vežėjų nuostoliai vežant reguliariais reisais tolimojo susisiekimo maršrutais, matyt, nemaži. Manau, kad netrukus žalos mastus galėsime įvardinti konkrečiau. Kadangi keleivius neteisėtai vežančius vairuotojus kontroliuojančių VKTI inspektorių nėra daug, pirataujantys vežėjai juos visus puikiai pažįsta. Todėl darbo grupės nariai planuoja lankytis autobusų stotyse ir jų prieigose bei susipažinti su neteisėta ir nelegalia veikla užsiimančiųjų darbo metodais.

Grupės darbas tik prasideda, jis nelengvas, jo daug. Todėl tikimės, jog ir visuomenė, ir žiniasklaida mus supras ir padės.

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr. 11(35)

"Linava" informuoja

Dienpinigių apmokestinimas: istorija ir komentarai

IRU: apie mokesčius, kelių transporto sistemos potencialа ir perspektyvas

Naujienos

Aktualijos

„Linavos“ atstovybė Maskvoje - vartai į Rusijos rinkа

Nauji modeliai

OFF ROAD Prancūziškai

Parodos

AMSTERDAMO šOU: MODIFIKACIJų šUORAS

KORTRIJKE - žYMIAUSI AUTOBUSų GAMINTOJAI

Svečiuose

TIR ir TIR departamentas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Žinotina

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (6)

Perspektyvos

Kelių transporto tarptautinio verslo konkurencingumas

Keleivinis transportas

KARAS NETEISėTAM KELEIVIų VEžIMUI

PROBLEMА BūTINA SPRęSTI KOMPLEKSIšKAI

Vežėjo kalendorius

Gruodis

Teisė

Vežimai, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai

Konsultacijos

CMR konvencija: vežėjo atsakomybės pagrindai

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Senasis „zacharas“ - ZiS-150