Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento direktoriaus 2003 09 23 įsakymu Nr. 1B-846 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2000 02 28 įsakymo Nr. 45 „Dėl muitinės tarpininkų bendrojo dokumento duomenų rinkinių struktūros patvirtinimo“ pakeitimo (įsigalioja 2003 11 03, žin., 2003, Nr. 91-4136) nustatyta, kad muitiniam tikrinimui pateikiamų importo ir eksporto bendrojo dokumento rinkinių kompiuterinėse laikmenose duomenų rinkinių struktūra turi atitikti bendrojo dokumento duomenų formatų, skirtų ASYCUDA sistemoje naudojamam SAD failui formuoti. Aprašas arba jų duomenys pateikiami naudojantis automatinio duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 09 23 įsakymu Nr. 1B-842 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2002 12 19 įsakymo Nr. 820 „Dėl dokumentų, įrodančių, kad eksportuotos prekės pripažintos išgabentomis iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos, išdavimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2003 10 02, žin., 2003, Nr. 92-4184) nustatyta: dokumentu, įrodančiu, kad eksportuotos prekės išgabentos iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos, laikoma ir eksporto deklaracijos, pateiktos ASYCUDA sistemos elektroninio deklaravimo priemonėmis, rašytinė kopija.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 09 19 įsakymu Nr. 1B-839 (įsigaliojo 2003 10 04, žin., 2003, Nr. 93-4237) priimta Muitinių bendradarbiavimo tarybos rekomendacija Dėl standartinių matavimo vienetų naudojimo siekiant palengvinti tarptautinės statistikos duomenų, susietų su suderinta sistema, kaupimа, palyginimа ir analizę. Rekomenduojama naudoti tokius standartinius matavimo vienetus:

 • masės - kilogramas (kg) arba karatas;
 • ilgio - metras (m);
 • ploto - kvadratinis metras (m2);
 • tūrio - kubinis metras (m3), litras (l);
 • elektros energijos - 1000 kilovatvalandžių (1000 kWh);
 • skaičiaus (vienetinių prekių) - vienetas/vienetinė prekė (u), porų skaičius (2u), tuzinas (12u), tūkstantis vienetų/vienetinių prekių (1000u), pakuočių skaičius (u (jeu/pack).

Kiekvienai suderintos sistemos subpozicijai, pažymėtai šešiaženkliu skaitmeniniu kodu, nustatytas rekomenduojamas standartinis matavimo vienetas. Kiti matavimo vienetai gali būti naudojami statistikos duomenims kaupti arba kitoms tarptautinėms reikmėms tenkinti.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 09 18 įsakymu Nr. 1B-835 (įsigalios 2004 01 01, žin., 2003, Nr. 90-4094) patvirtinta:

 • Duomenų taisymo muitinėje įformintuose dokumentuose taisyklės;
 • Muitinėje įformintų dokumentų pripažinimo negaliojančiais taisyklės;
 • Dokumento taisymo (papildymo) pažymos forma.

***

Finansų ministro 2003 09 26 įsakymu Nr. 1K-237 (įsigaliojo 2003 10 04, žin., 2003, Nr. 93-4235) patvirtintos Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklės.

Tarnybinės nuobaudos skyrimo pagrindas yra tarnybinis nusižengimas, t. y. kalta pareigūno veika (veikimas ar neveikimas), kuriais pažeidžiami teisės aktai, reglamentuojantys pareigūno pareigų atlikimа. Pareigūno vardo diskreditavimu laikoma su pareigų atlikimu nesusijusi pareigūno veikla, kuria akivaizdžiai menkinamas muitinės autoritetas ir griaunamas pasitikėjimas muitine.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2003 09 16 įstatymu Nr. IX-1735 ratifikavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos Karalystės Vyriausybės 2002 09 26 Briuselyje pasirašytа Susitarimа dėl administracinės tarpusavio pagalbos muitinės veiklos srityje. šiuo metu į Belgijos muitinę dėl administracinės tarpusavio pagalbos kreipiamasi remiantis Europos sutarties, steigiančios asociacijа tarp Europos Bendrijų ir jų šalių narių ir Lietuvos Respublikos, 5 protokolu. įsigaliojus ratifikuotam Susitarimui, Lietuvos ir Belgijos muitinių kovos su muitinės veiklа reglamentuojančių teisės aktų pažeidimais tarnybos galės užmegzti ir palaikyti tiesioginius ryšius.

Sudariusios minėtа Susitarimа šalys įsipareigoja, jog jų muitinių administracijos teiks viena kitai pagalbа, siekdamos užtikrinti tinkamа muitinės veiklа reglamentuojančių teisės aktų laikymаsi, užkirsti keliа muitinės veiklа reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, vykdyti pažeidimų tyrimа ir su jais kovoti bei informuoti viena kitа apie dokumentus, susijusius su muitinės veiklа reglamentuojančių teisės aktų taikymu.

Tokio pobūdžio sutartys sudarytos su Lenkija, Ukraina, Suomija, švedija, Norvegija, Danija, Nyderlandais, JAV, Rusijos Federacija, Uzbekistanu, Gruzija, Kazachstanu, Baltarusija, Turkija, taip pat trišalis susitarimas su Latvija ir Estija.

Susisiekimo ministro 2003 09 23 įsakymu Nr. 3-521 Dėl susisiekimo ministro 1998 12 24 įsakymo Nr. 497 „Dėl krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių patvirtinimoҐ pakeitimo (įsigaliojo 2003 10 02, žin., 2003, Nr. 92-4176) teisės aktuose įtvirtinta Bendrijos leidimo sаvoka. Bendrijos leidimas - leidimas verstis tarptautiniu krovinių vežimu kelių transporto priemonėmis, kurių keliamoji galia, įskaitant priekabа, didesnė kaip 3,5 t arba bendroji masė, įskaitant priekabа, didesnė kaip 6 t, Europos Bendrijos teritorijoje vykdomais reisais ar jų dalimis.

Bendrijos leidimus bei jų kopijas vežėjams išduoda, jų išdavimo ir naudojimo tvarkа nustato Valstybinė kelių transporto inspekcija. Vežėjas turi teisę gau

ti Bendrijos leidimų kopijų ne daugiau nei turi galiojančių licencijos kortelių.

Bendrijos leidimai galios nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Lietuvos Respublikos Seimas 2003 07 03 įstatymu Nr. IX-1683 ratifikavo 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) pakeitimo 1999 m. birželio 3 d. protokolа (žin., 2003, Nr. 97-4313, dokumento tekstа žr. žin., 2003, Nr. 97-4318).

1999 m. gegužės 26-birželio 3 d. Vilniuje vykusioje penktojoje Tarptautinio vežimo geležinkeliais organizacijos (OTIF) Generalinėje Asamblėjoje priimta nauja COTIF 1980 redakcija, kuri yra 1999 m. birželio 3 d. protokolo neatsiejama dalis. COTIF pakeitimų būtinumа sаlygojo poreikis suderinti COTIF teisės normas su Europos Sаjungos direktyvomis dėl geležinkelių transporto paslaugų rinkos liberalizavimo.

1999 m. COTIF turi tris naujus priedus:

 • taisykles dėl geležinkelių infrastruktūros naudojimo tarptautiniame geležinkelių transporte,
 • taisykles dėl geležinkelių įrangos standartų;
 • taisykles dėl techninių sаlygų tvirtinimo, riedmenų bei geležinkelių medžiagų sertifikavimo.

Naujoji COTIF įsigalios tuomet, kai jа ratifikuos du trečdaliai OTIF šalių narių. Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sаjungos šalyse geležinkelių transporto sektoriaus reforma jau įvyko, o ES kandidatėse ji gerokai pasistūmėjo, labai aktualu kuo anksčiau pradėti dirbti pagal tobulesnes tarptautines taisykles, atitinkančias naujа sektoriaus struktūrа, kurioje geležinkelių infrastruktūros valdymas atskirtas nuo vežimų veiklos ir dėl to atsiranda naujų vežėjų. Todėl OTIF šalys narės yra nuolat raginamos paspartinti 1999 m. COTIF ratifikavimo procedūras.

Galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės siejamos su nemenkomis kompensacijomis, kurias geležinkelio įmonės turės mokėti asmenims - keleiviams ir geležinkelio įmonių darbuotojams, kurių sveikatai būtų padaryta žala dėl šių geležinkelio įmonių kaltės (įskaitant ir mirties atvejus). Siekiant pasirengti šių nuostatų taikymui, rekomenduojama sudaryti atitinkamas sutartis su draudimo bendrovėmis.

Lietuvos Respublikos Seimas 2003 07 03 įstatymu Nr. IX-1682 ratifikavo 1979 m. gruodžio 21 d. Briuselyje priimtа protokolа dėl SST, iš dalies pakeičiantį 1924 m. rugpjūčio 25 d. Tarptautinę konvencijа dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo (Hagos taisyklės), iš dalies pakeistа 1968 m. vasario 23 d. protokolu (Visbiu taisyklės).

Protokolu dėl SST buvo pakeistos Hagos-Visbiu taisyklių normos, susijusios su atsakomybės ribojimu. Nustatyta, kad vežėjo atsakomybė ribojama ne frankais, bet specialiosios skolinimosi teisės atsiskaitymo vienetais (SDR), siekiant išvengti vežėjo atsakomybės ribos susiejimo su viena valiuta ir dėl valiutos vertės svyravimų kylančio vežėjo padėties nestabilumo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 10 01 nutarimu Nr. 1212 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 01 28 nutarimo Nr. 99 ҐDėl komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2003 10 04, žin., 2003, Nr. 93-4222) nustatyta, kad komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje metu komandiruočių kompensacijomis laikomi Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje, patvirtintoje šiuo nutarimu, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 23 d. nutarime Nr. 120 nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį neviršija 50 proc. darbuotojo mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtа laikа.

Iki 2003 m. gruodžio 31 d. komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje, patvirtintoje šiuo nutarimu, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarime Nr. 613 nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių suma per mėnesį neviršija 50 proc. darbuotojo mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtа laikа tuo atveju, kai darbuotojo mėnesinė alga ar valandinis tarifinis atlygis už faktiškai dirbtа laikа neviršija minimaliosios mėnesinės algos arba minimaliojo valandinio atlygio.

Nuo 2004 m. sausio 1 d. komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarkoje, patvirtintoje šiuo nutarimu, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarime Nr. 613 nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių suma per mėnesį neviršija 50 proc. darbuotojo mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtа laikа tuo atveju, kai darbuotojo mėnesinė alga ar valandinis tarifinis atlygis už faktiškai dirbtа laikа neviršija minimaliosios mėnesinės algos arba minimaliojo valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1,3.

***

Finansų ministro 2003 09 25 įsakymu Nr. 1K-235 Dėl palūkanų už mokestinę paskolа nustatymo 2003 m. ketvirtajam ketvirčiui (įsigaliojo 2003 10 02, žin., 2003, Nr. 92-4165) nuo 2003 m. spalio 1 d. 2003 m. IV ketvirčiui nustatyti 0,01 proc. palūkanų ir 0,03 proc. padidintų palūkanų dydžiai už kiekvienа naudojimosi mokestine paskola dienа.

***

Finansų ministro 2003 09 25 įsakymu Nr. 1K-236 Dėl delspinigių nustatymo 2003 m. ketvirtajam ketvirčiui (įsigaliojo 2003 10 02, žin., 2003, Nr. 92-4166) nuo 2003 m. spalio 1 d. 2003 m. IV ketvirčiui nustatytas delspinigių už ne laiku sumokėtus arba pervestus mokesčius ir baudas dydis - 0,03 proc. už kiekvienа pavėluotа dienа.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 09 18 įsakymu Nr. V-255 (įsigaliojo 2003 09 25, žin., 2003, Nr. 90-4096) patvirtintos Kasos aparatų naudojimo taisyklės. šios taisyklės nustato Lietuvoje naudojamų kasos aparatų įrengimo, naudojimo, remonto ir techninio aptarnavimo reikalavimus. Taisyklių privalo laikytis visi kasos aparatus naudojantys fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat kasos aparatais prekiaujančios bei juos aptarnaujančios įmonės.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 09 30 nutarimu Nr. 1196 (įsigaliojo 2003 10 03, žin., 2003, Nr. 93-4206) patvirtinti:

 • Darbo arbitražo nuostatai;
 • Trečiųjų teismo nuostatai.

Darbo arbitražai ir trečiųjų teismas nagrinėja kolektyvinius darbo ginčus, t. y. įmonės profesinės sаjungos ir darbdavio ar kitų teisę sudaryti kolektyvines sutartis turinčių subjektų ginčus dėl darbo, socialinių ir ekonominių sаlygų nustatymo ar pakeitimo vedant derybas, sudarant ar vykdant kolektyvinę sutartį (t. y. interesų konfliktas), nepatenkinus šalių iškeltų ir Darbo kodekso nustatyta tvarka įteiktų reikalavimų.

Iškilęs kolektyvinis ginčas pirmiausia nagrinėjamas taikinimo komisijoje, kuriа sudaro abi ginčo šalys iš vienodo skaičiaus atstovų. Jeigu taikinimo komisijoje dėl visų ar dalies reikalavimų susitarti nepavyksta, ji gali priimti sprendimа, t. y. perduoti ginčа toliau nagrinėti darbo arbitražui, trečiųjų teismui arba tiesiog užbaigti taikinimo procedūrа surašant nesutarimų protokolа. Priėmusi sprendimа perduoti ginčа toliau nagrinėti darbo arbitražui, taikinimo komisija kreipiasi į apylinkės teismа prašydama sudaryti darbo arbitražа.

Darbo arbitražas sudaromas prie apylinkės teismo, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra bent vieno iš ginče dalyvaujančių subjektų buveinė. Arbitražа sudaro apylinkės teismo teisėjas (skiriamas apylinkės teismo pirmininko) ir 6 arbitrai (skiriami ginčo šalių).

Kolektyvinis ginčas turi būti išnagrinėtas per 14 dienų nuo darbo arbitražo sudarymo. Darbo arbitražo sprendimas neskundžiamas ir yra privalomas abiem ginčo šalims. Darbo arbitražas sprendimu gali įpareigoti darbdavį nurodyta tvarka ir terminais vykdyti sprendimа. Jeigu darbuotojus tenkinantis darbo arbitražo sprendimas nevykdomas, gali būti skelbiamas streikas.

Jeigu taikinimo komisija nusprendžia toliau perduoti ginčа nagrinėti trečiųjų teismui, kiekvienа kartа specialia kolektyvinio darbo ginčo šalių rašytine sutartimi sudaromas atskiras trečiųjų teismas. Kiekviena iš ginčo šalių skiria po vienа ar kelis teisėjus. Teisėjais negali būti asmenys, suinteresuoti ginčo sprendimo rezultatais, taip pat ginče dalyvaujančių įmonių darbuotojai.

Ginčas trečiųjų teismo turi būti išnagrinėtas per 14 dienų nuo minėtos sutarties sudarymo. šio teismo sprendimas ginče dalyvaujančioms šalims yra privalomas. Jeigu darbuotojus tenkinantis trečiųjų teismo sprendimas nevykdomas, gali būti skelbiamas streikas.

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2003 09 29 įsakymu Nr. 1V-109 (įsigaliojo 2003 10 09, žin., 2003, Nr. 96-4270) patvirtinta Pašto paslaugų teikėjų ir naudotojų ginčų nagrinėjimo tvarka. Ginčus pagal pašto paslaugų naudotojų skundus nagrinėja Ryšių reguliavimo tarnyba. Skundu laikomas kreipimasis raštu į Ryšių reguliavimo tarnybа, prašant apginti pažeistas teises ar teisėtus interesus. Ryšių reguliavimo sprendimas yra privalomas abiem ginčo šalims, tačiau gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Spalis Nr. 20 (56)

"Linava" informuoja

Naujienos

IRU aktualijos

TIR operacijų užbaigimas Ukrainoje

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Pravartu žinoti

Naujienos

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Atidaryta nauja Kudirkos Naumiesčio užkarda

Vž informacija

2004-ųjų „Metų sunkvežimis“ ir „Metų venas“

įkurtuvės Pirklių gatvėje

Lenkija grаžina PVM

Vilniečiams siūlomas „Volvo 7000“

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams