Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Prezidiumo posėdyje

Vasario 20 d. įvykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje svarstyta kelių transporto verslo aplinka, prezidiumo nutarimų vykdymas, TIR sistemos veikimas, regioninių susirinkimų organizavimas ir daugelis kitų klausimų.

Asociacijos „Linava“ prezidentas

A. Kondrusevičius supažindino su patvirtinta regioninių susirinkimų darbotvarke ir grafikais. Regioniniai susirinkimai organizuojami Vilniuje, Alytuje, šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Kaune. Juose aptariami aktualūs vežėjams klausimai bei asociacijos veikla ginant vežėjų interesus ir teises. Asociacijos transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas prezidiumo narius supažindino, kaip vykdoma XII kongreso rezoliucija, ir pasidžiaugė, kad dauguma rezoliucijoje priimtų nutarimų jau įgyvendinti.

Prezidiumo posėdyje buvo pristatytos ir besikeičiančios dalyvavimo TIR sistemoje sаlygos. Nuo 2003 m. kovo 31 d. naujai stojantiems į TIR garantinę sistemа dalyviams negalios draudimo kompanijų garantijos, o nuo gruodžio 31 d. jos nebegalios ir dabar dalyvaujantiems TIR garantijų sistemoje. Posėdyje pareikštas susirūpinimas dėl dalyvavimo TIR sistemoje taisyklių ir Lietuvos muitinės reikalavimo iki kovo 30 dienos atlikti auditа, pateikti įmonės balansа ir kitus finansinį pajėgumа įrodančius dokumentus bei atestuoti darbuotojus. Kaip teigė asociacijos TIR departamento direktorius H. Giedrys, muitinės vadovo įsakymu nustatytas laikas yra per trumpas dokumentams pateikti. Todėl vežėjai pateko į kebliа padėtį. „Vien auditui atlikti vežėjas turės išleisti 3000-

5000 Lt“, - tvirtino H. Giedrys. Diskusijoje dalyvavę prezidiumo nariai sutiko, kad tokie reikalavimai turėtų būti keičiami.

Kiti prezidiumo posėdyje svarstyti klausimai: svėrimo rezultatų pasienio muitinės postuose neatitikimas, tampantis nemaža problema vežėjams, įvežamo į Lenkijа degalų kiekio ribojimas ir šio sprendimo teisėtumas. Nemažai dėmesio skirta asociacijos narių tarpusavio atsiskaitymo už suteiktas paslaugas problemai aptarti. Prezidiumo nariai siūlė imtis tam tikrų priemonių šiai problemai išspręsti.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė