Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Aktualijos iš ženevos

Vasario 10-11 d. Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) kvietimu į ženevа susirinko prie TIR konvencijos prisijungusių šalių muitinių bei nacionalinių asociacijų atstovai aptarti TIR konvencijos taikymo bei TIR sistemos veikimo klausimų. Tomis dienomis vyko ir Jungtinių Tautų Europos ekonominės bendrijos Kelių transporto komiteto posėdis bei TIR seminaras, kuriame buvo pasirašytas bendradarbiavimo protokolas tarp asociacijos „Linava“, Rusijos Federacijos valstybinio muitų komiteto ir IRU.

šiuo metu prie TIR konvencijos yra prisijungusios 64 šalys. Balandžio 1 d. prisijungs dar ir Mongolija. TIR sistemos saugumas ir jos valdymas - esminiai klausimai, nagrinėti ženevoje. Išsamiai buvo išanalizuota ir pernai pasireiškusi TIR sistemos krizė Rusijos Federacijoje, kuomet IRU pagrasino sustabdyti jos veikimа šioje šalyje. Rusijos Federacijos atstovų teigimu, krizė kilo dėl neefektyvios TIR garantijų sistemos. Vis dėlto buvo įvertintos Rusijos Federacijos bei IRU pastangos išsaugoti TIR sistemа kovojant su organizuotu nusikalstamumu.

ženevoje teigiamai įvertinta ir Europos Sаjungos plėtra. ES atstovas Joaquimas Marquesas pabrėžė, jog vyks atskiri dvišaliai susitikimai su šalimis kandidatėmis, siekiant užtikrinti sklandų prisijungimа prie Sаjungos.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (40)

"Linava" informuoja

Aktualijos iš ženevos

Asociacijos „Linava“ regioniniai susirinkimai

Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų grafikas

Bendradarbiavimo protokolas

Laiškas Italijos ambasadai

Naujos rinkliavos Prancūzijoje

Prezidiumo posėdyje

Regioninis vežėjų susirinkimas Alytuje

Svarbūs susitikimai

TIR knygelių kontrolės sistema

Vežėjų žinios

DėL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS 1997 m. spalio 23 d. NUTARIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO įSAKYMAS

PATVIRTINTA

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Nauji teisės aktai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams