Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

ISPA PROGRAMA - LIETUVOS KELIAMS

Transporto koridorių

plėtra Lietuvoje

Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalys, yra prekybinių kelių kryžkelėje. Jos teritorijа kerta du iš devynių Europos transporto koridorių, dėl kurių buvo susitarta 1994 m. Kretoje ir 1997 m. Helsinkyje, transporto ministrų konferencijose. Tai IX koridoriaus atšakos IX B (Kijevas-Minskas-Vilnius-Klaipėda) ir IX D (Kaunas-Kaliningradas) ir I transporto koridorius arba „Via Baltica “ (Helsinkis-Talinas-Ryga-Panevėžys-Kaunas-Varšuva-Vroclavas-Praha) ir I koridoriaus atšaka I A (Ryga-šiauliai-Tauragė-Kaliningradas).

„Via Baltica“

I transporto koridorius

I etapas

Po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuva aktyviai dalyvauja kuriant bendrа Europos transporto politikа bei integruojantis į Europos transporto infrastruktūrа. 1997 m. buvo pradėtas, o 2000-aisiais baigtas pirmasis „Via Baltica“ kelio rekonstrukcijos etapas. Visi darbai, numatyti šiame etape, atlikti laiku:

• nutiesta 71 km naujų kelių;

• rekonstruota arba sustiprinta 103 km kelio;

• pastatyti, suremontuoti ar sustiprinti 5 tiltai ir 7 viadukai;

• įdiegtos naujos eismo saugos priemonės;

• nutiesta 10 km pėsčiųjų ir dviratininkų takų;

• sumontuota 7,5 km atitvarų;

• rekonstruota 11 sankryžų.

Bendra atliktų darbų vertė - 278 mln. Lt.

II etapas

• 2006 m. Lietuva baigs esminį visos jos teritorijoje esančios „Via Baltica“ kelio dalies atstatymа ir rekonstrukcijа.

Patikslinta bendra šių darbų vertė - apie 36 mln. EUR. Pirminėje „Via Baltica“ kelio plėtros programoje 2001-2006 m. buvo numatyta skirti 28,5 mln. EUR, tačiau patikslinus išlaidas Marijampolės-Kalvarijos aplinkkeliui tiesti ir papildomai įtraukus Panevėžio-Pasvalio kelio ruožo dangos stiprinimа, minėtoji suma padidėjo. Antrojo etapo darbai finansuojami iš Europos Sаjungos suteiktos paramos (PHARE, ISPA) ir Lietuvos Respublikos lėšų.

2002 m. vasario mėn. buvo pradėti „Via Baltica“ kelio plėtros darbai. Tai dviejų skirtingo lygio Marijampolės sankryžų, skirtingo lygio Nausodės sankryžos statyba, 2,34 km ilgio kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai ruožo tiesimas, pėsčiųjų ir dviratininkų takų ir tunelinių viadukų įranga, melioracijos sistemų pertvarkymas, ryšių, elektros perdavimo linijų ir dujotiekio rekonstrukcija. šie darbai bus baigti 2003 m. rugpjūčio mėnesį.

2002 m. rugsėjo mėn. buvo pradėti darbai, kurie apima 9,65 km ilgio Kauno vakarinio aplinkkelio antros važiuojamosios dalies trečiosios ir ketvirtosios judėjimo juostų tiesimа, Garliavos skirtingo lygio sankryžos, trijų viadukų statybа, ryšių, elektros linijų, dujotiekio, melioracijos sistemos rekonstrukcijа, taip pat apsauginių atitvarų bei kelio ženklų įrangа. Darbus numatoma baigti 2004 m. pirmаjį ketvirtį.

2003 metais ketinama atlikti darbų už 39 mln. Lt. Darbai finansuojami ISPA programos (75%) ir Lietuvos Respublikos (25%) biudžeto lėšomis.

I transporto koridoriaus

atšaka I A

Bendra informacija

2001-2004 m. I A koridoriaus rekonstrukcijos programoje numatyta atlikti šiuos darbus:

1. Paplatinti ir sustiprinti dangа kelio Ryga-šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruože 43,81-50,28 km ir rekonstruoti šio kelio ruožа 59,42-67,26 km;

2. Nutiesti 8,45 km ilgio šiaulių pietvakarinį aplinkkelį;

3. Nutiesti 3,04 km ilgio Joniškio šiaurės vakarų aplinkkelį;

4. Sustiprinti dangа kelio Ryga-šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruože 166,5-177,0 km.

Bendra šių darbų vertė bus apie 95 mln. Lt. Darbai taip pat finansuojami ISPA programos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

2003 metai

2002 m. spalio mėn. buvo pradėti I A transporto koridoriaus plėtros darbai. Tai - 8,74 km ilgio šiaulių pietvakarinio aplinkkelio dviejų judėjimo juostų tiesimas, dviejų skirtingo lygio sankryžų ir viaduko per geležinkelį statyba, melioracijos sistemų, ryšių, elektros linijų rekonstrukcija. Darbus numatoma baigti 2004 m. pirmаjį ketvirtį.

2003 m. gegužės-birželio mėn. numatoma pradėti tolesnius šio transporto koridoriaus plėtros darbus, kurie apims 3,04 km ilgio Joniškio šiaurės vakarų aplinkkelio su viaduku per geležinkelį tiesimа, 4,62 km ilgio Joniškio pietvakarinio aplinkkelio esamos dangos stiprinimа, ruožų, kurių bendras ilgis 11,15 km, rekonstrukcijа ir skirtingo lygio sankryžos statybа, 4,1 km ilgio pėsčiųjų ir dviratininkų tako tiesimа, ryšių, elektros linijų ir melioracijos sistemų rekonstrukcijа, grunto karjero rekultivacijа ir privažiavimo kelio remontа. Darbus numatoma baigti per 18 mėnesių.

2003 metais ketinama atlikti darbų už 39 mln. Lt.

IX transporto koridoriaus

atšaka IX B

1996 m. pradėta kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda dangos atstatymo programa buvo vykdoma Lietuvos ir tarptautinių finansinių institucijų (PHARE, Pasaulio banko, ERPB) lėšomis. 1996-1999 m. šiame kelyje sustiprinta ir paplatinta apie 40 km dangos. Išlaidos sudarė 51,74 mln. Lt.

2001-2006 metai

2001-2006 metais šiame koridoriuje planuojama atlikti šiuos darbus:

• paplatinti ir sustiprinti apie 84,7 km kelio ruože Vilnius-Kaunas;

• sustiprinti dangа 296,9 km kelio dangos kelio ruože Kaunas-Klaipėda;

• įdiegti eismo saugos priemones.

Planuojama šių darbų vertė yra apie 68 mln. EUR.

2001-2002 metai

2002 m. pabaigoje pabaigtas pirmasis ISPA programos finansuojamas IX B transporto koridoriaus rekonstrukcijos etapas. Buvo stiprinami atskirų kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožų dangos, kelkraščiai, atnaujinamos asfaltbetonio dangos, atliktas 25 tiltų ir viadukų pakloto remontas, įrengta gyvulių pragina. Darbų atlikta iš viso už 25,6 mln. EUR.

2003 metai

2003 m. gegužės-birželio mėn. numatoma pradėti naujo ISPA programos finansuojamo šio koridoriaus plėtros etapo darbus. Vilniaus-Kauno-Klaipėdos kelio atskiruose ruožuose, kurių bendras ilgis 16,50 km, bus stiprinama danga ir kelkraščiai. Atskiruose ruožuose (bendras jų ilgis - 35,40 km) bus atnaujinama asfaltbetonio danga, atliekamas aštuonių tiltų ir viadukų pakloto remontas, įgyvendinamos aplinkos apsaugos priemonės. šiuos darbus numatoma atlikti per 12 mėnesių.

2003 metais numatoma atlikti darbų už 36 mln. Lt.

IX transporto koridoriaus atšaka IX D

Lietuvos teritorijoje esančio IX D transporto koridoriaus plėtrа numatyta vykdyti 2004-2006 m. Planuojama atlikti šiuos darbus:

• sustiprinti ir paplatinti 25,5 km kelio;

• sustiprinti 8,1 km kelio dangos;

• įdiegti aplinkos apsaugos priemones.

Bendra projekto vertė yra apie 10 mln. EUR. Dabar rengiama paraiška ISPA programos finansavimui gauti, ji bus pateikta Europos Sаjungos institucijoms dar šiais metais.

E kategorijos keliai

2001 m. lapkričio mėn. buvo pradėti darbai 1-ojo E kelių rekonstravimo paketo ruožuose: E 85 Vilnius-Lyda 19,20-25,10 km, E 272 šiauliai-Palanga 55,40-62,75 km ir 115,60-121,00 km, Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Klaipėda 142,60-144,90 km. šie ruožai, kurių bendras ilgis 20,95 km, 2002 m. lapkričio mėn. buvo pabaigti ir perduoti naudoti. Suremontuota, sustiprinta ir paplatinta asfaltbetonio danga, įrengtos vandens nutekėjimo sistemos, rekonstruotos nuovažos, pastatyti kelio ženklai ir apsauginiai atitvarai keturiuose skirtinguose kelių ruožuose, kurių bendras ilgis 20,95 km.

2002 m. liepos mėn. buvo pradėti darbai 2-ojo E kelių rekonstravimo paketo ruožuose: E 262 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 118,7-130,3 km, E 85 Vilnius-Lyda 13,6-19,2 km, E 28 Vilnius-Prienai-Marijampolė 35,3-41,2, 74,0-78,0 ir 114,2-120,0 km, Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Klaipėda 185,9-191,6 km. Paplatinta sankasa, danga (ji ir sustiprinta), atliktas vandens nutekėjimo sistemų remontas, pastatyti kelio ženklai. Rekonstrukcijos darbus šiuose ruožuose, kurių bendras ilgis 38,6 km, numatoma baigti 2003 m. rugsėjo mėn.

2003 metais ketinama atlikti darbų už 26 mln. Lt.

Pasirašytas memorandumas

Neseniai Finansų ministerijoje pasirašytas finansinis memorandumas, kuriame patvirtinta, kad Lietuvos greitkelių projektui finansuoti iš Europos Sаjungos ISPA programos skirta dar 14,92 mln. EUR.

šios lėšos skirtos IX B transporto koridoriaus rekonstrukcijos antrajam etapui įgyvendinti. Lietuvos indėlis bendram projektui finansuoti – 4,96 mln. EUR.

Už šias lėšas bus sustiprintos automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda dalies atskirų ruožų dangos ir kelkraščiai, rekonstruoti tiltai ir viadukai bei įrengti užtvarai.

Pagal pasirašytаjį memorandumа, antrasis etapas turės būti įvykdytas iki 2005 m. pabaigos.

IX B transporto koridoriaus rekonstrukcija yra pirmasis Europos Komisijos patvirtintas kartu su ISPA programa finansuojamas investicijų projektas Lietuvoje. Bendra jo vertė - 25,47 mln. EUR, iš kurių 19 mln. EUR - ISPA, 6,4 mln. Lt - Lietuvos bendrojo finansavimo lėšos.

Europos Komisijos pareigūnai šį projektа vadina vienu iš pavyzdinių ISPA finansuojamų projektų visose šalyse kandidatėse į Europos Sаjungа.

Iš ISPA programos biudžeto Lietuvoje finansuojami jau 5 kelių sektoriaus projektai, kurių bendra vertė - 102,62 mln. EUR. ISPA programos skirta parama - 72,53 mln. EUR.

Vilius NOREIKA

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr. 5 (41)

"Linava" informuoja

Asociacijos atstovybė Maskvoje

Dėl degalų įvežimo į Lenkija tvarkos

Leidžiamas eismas Mont Blanc tuneliu

Pasikeitimai Slovėnijoje

TIR knygelių turėtojo atsiskaitomybė ir atsakomybė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

ISPA PROGRAMA - LIETUVOS KELIAMS

Lietuvos keliai - atnaujinta istorija

Vežėjų žinios

Dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

„Linavos“ žingsniai Europos Sаjungos link