Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Prezidiumo posėdyje

Vasario 20 d. įvykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje svarstyta kelių transporto verslo aplinka, prezidiumo nutarimų vykdymas, TIR sistemos veikimas, regioninių susirinkimų organizavimas ir daugelis kitų klausimų.

Asociacijos „Linava“ prezidentas

A. Kondrusevičius supažindino su patvirtinta regioninių susirinkimų darbotvarke ir grafikais. Regioniniai susirinkimai organizuojami Vilniuje, Alytuje, šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Kaune. Juose aptariami aktualūs vežėjams klausimai bei asociacijos veikla ginant vežėjų interesus ir teises. Asociacijos transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas prezidiumo narius supažindino, kaip vykdoma XII kongreso rezoliucija, ir pasidžiaugė, kad dauguma rezoliucijoje priimtų nutarimų jau įgyvendinti.

Prezidiumo posėdyje buvo pristatytos ir besikeičiančios dalyvavimo TIR sistemoje sаlygos. Nuo 2003 m. kovo 31 d. naujai stojantiems į TIR garantinę sistemа dalyviams negalios draudimo kompanijų garantijos, o nuo gruodžio 31 d. jos nebegalios ir dabar dalyvaujantiems TIR garantijų sistemoje. Posėdyje pareikštas susirūpinimas dėl dalyvavimo TIR sistemoje taisyklių ir Lietuvos muitinės reikalavimo iki kovo 30 dienos atlikti auditа, pateikti įmonės balansа ir kitus finansinį pajėgumа įrodančius dokumentus bei atestuoti darbuotojus. Kaip teigė asociacijos TIR departamento direktorius H. Giedrys, muitinės vadovo įsakymu nustatytas laikas yra per trumpas dokumentams pateikti. Todėl vežėjai pateko į kebliа padėtį. „Vien auditui atlikti vežėjas turės išleisti 3000-

5000 Lt“, - tvirtino H. Giedrys. Diskusijoje dalyvavę prezidiumo nariai sutiko, kad tokie reikalavimai turėtų būti keičiami.

Kiti prezidiumo posėdyje svarstyti klausimai: svėrimo rezultatų pasienio muitinės postuose neatitikimas, tampantis nemaža problema vežėjams, įvežamo į Lenkijа degalų kiekio ribojimas ir šio sprendimo teisėtumas. Nemažai dėmesio skirta asociacijos narių tarpusavio atsiskaitymo už suteiktas paslaugas problemai aptarti. Prezidiumo nariai siūlė imtis tam tikrų priemonių šiai problemai išspręsti.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 4 (40)

"Linava" informuoja

Aktualijos iš ženevos

Asociacijos „Linava“ regioniniai susirinkimai

Asociacijos „Linava“ regioninių susirinkimų grafikas

Bendradarbiavimo protokolas

Laiškas Italijos ambasadai

Naujos rinkliavos Prancūzijoje

Prezidiumo posėdyje

Regioninis vežėjų susirinkimas Alytuje

Svarbūs susitikimai

TIR knygelių kontrolės sistema

Vežėjų žinios

DėL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS 1997 m. spalio 23 d. NUTARIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO įSAKYMAS

PATVIRTINTA

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Nauji teisės aktai

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams