Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Valstybės pavadinimas ir Gauta Išduota Leidimų

leidimų rūšys leidimų leidimų likutis

Armėnija bendrieji leidimai 30 - 30

Austrija bendrieji leidimai

Ґžalesniems ir saugiems“ sunkvežimiams 400 400 - dvišaliai „žalesniems ir saugiems“ sunkvežimiams 900 900 - bendrieji leidimai „žaliesiems“ sunkvežimiams 700 700 - bendrieji paskatinamieji „žaliesiems“ sunkvežimiams 1071 891 180

Baltarusija

leidimai į trečiа šalį 4005 431 3574

dvišaliai leidimai 15151 3821 11330 tranzitiniai leidimai 18435 15193 3242 tranzitiniai mokami leidimai 10008 10 9998

Belgija universalūs leidimai 23732 14579 9153

Bulgarija leidimai į trečiа šalį 172 20 152 bendrieji leidimai 1733 382 1351

čekija leidimai į trečiа šalį 700 496 204 bendrieji leidimai 8000 4694 3306 bendrieji leidimai

„žaliesiems“ sunkvežimiams 2000 1967 33

Danija leidimai į trečiа šalį „žalesniems ir saugiems“ sunkvež. 50 43 7 leidimai į trečiа šalį 372 174 198 bendrieji leidimai 3407 1539 1868 bendrieji leidimai

„žaliesiems“ sunkvežimiams 1400 929 471

ETMK leidimai „Euro 3 saugiems“ sunkvežimiams 1075 1075 -

Graikija bendrieji leidimai 2003 106 1897 leidimai į trečiа šalį 30 26 4

Gruzija bendrieji leidimai 30 30 -

Iranas bendrieji leidimai 1000 - 1000

Ispanija universalūs leidimai 3670 2944 726

Italija leidimai į trečiа šalį 368 265 103

bendrieji leidimai 3693 2230 1463

Kazachstanas bendrieji leidimai 1509 674 835

leidimai į trečiа šalį 50 50 -

Kipras universalūs leidimai 50 - 50

Kirgizija bendrieji leidimai 50 39 11

Kroatija leidimai į trečiа šalį 100 2 98

bendrieji leidimai 500 2 498

Leidimai perkraustomam turtui universalūs leidimai 500 3 497

Leidimai vežti krovinius savo sаskaita bendrieji leidimai 5645 1017 4628

Lenkija leidimai į trečiа šalį 1000 1000 - bendrieji leidimai 52840 27813 25027

bendrieji leidimai „žaliesiems“ sunkvežimiams 38000 37323 677 metiniai bendrieji leidimai „žalesniems ir

saugiems“ sunkvežimiams 100 100 - bendrieji liudijimai 38731 9654 29077

Liuksemburgas universalūs leidimai 500 500 -

Moldova leidimai į trečiа šalį 250 29 221 bendrieji leidimai 600 35 565

Norvegija leidimai į trečiа šalį 100 83 17 bendrieji leidimai 1210 594 616 bendrieji leidimai „žaliesiems“ sunkvežimiams 500 329 171 bendrieji leidimai „žalesniems ir

saugiems“ sunkvežimiams 500 229 271

Olandija universalūs leidimai 36000 19107 16893

dvišaliai liudijimai 4919 1 4918

Prancūzija bendrieji leidimai 600 600 - bendrieji leidimai „žalesniems

ir saugiems“ sunkvežimiams 6000 5217 783 metiniai leidimai „žaliesiems“ sunkvežimiams 150 150 - metiniai leidimai „žalesniems

ir saugiems“ sunkvežimiams 200 200 -

Rumunija leidimai į trečiа šalį 20 14 6 bendrieji leidimai 300 300 - bendrieji mokami leidimai 601 2 599

Rusija leidimai į trečiа šalį 4037 2550 1487

bendrieji leidimai 46909 27606 19303 specialūs leidimai 102 48 54 ypatingi leidimai 100 2 98

Slovakija leidimai į trečiа šalį 300 207 93

Slovėnija leidimai į trečiа šalį 60 60 - bendrieji leidimai 1307 180 1127

Suomija leidimai į trečiа šalį 377 377 - bendrieji leidimai 3687 1259 2428

Turkija leidimai į trečiа šalį 100 100 - dvišaliai leidimai 712 325 387 leidimai tuščioms transporto priemonėms 251 20 231

Ukraina leidimai į trečiа šalį 767 767 - leidimai į trečiа šalį mokami 600 135 465

bendrieji mokami leidimai 500 - 500 bendrieji leidimai 4533 1468 3065

Uzbekistanas leidimai į trečiа šalį 30 6 24 tranzitiniai leidimai 50 1 49

Vengrija leidimai į trečiа šalį 300 300 - bendrieji leidimai 5164 2798 2366

Vokietija leidimai į trečiа šalį 200 200 - bendrieji leidimai lengvųjų automobilių gabenimui 25714 13184 12530 bendrieji leidimai 24232 8383 15849

bendrieji leidimai keltu 13451 6170 7281 bendrieji leidimai „žaliesiems“ sunkvežimiams 4912 2879 2033 bendrieji leidimai „žalesniems ir saugiems“

sunkvežimiams 28668 23588 5080

metiniai leidimai 350 350 -

švedija leidimai į trečiа šalį 400 398 2 bendrieji leidimai 917 676 241

šveicarija bendrieji leidimai 350 269 81

Algirdas KUZMICKAS

Krovininio transporto skyriaus viršininkas

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė