Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transporto Acquis. Kas tai? (5)

Tęsiame publikacijų ciklа apie ES galiojančių teisiškai privalomų ir neprivalomų taisyklių, principų, susitarimų, deklaracijų, rezoliucijų bei praktikos visumа, kuriа trumpai esame įpratę vadinti terminu „transporto acquis“. Ciklo autorė - Susisiekimo ministerijos Tarptautinių ryšių ir Europos integracijos departamento direktorė Rimantė BRIEDYTė.

4.3 Tarybos reglamentas 3821/85/EEB dėl įrašymo įrenginių automobiliuose su pataisomis - Tarybos reglamentas 2135/98/EEB .

šių reglamentų tikslas - apibrėžti privalomos įrašymo įrangos (tachografo) konstrukcijа, įtaisymа, naudojimа ir priežiūrа. Tachografas turi būti įtaisytas automobiliuose, kad fiksuotų profesionalių vairuotojų vairavimo ir poilsio valandas. AETR sutarties nuostatos taikomos vairavimo ir poilsio trukmei važiuojant tarptautiniais maršrutais į trečiаsias šalis ir iš jų.

Reglamento turinys apsiriboja automobiliais, registruotais šalyse narėse, kurių vairuotojai turi laikytis reglamento 3820/85/EEB nuostatų, t.y. kai vežama:

 • krovininiais automobiliais >3,5 t;
 • keleiviniais automobiliais > 9 asmenys;
 • „samdomas ar apmokamas“ vežimas bei vežimas „savo sаskaita“.

šiuo metu įrangа sudaro tachografas ir tachografo diskas (įrašymo lapas). Pagal reglamento nuostatas turi būti registruojama:

 • automobilio nuvažiuotas atstumas;
 • greitis,
 • vairavimo laikas,
 • kitas darbo laikas,
 • poilsis nuo darbo,
 • paros poilsio trukmė.

Reglamentas nurodo, kad įrangа turi būti lengva naudoti, kad ja būtų sunku manipuliuoti, lengva patikrinti tiek vairuotojams, tiek kontrolės pareigūnams.

Gali būti instaliuojamos ir naudojamos tik ES patvirtintos tachografų rūšys, įrašymo lapai bei vairuotojų kortelės. Instaliavimа ir patikrinimа gali atlikti tik patvirtintos dirbtuvės. Vežėjas ir vairuotojas yra tiesiogiai atsakingi už teisingа tachografo naudojimа.

Tarybos reglamente 2135/98/EEB, papildančiame reglamentus 3821/85/EEB ir 88/59/EEB, įvedamas „Priedas 1B“, skirtas skaitmeniniams tachografams, automatiškai registruojantiems vairuotojų veiklа ir išsaugantiems informacijа metus; vairuotojai turi asmenines korteles su mikroprocesoriumi, kuris fiksuoja ir saugo informacijа apie jų veiklа per paskutines 28 dienas. 4.4 Tarybos direktyva dėl skaitmeninių tachografų

Skaitmeninis tachografas turės būti instaliuotas visuose naujai registruojamuose automobiliuose per paskutinius 24 mėnesius po „Priedo 1B“ techninių specifikacijų paskelbimo oficialiame leidinyje. Skaitmeninis tachografas, instaliuojamas automobilio panelėje, turi fiksuoti laikа, greitį ir nuvažiuotа atstumа. įrenginyje yra „meniu“ komanda, kuri leis pasirinkti ir rodyti norimus duomenis pagal veiklos rūšis, pvz.: darbo laikа, poilsio laikа ir pasirengimo dirbti laikа. Automobilio registracijos numeris yra taip pat įtraukiamas į įrenginio atmintį, o tachografas turi galimybę visus pasirinktus duomenis iš atminties perkelti į nešiojamа kompiuterį, kuriame yra nedidelis ekranas ir spausdintuvas. Techniniai sutrikimai bei pažeidimai (srovės nutrūkimas, nefunkcionuojanti kortelė, greičio viršijimas ir pan.) nustatomi automatiškai ir fiksuojami. Vairuotojas bus įspėtas, kai jis viršys vairavimo laikа.

Kitos kortelės:

 • Kontrolinės kortelės: jas šalys narės išdalins kontroliuojančioms institucijoms, jos bus naudojamos prieiti prie sukauptų duomenų.
 • įmonės kortelės: jas įmonės galės naudoti kaip raktа, kad tik jos (be kontrolierių) galėtų perskaityti duomenis.
 • Dirbtuvių kortelės: jos bus išdalintos patvirtintoms dirbtuvėms, kad jos galėtų taisyti prietaisus. 4.5 Tarybos direktyva 88/599/EEB dėl standartinių patikrinimo procedūrų, dėl reglamentų 3820/85/EEB ir 3821/85/EEB, dėl įrašymo įrenginių automobiliuose įgyvendinimo.

Direktyvos tikslas - nustatyti minimalias tikrinimo sаlygas. šalys narės kiekvienais metais turi tikrinti mažiausiai 1% vairuotojų dirbtų dienų, iš kurių mažiausiai 15 % patikrų turi būti atliekama kelyje; mažiausiai 25% - įmonėse.

šalys narės taip pat turi atlikti suderintus patikrinimus keliuose ir keistis informacija kas 12 mėnesių. Tikrinant keliuose didžiausias dėmesys turi būti kreipiamas į dienos vairavimo laikа, dienos poilsio laikа ir pertraukas; turi būti tikrinamos 8 praėjusios dienos. Visi patikrinimai (tarp jų ir įrašymo įrenginio patikrinimas) turėtų būti atliekami neskirstant automobilių ar vairuotojų į rezidentus ir ne.

Atliekant patikrinimus įmonėse didžiausias dėmesys kreipiamas į savaitės ir dviejų savaičių vairavimo laikа ir poilsio trukmę, sumažinto dienos/savaitės poilsio laiko kompensavimа, įrašų lapus bei vairuotojo laiko organizavimа. Būtent tokios rūšies patikrinimų metu institucijos galės atrasti visus taisyklių dėl vairavimo ir poilsio laiko pažeidimus. 4.6 Tarybos reglamentas 2135/98/EEB. Juo pakeičiamas reglamentas 3821/85/EEB dėl įrašymo įrenginių automobiliuose ir Direktyva 88/599/EEB dėl reglamentų 3820/85/EEB ir 3821/85/EEB taikymo.

šis reglamentas skirtas sustiprinti reglamento 3820/85 įgyvendinimui, įvedant elektroninį tachografа ir sugriežtinant minimaliа kontrolę. Nauja Europos Komisijos iniciatyva dėl darbo ir poilsio režimo. Kai 1985 metais buvo priimtas Europos Sаjungos reglamentas dėl kai kurių su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, jo pagrindiniai tikslai buvo šie: išvengti konkurencijos sаlygų iškraipymo, pagerinti eismo saugos sаlygas keliuose bei pagerinti darbo sаlygas, apribojant vairavimo laikа ir įvedant mažiausius poilsio trukmės reikalavimus. šiuo reglamentu buvo nustatytos tik bendrosios taisyklės leistinai vairuotojų darbo ir poilsio trukmei visose Europos Sаjungos šalyse narėse, tačiau šis teisės aktas nereglamentavo kitų darbo laiko kelių transporte aspektų.

Kita, 1993 metais priimta, direktyva dėl darbo laiko organizavimo visose ūkio srityse dirbantiems darbininkams numatė daugiau specifinių reikalavimų, tačiau ji buvo daugiau bendrojo pobūdžio ir nepanaikino visų teisinių spragų. Todėl Europos Komisija parengė naujа direktyvа, kurioje aiškiau nei iki šiol apibrėžė ir išdėstė laiko trukmės reikalavimus, siekiant užtikrinti transporto saugа bei pačių darbuotojų sveikatа ir saugа, pateikė tikslesnius darbo laiko, darbo naktį apibrėžimus.

Direktyva bus taikoma visiems vairuotojams, dirbantiems ES šalyje narėje įsteigtoje transporto įmonėje ir vežantiems krovinius ir/ar keleivius keliais nuomotomis transporto priemonėmis, už atlygį ar savo sаskaita. Tačiau ši direktyva dvejus metus po jos įsigaliojimo nebus taikoma vežėjams-vairuotojams, vežantiems krovinius ar keleivius kelių transportu klientų užsakymu.

Pagrindinis direktyvos reikalavimas - vidutinis savaitės darbo laikas negali viršyti 48 valandų. Maksimalus savaitės darbo laikas gali sudaryti 60 valandų, tačiau tik su sаlyga, kad keturių mėnesių laikotarpiu nebus viršytas vidutinis 48 darbo valandų per savaitę laikas. Vairuotojams nebus leidžiama dirbti daugiau kaip 6 valandas be pertraukos. Jie privalo daryti mažiausiai 30 minučių pertraukа, jei dirbama ne daugiau kaip devynias valandas, ir 45 minučių pertraukа, jeigu dirbama daugiau kaip 9 valandas. Pertraukos gali būti suskaidytos į kelias, tačiau ne trumpesnes kaip 15 minučių pertraukėles. Direktyva taip pat numato, kad darbuotojas, įsidarbinęs keliose įmonėse, privalo sumuoti savo darbo laikа, o kiekvienas darbdavys privalo pareikalauti iš darbuotojo raštu nurodyti kitam darbdaviui dirbtų valandų skaičių.

Atskiras straipsnis yra skirtas darbo laikui naktį. Po ilgų diskusijų Europos Taryboje ir Parlamente buvo pateiktas darbo naktį apibrėžimas, kuriame numatoma, kad vairuotojo darbas nuo 00.00 iki 07.00 yra laikomas darbu naktį. Pagrindinis reikalavimas vairuotojams - kad po darbo nakties metu jis negali papildomai dirbti daugiau kaip 10 valandų paros laikotarpiu. Tai siejama su naktį padidėjusiu organizmo jautrumu ir neigiamu poveikiu žmogaus sveikatai.

Atrodytų, kad naujos direktyvos reikalavimai užtikrina vairuotojų socialinę apsaugа, tačiau Tarptautinė kelių sаjunga (IRU) mano kitaip. Savo pareiškime ji tvirtina, kad nauji darbo trukmės reikalavimai - tai tik „liguisti darbo laiko apribojimai“. IRU nepritaria ir Europos Komisijos ketinimui sumažinti darbo laiko trukmę, kai vairuotojas dalį laiko dirba naktį. šį darbo laiko apribojimа IRU laiko nepagrįstu ir nenaudingu. „Tai paprasčiausiai leis transporto operatoriams apriboti kelionių, atliekamų naktį, skaičių, kuomet keliai yra tušti ir neapkrauti, bei padidinti kelionių skaičių dienomis, dar labiau padidinant kamščius keliuose“, - teigia jie. šios direktyvos įgyvendinimas sаlygos vairuotojų darbo užmokesčio sumažėjimа, kuomet bus mažinamas savaitinis skaičius valandų, kurias vairuotojai galėtų dirbti. Komisija kritikuojama ir už siekimа antrojo vairuotojo laikа, praleistа kabinoje (ilgų distancijų atvejais), priskirti darbo laikui, nors faktiškai antrasis vairuotojas tuo metu nevairuoja. IRU įsitikinusi, kad ši direktyvos nuostata ženkliai sumažins bendrа naudingа vairuotojų darbo laikа. (B. d.)

"Transporto pasaulis"
Spalis Nr. 10 (34)

"Linava" informuoja

Naujienos

žVAIGžDė PAGALIAU RADO VIETА

Aktualijos

RAUSVASIS POPIERėLIS, ARBA KAIP EUROPOS SАJUNGA KOVOS SU NELEGALIAI DIRBANčIAIS

Idėjos

AšTUONIOLIKMEčIUS - PRIE AUTOBUSO VAIRO!

Prisek ir važiuok

Nauji modeliai

PASAKęS „A“, MAN KONCERNAS SAKO „B“

Parodos

Kauno autodienos '03

Transporto koridoriai: Azija ir Europa

Pas kaimynus

LATVIų VEžėJAI IšMALDOS NEPRAšO

Patirtis

RVS atgaivina autobusus ir sunkvežimius

Problemos

SKAITMENINIS TACHOGRAFAS žINO VISKА…

Psichologija

Tarnyba ir draugystė

šeima

TRUMTRANSA: mažų krovinių verslas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

EUROPOS PARLAMENTAS PRITARIA LIETUVOS SIEKIAMS

Žinotina

Transporto Acquis. Kas tai? (5)

Keleivinis transportas

SVAJONėSE - PELNAS, REALYBėJE - NUOSTOLIAI

Vežėjo kalendorius

Lapkritis

Teisė

Prioritetas - CMR konvencija

Skolų įskaitymas vienos šalies pareiškimu

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Su 100 tonų už nugaros