Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų grafikas

KLAIPėDOS regiono - kovo 5 d. Klaipėdos aukštesniosios technikos mokyklos Aktų salėje (Bijūnų g. 10, Klaipėda);

šIAULIų regiono - kovo 6 d. šiauliuose, šiaulių verslo konsultacinio centro Baltojoje salėje (Vilniaus g. 88, šiauliai);

KAUNO regiono - kovo 13 d. Kaune, AB „Drobė“ patalpose (Jonavos g. 60, Kaunas);

VILNIAUS regiono - kovo 18 d. Vilniuje, viešbučio „KAROLINA“ salėje (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius);

Keleivinio transporto sekcijos - kovo 21 d. Vilniuje, viešbučio „BALTPARK“ salėje (Ukmergės g. 363, Vilnius).

Susirinkimų pradžia 11.00 val. Dalyvių registracija prasideda 10 val.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (40)

"Linava" informuoja

Aktualijos iš ženevos

Asociacijos „Linava“ regioniniai susirinkimai

Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų grafikas

Bendradarbiavimo protokolas

Laiškas Italijos ambasadai

Naujos rinkliavos Prancūzijoje

Prezidiumo posėdyje

Regioninis vežėjų susirinkimas Alytuje

Svarbūs susitikimai

TIR knygelių kontrolės sistema

Vežėjų žinios

DėL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS 1997 m. spalio 23 d. NUTARIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO įSAKYMAS

PATVIRTINTA

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Nauji teisės aktai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams