Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vadovo kalbos kompetentingumas

Praėjusiame straipsnyje teigėme, kad žodinis kontaktas labai priklauso nuo kalbos turinio, žodžių esmės ir prasmės, kaip rašė Ciceronas: "Kalba turi pražydėti ir plėstis tik gerai išmanant dalykа, apie kurį kalbama". Kitaip tariant, vadovas turi mokėti kalbėti kompetentingai. Kas lemia tа kompetencijа? Du dalykai: kalbančiojo mаstymo tipas ir žinios. Mаstymo tipа mes nagrinėjome praėjusiame straipsnyje, šiandien - kompetentingumа.

Kа vadovas turi žinoti, ko gero pirmasis nustatė valdymo teorijos pradininkas , prancūzas Anri Fajolis. Jis sudarė lentelę, kurioje nurodė, kiek ir kokios srities žinių privalo turėti įvairių lygių vadovai.

Vadovo kompetentingumas procentais (pagal A.Fajolį)

Valdymo lygis, Techninės žinios, Ekonominės žinios, žinios apie valdymа

Darbininkas 85 10 5

Meistras 60 25 15

Skyriaus viršininkas 45 30 25

Grupės viršininkas 30 40 30

Direktorius 15 45 40

Generalinis direktorius 10 40 50

Ministras 10 40 50

Valstybės galva 10 30 60

Iš lentelės matome: juo aukštesnis valdymo lygis, juo vadovui mažiau reikia techninių žinių, o daugiau žinių apie valdymа. šis teiginys aktualus ir šiandien.

Kа turi žinoti vadovas šiandien, kokius mokslus jis turi būti baigęs, kad jo kalba "pražydėtų išmanant dalykа, apie kurį kalbama", sudėtingas klausimas.

Praleisdami šio klausimo istorinį aspektа, vadovų kvalifikacinės struktūros analizę, pabandysime išryškinti mūsų dienų socialinius poslinkius ir jų keliamus reikalavimus vadovo kompetentingumui.

Vadovo kompetentingumа, jo raštingumа galime nusakyti keliais lygiais.

Ekonominis raštingumas. Dabar svarbu dirbti efektyviai, todėl ekonominis mаstymas ir ekonominė veikla užima svarbiа vietа.

Ekonominis mаstymas - gebėjimas suvokti ekonominio gyvenimo sаlygas, išmanyti ekonomines kategorijas, sаvokas, apibendrinimus, suprasti rinkos dėsnius. Išplėtotas ekonominis mаstymas leidžia vadovui suvokti ekonominių procesų esmę, ekonominių reiškinių prasmę, įvertinti susidariusiа ekonominę situacijа ir priimti optimalų ir ekonomiškai efektyvų sprendimа.

Ekonominis mаstymas, juolab ekonominė veikla nesiformuoja savaime. Jų ugdymas reikalauja profesinio parengimo. Tai sаlygiškai galime laikyti antruoju raštingumo lygiu.

Informacinis raštingumas. Vadovams artimiausioje ateityje reikės kur kas daugiau žinių taikant naujausias informacines technologijas, ypač sprendžiant operatyvius ir perspektyvinius gamybos, prognozavimo, konjuktūros klausimus, priimant sprendimus medžiagų ekonomijos, optimalios technologijos, efektyvumo klausimais. šis kompetentingumo lygis nusakomas ne gebėjimu programuoti (tam rengiami specialistai), o gebėjimu suvokti šių technologijų galimybes, kelti joms uždavinius, priversti jas talkinti efektyvumui. Jau šiandien diduma valdymo sistemos darbuotojų dirba naujose darbo vietose. Valdymo sistemoje formuojasi naujos profesijos: telekomunikacijos inžinierius; taikomasis programuotojas; sisteminis analitikas; informacinių sistemų koordinatorius; dokumentų apyvartos organizatorius.

Vadovas privalo žinoti šių specialybių galimybes. Tai trečiasis raštingumo lygis.

Psichologinis raštingumas. Gyvenimo ir valdymo demokratizavimo sаlygomis jaučiami ryškūs poslinkiai sprendžiant socialinius visuomenės ir gamybos klausimus. Numatoma, kad ateityje valdymo procese daugės socialinių-psichologinių veiksnių, kadangi jau dabar aišku, jog neįvertinus kolektyvinio darbo socialinių-psichologinių veiksnių ir į juos neatsižvelgus, pažanga kuri vyksta mūsų aplinkoje, neduoda norimo efekto.

Valdymas - tai pirmiausia darbas su žmonėmis. Pirma efektyvaus valdymo sаlyga - gerai pažinti žmones, žinoti jų interesus, poreikius, įsitikinimus, nuotaikas, nuomones, t.y. jų psichologijа. Nepažįstant darbuotojų, nežinant potencialių jų galimybių, ypač vidinio pasaulio, negalima jų efektyviai veikti.

Be to, vadovas privalo gerai išmanyti kolektyvinio darbo psichologijа. Kiekvienam kolektyvinio darbo dalyviui reikia tokių savybių, kurių nereikia dirbant individualiai.

Vadinasi, valdymas - tai ne tik mokslas, bet ir menas.

Didėjant žmogaus veiksnio svarbai, vadovui vis daugiau reikės kultūros žinių aukštos bendravimo su darbuotojais etikos, jis privalės geriau išmanyti komunikacijos kolektyve teorijа, jos formas ir galimybes. Be to, didesni reikalavimai bus keliami kolektyviniams santykiams, daugiau laiko bus skiriama socialiniams-psichologiniam klimatui. Todėl vadovas turės būti geriau teoriškai pasirengęs, ypač filosofijos, psichologijos, sociologijos, socialinės psichologijos, ekonominės psichologijos ir teisės klausimais. Tai sаlygiškai galima pavadinti ketvirtuoju vadovo raštingumo lygiu.

Ekologinis raštingumas. Kalbant apie mūsų dienų specialisto, juolab gamybos vadovo raštingumа, būtina bent keliais sakiniais paminėti ypač svarbiа raštingumo sudedamаjа dalį - ekologinį raštingumа, t.y. ekologinių žinių būtinа minimumа. Vadovų ir specialistų ekologinio švietimo poreikis - neginčijamas.

žmonių gamybinė veikla šiuo metu prilyginama globaliniams gamtos procesams. Plėtodami gamybа, mes mažai domimės gamta, gamybos padariniais jai. Gamta jau nepajėgia susidoroti su šios veiklos padariniais. Neigiamus aplinkos užterštumo padarinius jaučiame vis dažniau ir rimčiau. Todėl būtina kalbėti, kad kiekvienas vadovas /ypač gamybos/ pradedant brigadininku ir baigiant firmos pirmuoju vadovu, turėtų ekologinį mаstymа. Tam reikia gerai pažinti aplinkа, kurioje gyvena ir dirba, pažinti jos istorijа, sudedamuosius komponentus, jų ryšį, žmogaus ir gamtos santykių prigimtį ir esmę. Deja, gamybos vadovai stengiasi tik kiek galima daugiau paimti iš gamtos, mažai rūpinasi rytdiena. Ryškiau ims gerėti mūsų aplinka tik tada, kada ekologinė kultūra taps mūsų techninės ir gamybinės kultūros pagrindu, kada vadovas, atsistojęs ant pirmojo valdymo hierarchijos laiptelio, prisieks nekenkti gamtai.

Aplinkos apsauga tiesiogiai susijusi su gamyba: kuo daugiau gaminame, tuo labiau teršiame aplinkа. Ateityje, norint patenkinti didėjančius poreikius, reikės kur kas geriau subalansuoti gamybos produkcijos konjuktūros klausimus su ekologinėmis problemomis. Todėl ekologinių žinių minimumas, arba ekologinis raštingumas, turi tapti kiekvieno žmogaus, juolab gamybos vadovo kultūros bruožu, jo turinio dalimi

VADOVO KOMPETENCIJA AFORIZMUOSE

Aš neprivalau žinoti, kaip tai daroma. Bet aš privalau žinoti, kas tai žino ir gali padaryti geriausiai.(H.FORDAS)

Geri norai be kvalifikacijos duoda tokį pat rezultatа kaip ir kvalifikacija be gerų norų.(L.LEVI-BRIULIS)

Išsilavinimа galima nuo visų nuslėpti, nemokšiškumа - tik nuo savęs.(V.čERNIAKAS)

Kai gamta kam nors palieka proto spragа, paprastai užtepa jа storu pasitenkinimo savimi sluoksniu.( H.V.LONGFELAS)

Kas turi vaizduotę, bet neturi žinių, tas turi sparnus, tačiau neturi kojų.(ž.žUBERAS)

Romualdas RAZAUSKAS

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (25)

"Linava" informuoja

BOGDAN užkariauja Kijevа

Dėl kelionės dokumentų

Klaipėdos regiono vežėjams

Permainos keleivių vežėjų darbe

Lietuvoje ir pasaulyje

"Ford Transit Connect" - 2003 metų furgonas

"PEUGEOT PARTNER" - antrasis prisitatymas

"TRUCK STORE" - ginklas naudotų sunkvežimių rinkai užkariauti?

Italija: plius PVM

Lenkija: kuro - kiek telpa standartiniame bake

Lenkija: mokestis už automagistralę

Lietuva: Skandinaviškas dyzelinas atlaikė lietuviškа šaltį

Rusija, Baltarusija, Ukraina: vizų išdavimo tvarka bendra

Svarbiausia - įvaizdis

Vengrija: žieminė ekipiruotė - privaloma

Transporto politika

"Autobanų mokestis" - milijardus kainuojanti programa

žvilgsnis į Europos integracijа: kas padaryta ir kа reikės nuveikti kelių transporto srityje

Žinotina

"Dvynių" projektas: neišradinėkime dviračio!

2003 m. Europos transporto ir logistikos parodos

Perspektyvos

"VIKINGAS"… iš pietų

Paslaugos

KONTROLė - irgi paslauga, nors ne visi tai supranta...

Keleivinis transportas

Darbų liko ir šiems metams

Vilniuje važinės modernūs autobusai

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Elektronika mažina posūkio spindulį

MEGA TRAILER ir kiti

Kronika

Mirties šokis tarp liepsnojančių automobilių

Mokymas

Egzaminai - sunkesni ir brangesni

Teisė

Antstolių reforma

Tiesa ir teisingumas

Konsultacijos

Vairuotojo darbo laikas (tęsinys)

Verslo etika

Vadovo kalbos kompetentingumas

Sveikata

Ligas lemia ir asmenybės ypatumai

Automobilių sportas

čekai pradeda diktuoti madas (2002-ųjų metų sunkvežimių lenktynių apžvalga)

2003 M. SUNKVEžIMIų VARžYBų KALENDORIUS

Muziejus

Gyveno Detroite kalvis...