Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vairuotojo darbo laikas (tęsinys)

"Jeigu visas komandiruotės dienas skaičiuotume kaip dirbtas po 8 valandas, per savaitę susidaro daugiau kaip 40 valandų. AETR konvencijoje nustatytas darbo ir poilsio laiko režimas tai leidžia. Ar reikia kažkaip kompensuoti vairuotojui poilsio dienas, būtas komandiruotėje, ar būtina apmokėti už jas didesniu tarifu? Apskaičiuota, kad jeigu vairuotojo dirbtos poilsio dienos pridedamos prie kasmetinių atostogų, per metus susidaro vidutiniškai apie 3,5 mėnesio atostogų - bet kuris vairuotojas protestuotų prieš tokias ilgas priverstines atostogas.

Ar transporto įmonėms reikia įsivesti suminę darbo laiko apskaitа, kadangi vairuotojams nustatyta speciali darbo laiko trukmė. Ar tokiu atveju jiems taikomas 40 valandų per savaitę darbo laiko apribojimas?"

Europos šalių susitarimas dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR), kuris Lietuvoje įsigaliojo nuo 1998 11 30, nustato vairuotojų darbo ir poilsio režimа. AETR 6 str. 1 d. iš tikrųjų leidžia vairuoti iki 9 valandų kiekvienа dienа. šeši kasdieniai vairavimo laikotarpiai (54 valandos) sudaro bendrojo vairavimo laiko maksimumа, tačiau dviejų savaičių bendras vairavimo laikas jokiu būdu negali viršyti 90 valandų (AETR 6 str. 2 d.).

Be vairavimo, į vairuotojo darbo laikа įeina pasirengimo reisui laikas; transporto priemonės apžiūros, remonto, kitų pagalbinių darbų, taip pat nenumatytos gaišaties kelyje ir panašių neplanuotų įvykių laikas. Užtikrinant žmonių, transporto priemonės ir krovinių saugumа, AETR 9 str. leidžia nukrypti nuo nustatyto darbo ir poilsio režimo. Visas darbo bei poilsio laikas turi būti detaliai fiksuojamas.

Kyla klausimas: jeigu tiek laiko dirbti leidžia tarptautiniai teisės aktai, tai galbūt tokia ir yra darbo valandų norma?

AETR - ne vienintelis vairuotojų darbа reglamentuojantis dokumentas. Jis veikia tol, kol būnama maršrute. Bet ir vairuotojai, ir jų darbdaviai yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, būtent Lietuvoje buvo sudaryta darbo sutartis. Todėl darbo santykiams turi būti taikomi Lietuvos Respublikos darbo įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai, nepaisant to, ar darbuotojas dirba Lietuvoje, ar pagal darbdavio pavedimа užsienyje (DK 5 str. 1 d.).

1995 m. rugsėjo 26 d. įsigaliojo 47-oji Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Dėl darbo laiko sutrumpinimo iki 40 valandų per savaitę, kaip tarptautinė sutartis turinti viršenybę galiojančių Lietuvos įstatymų atžvilgiu. Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe įstatymo (toliau: DSSį) 40 str. 1 d., taip pat naujojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 144 str. 1 d. pabrėžiama, kad darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę. Be to, DK 144 str. 2 d. nustato ir maksimaliа kasdienę darbo laiko trukmę - 8 valandas. Taigi būtent šis darbo valandų skaičius ir yra darbo laiko norma, o dirbtas laikas negali jos viršyti.

Jeigu faktiškai dirbtas, tachografo ar asmens kontrolės knygelėje užfiksuotas darbo laikas viršija 40 valandų per savaitę, toks darbas pagal DK 150 str. 1 d. (iki 2003 01 01 - pagal DSSį 48 str. 1 d.) laikomas viršvalandiniu ir turi būti atitinkamai kompensuojamas, nepaisant to, kad viršyti šiа normа nustatytose ribose leidžia tarptautinė sutartis.

Kai toks viršijimas pasitaiko tik įstatymo leidžiamais išimtiniais atvejais (DK 151 str.) ir tik retkarčiais (ne daugiau 4 valandų per dvi dienas iš eilės ir 120 valandų per metus - DK 152 str. 1 d.), tai vienas dalykas. Tačiau realiai gyvenime ne visada pavyksta laikytis nustatytos 40 valandų darbo trukmės bei nurodytų viršvalandinio darbo normų: dėl techninių gamybos sаlygų bei kitų objektyvių priežasčių. Važinėjantys tolimais ar tarptautiniais maršrutais vairuotojai jа dažnai viršija. Todėl kyla būtinybė keisti normalų darbo ir poilsio režimа, įvedant suminę darbo laiko apskaitа (DK 149 str.).

Suminė darbo laiko apskaita reiškia, kad DK nustatyta 40 valandų savaitinė darbo laiko trukmė realizuojama per ilgesnį nei savaitę, bet ne ilgesnį kaip 4 mėnesiai apskaitinį laikotarpį. Atskiromis apskaitinio laikotarpio dienomis ar savaitėmis gali būti ir nukrypimų - faktinė darbo pamainos trukmė gali būti įvairi. Tačiau šie nukrypimai bet kuriuo atveju kompensuojami.

Jeigu, įvedus suminę darbo laiko apskaitа, viršijamas 48 valandų (kartu su viršvalandžiais) vidutinis maksimalus darbo laikas per savaitę, darbuotojams per 4 savaites turi būti suteiktas tokios trukmės poilsio laikas, kiek per 4 paeiliui einančias savaites buvo viršytas vidutinis maksimalus darbo laikas per savaitę. Vadinasi, už darbа nuo 40 iki 48 valandų (t.y. už 8 valandas) reikėjo kompensuoti padidintu apmokėjimu (ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio tarifinio atlygio (mėnesinės algos)), o už darbа, viršijantį 48 valandas, - suteikti poilsį. Be to, šiа normа galima aiškinti taip, kad viršvalandžių kompensavimo klausimas turi būti sprendžiamas kiekvienа savaitę.

2003 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Darbo kodeksui, tvarka pasikeitė. Buvo dirbami viršvalandžiai ar ne, nustatoma pasibaigus suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiui (DK 149 str. 2 d.). Jeigu leistina darbo laiko trukmė buvo viršyta, pagal DK 149 str. 2 d. darbuotojams jų pageidavimu sutrumpinama darbo diena arba suteikiama poilsio diena (dienos) darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka ar papildomai apmokama kaip už viršvalandinį darbа (ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos) - DK 193 str.). Taigi, pats darbuotojas dabar gali pasirinkti: arba poilsio laikas, arba padidintas apmokėjimas.

"Vairuotojas ekspeditorius išleidžiamas į komandiruotę. Ar bus teisinga laikyti, kad komandiruotės laikotarpiu vairuotojas kasdien dirba po 8 valandas? Paprastai vairuotojui draudžiama palikti mašinа su kroviniu 24 valandas per parа."

Laikyti, kad komandiruotės laikotarpiu vairuotojas kasdien dirbo po 8 valandas, galima tik tada, kai jis iš tikrųjų faktiškai tiek ir dirbo. Kaip jau aiškinome konsultacijoje, spausdintoje "Transporto pasaulio" 2002 m. 12-ajame numeryje, visas dirbtas laikas turi būti žymimas ne tik vairuotojo darbo ir poilsio laiko apskaitos priemonėje (tachografe, asmens kontrolės knygelėje), bet ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. Juose darbdavys privalo žymėti ir dirbtus viršvalandžius (DK 152 str. 2 d.).

Viršvalandžių kompensavimo klausimas sprendžiamas priklausomai nuo to, kokiu darbo ir poilsio režimu dirbama. Kai vairuotojui taikomi Ypatumai arba AETR, vadinasi, jis dirba pagal suminę darbo laiko apskaitа: jeigu per ne ilgesnį kaip 4 mėnesių laikotarpį vidutiniškai buvo viršijamas 8 valandų per dienа ir 40 valandų per savaitę darbo laikas, tokiu atveju vairuotojui arba suteikiamas poilsis, arba papildomai apmokama kaip už viršvalandinį darbа (DK 149 str. 2 d.). Kompensavimo formа jis pasirenka pats.

Jeigu vairuotojas dirba normaliu darbo ir poilsio režimu, jam viršvalandiniai darbai paprastai draudžiami, išskyrus DK 151 str. nustatytus atvejus.

"Lietuva pravažiuojama tranzitu, užtrunkant šalyje 3 dienas. Kaip skaičiuoti dienpinigius Lietuvoje ir užsienio šalyse, juolab, kad kertant ES vidaus sienas antspaudai pasuose iš vis nededami? Kaip teisingai forminti komandiruotes? Paprastai vairuotojas į komandiruotę siunčiamas ratui: Lietuva - Europa ir Europa - Lietuva. Išvykstant, komandiruotė įforminama tik į priekį, o kaip supažindinti su įsakymu komandiruotei (krovinio parvežimui) namo?"

Tarnybinė komandiruotė - tai darbuotojo išvykimas tam tikram laikui įmonės vadovo siuntimu atlikti numatytomis sаlygomis tarnybinį pavedimа ne nuolatinėje darbo vietoje. Tarnybine komandiruote į užsienį laikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, neįskaitant kelionės laiko. Kadangi vairuotojai pagal darbo pobūdį nuolat būna kelyje, šis trukmės apribojimas jiems netaikomas.

Komandiruotė - tai laiko tarpas nuo darbuotojo išvykimo iš nuolatinės darbovietės dienos iki sugrįžimo į jа dienos. įsakyme dėl vykimo į komandiruotę reikia stengtis maksimaliai tiksliai nustatyti šias laiko ribas. Jeigu vis dėlto nukrypstama nuo jų, įsakymas gali būti tikslinamas darbuotojui sugrįžus.

Jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vienа dienа, mokami dienpinigiai - 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvienа komandiruotės dienа. šiai dienai minimalus gyvenimo lygis yra 125 litai.

1996 01 23 nutarimas Nr. 120 Dėl tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau - Nutarimas Nr. 120) turi būti taikomas ne tik tada, kai komandiruotė vyksta mūsų šalies ribose, bet ir tada, kai kelionė per Lietuvа - tik komandiruotės dalis. Būtent šiai daliai ir taikomas Nutarimas Nr. 120, o, išvažiavus į užsienį, dienpinigių klausimа reglamentuoja Vyriausybės 1995 04 28 nutarimas Nr. 613 Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį (toliau Nutarimas Nr. 613, žr. žin., 1995, Nr. 37-929) bei Finansų ministro 1996 11 21 įsakymas Nr. 116 (žr. žin., 2002, Nr. 58-2374), kuriuo buvo patvirtintos dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos. Ne biudžetinių organizacijų darbuotojams dienpinigiai ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos gali būti mažesnės nei Finansų ministerijos patvirtintos (reikalingas darbdavio ir darbuotojo raštiškas susitarimas) arba didesnės (jeigu patvirtino vadovas ar aukštesnis valdymo organas).

Nutarimo Nr. 613 8 p. nustatyta, kad dienpinigiai už faktiškai būtа užsienyje laikа mokami pagal pase esančias žymas, kelionės bilietus arba kitus dokumentus. Jeigu nėra galimybės nustatyti, kada komandiruotasis atvyko į komandiruotės vietovę (vietoves) ar (ir) išvyko iš jos, dienpinigiai mokami už įsakyme nurodytа komandiruotės laikа.

Vykstant į užsienį, už dienа, kuriа kertama Lietuvos valstybės siena, dienpinigiai mokami pagal dienpinigių užsienio valstybėse normas. Grįžtant iš užsienio, už dienа, kuriа pervažiuojama Lietuvos valstybės sienа, dienpinigiai mokami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytа dienpinigių Lietuvoje normа (Nutarimo Nr. 613 8 p.).

Kа daryti, jeigu atžymos pase nedaromos? Dienpinigiai už laikа, būtа kelyje, mokami pagal dienpinigių toje užsienio valstybėje, į kuriа siunčiama ar (ir) iš kurios grįžtama, normа (Nutarimo Nr. 613 8 p.). Kadangi vairuotojams komandiruotės metu tenka važiuoti per daugelio šalių teritorijas, dienpinigiai turi būti mokami už faktiškai būtа kiekvienoje šalyje laikа pagal toms šalims patvirtintas normas. Kuo vadovautis nustatant šį laikа? įrodymu gali būti ne tik atžymos pase, bet ir kiti dokumentai, priklausomai nuo aplinkybių, pvz., tachografų registravimo lapai, asmens kontrolės knygelė. Atsižvelgiant į maršrutа, dienpinigių minimalus dydis gali būti nustatytas remiantis vidutine norma, patvirtinta darbdavio bei darbuotojo susitarimu.

Antonas KVIATKOVSKIS

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (25)

"Linava" informuoja

BOGDAN užkariauja Kijevа

Dėl kelionės dokumentų

Klaipėdos regiono vežėjams

Permainos keleivių vežėjų darbe

Lietuvoje ir pasaulyje

"Ford Transit Connect" - 2003 metų furgonas

"PEUGEOT PARTNER" - antrasis prisitatymas

"TRUCK STORE" - ginklas naudotų sunkvežimių rinkai užkariauti?

Italija: plius PVM

Lenkija: kuro - kiek telpa standartiniame bake

Lenkija: mokestis už automagistralę

Lietuva: Skandinaviškas dyzelinas atlaikė lietuviškа šaltį

Rusija, Baltarusija, Ukraina: vizų išdavimo tvarka bendra

Svarbiausia - įvaizdis

Vengrija: žieminė ekipiruotė - privaloma

Transporto politika

"Autobanų mokestis" - milijardus kainuojanti programa

žvilgsnis į Europos integracijа: kas padaryta ir kа reikės nuveikti kelių transporto srityje

Žinotina

"Dvynių" projektas: neišradinėkime dviračio!

2003 m. Europos transporto ir logistikos parodos

Perspektyvos

"VIKINGAS"… iš pietų

Paslaugos

KONTROLė - irgi paslauga, nors ne visi tai supranta...

Keleivinis transportas

Darbų liko ir šiems metams

Vilniuje važinės modernūs autobusai

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Elektronika mažina posūkio spindulį

MEGA TRAILER ir kiti

Kronika

Mirties šokis tarp liepsnojančių automobilių

Mokymas

Egzaminai - sunkesni ir brangesni

Teisė

Antstolių reforma

Tiesa ir teisingumas

Konsultacijos

Vairuotojo darbo laikas (tęsinys)

Verslo etika

Vadovo kalbos kompetentingumas

Sveikata

Ligas lemia ir asmenybės ypatumai

Automobilių sportas

čekai pradeda diktuoti madas (2002-ųjų metų sunkvežimių lenktynių apžvalga)

2003 M. SUNKVEžIMIų VARžYBų KALENDORIUS

Muziejus

Gyveno Detroite kalvis...