Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Asociacijos „Linava“ regioniniai susirinkimai

Regioniniuose susirinkimuose bus svarstomi šie klausimai:

1. Asociacijos darbo rezultatų aptarimas.

Pranešėjai - regiono prezidiumo nariai.

2. Dėl TIR sistemos.

Pranešėjas - asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius V.Gilys.

3. Valstybinių institucijų atstovų pasisakymai.

Pranešėjai: Susisiekimo, Finansų ministerijų, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Muitinės departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei kitų valdžios institucijų atstovai.

4. Kiti klausimai.

Atvykdami į regioninį susirinkimа, asociacijos nariai ir kandidatai į narius turi pateikti registracijai dalyvio asmens dokumentа (jei reikia - įgaliojimа).

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (40)

"Linava" informuoja

Aktualijos iš ženevos

Asociacijos „Linava“ regioniniai susirinkimai

Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų grafikas

Bendradarbiavimo protokolas

Laiškas Italijos ambasadai

Naujos rinkliavos Prancūzijoje

Prezidiumo posėdyje

Regioninis vežėjų susirinkimas Alytuje

Svarbūs susitikimai

TIR knygelių kontrolės sistema

Vežėjų žinios

DėL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS 1997 m. spalio 23 d. NUTARIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO įSAKYMAS

PATVIRTINTA

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Nauji teisės aktai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams