Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

IRU: apie mokesčius, kelių transporto sistemos potencialа ir perspektyvas

Asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, asociacijos viceprezidentai J. Grybauskas bei M. Grigelis, sekretorius transporto politikai ir informacijai A. Baranauskas dalyvavo šių metų lapkričio 6-7 dienomis ženevoje vykusiuose Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) krovininio bei keleivinio transporto tarybos posėdžiuose bei generalinėje asamblėjoje. Krovininio transporto taryboje daug dėmesio buvo skirta kelių naudotojo mokesčiui Vokietijoje bei infrastruktūros mokesčiams Austrijoje aptarti. Posėdyje svarstyta IRU veiklos darbo programa 2004 metams, TIR sistemos perspektyvos, kelių transporto potencialas geografiniu požiūriu bei šalių kandidačių nacionalinių vežėjų automobiliais asociacijų veiklos prioritetai po įstojimo į Europos Sаjungа (ES).

Naujas IRU prezidiumas

šiais metais ženevoje vyko IRU prezidento ir prezidiumo rinkimai 2004 ir 2005 metų kadencijai. IRU prezidentu vėlgi buvo išrinktas Paulas Laeremansas (Paul Laeremans). IRU viceprezidentu ir IRU Keleivinio transporto tarybos prezidentu buvo perrinktas Francesco Pacifico (Italijos associacijos ANAV viceprezidentas). Lenkijos asociacijos ZMPD tarybos narys Janusz Lacny išrinktas IRU viceprezidentu ir Krovininio transporto tarybos prezidentu.
Prezidiumo nariais taip pat tapo Messrs Carlos Cazenave (ANTRAM, Portugalija), Vladimir Florea (AITA, Moldavija), Toivo Kuldkepp (ERAA, Estija), Masahiko Nakano (JTA, Japonija), Graham Smith (CPT, Jungtinė Karalystė), Jurij Sukšin (ASMAP, Rusija), Michael Svane (DTL, Danija), Plamen Tzalkov (AEBTRI, Bulgarija), ir Dick van den Broek Humphreij (EVO, Nyderlandai).

Radikalūs pokyčiai,
įvedus kelių naudotojo
mokestį Vokietijoje

Vokietijos įvedamas sunkvežimių kelių mokestis nuo pat jo paskelbimo pradžios buvo vertinamas prieštaringai. Susirūpinimа, o kartu ir nepasitenkinimа naujuoju mokesčiu, reiškė ne tik Lietuva, tačiau ir daugelis kitų Europos valstybių - Italija, Ispanija, Graikija, Danija ir Nyderlandai.
Kalbėdami apie Vokietijoje planuojamа įvesti kelių mokestį, vežėjų asociacijų atstovai aptarė techninius šio sprendimo trūkumus, išreiškė būgštavimus dėl instaliuojamų prietaisų kiekio, terminalų trūkumo bei technologijos sudėtingumo. Konstatuota, kad jeigu visos šalys pradėtų taikyti šiа sistemа skirtingai - tai būtų nepriimtinas scenarijus. Sistema yra sudėtinga, brangi, per daug biurokratiška kelių transportui. Posėdyje nuskambėjo ir perspėjimas apie galimа chaosа pasienyje, net jeigu visose transporto priemonėse būtų instaliuoti prietaisai.
IRU pareiškė, kad kelių naudotojo mokesčio Vokietijoje įvedimo pavojai yra susiję su įrangos transporto priemonėse trūkumu prieš ir netgi po planuoto mokesčio sunkvežimiams Vokietijos greitkeliuose įvedimo bei su neteisingai suteikiama pirmenybe transporto priemonės registravimo šaliai ir/arba transporto priemonės markei, kalbant apie turimų riboto kiekio įrangos transporto priemonėms paskirstymа.
Pagrindiniai probleminiai klausimai į kuriuos IRU atsižvelgia tai:
• informacijos trūkumas dėl servisų tinklo,
• didelė ilgo laukimo rizika ir chaosas prie rankinio mokėjimo terminalų,
• nepakankamas kiekis užsienio kalbų, kurias planuojama naudoti rankinio mokėjimo terminaluose,
• rankinio mokėjimo sistemos nelankstumas, kai dėl prekybos ir sunkvežimių pramonės operacinio lankstumo reikalavimų dažnai neišvengiamai reikia keisti maršrutа,
• pilnos tarpusavio sаsajos tarp Vokietijos sistemos ir kitų esamų arba planuojamų Europos mokesčių sistemų nebuvimas.
Posėdžio dalyviai pažymėjo, kad kiekviena valstybė savaip traktuoja bei nustato tuos mokesčius ir jų dydžius. Be to, surenkamas kelių mokestis ne visas panaudojamas kelių priežiūrai, dalis jo tampa biudžeto dalimi. Todėl konstatuota, kad kelių mokestis dažnai tampa pasipelnymo šaltiniu, o to neturėtų būti.
„Transporto sektoriaus kaštai - tai visos visuomenės kaštai“, - kalbėta ženevoje. Dėl to atsiranda dviguba našta visuomenės nariams, kuri atsiranda dėl fiskalinių priemonių, kadangi pirma jie turi mokėti, kaip tiesioginiai mokesčių mokėtojai, o po to, kaip prekių ir paslaugų vartotojai. Vokietijai įvedus rinkliavas nuo tos dienos žymiai išaugs transporto kaštai Vokietijoje. Naujas mokestis įtakos pervežimų paslaugų rinkа, todėl transporto įmonės, turėdamos prisiderinti prie žymiai išaugusių kaštų, turi reikalauti, kad klientai irgi prisiimtų šiuos papildomus kaštus.

IRU pozicija dėl
Eko taškų sistemos Austrijoje

Pastaruoju metu itin aktyviai svarstomas ir Eko taškų sistemos tikslingumas Austrijoje. Todėl IRU Krovininio transporto taryba, pripažindama realius su transportu, susijusius sunkumus Alpių regione ir teisėtus jo gyventojų interesus, remia Europos Parlamento pozicijа dėl šio klausimo ir siūlo:
• palikti apribojimus tiktai Euro 0,1 ir 2 transporto priemonėms 2004 m.
• neįtraukti į Austrijos tranzitа transporto priemonių su Euro 0 ir 1 varikliais, paliekant apribojimus Euro 2 varikliams ir įvedant laisvа tranzitа Euro 3 ir geresnėms transporto priemonėms nuo 2005 m.

Naujos galimybės
kelių transportui

Naujų kelių paieška ir kelių transporto perspektyvos geografiniu požiūriu - vienas iš svarbių klausimų, kurio sprendime būtina išnaudoti „šilko keliа“, Azijos ir Rytų Europos potencialа. Kadangi beveik 96 proc. eksporto iš Kinijos į Europа vykdoma jūros keliu, todėl čia būtina išnaudoti kelių transporto sistemos potencialа. „Vis sparčiau vystantis prekybiniams santykiams tarp Europos ir Azijos, gamintojų Azijoje ir vartotojų Europoje išsidėstymas leidžia daryti išvadas, kad pagrindiniai krovinių srautai tarp Europos ir Azijos judės per Rusijos teritorijа einančiais transporto koridoriais rytų-vakarų ir pietų-šiaurės kryptimis“, - prognozuota ženevoje.

Kęstučio BRUZGELEVIčIAUS nuotr.

TIK PAGAL EUROPINIUS REIKALAVIMUS

Eugenijus RUšKUS

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos primena, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 44 „Dėl transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo“ (žin., 2001, Nr. 7-194) nuo 2004 m. sausio 1 d. į Lietuvos Respublikа įvežamoms naudotoms transporto priemonėms prieš jų nuolatinį įregistravimа turės būti atliekamas atitikties įvertinimas. Pagrindinis atitikties įvertinimo tikslas - šalyje registruoti tik europinius reikalavimus atitinkančias transporto priemones. Tai reiškia, kad Lietuvoje nebus galima registruoti transporto priemonių, kurios pagamintos ne Europos Sаjungos rinkai.

Lina KARSOKAITė

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr. 11(35)

"Linava" informuoja

Dienpinigių apmokestinimas: istorija ir komentarai

IRU: apie mokesčius, kelių transporto sistemos potencialа ir perspektyvas

Naujienos

Aktualijos

„Linavos“ atstovybė Maskvoje - vartai į Rusijos rinkа

Nauji modeliai

OFF ROAD Prancūziškai

Parodos

AMSTERDAMO šOU: MODIFIKACIJų šUORAS

KORTRIJKE - žYMIAUSI AUTOBUSų GAMINTOJAI

Svečiuose

TIR ir TIR departamentas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Žinotina

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (6)

Perspektyvos

Kelių transporto tarptautinio verslo konkurencingumas

Keleivinis transportas

KARAS NETEISėTAM KELEIVIų VEžIMUI

PROBLEMА BūTINA SPRęSTI KOMPLEKSIšKAI

Vežėjo kalendorius

Gruodis

Teisė

Vežimai, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai

Konsultacijos

CMR konvencija: vežėjo atsakomybės pagrindai

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Senasis „zacharas“ - ZiS-150