Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Dienpinigių apmokestinimas: istorija ir komentarai

įvertinusi asociacijos „Linava“ pateiktus duomenis ir konkrečius argumentus, po mėnesį trukusių įtemptų derybų Finansų ministerija ryžosi pateikti kai kurias patikslintas rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ nuostatas, pagal kurias Vyriausybė spalio1 d. patvirtino naujа komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarkа. Taigi asociacija „Linava“,gindama teisėtus sаžiningai dirbančių vežėjų interesus, po intensyvių derybų pasiekė kompromisinį sprendimа. Skaitytojų dėmesiui pateikiame Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus komentarа apie tai, kа konkrečiai padarė „Linava“ apgindama vežėjus, o taip pat apie naujojo nutarimo poveikį vežėjų verslo sаlygoms ir jų konkurencingumui ES rinkoje.

- Pirmiausia gal primintumėte pagrindines spalio 1 d. Vyriausybės patikslintos komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarkos nuostatas?
- Pagal naujаjа tvarkа nuo š.m. spalio 1 d. komandiruočių dienpinigiai neapmokestinami tuo atveju, kai vairuotojams bus mokamas didesnis nei minimalus mėnesinis atlyginimas - 450 Lt. Nuo 2004 m. sausio 1 d. ši nuostata bus taikoma įmonėms, kuriose vidutinis darbo užmokestis didesnis nei 1,3 MMA. Jeigu jis nesieks nustatytos ribos, dienpinigiai bus apmokestinami ta pačia tvarka, kaip ir kitos su darbo santykiais susijusios pajamos.
Komandiruočių Lietuvoje dienpinigių apmokestinimo tvarka liko nepakitusi, t.y. nuo spalio 1 d. jie neapmokestinami tuo atveju, jeigu jų bendra suma per mėnesį neviršija 50 proc. darbo užmokesčio.
- Tačiau kelias iki abi puses tenkinančio sprendimo priėmimo priminė ilgа ir sudėtingа įvairaus lygio derybų maratono distancijа…
- To tikrai nebūtų reikėję, jeigu Finansų ministerijos pareigūnai, prieš priimdami žalingа kelių transportui nutarimа, būtų kreipęsi į vežėjams atstovaujančiа mūsų asociacijа. Finansų ministerija, nustačiusi pažeidimus atskirose įmonėse, turėjo juos išaiškinti ir spręsti savo kompetencijos ribose. Juk atskirų verslo subjektų piknaudžiavimas negali būti pagrindu papildomai apmokestinti sаžiningus verslininkus.
Todėl, siekiant apginti teisėtus sаžiningai dirbančių vežėjų interesus, prireikė ne mažiau kaip 10 įvairių posėdžių ir susitikimų, kuriuos inicijavo „Linava“.
Be to, Finansų ministerijos darbuotojų teigimas, kad vežėjai ciniškai apgaudinėja valstybę, sukėlė didelį emocinį vežėjų pasipiktinimа. Kelių transporto verslo atstovai dirbo ir dirba pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir teisės aktus, nepažeisdami jų, todėl mestas kaltinimas buvo visiškai nepagrįstas ir įžeidžiantis sаžiningai dirbančius verslininkus.
- Kokia buvo pirmoji Jūsų reakcija ir tolesnių asociacijos prezidiumo veiksmų seka, sužinojus apie rugsėjo 3 d. LR Vyriausybės patvirtinto nutarimo „Dėl komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimа, kurį teikė Finansų ministerija?
- Jau kitа dienа, t. y. rugsėjo 4 - аjа susirinkęs asociacijos „Linava“ prezidiumas savo pareiškime pareiškė protestа dėl minėto nutarimo papildymo, žlugdančio transporto verslа.
Rugsėjo 8 d. mūsų iniciatyva buvo organizuoti net du susitikimai. Kartu su asociacijos generaliniu sekretoriumi Valdu Giliu ir prezidiumo nariu Ričardu Malkevičiumi lankėmės pas susisiekimo ministrа Zigmantа Balčytį ir su juo aptarėme naujаjа komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarkа.
Ministrа informavome apie galimas naujojo nutarimo pasekmes ir užtikrinome jį, kad „Linava“ visada siekė ir toliau sieks vežėjų verslo skaidrumo ir legalumo. Susitikime su susisiekimo ministru pavyko sutarti, kad kartu būtina ieškoti būdų, kaip išvengti galimų naujojo nutarimo neigiamų pasekmių vežėjams.
Tа pačiа dienа kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentu Mykolu Aleliūnu organizavome susitikimа, kuriame su šios konfederacijos ir mūsų asociacijos atstovais dalyvavo ekspeditorių asociacijos „Lineka“ ir laivų savininkų atstovai. Susitikimo dalyviai konstatavo, kad naujasis nutarimas neigiamos įtakos turės daugeliui transporto sričių - ekspeditoriams, kelių transportininkams, jūrininkams.
Rugsėjo 9 d. Seimo narių Rimo Valčiuko, Vaclovo Stankevičiaus ir Vaclovo Karbauskio iniciatyva Finansų ministerijoje įvyko bendras asociacijos „Linava“ ir Lietuvos laivų savininkų asociacijos pasitarimas su Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo bei Susisiekimo ministerijų atstovais. Asociacijos „Linava“ pozicija buvo tokia: ji netoleruoja ir netoleruos komandiruočių dienpinigiais piktnaudžiaujančių vežėjų bei nepritaria bet kokioms piktnaudžiavimo, slepiant mokesčius, formoms.
Pasitarime buvo nutarta surinkti daugiau papildomos informacijos apie dienpinigių mokėjimo problemа ir vėliau pratęsti diskusijа.
- Kaip į šiuos asociacijos prezidiumo veiksmus dėl minėto nutarimo reagavo vežėjai , rugsėjo 10 d. susirinkę į išplėstinį Krovininio ir Keleivinio transporto sekcijų posėdį?
- Išplėstiniame asociacijos „Linava“ Krovininio ir Keleivinio transporto sekcijų posėdyje dalyvavo visų Lietuvos regionų vežėjų atstovai, Seimo nariai Rimas Valčiukas, Vaclovas Stankevičius ir Artūras Vazbys bei Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Romanavičius. į posėdį kviesti Finansų ministerijos atstovai neatvyko.
Visų Lietuvos regionų vežėjai išreiškė pasipiktinimа LR Vyriausybės nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimu, žlugdančiu transporto verslа ir priėmė atitinkamа PAREIšKIMА, kuris jau buvo skelbtas anksčiau žurnale „Transporto pasaulis“ (Nr. 9).
Teisėtus sаžiningai dirbančių vežėjų reikalavimus palaikė ir posėdyje dalyvavę Seimo nariai bei Susisiekimo ministerijos atstovas.
- Kaip vertinate vėliau vykusius Jūsų susitikimus su LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininku A. Butkevičiumi ir finansų viceministru V. Vasiliausku?
- Rugsėjo 15 d. LR Seimo Biudžeto ir finansų komitete įvykusiame susitikime buvo aptartos Vyriausybės nutarimo dėl komandiruočių dienpinigių apmokestinimo naujos tvarkos pasekmės Lietuvos transporto verslui. Išklausęs mūsų argumentus dėl naujos tvarkos, kuri gali sužlugdyti kelių transporto verslа, Seimo Biudžeto ir finansų komitetas rekomendavo Vyriausybei persvarstyti nutarime apibrėžtas dienpinigių apmokestinimo sаlygas.
Rugsėjo 18 d. susitikime su finansų viceministru V. Vasiliausku, dalyvaujant grupei Seimo narių ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovų, mūsų asociacija siekė išsiaiškinti Finansų ministerijos priimto sprendimo motyvus ir argumentus, akcentuojant, kad Lietuvai stojant į ES, tokiu sprendimu ne tik žlugdomas verslas, bet ir mažinamas viso Lietuvos kelių transporto sektoriaus konkurencingumas tarptautinėje rinkoje.Vežėjai priminė, kad skubotas tokio sprendimo priėmimas niekuo nepateisinamas, nes kiekviena transporto įmonė yra suplanavusi išlaidas ir sudariusi ilgalaikes sutartis.
Vėliau įvyko susitikimas su Finansų ministre D. Grybauskaite, kuriame sutarta ieškoti racionalaus šios problemos sprendimo.
- Ar buvo atsižvelgta į asociacijos „Linava“ argumentus, ginant teisėtus vežėjų reikalavimus, susitikime su Lietuvos Respublikos Prezidentu?
- Rugsėjo 19 d. vykusiame priėmime pas LR Prezidentа Rolandа Paksа kartu dalyvavo finansų ministrė Dalia Grybauskaitė, finansų viceministras Vitas Vasiliauskas, susisiekimo viceministras Valerijus Ponomariovas ir Lietuvos laivų savininkų asociacijos prezidentas Vytautas Lygnugaris. Susitikime teko akcentuoti, kad Finansų ministerijos teikta nauja komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarka gali sužlugdyti vienа iš prioritetinių valstybės ūkio šakų, kurioje dirba per 60 tūkstančių žmonių. Pirmiausia ši tvarka neigiamai atsilieptų 16 tūkstančių tolimųjų reisų vairuotojų. į šiuos ir kitus argumentus buvo atsižvelgta.
- Ar tuo derybos baigėsi ir finansų ministerija pakoregavo galutinį sprendimа?
- Visų pirma noriu pabrėžti, kad asociacijos „Linava“ derybinė grupė intensyviai visа tа laikа derėjosi ir siūlė sprendimus bei galimas išeitis - tokias, kurios nepakenktų kelių transporto verslui ir nesusilpnintų jos iškovotų pozicijų. Išklausius mūsų argumentus, rugsėjo 23 d. įvykusiame asociacijos „Linava“ vadovų susitikime su Finansų ministerijos pareigūnais buvo rastas kompromisinis sprendimas. Remiantis šiuo sprendimu, spalio 1 d. LR Vyriausybė patikslino naujа komandiruočių dienpinigių apmokestinimo tvarkа, beje, ne tik transporto verslininkams, bet ir visiems ūkio subjektams. Po beveik mėnesį užtrukusių įtemptų derybų naujoji dienpinigių apmokestinimo tvarka buvo aptarta rugsėjo 25 d. įvykusiame išplėstiniame asociacijos „Linava“ prezidiumo ir Krovininio transporto sekcijos posėdyje.
- Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Tomas LABžENTIS

Kęstučio BRUZGELEVIčIAUS nuotr.

"Transporto pasaulis"
Lapkritis Nr. 11(35)

"Linava" informuoja

Dienpinigių apmokestinimas: istorija ir komentarai

IRU: apie mokesčius, kelių transporto sistemos potencialа ir perspektyvas

Naujienos

Aktualijos

„Linavos“ atstovybė Maskvoje - vartai į Rusijos rinkа

Nauji modeliai

OFF ROAD Prancūziškai

Parodos

AMSTERDAMO šOU: MODIFIKACIJų šUORAS

KORTRIJKE - žYMIAUSI AUTOBUSų GAMINTOJAI

Svečiuose

TIR ir TIR departamentas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Žinotina

TRANSPORTO ACQUIS. KAS TAI? (6)

Perspektyvos

Kelių transporto tarptautinio verslo konkurencingumas

Keleivinis transportas

KARAS NETEISėTAM KELEIVIų VEžIMUI

PROBLEMА BūTINA SPRęSTI KOMPLEKSIšKAI

Vežėjo kalendorius

Gruodis

Teisė

Vežimai, kuriuos paeiliui vykdo keli vežėjai

Konsultacijos

CMR konvencija: vežėjo atsakomybės pagrindai

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Senasis „zacharas“ - ZiS-150