Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kelių transporto tarptautinio verslo konkurencingumas

Sаlygos Europos Sаjungos valstybėse

šiuo metu Europoje vežėjų verslas išgyvena aštrios konkurencijos laikotarpį. Ateityje ši konkurencija dar labiau paaštrės: manoma, kad Baltijos šalims įstojus į Europos Sаjungа padidės jų transporto kompanijų konkurencingumas. Kai Baltijos ir Europos Sаjungos vežėjai turės vienodas sаlygas, geografinis kelio per Estijа, Latvijа ir Lietuvа pranašumas taps akivaizdus bei patrauklus ne tik Vakarams, bet ir Rusijai.

įstojus į Europos Sаjungа, Baltijos šalių vežėjams konkurencinės sаlygos palengvės:

• supaprastės pasienio procedūros,

• neliks kvotų,

• sumažės apribojimų,

• atsiras galimybė dirbti Europos Sаjungos šalyse (kabotažiniai vežimai).

Tačiau naujos Europos Sаjungos narės susidurs su tam tikrais sunkumais.

• Leidimus įvažiuoti į dabartinę Europos Sаjungа žadama panaikinti ne iš karto, pavyzdžiui, Vokietija reikalauja juos išsaugoti ir padaryti priklausomus nuo valstybės užsienio prekybos apyvartos.

• Atsiras naujų išlaidų, susijusių su tuo, kad iki 2006 metų visuose automobiliuose, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 tonos, turės būti įtaisyti skaitmeniniai tachografai.

• Akcizo dėka (jis ateityje turės atitikti europines normas) Baltijos šalyse brangs dyzeliniai degalai.

Be to, iki 2007 m. sausio 1 d. galioja pereinamasis laikotarpis, per kurį krovininės transporto įmonės, veikiančios šalies rinkoje, privalo pasiekti Europos Sаjungos keliamus finansinius reikalavimus. Jų bus siekiama trimis etapais:

• Pirmajame, kuris numatomas nuo 2003 m. pradžios iki 2004 m. pabaigos, vienam vilkikui turės tekti 3000 EUR turto.

• Iki 2006 m. pabaigos šis rodiklis padidės iki 5000 EUR.

• Nuo 2007 m. sausio 1 d. pirmai transporto priemonei turės tekti 9000 EUR, kiekvienai kitai - po 5000 EUR.

Finansinis užstatas Baltijos vežėjams dabar reikalingas tik gabenant tarptautinius krovinius, o nuo 2007 metų jis taps privalomas ir vidaus rinkose. Tai padidins bendras kompanijų išlaidas.

Didelis dėmesys bus skiriamas transporto priemonių kokybės sertifikatams. Pagal atliktа asociacijos ҐLinava“ apklausа ir gautus duomenis, šiuo metu Lietuvos vežėjai disponuoja 36,5 % vilkikų, kurie neturi Euro 1,2,3 kokybės sertifikatų, daugiau nei ketvirtadalis vilkikų (26,8 %) turi sertifikatа Euro 3 ir tiek pat vilkikų - sertifikatа Euro 2. Apie 10 % vilkikų turi sertifikatа Euro 1. Taigi asociacijos vežėjams priklauso per 60 % sunkvežimių, turinčių Euro 1, Euro 2, arba Euro 3 kokybės sertifikatus. Latvijoje šis skaičius siekia 30 %.

Konkurencija dėl Rytų Baltijos regiono krovinių srautų

Esamas Lietuvos transporto įmonių krovininių automobilių parkas sudaro palankias sаlygas konkurenciniam pranašumui tarp Baltijos valstybių, kadangi tiek Lietuvos, tiek ir kaimyninių šalių transporto įmonės vienaip ar kitaip susijusios su krovinių srautais į/iš Rusijos, t.y. importu eksportu bei tranzitiniais srautais per savos valstybės teritorijа.

įvertinus turimа Lietuvos vežėjų transporto priemonių kokybės sertifikatų (Euro 1, 2, 3) skaičių galima tikėtis, kad įstojus į Europos Sаjungа situacija gali pagerėti, nes Rusijos transporto įmonės, nesiimdamos radikalaus transporto parko atnaujinimo bei nedidindamos savo automobilių parko, nesugebės lygiaverčiai konkuruoti su Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atstovais.

Pagal ASMAP duomenis, Rusija konkurencinėje kovoje dėl Rytų Baltijos regiono krovinių srautų kol kas nepajėgi konkuruoti. Neginčijama logistikos lyderė yra Suomija, antroji yra Lietuva, kuri pirmauja tarp trijų Baltijos šalių. Pagal vežamų krovinių apimtį Lietuvos transporto kompleksas savo rodikliais 2,5 karto lenkia Latvijа ir Estijа kartu paėmus.

Kaip būtų galima prognozuoti transporto raidos perspektyvas mūsų šalyje ir kа turėtume nuveikti skatindami vežėjų verslа?

Pirmiausia, žinoma, Baltijos valstybės turėtų palaikyti gerus ekonominius ir tarpusavio bendradarbiavimo santykius bei formuoti vieningа transporto sistemа. šie veiksniai ateityje gali būti vieni iš pagrindinių, siekiant pritraukti krovinių srautus į šį (ir per šį) regionа.

Europos Sаjungos keliami reikalavimai (transporto priemonėms, jų įrengimams, taip pat finansiniai įsipareigojimai, tenkantys už kiekvienа įmonei priklausantį krovininį automobilį) laikinai pristabdys Baltijos šalių vežėjų gaunamo pelno dalies augimа, sukeldami staigų išlaidų šuolį. Tai gali neigiamai paveikti smulkias transporto įmones, turinčias 1-5 automobilius, kurios laikui bėgant arba skelbs bankrotа, arba susijungs su kitomis transporto įmonėmis, arba pačios bandys plėstis.

Lietuvos vežėjai turėtų didesnį dėmesį skirti transporto priemonėms atnaujinti ir automobilių parkui didinti.

Baltijos šalių transporto įmonių konkurencingumа prieš Rusijos įmones nulems jų turimų transporto priemonių atitikimas E-2, E-3 normoms, kadangi transporto priemonės, neatitinkančios europinių standartų, nebus įleidžiamos į Vakarų Europos valstybes. Todėl daugiau nei pusė Rusijos transporto įmonių priklausančių automobilių negalės įvažiuoti į Europа.

Kadangi tranzitiniai krovinių srautai ir jų teritorinis pasiskirstymas priklauso ne tik nuo šalies transporto įmonių parko struktūros, bet ir nuo valstybės politikos, tad didelę įtakа gali turėti vežėjų lobistinė veikla, kurios kol kas turime tik užuomazgas.

Michailas Litvinenka

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr. 11(35)

"Linava" informuoja

Dienpinigių apmokestinimas: istorija ir komentarai

IRU: apie mokesčius, kelių transporto sistemos potencialа ir perspektyvas

Naujienos

Aktualijos

„Linavos“ atstovybė Maskvoje - vartai į Rusijos rinkа

Nauji modeliai

OFF ROAD Prancūziškai

Parodos

AMSTERDAMO šOU: MODIFIKACIJų šUORAS

KORTRIJKE - žYMIAUSI AUTOBUSų GAMINTOJAI

Svečiuose

TIR ir TIR departamentas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Žinotina

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (6)

Perspektyvos

Kelių transporto tarptautinio verslo konkurencingumas

Keleivinis transportas

KARAS NETEISėTAM KELEIVIų VEžIMUI

PROBLEMА BūTINA SPRęSTI KOMPLEKSIšKAI

Vežėjo kalendorius

Gruodis

Teisė

Vežimai, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai

Konsultacijos

CMR konvencija: vežėjo atsakomybės pagrindai

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Senasis „zacharas“ - ZiS-150