Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Svarbūs susitikimai

Vasario 24 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Lenkijoje D. Degučiu. Susitikime aptartas labai aktualus įvežamo į Lenkijа kuro ribojimo klausimas, leidimų kvota bei rinkos liberalizavimas.

Vasario 26 d. asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius susitiko su Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generaliniu direktoriumi Petru Auštrevičiumi. Susitikime aptarti Lietuvos vežėjų integracijos į Europos Sаjungа klausimai bei abipusio bendradarbiavimo galimybės. Pasak

A. Kondrusevičiaus, rengiantis narystei Europos Sаjungoje, informacijos skleidimas vežėjams apie integracijos privalumus - vienas iš prioritetinių „Linavos“ uždavinių. „O aktyvus bendravimas su Europos komitetu užtikrina efektyvų šio uždavinio įgyvendinimа“, - tvirtino asociacijos prezidentas.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (40)

"Linava" informuoja

Aktualijos iš ženevos

Asociacijos „Linava“ regioniniai susirinkimai

Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų grafikas

Bendradarbiavimo protokolas

Laiškas Italijos ambasadai

Naujos rinkliavos Prancūzijoje

Prezidiumo posėdyje

Regioninis vežėjų susirinkimas Alytuje

Svarbūs susitikimai

TIR knygelių kontrolės sistema

Vežėjų žinios

DėL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS 1997 m. spalio 23 d. NUTARIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO įSAKYMAS

PATVIRTINTA

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Nauji teisės aktai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams