Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Prioritetas - CMR konvencija

Teismų atsisakymas taikyti CMR konvencijа, teikiant prioritetа nacionaliniams įstatymams yra nepateisinamas ir pažeidžia ne tik tarptautinę teisę, bet ir Lietuvos, kaip valstybės, arptautinius
įsipareigojimus bei iškelia tarptautinės atsakomybės klausimus.

Nors Lietuva jau dešimtmetį yra CMR konvencijos dalyvė, konvencijos praktinis taikymas gana problemiškas. Lietuvos Aukščiausiasis teismas išskiria keletа priežasčių. Pirmoji, oficialiai CMR konvencijos tekstas buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“ tik po penkerių metų nuo prisijungimo prie konvencijos datos, t.y. 1998 m. gruodžio 4 d. Kadangi oficialiai paskelbto teksto nebuvo, teismai dažniausiai atsisakydavo konvencijа taikyti. Antra, Lietuvos teismų praktikoje nebuvo aiškios pozicijos dėl tarptautinių sutarčių, prie kurių Lietuva yra prisijungusi, bet jų neratifikavusi. Pagal CMR konvencijos 42 straipsnio 5 punktа prie šios konvencijos gali būti prisijungiama arba ji gali būti ratifikuojama. CMR konvencijos dalyve Lietuva tapo prisijungimo būdu (beje, 32 iš 42 CMR konvencijos dalyvių taip pat nėra ratifikavus šios konvencijos). Dėl pastarosios priežasties teismai, ypač iki 1996 m. gruodžio 11 d., kol nebuvo įsigaliojęs Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, atsisakydavo taikyti CMR konvencijа, teikdami prioritetа nacionaliniams įstatymams. Tačiau tokia teismų pozicija ir praktika yra nepateisinama ir pažeidžia ne tik tarptautinę teisę, bet ir Lietuvos tarptautinius įsipareigojimus bei iškelia tarptautinės atsakomybės klausimus.

Kaip pažymi pats Aukščiausiasis teismas, konvencija yra sutartis. Prisijungimas prie jos reiškia susitarimа ir valstybių konvencijos dalyvių įsipareigojimа jа taikyti. Atsisakymas taikyti konvencijа dėl tos priežasties, kad ji neratifikuota, prieštarauja tarptautinės teisės principams, konkrečiai - 1969 m.

Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo civilinę bylа pagal ieškovo atstovo firmos A ieškinį atsakovui firmai B, tretiesiems asmenims dėl 1 098 914 Lt išieškojimo už prarastа krovinį. Ieškovas nurodė, kad krovinio dingimа nulėmė tyčiniai vežėjo (atsakovo) veiksmai ir prašė pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 1 punktа išieškoti nuostolius iš atsakovo.

Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė bylа nutraukti vadovaujantis CPK 243 straipsnio 2 punktu (galiojusiu iki 2003 m. sausio 1 d.), nes suinteresuotas asmuo kreipėsi į teismа nesilaikęs tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio neteisminio ginčo sprendimo tvarkos, nurodytos CK 453 straipsnyje (redakcija, buvusi iki 1996 09 24). Atsakovas nurodė, kad ginčui turėjo būti taikomos CK, bet ne konvencijos nuostatos, nes CMR konvencija nėra Lietuvoje ratifikuota, prie jos yra tik prisijungta, tokių konvencijų juridinė galia skiriasi nuo ratifikuotų sutarčių tuo, kad jos negali prieštarauti Lietuvos įstatymams.

Teismas padarė pagrįstа išvadа, kad CMR konvencija turi būti taikoma, nes CPK 482 str. nustato: jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis arba konvencija, prie kurios yra prisijungusi Lietuva, nustato kitokias taisykles negu tos, kurios išdėstytos Lietuvos civilinio proceso įstatymuose, taikomos tarptautinės sutarties ar konvencijos taisyklės. Prioritetinį tarptautinių sutarčių taikymа nustato ir CK.

CMR konvencija yra specialus aktas bendrojo teisės akto - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso - atžvilgiu. Ji numato ypatingas taisykles, kurios turi būti taikomos vežant krovinius tarptautiniais maršrutais kelių transportu. Tokių taisyklių nenustato joks kitas Lietuvos teisės aktas, todėl kolizijos atveju privalu remtis CMR konvencija. Be to, ir KTK, įsigaliojusiame nuo 1996 m. gruodžio 11 d., yra nuoroda, kad krovinių tarptautinių vežimų už atlyginimа santykius reguliuoja 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais konvencija, pasirašyta ženevoje (39 str. 1 d.).

Civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2001 Lietuvos Aukščiausiasis teismas, atmesdamas kasacinio skundo argumentus, kuriais akcentuotas nacionalinių įstatymų prioritetas prieš CMR konvencijos nuostatas, nurodė, kad prisijungimas prie CMR konvencijos reiškia šalių susitarimа (valstybių konvencijos dalyvių) jа taikyti. Esant kolizijai tarp nacionalinių įstatymų ir CMR konvencijos nuostatų, privalu remtis CMR konvencija.

Deja, teismai dar gana dažnai netaiko CMR konvencijos, nors pagal santykių pobūdį turi tai daryti.

Vilniaus apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylа, kurioje ieškovas ir atsakovas pasirašė krovinių vežimo automobiliais tarptautiniais maršrutais sutartį, pagal kuriа atsakovas įsipareigojo nugabenti krovinį iš Olandijos į Rusijа. Vežėjas krovinį prarado. Ieškovas prašė išieškoti nuostolius pagal CK 166 ir 458 str. (galiojusiu iki 2001 m. liepos 1 d.) Vilniaus apygardos teismas ieškinį tenkino iš dalies, bet vadovavosi ne CMR konvencijos, o CK 166, 458 str.

Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, peržiūrėjusi bylа kasacine tvarka, palikdama iš esmės galioti teismo sprendimа, pasisakė dėl netinkamo materialinės teisės normų taikymo byloje ir padarė išvadа, kad, sprendžiant šį ginčа, turėjo būti taikoma CMR konvencija.

Todėl reikia daryti visiškai pagrįstа išvadа, kad CMR konvencija turi būti tiesiogiai taikoma Lietuvos teisėje ir teismų praktikoje, o normoms prieštaraujant konvencija įgyja prioritetа kitų nacionalinės teisės aktų atžvilgiu.

"Transporto pasaulis"
Spalis Nr. 10 (34)

"Linava" informuoja

Naujienos

žVAIGžDė PAGALIAU RADO VIETА

Aktualijos

RAUSVASIS POPIERėLIS, ARBA KAIP EUROPOS SАJUNGA KOVOS SU NELEGALIAI DIRBANčIAIS

Idėjos

AšTUONIOLIKMEčIUS - PRIE AUTOBUSO VAIRO!

Prisek ir važiuok

Nauji modeliai

PASAKęS „A“, MAN KONCERNAS SAKO „B“

Parodos

Kauno autodienos '03

Transporto koridoriai: Azija ir Europa

Pas kaimynus

LATVIų VEžėJAI IšMALDOS NEPRAšO

Patirtis

RVS atgaivina autobusus ir sunkvežimius

Problemos

SKAITMENINIS TACHOGRAFAS žINO VISKА…

Psichologija

Tarnyba ir draugystė

šeima

TRUMTRANSA: mažų krovinių verslas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

EUROPOS PARLAMENTAS PRITARIA LIETUVOS SIEKIAMS

Žinotina

Transporto Acquis. Kas tai? (5)

Keleivinis transportas

SVAJONėSE - PELNAS, REALYBėJE - NUOSTOLIAI

Vežėjo kalendorius

Lapkritis

Teisė

Prioritetas - CMR konvencija

Skolų įskaitymas vienos šalies pareiškimu

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Su 100 tonų už nugaros