Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

SKAITMENINIS TACHOGRAFAS žINO VISKА…

… išskyrus datа, kada jį įves. Nors prieš porа metų Europos Komisija oficialiame biuletenyje paskelbė nutarimo dėl tachografų Priedа 1B, kuriame buvo aiškiai pasakyta: nuo 2004 m. rugpjūčio 5 dienos skaitmeninis tachografas privalės būti įrengtas visuose naujai registruotuose krovininiuose automobiliuose (per 3,5 t), taip pat autobusuose, vežančiuose daugiau nei 9 asmenis. Minėta šio „elektroninio prievaizdo“ įvedimo data daug kam kelia abejonių. Būtent tokiа nuomonę susidarė rugsėjo 29 d. Briuselyje ES surengtame pažintiniame seminare dalyvavęs Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriaus pavaduotojas Darius SADAUNYKAS.

Kazys BAGDONAVIčIUS

Ta proga skaitytojams trumpai priminsime, kа sugeba skaitmeninis tachografas: jo ilgalaikė atmintis, funkcionuojanti kaip „juodoji dėžė“, kaupia ir išsaugo vairuotojų 365 dienų vairavimo ir poilsio laikа, kelio atkarpas, paskutiniųjų 24 valandų transporto priemonės greitį ir pan. Personalinėje kortelėje, kuriа privalės vežiotis kiekvienas vairuotojas, bus papildomai fiksuojamas asmeninis paskutiniųjų 48 darbo dienų vairavimo bei poilsio laikas. Tachografų kortelės vairuotojams, ES sprendimu, visose 25 šalyse turės būti išduotos dar anksčiau - nuo 2004 m. gegužės 5 d.

Seminare dalyvavusių visų ES šalių narių bei šalių kandidačių atstovai buvo išsamiai supažindinti su darbų kuriant skaitmeninių tachografų įdiegimo sistemа eiga bei su iškylančiomis problemomis. Pagrindiniai šios sudėtingos techninės naujovės diegimo tikslai aiškūs: tai patikimas būdas užtikrinti, kad vairuotojai griežtai laikytųsi darbo ir poilsio režimo, kad didėtų eismo saugumas, kad būtų reglamentuoti vairuotojų darbo socialiniai rodikliai, tarp jų ir darbo apmokėjimas, kad viskа susumavus būtų maksimaliai suderintos bei suvienodintos įvairių šalių vežėjų konkurencinės sаlygos.

Tachografų kortelės bus gaminamos keturių rūšių: vairuotojams, kontrolės pareigūnams, įmonėms bei metrologijos centrams. Kadangi Lietuvoje naujus plastikinius vairuotojų pažymėjimus gamina specialiа įrangа turintis Asmens dokumentų išrašymo centras prie Vidaus reikalų ministerijos, tad buvo nutarta, jog ir plastikinių tachografų kortelių gamybа racionaliausia pavesti būtent jam. štai kodėl į seminarа Briuselyje kartu su D. Sadaunyku buvo komandiruota ir minėto centro direktoriaus pavaduotoja Aldona GUDELIENė. Seminare paaiškėjo, kad skaitmeninių tachografų įdiegimas bei minėtų kortelių gamyba yra ne tik technologinė, bet ir tarpvalstybinių santykių problema. Mat kiekviena valstybė, išdavusi savo vairuotojams tachografo korteles, privalės informuoti apie tai kitas šalis, kad vairuotojas negalėtų išsiimti dar vienos kur nors kitur. Prireiks galingos informacinės sistemos. Išryškėję sunkumai sukėlė abejonių - ar spės ES šalys susitvarkyti per tokį trumpа laikа? Daug kas prisiminė, kad su panašiom problemom susidūrė ir Vokietija, kai bandė forsuoti kelių mokesčių įvedimа, kurį, kaip žinia, jau keletа kartų buvo priversta atidėti. Naujų technologijų įvedimas - dalykas sudėtingas, kurį būtina nuodugniai ištirti bei išbandyti. Seminaro dalyviai abejojo, ar visos šalys suspės laiku pasirengti ir įvesti šiа sudėtingа naujovę vienu metu. Jeigu to nebus sugebėta pasiekti, visas darbas neteks prasmės, iš sistemos nebus jokios naudos. štai kodėl seminarui vadovavęs Europos Komisijos atstovas Leo Hubertsas ženevoje spalio 27 d. organizuoja naujа informacinio pobūdžio susitikimа (Information Day on the Digital Tachograph), kuriame kviečia dalyvauti visus suinteresuotus asmenis - tarp kurių, D. Sadaunyko nuomone, galėtų būti ir Lietuvos vežėjams atstovaujantys asociacijos „Linava“ specialistai.

Paklaustas, kaip tarp visų 25-ių šalių - seminaro dalyvių buvo įvertintas lietuvių pasirengimas įvesti skaitmeninius tachografus, D. Sadaunykas paaiškino, kad neoficialiuose susitikimuose ir latviai, ir estai, ir lenkai pripažino, jog mūsų šalis šioje srityje yra pažengusi gerokai toliau nei jie. Kaimynai dar tik žvalgosi bei renka būtiniausiа informacijа, kа ir kaip reiks daryti. Tuo tarpu Lietuvoje jau parengti dokumentų projektai, kuriuos ir derina suinteresuotos žinybos. žinoma, labai daug kas pasiekta prancūzų dėka, su kuriais bendradarbiaujama kartu įgyvendinant Dvynių projektа. Asmens dokumentų išrašymo centras užsiima tachografų kortelių gamybos problemomis, ieško žaliavų, kaupia lėšas. Aktyviai veikia Susisiekimo ir Vidaus reikalų ministerijų bei kitų žinybų sudaryta darbo grupė, kuri rengia visа reikalingа dokumentacijа. Jau numatyta būsimoji tachografų kortelių išdavimo procedūra, kuriа manoma pavesti „Regitrai“. Pasinaudoti kitų patyrimu, išskyrus jau minėtа Prancūzijа, neįmanoma - tai nauja užduotis visiems. Būtent todėl kai kurios senosios ES šalys narės pasirinko kooperavimosi keliа. D. Sadaunyko nuomone, Baltijos šalys taip pat galėtų pasekti jų pavyzdžiu. Tarkim, kodėl nepaieškojus bendrų sprendimų kartu kuriant programinę įrangа?

Laiko liko nedaug, problemų - iki soties, tad daug kas mano, jog vertėtų atidėti skaitmeninių tachografų įdiegimа dar vieneriems metams - iki 2005 m. gegužės ir rugpjūčio 5 dienos. Tačiau kol kas Briuselis savo oficialios pozicijos nekeičia ir 2002 m. birželio 13 d. suformuluota ji atrodo šitaip:

  • Transporto priemonės, pagamintos vėliau nei po 24 mėn. nuo 1B priedo publikavimo Oficialiame Europos Bendrijų leidinyje datos, privalės turėti kontrolės prietaisа;
  • ES šalys narės turi imtis visų reikalingų priemonių tam, kad galėtų išduoti korteles vairuotojams ne vėliau kaip 21 mėn. nuo 1B priedo publikavimo datos.

Vidmanto KLIUKO nuotr.


"Transporto pasaulis"
Spalis Nr. 10 (34)

"Linava" informuoja

Naujienos

žVAIGžDė PAGALIAU RADO VIETА

Aktualijos

RAUSVASIS POPIERėLIS, ARBA KAIP EUROPOS SАJUNGA KOVOS SU NELEGALIAI DIRBANčIAIS

Idėjos

AšTUONIOLIKMEčIUS - PRIE AUTOBUSO VAIRO!

Prisek ir važiuok

Nauji modeliai

PASAKęS „A“, MAN KONCERNAS SAKO „B“

Parodos

Kauno autodienos '03

Transporto koridoriai: Azija ir Europa

Pas kaimynus

LATVIų VEžėJAI IšMALDOS NEPRAšO

Patirtis

RVS atgaivina autobusus ir sunkvežimius

Problemos

SKAITMENINIS TACHOGRAFAS žINO VISKА…

Psichologija

Tarnyba ir draugystė

šeima

TRUMTRANSA: mažų krovinių verslas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

EUROPOS PARLAMENTAS PRITARIA LIETUVOS SIEKIAMS

Žinotina

Transporto Acquis. Kas tai? (5)

Keleivinis transportas

SVAJONėSE - PELNAS, REALYBėJE - NUOSTOLIAI

Vežėjo kalendorius

Lapkritis

Teisė

Prioritetas - CMR konvencija

Skolų įskaitymas vienos šalies pareiškimu

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Su 100 tonų už nugaros