Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Gruodis

1 Nepriklausomybės diena, Portugalija

1 Nacionalinė šventė, Rumunija

6 Konstitucijos diena, Ispanija

6 Nepriklausomybės diena, Suomija

8 Nekalto prasidėjimo šventė, Austrija, Italija, Ispanija, Portugalija

8 Nepriklausomybės diena, Uzbekistanas

12 Konstitucijos diena, Rusija

12 Neutraliteto diena, Turkmėnistanas

16 Nepriklausomybės diena, Kazachstanas

24 Kūčios, Bulgarija, čekija, Danija, Norvegija, Portugalija, Slovakija, Suomija, švedija, Vengrija, Vokietija

25 Kalėdos, Airija, Austrija, Baltarusija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Ispanija, Latvija, Norvegija, Portugalija, Prancūzija

25-26 Kalėdos, Bulgarija, čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Graikija, Italija, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija (tik Elzaso- Lotaringijos provincijoje), Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, švedija, šveicarija, Vengrija, Vokietija

26 šv. Stepono, Airija, Austrija, Didžioji Britanija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, šveicarija

26 Nepriklausomybės diena, Slovėnija

31 Azerbaidžaniečių solidarumo diena, Azerbaidžanas

31 Naujieji metai, Armėnija, Danija, Latvija, Norvegija, švedija, Vokietija

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr. 11(35)

"Linava" informuoja

Dienpinigių apmokestinimas: istorija ir komentarai

IRU: apie mokesčius, kelių transporto sistemos potencialа ir perspektyvas

Naujienos

Aktualijos

„Linavos“ atstovybė Maskvoje - vartai į Rusijos rinkа

Nauji modeliai

OFF ROAD Prancūziškai

Parodos

AMSTERDAMO šOU: MODIFIKACIJų šUORAS

KORTRIJKE - žYMIAUSI AUTOBUSų GAMINTOJAI

Svečiuose

TIR ir TIR departamentas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Žinotina

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (6)

Perspektyvos

Kelių transporto tarptautinio verslo konkurencingumas

Keleivinis transportas

KARAS NETEISėTAM KELEIVIų VEžIMUI

PROBLEMА BūTINA SPRęSTI KOMPLEKSIšKAI

Vežėjo kalendorius

Gruodis

Teisė

Vežimai, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai

Konsultacijos

CMR konvencija: vežėjo atsakomybės pagrindai

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Senasis „zacharas“ - ZiS-150