Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Transportas

Susisiekimo ministro 2003 01 13 įsakymu Nr. 3-20 (įsigaliojo 2003 01 17, žin., 2003, Nr. 5-22800), siekiant, kad licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų profesinė kompetencija būtų suderinta su Europos Sаjungos teisės aktuose keliamais reikalavimais, patvirtinta Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino ir žinių atnaujinimo egzamino laikymo tvarka.

Taip pat nustatyta, kad iki 2003 12 31 žinių atnaujinimo egzaminа privalo laikyti:

• asmenys, kurie iki šios tvarkos įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka buvo atleidžiami nuo profesinės kompetencijos egzamino;

• asmenys, turintys jų profesinę kompetencijа patvirtinančius pažymėjimus, išduotus daugiau kaip prieš 5 metus.

Pagal naujаjа tvarkа, profesinė kompetencija tikrinama laikant žinių atnaujinimo egzaminа kas 5 metai. Tiek žinių atnaujinimo, tiek pagrindinius egzaminus organizuoja ir vykdo Valstybinė kelių transporto inspekcija. Egzaminai organizuojami ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Egzaminai skirstomi pagal licencijuojamos veiklos rūšis.

Keleivių vežėjų egzaminai skirstomi taip:

• vežimas automobiliais - taksi;

• vežimas automobiliais užsakomaisiais reisais;

• vežimas vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais;

• vežimas tarptautiniais maršrutais.

Krovinių vežėjų egzaminai skirstomi taip:

• vežimas vidaus maršrutais;

• vežimas tarptautiniais maršrutais.

Egzaminа sudaro pagrindinė ir papildoma dalys. Pagrindinė egzamino dalis, kuri visiems laikantiems egzaminа yra panaši, tikrina žinias iš civilinės, komercinės ir socialinės teisės, verslo, įmonės finansinės vadybos, mokesčių ir rinkliavų, kelių eismo saugumo, kelių transporto priemonių eksploatavimo standartų bei procedūrų. Papildoma egzamino dalis tikrina žinias, susijusias su licencijuojamos veiklos rūšių specifika. Egzaminа sudaro testo formos klausimai ir užduočių nagrinėjimas raštu lietuvių kalba. Egzamino klausimus ir užduotis tvirtina Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas, viešai klausimai ir užduotys neskelbiami. Asmuo, neišlaikęs egzamino, turi teisę jį perlaikyti neribotа skaičių kartų.

Asmenims, išlaikiusiems profesinės kvalifikacijos egzaminа, 5 metams išduodamas profesinės kompetencijos pažymėjimas, suderintas su Europos Sаjungos Tarybos direktyva 96/26/EB. Asmenys, turintys kitoje valstybėje Europos Sаjungos narėje išduotа profesinės kompetencijos pažymėjimа, laikomi turinčiais tinkamа profesinę kompetencijа.

Už egzaminų laikymа, perlaikymа, pažymėjimo išdavimа mokamos tokios valstybės rinkliavos: 50 Lt už pagrindinės dalies egzaminа, 50 Lt už papildomos dalies egzaminа, 5 Lt už pažymėjimo išdavimа. Neišlaikius egzamino, sumokėta rinkliava negrаžinama.

***

Pasienio ir transporto valstybinės veterinarijos tarnybos viršininko 2003 01 07 įsakymu Nr. T1-7 patvirtintas ir nauja redakcija išdėstytas Muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų (laikinojo saugojimo sandėlių), laisvųjų sandėlių, tinkamų laikyti prekes, sаrašas (įsigaliojo 2003 01 25, žin., 2003, Nr. 9-335). Pasienio veterinarijos postams nurodyta importuojamas per muitinės sandėlį, importo ir eksporto terminalа arba laisvаjį sandėlį ir tranzitu gabenamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamas prekes nukreipti tik į šiame sаraše nurodytus muitinės sandėlius, importo ir eksporto terminalus ar laisvuosius sandėlius.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 01 24 įsakymu Nr. V-21 (įsigaliojo 2003 01 29, žin., 2003, Nr. 10-387) patvirtinta:

• Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį pateikimo taisyklės;

• Prašymo perskaičiuoti pajamų mokestį FR0464 forma;

• Pridedamų dokumentų aprašo FR0465 forma.

šios formos priimamos, remiantis Gyventojų pajamų įstatymo 32 str. 3 d., kuri numato, kad gyventojas, gavęs pajamų už kilnojamojo daikto, kuriam privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje arba nekilnojamojo daikto, esančio Lietuvoje, pardavimа arba kitokį perleidimа nuosavybėn, nuo kurių buvo skaičiuotas pajamų mokestis, turi teisę kreiptis į mokesčio administratorių dėl pajamų mokesčio už parduotа daiktа perskaičiavimo, t. y. kad būtų apskaičiuojamas pajamų mokestis, iš gautų pajamų atėmus šio įstatymo 19 str. nustatytas išlaidas (įsigijimo kaina, komisinis atlyginimas ir pan.).

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 01 28 nutarimu Nr. 99 (įsigaliojo 2003 01 31, žin., 2003, Nr. 11-396) patvirtinta:

• Komandiruočių sаnaudų atskaitymo iš pajamų tvarka;

• Dienpinigių mokėjimo jūreiviams tvarka.

šios naujos tvarkos taikomos skaičiuojant 2003-iaisiais ir vėlesniais metais prasidedančių mokestinių laikotarpių apmokestinamаjį pelnа. Apskaičiuojant 2002 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamаjį pelnа, komandiruočių sаnaudos atskaitomos iš pajamų pagal iki šiol galiojančiа tvarkа, kiek ji neprieštarauja naujojo Pelno mokesčio įstatymo nuostatoms. Taikant naujаjа tvarkа, siuntimas į komandiruotę turi būti įforminamas administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu) arba individualios įmonės savininko įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodyta:

• komandiruotės tikslas,

• vieta (-os),

• trukmė (jeigu vykstama į keletа valstybių - buvimo kiekvienoje valstybėje trukmė),

• numatomos apmokėti išlaidų rūšys.

Išlaidas (išskyrus dienpinigius) patvirtinantys dokumentai gali būti išrašyti tiek įmonės, tiek komandiruojamojo asmens vardu, tačiau bet kuriuo atveju jie turi atitikti Pelno mokesčio įstatymo 11 str. 4, 5, 6 dalių reikalavimus.

Komandiruotės į užsienį. Naujojoje tvarkoje komandiruočių į užsienį sаnaudomis laikomos tokios patirtos su darbuotojo, individualios įmonės savininko ar ūkinės bendrijos tikrojo nario komandiruote į užsienį susijusios išlaidos:

• dienpinigiai;

• gyvenamojo ploto nuomos išlaidos. Išlaidos, nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į mokėjimo už apgyvendinimo paslaugas dokumentus (maitinimo išlaidos, neįskaitytos į apgyvendinimo kainа ir kt.) negali būti atskaitomos iš pajamų, išskyrus atvejus, kai tokios išlaidos dengiamos dienpinigiais;

• kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos, jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais, taip pat nuvykimo Lietuvos Respublikos teritorijoje į oro ar jūrų uostа, geležinkelio ar autobusų stotį ir parvykimo iš jų, išvykimo į komandiruotę ir parvykimo iš jos dienomis išlaidos;

• dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos (draudimas ir kt.);

• mokėjimas už kelius, transporto priemonės ir civilinės atsakomybės draudimo išlaidos;

• komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, jeigu į komandiruotę važiuojama įmonei priklausančia, išsinuomota ar panaudos būdu perduota transporto priemone arba į komandiruotę vykstančio asmens transporto priemone. Atsižvelgiama į nuvažiuotų kilometrų skaičių, įmonės patvirtintas degalų sunaudojimo normas 100 nuvažiuotų kilometrų pagal automobilio techninius duomenis;

• pašto ir telekomunikacijų išlaidos;

• vykstant į konferencijа ar kitа renginį - registravimosi renginyje mokestis ar bilietų pirkimo išlaidos. Jeigu už registravimosi mokestį ar bilietа dalyviui suteikiamas maitinimas, iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. šių išlaidų, išskyrus atvejus, kai maitinimosi išlaidos dengiamos dienpinigiais;

• valiutos keitimo išlaidos, kiek jos yra susiję su aukščiau minėtų išlaidų apmokėjimu.

Skaičiuojant sаnaudomis laikomų dienpinigių sumа, vadovaujamasi finansų ministro nustatytomis dienpinigių normomis. Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletа užsienio valstybių, atsižvelgiama į kiekvienoje valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į kitа užsienio valstybę diena laikoma atvykimo į tа užsienio valstybę diena.

Jeigu į komandiruotę vyksta administracijos vadovas, kuris nėra to vieneto dalyvis (pvz., akcininkas), individualios įmonės savininkas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys ir individualioje įmonėje ar ūkinėje bendrijoje nėra administracijos vadovo, dienpinigių norma gali būti didinama 100 proc.

Komandiruotės Lietuvos teritorijoje. šiuo atveju komandiruočių sаnaudomis laikomos:

• dienpinigių išlaidos;

• gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;

• kelionės į komandiruotės vietа ir grįžimo iš jos į nuolatinio darbo vietа visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos (išskyrus vienetui ar komandiruojamajam asmeniui priklausantį, išsinuomotа arba panaudos būdu perduotа transportа);

• komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos, jeigu į komandiruotę važiuojama vieneto transporto priemone, vieneto išsinuomota ar vienetui pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone arba komandiruojamo asmens transporto priemone. Atsižvelgiama į nuvažiuotų kilometrų skaičių ir komandiruojančios įmonės patvirtintas degalų normas 100 kilometrų, pagal transporto priemonės techninius duomenis;

• pašto ir telekomunikacijų išlaidos;

• vykstant į konferencijа ar kitа renginį - registravimosi renginyje mokestis ar bilietų pirkimo išlaidos. Jeigu už registravimosi mokestį ar bilietа dalyviui suteikiamas maitinimas, iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. šių išlaidų, išskyrus atvejus, kai maitinimosi išlaidos dengiamos dienpinigiais.

Iš pajamų negali būti atskaitomos dienpinigių išlaidos, viršijančios sumа, kuri būtų apskaičiuota kiekvienai komandiruotės dienai taikant 25 proc. nustatyto MGL, galiojančio mokestinio laikotarpio, kurį prasidėjo komandiruotė, pirmаjа dienа, sumos. Jeigu komandiruotė trunka vienа dienа, atskaitoma dienpinigių suma yra lygi 50 proc. pirmiau minėtos sumos.

Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (40)

"Linava" informuoja

Aktualijos iš ženevos

Asociacijos „Linava“ regioniniai susirinkimai

Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų grafikas

Bendradarbiavimo protokolas

Laiškas Italijos ambasadai

Naujos rinkliavos Prancūzijoje

Prezidiumo posėdyje

Regioninis vežėjų susirinkimas Alytuje

Svarbūs susitikimai

TIR knygelių kontrolės sistema

Vežėjų žinios

DėL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS 1997 m. spalio 23 d. NUTARIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO įSAKYMAS

PATVIRTINTA

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Nauji teisės aktai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams