Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento direktoriaus 2003 06 04 įsakymu Nr. 1B-512 patvirtintas Teritorinių muitinių postų sаrašas (įsigaliojo 2003 06 12, žin., 2003, Nr. 56-2518).

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 06 03 įsakymu Nr. 1B-503 (įsigaliojo 2003 06 12, žin., 2003, Nr. 56-2519) patvirtinta:

l Leidimų taikyti muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos supaprastinimus surašymo, registravimo, numeravimo ir tvarkymo teritorinėse muitinėse taisyklės;

l Prašymo leisti taikyti muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos supaprastinimus forma;

l Prašymo leisti taikyti muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos supaprastinimus surašymo paaiškinimai.

šie dokumentai pradedami taikyti nuo 2003 06 16. Nuo šios datos pateikiami prašymai leisti taikyti muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos supaprastinimus turi būti surašyti, laikantis minėtų taisyklių reikalavimų ir formų. Laisvos formos prašymai, pateikti iki 2003 06 15, neturi būti perrašomi.

Taisyklės taikomos leidimams taikyti tokius muitinio tranzito procedūros supaprastinimus:

l naudoti specialios formos krovimo sаrašus;

l naudoti specialias plombas;

l naudotis atleidimu nuo prievolės laikytis nustatytojo maršruto;

l naudotis įgalioto siuntėjo ar gavėjo statusu;

l naudotis supaprastintomis procedūromis, kurios taikomos, gabenant prekes geležinkelio, jūrų ar oro transportu.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 05 20 įsakymu Nr. 1B-453 (įsigaliojo 2003 05 29, žin., 2003, Nr. 51-2308) patvirtinta Maisto prekių importuotojų registravimo, maisto prekių importuotojų pažymėjimo išdavimo ir jo galiojimo panaikinimo tvarka bei Maisto prekių importuotojo pažymėjimo forma.

Lietuvos Respublikos asmuo, ketinantis verstis maisto prekių importu, privalo turėti (arba būti sudaręs atitinkamas sutartis su kitomis įmonėmis) tinkamas patalpas prekėms laikyti ir galiojančius reikalavimus atitinkančias transporto priemones maisto prekėms gabenti. Importuotojai registruojami, jiems pažymėjimai išduodami ir jų galiojimas panaikinamas Pasienio ir transporto valstybinėje veterinarijos tarnyboje.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 05 22 nutarimu Nr. 625 (įsigaliojo 2003 05 29, žin., 2003, Nr. 51-2262) nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentа, prašydama pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Laikinojo įvežimo konvencijos (Stambulo konvencijos) B.4, B.7, B.8 ir E (su išlyga) priedus.

Laikinojo įvežimo konvencijа (Stambulo konvencijа) ir 9 jos priedus Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1997 m. lapkričio 25 d. Minėtu nutarimu Vyriausybė prašo pateikti ratifikuoti likusius keturis konvencijos priedus:

l B.4 priedа - dėl prekių, įvežamų gamybos operacijai vykdyti (prisijungusios 25 šalys);

l B.7 priedа - dėl reklaminės medžiagos turistams (prisijungusios 27 šalys),

l B.8 priedа - dėl prekių, įvežamų naudoti pasienyje (prisijungusios 26 šalys),

l E priedа - dėl prekių, įvežamų iš dalies jų neapmokestinant importo muitais ir mokesčiais (prisijungusios 25 šalys).

Kadangi galiojančio Muitinės kodekso normos nustato, jog dalinio neapmokestinimo nuostatos šiuo metu taikomos ne tik importo muitams, bet ir kitiems importo mokesčiams, o Europos Sаjungos teisėje yra padaryta išlyga dėl dalinio neapmokestinimo nuostatų taikymo tik importo muitams, bet ne kitiems mokesčiams, šį priedа Vyriausybė siūlo ratifikuoti su išlyga.

Transportas

Susisiekimo ministro 2003 05 30 įsakymu Nr. 3-352 Dėl susisiekimo ministro 2003 01 13 įsakymo Nr. 3-20 „Dėl asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino laikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2003 06 05, žin., 2003, Nr. 54-2410) nustatyta, kad kompetencijos egzaminas susideda iš dviejų dalių – pagrindinės ir papildomos. žinių atnaujinimo egzaminа sudaro tik papildoma dalis. šiuo įsakymu taip pat panaikinta nuostata, jog asmenys, pretenduojantys vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai, privalo turėti ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimа, o toks reikalavimas netaikomas asmenims, kurie iki šios tvarkos įsigaliojimo turėjo teisę vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai.

Dar kartа primename skaitytojams, kad asmenys, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka buvo atleidžiami nuo profesinės kompetencijos egzamino, taip pat asmenys, turintys jų profesinę kompetencijа patvirtinančius pažymėjimus, išduotus daugiau kaip prieš penkerius metus, privalo išlaikyti žinių atnaujinimo egzaminа iki 2003 m. gruodžio 31 d.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 05 19 įsakymu Nr. 1B-459 (įsigaliojo 2003 05 29, žin., 2003, Nr. 51-2305) patvirtintos Kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimų pildymo bei registravimo taisyklės. Teritorinių muitinių viršininkams nurodyta iki 2003 05 25 įsakymais nustatyti muitinės įstaigas, kuriose nuo 2003 09 01 bus išduodami tinkamumo liudijimai ir pratęsiamas jų galiojimo laikas bei apie šias muitinės įstaigas informuoti Muitinės departamentа. Iki 2003 06 10 Muitinės departamento Muitinės veiklos organizavimo skyrius turėjo paskelbti muitinės įstaigų, turinčių teisę išduoti tinkamumo liudijimus, juos tvirtinti ir pratęsti jų galiojimo laikа, sаrašа. šio sаrašo pakeitimai skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Muitinės departamento interneto tinklapyje adresu www.cust.lt.

Tinkamumo liudijimai ir patvirtintos nuotraukos, išduoti asociacijos „Linava“ iki 2003 08 31, galioja iki 2004 08 31 (jeigu jie nesusidėvėję ir nepasibaigęs jų galiojimo laikas). Iki 2004 09 01 visi Lietuvos Respublikoje registruoti vežėjai turi pasikeisti kelių transporto priemonių, skirtų kroviniams gabenti su muitinės plombomis, tinkamumo liudijimus.

Naujosios tinkamumo liudijimų pildymo bei registravimo taisyklės parengtos vadovaujantis TIR konvencijos 2-6 priedų nuostatomis ir taikomos vežėjams, kuriems suteiktas TIR procedūros vykdytojo leidimas. Konteineriai, pripažinti tinkamais prekėms gabenti su muitinės plombomis pagal 1972 m. Muitinės konvencijа dėl konteinerių, taip pat laikomi tinkamais gabenti prekes su TIR knygelėmis.

Naujojo tinkamumo liudijimo blankas bus 420x297 mm dydžio, perlenktas per pusę, gelsvos spalvos. Tinkamumo liudijimas išduodamas transporto priemonės savininkui arba naudotojui, pateikusiam laisvos formos prašymа, transporto priemonės registracijos liudijimа arba naudotojo pažymėjimа. Prašyme turi būti nurodyta priežastis, kodėl prašoma išduoti tinkamumo liudijimа. Jeigu kartu nepateikiamas senas tinkamumo liudijimas, muitinės įstaiga per 5 darbo dienas atlieka tyrimа ir naujа liudijimа išduoda tik pasibaigus tyrimui. Jeigu dėl transporto priemonės dokumentų ar techninių reikalavimų neatitikimo tinkamumo liudijimas neišduodamas, muitinės pareigūnas nurodo priežastį savininko ar naudotojo pateiktame prašyme ir grаžina jį pateikusiam asmeniui.

Kelių transporto priemonė, kuriai išduodamas tinkamumo liudijimas ar pratęsiamas jo galiojimo laikas, turi būti pasveriama muitinės žinioje esančiomis platforminėmis svarstyklėmis su pilnais kuro bakais ir atsarginiais ratais. Priekabos ir puspriekabės sveriamos be aktyviosios dalies (vilkiko). Svėrimo rezultatai užfiksuojami svėrimo pažymoje. Tačiau svėrimo rezultatų neatitikimas transporto priemonės svoriui, nurodytam transporto priemonės registracijos liudijimo G langelyje, negali būti priežastis atsisakyti išduoti tinkamumo liudijimа. Priešingai, svėrimo pažymos pagrindu transporto priemonės savininkas ar naudotojas gali kreiptis dėl registracijos liudijime ar naudotojo pažymėjime esančių duomenų pakeitimo.

Transporto priemonės tikrinimo metu (muitinio įforminimo metu) nustatyti defektai žymimi tinkamumo liudijimo 10 langelyje. TIR operacijos pradžia išvykimo muitinės įstaigoje neįforminama, kol bus pašalintas defektas. Defektų pašalinimas žymimas 11 langelyje.

Tinkamumo liudijimo galiojimo laikа laikotarpiui iki 2 metų pratęsia muitinės įstaigos pareigūnai, neatsižvelgiant į transporto priemonės registracijos vietа.

Tinkamumo liudijimas pripažįstamas negaliojančiu, jeigu baigiasi jo galiojimo laikas, jis prarastas (pavogtas, pamestas, sunaikintas force majeure aplinkybių) ar pasikeičia pagrindiniai transporto priemonės parametrai (svoris) ar jos savininkas (naudotojas).

Bet kurios muitinės įstaigos pareigūnas, įforminantis TIR operacijа bei turintis operatyvios informacijos apie tinkamumo liudijimo pripažinimа negaliojančiu, arba nustatęs tyčinį grubų transporto priemonės plombuojamosios dalies pažeidimа (pvz., perpjautas tentas, sujungtas plombavimo lynas, nulaužtos lyno pervėrimo kilpos ir pan.), ar aptikęs įrengtа slėptuvę, perbraukia visus liudijimo 10 langelius, kad iš naujo būtų patikrintas transporto priemonės tinkamumas, pažymi liudijimа spaudu „Negalioja“, nurodo priežastį ir datа, pasirašo ir patvirtina savo antspaudu. Toks tinkamumo liudijimas vežėjui negrаžinamas, o su tarnybiniu pranešimu tа pačiа dienа perduodamas teritorinės muitinės Kontrolės ir priežiūros skyriui.

Jeigu teritorinė muitinė nustato piktnaudžiavimа tinkamumo liudijimais, ji rašo teikimа dėl įmonės svarstymo TIR procedūros vykdytojų leidimų išdavimo komitete. Piktnaudžiavimu laikoma tokie nevienkartiniai faktai:

l įrašų taisymas,

l tinkamumo liudijimo praradimas,

l atžymos 10 langelyje (nustatyti defektai),

l slėptuvių įrengimas,

l tyčinis plombuojamosios dalies pažeidimas ir pan.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 05 27 nutarimu Nr. 665 (įsigalioja 2003 07 01, žin., 2003, Nr. 52-2341) patvirtintos:

l B, C, D kategorijų ginklų, šaudmenų, jų dalies eksporto, importo, gabenimo tranzitu taisyklės. Eksportuoti, importuoti ar gabenti tranzitu B, C, D kategorijų ginklus, šaudmenis, jų dalis leidžiama juridiniams asmenims, turintiems Policijos departamento išduotа licencijа eksportuoti ar importuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis ir gavusiems Policijos departamento leidimа eksportuoti, importuoti ar gabenti tranzitu ginklus. Gabenti ginklus tranzitu leidžiama ir užsienio valstybių ūkio subjektams, gavusiems Policijos departamento leidimа gabenti ginklus tranzitu. Eksportuojant, importuojant ar gabenant šias prekes tranzitu, muitinį tikrinimа atliekantiems pareigūnams kartu su kitais muitiniam tikrinimui atlikti privalomais dokumentais būtina pateikti atitinkamo leidimo originalа. šios prekės gali būti įvežamos tik per Taisyklėse nurodytus teritorinių muitinių postus (per kitus postus leidžiama gabenti tik Vyriausybės sprendimu);

l Pavienių ginklų ir jų šaudmenų įvežimo į Lietuvos Respublikа, išvežimo iš jos ir gabenimo tranzitu taisyklės.

***

Aplinkos ministro 2003 05 20 įsakymu Nr. 249 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 10 25 įsakymo Nr. 526 „Dėl atliekų įvežimo į Lietuvos Respublikа, išvežimo iš Lietuvos Respublikos ir tranzito per Lietuvos Respublikа taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2003 05 31, žin., 2003, Nr. 52-2348) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas taisyklių 1 priedas - žaliasis atliekų sаrašas.

***

Vidaus reikalų ministro 2003 05 27 įsakymu Nr. 1V-188 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 03 28 įsakymo Nr. 154 „Dėl pasienio tikrinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2003 06 05, žin., 2003, Nr. 54-2402) nustatyta, kad minimalus asmens ir kelių transporto priemonės pasienio tikrinimas gali būti taikomas ne tik Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bet ir Lenkijos piliečiams ir motorinėms kelių transporto priemonėms, kuriomis jie vyksta, kai siekiama išvengti eilių, padidėjus judėjimo per valstybės sienа intensyvumui, jei nėra ar jau išnaudotos kitos galimybės trumpinti asmenų ir transporto priemonių pasienio tikrinimo laikа.

***

Susisiekimo ministro 2003 05 21 įsakymu Nr. 3-337 (įsigaliojo 2003 05 29, žin., 2003, Nr. 51-2288) patvirtintas Leidimo vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos ar tranzitu per Lietuvos Respublikа pavyzdys.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 05 23 nutarimu Nr. 645 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 02 03 nutarimo Nr. 164 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2003 metų sаmatos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2003 05 29, žin., 2003, Nr. 51-2280) pakeista ir išdėstyta nauja redakcija Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2003 metų sаmata.

Keleivinis transportas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 06 03 nutarimu Nr. 700 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 04 28 nutarimo Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2003 06 07, žin., 2003, Nr. 55-2440) pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarka.

Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatų, kompensuojamos iš savivaldybių biudžetų pagal sutartis, sudarytas tarp vežėjų ir savivaldybių. Kiekvienas vežėjas, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 8 dienos savivaldybei pateikia nustatytos formos ataskaitas apie su nuolaida parduotus bilietus. Savivaldybės, įvertinusios vežėjų ataskaitas, iki to paties mėnesio 22 dienos kompensuoja vežėjų turėtas išlaidas (negautas pajamas) dėl praėjusį mėnesį keleiviams taikytų lengvatų.

Vežėjų išlaidos (negautos pajamos) dėl keleiviams taikytų važiavimo keleiviniais traukiniais ir tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensuojamos iš valstybės biudžeto. Išlaidos dėl keleiviams taikytų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais atlyginamos, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 10 dienos pateikus Valstybinei kelių transporto inspekcijai nustatytos formos ataskaitas apie su nuolaida parduotus bilietus. Pasibaigus ketvirčiui, Valstybinė kelių transporto inspekcija per 15 darbo dienų po ataskaitos už trečiаjį mėnesį gavimo pateikia Finansų ministerijai paraiškas, o gavusi numatytas lėšas, per 3 darbo dienas perveda jas į vežėjų sаskaitas.

Mokesčiai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 05 29 nutarimu Nr. 673 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 08 03 nutarimo Nr. 603 „Dėl žemės mokesčio“ pakeitimo (įsigaliojo 2003 06 05, žin., 2003, Nr. 54-2384) nustatyta, kad žemės mokestis apskaičiuojamas nuo žemės kainos, kuri lygi vidutinei žemės rinkos vertei, apskaičiuotai atliekant vertinimа masiniu būdu, sudarant žemės verčių žemėlapius pagal žemės verčių žemėlapių sudarymo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2002 12 23 įsakymu Nr. 515 (žin., 2003, Nr. 5-221).

Pagal šį nutarimа žemės mokestis apskaičiuojamas nuo 2003 m. 2003 metais apskaičiuojant žemės mokestį, žemės kainai taikomi tokie koeficientai:

l žemės ūkio paskirties žemės, daugiabučių namų ir gyvenamųjų namų statybos bendrijų, vartotojų kooperatyvų ir kooperatinių bendrovių žemei – 0,35;

l sodininkų bendrijų ir jų narių sodų sklypų žemės, privačių namų valdų ir žemės sklypų prie daugiabučių namų žemės, žemės sklypų, naudojamų ūkinei-komercinei ir kitai veiklai – 0,5.

***

Finansų ministro 2003 05 20 įsakymu Nr. 1K-136 Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 11 21 įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ pakeitimo (įsigaliojo 2003 05 24, žin., 2003, Nr. 50-2247) dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos kai kurioms valstybėms padidintos ir patvirtinti tokie jų dydžiai:

l Airija (dienpinigiai – 160 Lt, nuoma – 600 Lt);

l Austrija (dienpinigiai – 160 Lt, nuoma – 600 Lt);

l Graikija (dienpinigiai – 120 Lt, nuoma – 500 Lt);

l Italija (dienpinigiai – 190 Lt, nuoma – 650 Lt);

l Jungtinė Didžiosios Britanijos ir šiaurės Airijos karalystė (dienpinigiai - 160 Lt, nuoma – 650 Lt);

l Liuksemburgas (dienpinigiai – 170 Lt, nuoma – 650 Lt);

l Norvegija (dienpinigiai – 170 Lt, nuoma – 650 Lt);

l Prancūzija (dienpinigiai – 195 t, nuoma – 650 Lt);

l Suomija (dienpinigiai – 150 Lt, nuoma – 600 Lt);

l Vokietija (dienpinigiai – 197 Lt, nuoma – 660 Lt);

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 05 29 įsakymu Nr. V-158 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 09 04 įsakymo Nr. 258 „Dėl Lietuvos vieneto arba per nuolatinę buveinę veikiančio užsienio vieneto tikslinėse teritorijose įregistruotiems ar kitaip organizuotiems užsienio vienetams išmokamų išmokų pripažinimo leidžiamaisiais atskaitymais įrodymų pateikimo vietos mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (įsigaliojo 2003 06 05, žin., 2003, Nr. 54-2416) nustatyta, kad dokumentais, patvirtinančiais, jog išmokos yra susijusios su ekonomiškai pagrįstomis ūkinėmis operacijomis, laikomi:

l išmokas išmokančio vieneto pagrįstu raštiškas paaiškinimas, kad ūkinės operacijos, dėl kurių jam atsirado išmokų dydžio įsipareigojimų užsienio vienetui, buvo atliktos išmokas išmokančiam vienetui siekiant ekonominės naudos ir tenkinant jo verslo poreikius; arba

l išmokas išmokančio vieneto ir išmokas gaunančio užsienio vieneto dokumentai, patvirtinantys, kad ūkinės operacijos, dėl kurių išmokas išmokančiam vienetui atsirado išmokų dydžio įsipareigojimai užsienio vienetui, faktiškai buvo atliktos; arba

l išmokas išmokančio vieneto ir išmokas gaunančio užsienio vieneto dokumentai, patvirtinantys, kad išmokas išmokantis vienetas turėjo išmokų dydžio įsipareigojimų išmokas gaunančiam užsienio vienetui; arba

l dokumentai, patvirtinantys, kad išmokas išmokantis vienetas įvykdė savo įsipareigojimus užsienio vienetui, jeigu išmokas išmokančio vieneto apskaitos duomenimis šie įsipareigojimai įvykdyti.

Taisyklės papildytos nauju punktu - jei išmokas išmokantis vienetas dėl objektyvių ir jo pagrįstų priežasčių negali pateikti Taisyklių 4 punkte nurodytų dokumentų ar jų dalies, tai toks vienetas privalo pateikti kitus dokumentus, kurie atitiktų Pelno mokesčio įstatymo 31 str. 2 dalyje nustatytus išmokų pripažinimo leidžiamais atskaitymais kriterijus.

Darbo santykiai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 05 27 nutarimu Nr. 650 (įsigaliojo 2003 06 01, žin., 2003, Nr. 52-2326) patvirtinta Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka. ši tvarka taikoma darbuotojui apmokant už kasmetines atostogas, išmokant išeitinę išmokа ar kitas teisės aktų numatytas išmokas. Valstybinio socialinio draudimo išmokos skaičiuojamos pagal teisės aktus, reglamentuojančius valstybinio socialinio draudimo išmokas.

į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį įskaitoma:

l pagrindinis darbo užmokestis, apskaičiuotas pagal įmonėje taikomas darbo apmokėjimo formas ir sistemas: valandinius (dieninius) tarifinius atlyginimus, mėnesines (pareigines) algas ir vienetinius įkainius;

l padidintas apmokėjimas, jeigu yra nukrypimas nuo normalių darbo sаlygų, už darbа poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbа, darbа naktį, kitais numatytais atvejais;

l priedai ir priemokos prie pagrindinio darbo užmokesčio, kitos išmokos, tiesiogiai susijusios su darbu, numatytos darbo, kolektyvinėje sutartyje ar teisės aktuose;

l anksčiau gauto vidutinio darbo užmokesčio ir faktinio darbo užmokesčio skirtumas, mokamas darbuotojams;

l premijos, darbuotojams skatinti skirtos vienkartinės piniginės išmokos.

į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį neįskaitoma:

l apmokėjimas už laikа, kai darbuotojas dėl pateisinamų priežasčių nedirbo įmonėje (darbo užmokestis už kasmetines ir mokymosi atostogas, prastovas ne dėl darbuotojo kaltės ir kt.);

l išeitinė išmoka, kompensacija už nepanaudotas atostogas, bedarbio pašalpa, kitos pašalpos, neatsižvelgiant į išmokų šaltinį;

l atlyginimas už darbuotojams padarytа žalа dėl jų suluošinimo ar kitokio sveikatos sužalojimo, susijusio su darbu;

l kompensacija priimant arba perkeliant į darbа kitoje vietoje;

l dienpinigiai ir kitos išmokos, susijusios su komandiruotės išlaidomis, kompensuojamosios išmokos, kai darbas atliekamas kelionėje, lauko sаlygomis, susijęs su važiavimu arba yra laikinojo pobūdžio;

l nemokamai teikiamų butų, komunalinių paslaugų, kuro, važiavimo bilietų, nemokamo maitinimo, daiktų ir uniformų vertė ar iš dalies apmokama jų vertė;

l išmokos pagal civilines (iš jų ir autorines) sutartis;

l vienkartinės ir kitos išmokos ne iš įmonės darbo apmokėjimo ir pelno lėšų, skirtų darbuotojams skatinti;

l kitos išmokos, nesusijusios su darbuotojo darbo apmokėjimu ir jo darbo rezultatais.

Paprastai skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tа mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Kai

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 12 (48)

"Linava" informuoja

Naujienos

BTA draudimas

Naujos UAB „BTA DRAUDIMAS“ paslaugos vykstantiems į Rusijos Federacijа

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

MAžIEJI AUTOBUSAI: NAUJOVėS IR PERSPEKTYVOS

SOSTINėS GATVėSE - „MERCEDES-BENZ“AUTOBUSAI

Techninės apžiūros bus griežtesnės ir konkretesnės

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams