Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transporto koridoriai: Azija ir Europa

Rugsėjo 10-13 dienomis Sankt Peterburgo parodų komplekse „Lenekspo“ vyko šeštoji paroda „Transportas ir tarptautinis tranzitas - Transtek 2003“ bei trečioji tarptautinė Euroazijos transporto konferencija.

šiuose renginiuose dalyvavo 16 šalių atstovai. Rusija, Ukraina bei Lietuva parodoje įrengė atskiras nacionalines ekspozicijas, kuriose buvo plačiai pristatyta visa šių šalių transporto sistema. Savo stendа šioje ekspozicijoje turėjo ir asociacija „Linava“, o „Linavos“ mokymo centras organizavo mūsų vežėjų išvykа į parodа „Transtek 2003“.

Konferencijoje vykusioje parodoje „Trastek 2003“ buvo pristatytos transporto srities mokslinės-techninės programos ir projektai bei surengti teminiai seminarai: „Eurazijos transporto keliai - svarbiausias veiksnys, gerinant integracijos procesus pasaulio ekonomikos globalizacijos sаlygomis“, „Tarptautinės transporto vadybos, logistikos ir informacinių sistemų, transporto ir su juo susijusių paslaugų tobulinimas“, „Investicijos į tarptautinius transporto projektus, problemos, susijusios su finansavimu ir draudimu“, „Mokslinės ir techninės problemos, saugumo klausimai ir ekologiniai aspektai“.

Iš konferencijos ir parodos grįžę asociacijos „Linava“ atstovai sakė, kad konferencijoje išsakyti teiginiai ir nuomonės aktualios Lietuvos valstybei. Konferencija buvo organizuota Rusijos Federacijos Vyriausybės iniciatyva. Joje dalyvavo Europos ir Azijos šalių transporto ministrai, vadovai ir tarptautinių organizacijų - Europos Parlamento, Europos Transporto ministrų konferencijos, Europos Komisijos ir daugelio kitų atstovai. į parodа ir konferencijа taip pat susirinko privačių struktūrų, bankų, draudimo kompanijų bei transporto operatorių atstovai.

Pagrindinis konferencijos iškeltas tikslas - kelių transporto konkurencingumo tobulinimas Eurazijos erdvėje, Rusijos, kaip tranzito šalies, potencialo išnaudojimas, abipusiai priimtinų sprendimų, reikalingų transporto paslaugų rinkos sukūrimui, detalizavimas. Rusijos transporto ministras Sergejus Frankas minėjo, kad daugelis šalių, ypatingai Europos (Lenkija, Vokietija, Vengrija, čekija, Austrija, Olandija, Baltijos valstybės), kurios užima palyginti nedidelę teritorijа ir išnaudoja palankiа gegografinę padėtį, jau seniai pavertė tranzitа realiomis biudžeto pajamomis. „Pagrindiniai transporto srautai sudaro trikampį JAV-Europa-Tolimieji Rytai. žvelgiant geografiniu aspektu, prekių pristatymas į Europа per Rusijа kryptimi Rytai-Vakarai arba Pietūs-šiaurė atrodo patraukliai“, - tvirtino Rusijos transporto ministras.

Konferencijoje buvo kalbama apie bendradarbiavimo strategijа tarp Europos ir Azijos transporto srityje. Pasak ASMAP atstovybės šiaurės Vakarų Rusijai vadovo Valterio Velsmano, šiaurės Vakarų kraštas atveria Rusijai keliа į Europа. šiuose tarptautiniuose maršrutuose dirba daugiau nei pusė Rusijos kelių transportininkų. Geopolitinė Rusijos pozicija, esanti pagrindinių istoriškai susiklosčiusių Eurazijos kontinento prekybos kelių susikertančiame taške, sudaro galimybes stiprinti savo vaidmenį ir kurti vieningа Eurazijos transporto erdvę. Ankstesnių konferencijų dalyviai nustatė keturis pagrindinius ir perspektyviausius kelių transporto Eurazijos koridorius, iš kurių du yra Rusijos teritorijoje. Vienas iš jų - TransSibiro: Europa - Rusijos Federacija - Korėjos pusiasalis - Japonija. Kitas, šiaurės - Pietų: Europa - Rusija - Kaspijos jūra - Persijos įlanka - Indija. Tarptautiniai transporto koridoriai atlieka svarbų vaidmenį Eurazijos kontinento šalių ekonomikoje.

Konferencijoje buvo priimta deklaracija, kuriose rekomenduojama vystyti iniciatyvas integruotoje Eurazijos transportavimo erdvėje

Deklaracijoje užfiksuotos pagrindinės integracijos transporto srityje kryptys, išnaudojant tarptautinius transporto koridorius, siekiant sukurti efektyvius, patikimus, saugius ir ekologinius ryšius tarp Azijos ir Europos tarptautinės prekybos, turizmo plėtotei. Joje taip pat kalbama apie ekonominį bendradarbiavimа pasaulinės ekonomikos globalizacijos procese.

Konferencijos rezultatai turėtų prisidėti plėtojant Euro-Azijos tranzitа, teikiant naujas iniciatyvas bei plečiant tarptautinį bendradarbiavimа.

Lina KARSOKAITė

"Transporto pasaulis"
Spalis Nr. 10 (34)

"Linava" informuoja

Naujienos

žVAIGžDė PAGALIAU RADO VIETА

Aktualijos

RAUSVASIS POPIERėLIS, ARBA KAIP EUROPOS SАJUNGA KOVOS SU NELEGALIAI DIRBANčIAIS

Idėjos

AšTUONIOLIKMEčIUS - PRIE AUTOBUSO VAIRO!

Prisek ir važiuok

Nauji modeliai

PASAKęS „A“, MAN KONCERNAS SAKO „B“

Parodos

Kauno autodienos '03

Transporto koridoriai: Azija ir Europa

Pas kaimynus

LATVIų VEžėJAI IšMALDOS NEPRAšO

Patirtis

RVS atgaivina autobusus ir sunkvežimius

Problemos

SKAITMENINIS TACHOGRAFAS žINO VISKА…

Psichologija

Tarnyba ir draugystė

šeima

TRUMTRANSA: mažų krovinių verslas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

EUROPOS PARLAMENTAS PRITARIA LIETUVOS SIEKIAMS

Žinotina

Transporto Acquis. Kas tai? (5)

Keleivinis transportas

SVAJONėSE - PELNAS, REALYBėJE - NUOSTOLIAI

Vežėjo kalendorius

Lapkritis

Teisė

Prioritetas - CMR konvencija

Skolų įskaitymas vienos šalies pareiškimu

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Su 100 tonų už nugaros