Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais

Informuojame, kad susisiekimo ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-48 (žin., 2003, Nr. 16-679) nuo 2003 m. vasario 15 d. neteko galios susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 87 „Dėl tarptautinių keleivių vežimų kelių transporto priemonėmis, turinčiomis nuo 6 iki 9 sėdimų vietų, tvarkos“ (žin., 2001, Nr. 30-983), pagal kurį visų Lietuvos kelių transporto priemonių, turinčių nuo 6 iki 9 sėdimų vietų, įskaitant vairuotojo vietа, savininkai (vairuotojai), vežantys keleivius į kitas valstybes (iš Lietuvos Respublikos ir į Lietuvos Respublikа) per Kalvarijos, Kybartų, Lazdijų bei Panemunės pasienio kontrolės punktus, privalėjo šių pasienio kontrolės punktų muitinės postų tarnyboms pateikti tarptautinio pavyzdžio kelionės lapus, išduotus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos.

Pagal Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksа ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisykles (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2090 (žin., 2002, Nr. 124-5664) redakcijа) vežėjai, vežantys keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais tolimojo arba tarptautinio susisiekimo maršrutais už atlyginimа, privalo turėti licencijа tokiai veiklai, o naudojami lengvieji automobiliai - atitinkamas licencijos korteles.

Susisiekimo ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3-24 „Dėl keleivių vežimo lapų formos, jų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos patvirtinimo“ (žin., 2003, Nr. 6-256) nustatyta, kad nuo 2003 m. balandžio 1 d. visi vežėjai, vežantys iš anksto sudarytas keleivių grupes užsakomaisiais reisais lengvaisiais automobiliais ir autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje bei lengvaisiais automobiliais tarptautinio susisiekimo maršrutais, privalo naudoti keleivių vežimo lapus. Keleivių vežimo lapų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos 2 punktu jau dabar nustatyta: jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse dėl keleivių vežimo kelių transportu numatyta, kad vežant keleivius lengvaisiais automobiliais privaloma turėti kelionės lapа, vežėjai, vežantys iš anksto sudarytas keleivių grupes lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais, privalo turėti ir kelionės lapа bei jį naudoti Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 505 „Dėl Keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių“ (žin., 1999, Nr. 3-82), nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 19 d. sutarties „Dėl keleivių ir krovinių tarptautinių vežiojimų automobiliais“ bei Bendros lietuvių ir vokiečių komisijos dėl krovinių ir keleivių vežimų posėdžio, įvykusio 1998 m. balandžio 1-3 d. Miunsteryje, protokolo nuostatas dėl keleivių vežimo transporto priemonėmis, skirtomis vežti keleiviams bei bagažui ir turinčiomis nuo 6 iki 9 sėdimų vietų, įskaitant vairuotojo vietа, tokiomis transporto priemonėmis vežant keleivius į Vokietijа arba tranzitu per Vokietijа už atlyginimа reikia turėti kelionės lapа. Kelionės lapai bus išduodami tik įmonėms, įregistruotoms įstatymų nustatyta tvarka ir turinčioms licencijа vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais tarptautinio susisiekimo maršrutais.

Apie keleivių vežimo lapų gamybа ir įregistravimа Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos informuosime papildomai.

Rolandas MAZALIAUSKAS

Keleivinio transporto skyriaus viršininkas

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr. 5 (41)

"Linava" informuoja

Asociacijos atstovybė Maskvoje

Dėl degalų įvežimo į Lenkija tvarkos

Leidžiamas eismas Mont Blanc tuneliu

Pasikeitimai Slovėnijoje

TIR knygelių turėtojo atsiskaitomybė ir atsakomybė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

ISPA PROGRAMA - LIETUVOS KELIAMS

Lietuvos keliai - atnaujinta istorija

Vežėjų žinios

Dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

„Linavos“ žingsniai Europos Sаjungos link