Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

SOSTINėS VEžėJAI įAMžINO SAVO ISTORIJА

Spalio 3-iаjа Vilniaus autobusų parke pristatytas leidinys „Vilniaus autobusai: įmonės istorija ir dabartis“.

Lina JAKUBAUSKIENė

Pasak bendrovės generalinio direktoriaus Gintaro Nakučio, idėja surinkti bei išleisti atskiru leidiniu parko istorijа sklandė jau seniai. Archyvuose atradus įdomių faktų, dokumentų, fotografijų, pasakojančių apie keleivių vežimo pradžiа sostinėje, nutarta visa tai sudėti į leidinį - tad jį drаsiai būtų galima pavadinti ne tik UAB „Vilniaus autobusai“, bet ir viso sostinės keleivinio transporto istorija.

ši istorija prasideda dar XIII amžiuje, kai ėmė formuotis Vilniaus miesto gatvių bei kelių tinklas, pradėtas kloti tvirtesnis grindinys. Tada keleiviai vežti arkliais kinkytais vežimais, vandens keliais. Leidinyje taip pat rasite pasakojimų ir apie seniausias transporto rūšis: „konkę“, diližanus bei omnibusus.

Knygelėje surinkta daug duomenų, pasakojančių apie pirmuosius automobilius bei autobusus sostinėje, jų markes, maršrutus, pirmаsias eismo taisykles, avarijas, eismo priežiūros policijos atsiradimа, reguliaraus keleivinio transporto eismo pradžiа.

Pasak istorijos rengėjų, dabartinės įmonės steigimo data reikėtų laikyti 1945-ųjų lapkričio 18-аjа, kai buvo įkurta Vilniaus keleivių susisiekimo kontora, kuriai pavesta organizuoti keleivių vežimа maršrutiniais autobusais. Taigi įmonė po poros metų švęs savo veiklos šešiasdešimtаsias metines. Daug dėmesio leidinyje skiriama ir naujausiai įmonės istorijai bei dabarčiai. Aprašoma, kaip ir kada ji buvo reorganizuota, kaip keitėsi pavadinimai, kiek kuriuo metu joje dirbo darbuotojų, kiek ir kokių markių transporto priemonių atskirais laikotarpiais vežė vilniečius, kaip keitėsi bilietų kainos. Apžvelgiama ir nelengva pastarojo laikotarpio įmonės finansinė padėtis, pasakojama apie dabartinę veiklа.

Leidinys gausiai iliustruotas: čia rasite ir seniausių išlikusių keleivinio transporto priemonių, ir dabartinių, naujausių, moderniausių įmonės autobusų nuotraukas. Nepamiršti ir buvę įmonės vadovai, geriausi darbuotojai, profesinės sаjungos, dabartinės bendrovėje dirbančios tarnybos.

į leidinio „Vilniaus autobusai: įmonės istorija ir dabartis“, kurį parengti bei išleisti padėjo „Transporto pasaulio“ redakcija, pristatymа atvyko buvę įmonės vadovai bei darbuotojai, savivaldybės atstovai, kolegos iš kitų keleivinio transporto bendrovių, asociacijos „Linava“ vadovai.

GARSIOS šVENTėS ATGARSIAI

Vokiečių prikabinamosios technikos sunkvežimiams gamintojams - KЦGEL kompanijai - Lietuvoje atstovaujanti UAB „Transuorė“ spalio 4 d. surengė garsios Vokietijoje alaus šventės „Oktoberfest“, švenčiamos nuo 1810-ųjų metų, atgarsius. įmonės kieme buvo sumontuota specialiai iš Vokietijos atgabenta šioms šventėms naudojama palapinė, putojo vokiškas alus, skambėjo vokiškos dainos. Atvykusius svečius linksmino muzikantai, buvo daug žaidimų ir įvairių prizų. Tie, kas bent kartа yra pabuvoję „Oktoberfest“, sakė, kad transuoriškoji šventė vokiškajai beveik prilygo...

Lietuva priimta į TEDIM

Rugsėjo 17d. TEDIM (Telematics in Foreign Trade Logistics and Delivery Management - Telematika užsienio prekybos logistikos ir tiekimo valdyme) Tarptautinio koordinacinio komiteto (ICC) XII susitikime Rygoje Lietuva priimta jos tikrаja nare.

TEDIM tarptautinės programos tikslas - mažinti tarptautinės prekybos barjerus ir plėtoti transporto ryšius Baltijos jūros regione, tuo pačiu didinant viso regiono konkurencingumа. ši programa realizuojama konkrečiais projektais,
bendroms transporto valdymo sistemoms organizuoti, logistikos paslaugoms plėtoti, logistikos koridoriams kurti, derinti sienos kirtimo procedūroms, diegti bendroms informacinėms sistemoms. Tai daroma naudojant šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas.

Lietuvai, tapusiai tikrаja TEDIM nare, reikės pristatyti TEDIM programа ir projektus suinteresuotoms įmonėms ir organizacijoms, sudaryti Lietuvos TEDIM programos valdymo organа - TEDIM valdymo grupę, paskirti TEDIM programos nacionalinį koordinatorių (pirmininkа), kontaktinį asmenį, kuris atstovautų šaliai šios organizacijos tarptautiniame sekretoriate, sudaryti Lietuvos TEDIM 2004 m. veiksmų planа.

Kitа TEDIM Tarptautinio koordinacinio komiteto susitikimа ketinama surengti 2004 m. rugsėjo mėnesį Gdanske (Lenkija).

Profesinės kompetencijos egzaminai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr.1170 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo“ (žin., 1997, Nr. 97-2464; 2002, Nr.124-5664) ir siekdamas, kad licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų profesinė kompetencija būtų suderinta su Europos Sаjungos teisės aktuose keliamais reikalavimais, susisiekimo ministras 2003 m. sausio 13 d. įsakymu Nr.3-20 (žin., 2003, Nr.5-228; 2003, Nr.54-2410) patvirtino asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino laikymo tvarkа (toliau - Tvarka).

Tvarka reglamentuoja įmonių vadovų arba jų įgaliotų asmenų, kuriems pavesta vadovauti licencijuojamai keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai (toliau vadinama - vadovaujantys asmenys), egzaminų vykdymа.

Minėto įsakymo antruoju punktu nustatyta, kad asmenys, kurie iki Tvarkos įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka buvo atleidžiami nuo profesinės kompetencijos egzamino, taip pat asmenys, turintys jų profesinę kompetencijа patvirtinančius pažymėjimus, išduotus daugiau kaip prieš penkerius metus, privalo išlaikyti žinių atnaujinimo egzaminа iki 2003 metų gruodžio 31 d.

Valstybinė kelių transporto inspekcija, siekdama sudaryti palankias sаlygas vadovaujantiems asmenims laikyti egzaminus, nustatė, kad egzaminai vyks visuose Inspekcijos regionų skyriuose - Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, šiauliuose ir Vairuotojų mokymo skyriuje Vilniuje, bei patvirtino egzaminų grafikа.

Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzaminai ir žinių atnaujinimo egzaminai Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje vyksta:

  • Vairuotojų mokymo skyriuje - kiekvienos savaitės ketvirtadieniais,
  • Kauno skyriuje - kiekvienos savaitės antradieniais,
  • Klaipėdos skyriuje - kiekvienos savaitės antradieniais,
  • Panevėžio skyriuje - kiekvienos savaitės penktadieniais,
  • šiaulių skyriuje - kiekvienos savaitės antradieniais.

Egzamino ir švenčių dienoms sutapus, egzaminuojama pirmа darbo dienа po švenčių. Asmenys, pageidaujantys laikyti egzaminus, prašymus ir kitus reikalingus dokumentus turi pateikti iš anksto, bet ne vėliau kaip vienа dienа prieš egzaminа.

Skyrių adresai ir telefonai:

Vairuotojų mokymo skyriaus - švitrigailos g. 42/31, LT-2600 Vilnius, tel. (8~5) 78 56 24,

Kauno skyriaus - M. K. čiurlionio g. 23, LT-3000 Kaunas, tel. (8~37) 22 95 51,

Klaipėdos skyriaus - Pilies g. 12,

LT-5800 Klaipėda, tel. (8~46) 41 24 72,

Panevėžio skyriaus – J. Biliūno g. 3,

LT-5307 Panevėžys, tel. (8~45) 43 07 07,

šiaulių skyriaus - Aerouosto g. 9,

LT-5404 šiauliai, tel. (8~41) 54 22 21.

FORUMO KONFERENCIJA

Jonas PETRAšKA

2003 m. spalio 13 d. įvyko Lietuvos transporto darbuotojų profesinių sаjungų Forumo konferencija. Ji buvo organizuota vykdant Tarptautinės transporto darbuotojų federacijos pasaulinę akcijа, pasirinkus taikų jos modelį - kviečiant į derybas transporto verslu užsiimančius darbdavius ir valstybines institucijas (ministerijas ir savivaldybes). Konferencijoje dalyvavo visų transporto rūšių profesinių sаjungų, Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos ministerijų, asociacijos „Linava“, keleto darbdavių atstovai.

Visi dalyviai pritarė, kad konferencija yra gera derybų dėl kolektyvinių susitarimų pradžia. Ministerijų atstovai teigiamai vertino profesinių sаjungų iniciatyvа. Konferencija sudarė prielaidas kreiptis į darbdavių organizacijų vadovus tartis dėl konkretesnių susitikimų su atitinkamo transporto (kelių, geležinkelių ar jūrų) darbdavių organizacijų atstovais, dėl bendradarbiavimo konkrečių derybų susitarimų projektams rengti, suderinti ir pasirašyti.

žMONėS SU REGėJIMO NEGALE BUS MOBILESNI

Lina JAKUBAUSKIENė

Neįgaliųjų metais sostinės valdžia žmonėms su negale pateikė keletа projektų, padėsiančių jiems integruotis į visuomenę. Rudens pradžioje žmonėms, turintiems judėjimo negalę, pristatytas visuomeninio transporto maršrutų tinklas, kuriuo pagal specialiai sudarytа tvarkaraštį važinėja jiems pritaikyti žemagrindžiai autobusai. šįkart savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ specialistai, bendradarbiaudami su Lietuvos žmonių su negale aplinkos pritaikymo asociacija, parengė projektа, leisiantį akliesiems bei silpnai matantiems žmonėms būti mobilesniems ir savarankiškesniems.

Viena iš didžiausių neregių, išmokusių vaikščioti mieste su baltаja lazdele be reginčiųjų pagalbos, problemų iki šiol buvo visuomeninis transportas. Sunkiai įžiūrimais autobusų bei troleibusų numeriais skundėsi ir silpnaregiai. Naujoji įranga padėtų jiems geriau orientuotis miesto viešojo transporto srautuose.

Inžinieriaus Aidaro Safino sukonstruota ir Lietuvoje pagaminta įranga turėtų būti sumontuota visuose miesto gatvėmis važinėjančiuose autobusuose bei troleibusuose. Prie pirmųjų durų įtaisytas garsiakalbis įsijungia, žmogui su regėjimo negale nuspaudus kišenėje telpantį pultelį bei praneša jam, kokio maršruto transporto priemonė atvyksta į stotelę. įranga veikia 50 metrų atstumu ir vienu metu leidžia žmogui su regėjimo negale sužinoti visų į stotelę atvykstančių transporto priemonių numerius bei maršrutus. Pasak A. Safino, vienas į autobusа ar troleibusа montuojamas įrangos komplektas kainuotų apie 100 eurų (apie 350 litų). Panašaus pobūdžio įranga jau naudojasi regos negalę turintys Madrido, Prahos gyventojai.

Kaip teigė savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ direktorius Vaidotas Antanavičius, jei pavyks gauti lėšų, įranga miesto visuomeniniame transporte gali būti sumontuota jau ateinančių metų pavasarį. Vilniaus miesto vežėjai tikisi ne tik sostinės savivaldybės, bet ir įvairių neįgaliuosius remiančių fondų paramos.

"Transporto pasaulis"
Spalis Nr. 10 (34)

"Linava" informuoja

Naujienos

žVAIGžDė PAGALIAU RADO VIETА

Aktualijos

RAUSVASIS POPIERėLIS, ARBA KAIP EUROPOS SАJUNGA KOVOS SU NELEGALIAI DIRBANčIAIS

Idėjos

AšTUONIOLIKMEčIUS - PRIE AUTOBUSO VAIRO!

Prisek ir važiuok

Nauji modeliai

PASAKęS „A“, MAN KONCERNAS SAKO „B“

Parodos

Kauno autodienos '03

Transporto koridoriai: Azija ir Europa

Pas kaimynus

LATVIų VEžėJAI IšMALDOS NEPRAšO

Patirtis

RVS atgaivina autobusus ir sunkvežimius

Problemos

SKAITMENINIS TACHOGRAFAS žINO VISKА…

Psichologija

Tarnyba ir draugystė

šeima

TRUMTRANSA: mažų krovinių verslas

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

EUROPOS PARLAMENTAS PRITARIA LIETUVOS SIEKIAMS

Žinotina

Transporto Acquis. Kas tai? (5)

Keleivinis transportas

SVAJONėSE - PELNAS, REALYBėJE - NUOSTOLIAI

Vežėjo kalendorius

Lapkritis

Teisė

Prioritetas - CMR konvencija

Skolų įskaitymas vienos šalies pareiškimu

Verslo etika

POSėDžIAI IR PASISėDėJIMAI

Muziejus

Su 100 tonų už nugaros