Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymu (įsigaliojo 2003 01 01, žin., 2002, 124-5622) įtvirtinta nauja administracinio teisės pažeidimo sudėtis - muitinės pareigūno uždėtų plombų, spaudų ir kitų žymų padirbimas, nuplėšimas, sugadinimas ar praradimas, baudžiamas bauda nuo 500 iki 3 000 Lt.

Kitas naujai įtvirtintas pažeidimas - keleivio asmeninio naudojimo ar kitų daiktų neteisėtas gabenimas per valstybės sienа žaliojo kanalo režimu, baudžiamas bauda nuo 500 iki 3 000 Lt konfiskuojant neteisėtai gabenamus daiktus. Jeigu tokių gabenamų daiktų vertė yra iki 5 MGL, jų gabenimas baudžiamas bauda nuo 100 iki 500 Lt konfiskuojant gabenamus daiktus. Tokių daiktų vežimas raudonojo kanalo režimu užtraukia šiek tiek mažesnes baudas, atitinkamai - nuo 300 iki 1 000 Lt ir nuo 100 iki 300 Lt.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2002 12 31 įsakymu Nr. 849 patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio subjektų registravimo Importuotojų ir eksportuotojų registre, registracijos galiojimo sustabdymo bei atnaujinimo ir ūkio subjektų išregistravimo iš Importuotojų ir eksportuotojų registro taisyklės (įsigaliojo 2003 01 11, žin., 2003, Nr. 3-90). Išsamiau apie Importuotojų ir eksportuotojų registrа rasite „Vežėjų žinių“ 2003 m. 2-ajame numeryje. ūkio subjektas registruojamas Importuotojų ir eksportuotojų registre importo arba eksporto deklaracijos pateikimo vietoje, baigus pateiktos muitinės deklaracijos muitinį įforminimа. ūkio subjektas registruojamas vienа kartа, suteikiant jam importuotojo - eksportuotojo identifikavimo numerį. Suteikus šį numerį, pagal patvirtintа formа 2 egzemplioriais išspausdinamas Pranešimas apie numerio Importuotojų ir eksportuotojų registre suteikimа. Vienas egzempliorius įteikiamas ūkio subjektui, kuris, praėjus 2 darbo dienoms nuo numerio suteikimo, turi teisę raštu kreiptis į teritorinę muitinę, kurios veiklos zonai jis priklauso, ir gauti Importuotojo - eksportuotojo pažymėjimа.

ūkio subjekto galiojimas registracijos registre sustabdomas, kai jam teisės aktų nustatyta tvarka pradedami taikyti ūkinės - komercinės veiklos apribojimai, arba įregistruotas subjektas 2 metus nuo paskutinės importo arba eksporto deklaracijos pateikimo dienos nevykdė veiklos, susijusios su prekių importu arba eksportu.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 01 02 įsakymu Nr. 1B-2 (įsigaliojo 2003 02 01, žin., 2003, Nr. 3-92) patvirtinta:

• Pavyzdinė importo ir eksporto terminalo (laikinojo prekių saugojimo sandėlio) aptarnavimo sutartis;

• Pavyzdinė prekių laikymo (saugojimo) importo ir eksporto terminale (laikinojo prekių saugojimo sandėlyje) sutartis.

Nustatyta, kad terminuotos ir neterminuotos importo ir eksporto terminalų (laikinojo prekių saugojimo sandėlių) sutartys, sudarytos iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos (t. y. 2003 02 01) ir neatitinkančios šiuo įsakymu patvirtintų sutarčių reikalavimų, turi būti pakeistos arba nutrauktos, laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2002 12 31 įsakymu Nr. 850 (įsigalios 2003 04 15, žin., 2003, Nr. 3-91) patvirtinta:

• Muitinės sandėlio prekių apyvartos ataskaitos lydraščio forma;

• Muitinės sandėlio prekių apyvartos ataskaitos forma;

• Muitinės sandėlio prekių apyvartos ataskaitos bei jos lydraščio pildymo instrukcija.

Nuo 2003 m. II ketvirčio muitinės sandėlio savininkas, pasibaigus kiekvienam ketvirčiui, o muitinės reikalavimu - ir dažniau, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d. teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje yra muitinės sandėlis, pateikia praėjusio ketvirčio ataskaitа magnetine laikmena (muitinei reikalaujant - rašytine forma) ir spausdintinį lydraštį.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2002 11 19 ratifikavo Tarptautinę muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo konvencijos ir jos E.3 priedа dėl muitinės sandėlių (žin., 2002, Nr. 126-5729, konvencijos tekstа žr. žin., 2002, Nr. 12-5736). Konvencija priimta 1973 05 18 Kiote. Konvencijа parengė Muitinių bendradarbiavimo taryba, siekdama pasaulio mastu suderinti muitinės procedūrų atlikimа ir jį supaprastinti. Prie Kioto konvencijos prisijungianti valstybė privalo priimti bent vienа jos priedа. Vėliau, tapusi konvencijos susitariančiаja šalimi, ji gali bet kuriuo metu priimti kitus priedus. Ratifikuodama Kioto konvencijа, Lietuvos Respublika ratifikavo ir jos E.3 priedа dėl muitinės sandėlių. šį priedа siūlyta ratifikuoti todėl, kad tai buvo pirmasis Kioto konvencijos priedas, kurį priėmė Europos Bendrija. Be to, šį priedа priėmė daugiausia Kioto konvencijos susitariančiųjų šalių - 43. Kioto konvencijos E.3 priedas dėl muitinės sandėlių ratifikuotas su išlygomis.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2002 11 12 ratifikavo Muitinės konvencijа dėl asmeninių kelių transporto priemonių laikinojo įvežimo, priimtа 1954 m. birželio 4 d. Niujorke (žin., 2002, Nr. 126-5723, konvencijos tekstа žr. žin., 2002, Nr. 126-5730). Konvencija buvo parengta, siekiant palengvinti tarptautinio turizmo plėtrа ir supaprastinti atitinkamus muitinės formalumus. Pagal šiа konvencijа, leidžiama laikinai įvežti neapmokestinant importo muitais ir mokesčiais bei netaikant importo draudimų ir apribojimų asmeninę kelių transporto priemonę, kurios savininkas yra užsienietis, kai jа įsiveža pats savininkas arba kitas asmuo ir transporto priemonė skirta naudotis jo laikino buvimo šalyje metu. Muitinės garantijų sistema, naudojama pagal šiа konvencijа, yra panaši į prekių gabenimo tvarkа su ATA knygelėmis (šiuo atveju naudojamos CPD knygelės). ši konvencija Lietuvos Respublikai įsigalios 2003 04 03.

***

Lietuvos Respublikos Seimas 2002 11 12 ratifikavo Muitinės konvencijа dėl komercinių kelių transporto priemonių laikinojo įvežimo, priimtа 1956 m. gegužės 18 d. ženevoje (žin., 2002, Nr. 126-5724, konvencijos tekstа žr. žin., 2002, Nr. 126-5731). ši konvencija buvo parengta, siekiant palengvinti tarptautinį kelių eismа ir supaprastinti muitinės formalumus. Atliekant muitinės formalumus pagal šios konvencijos nuostatas, CPD knygelė gali būti naudojama vietoje nacionalinės muitinės deklaracijos, įforminant komercinių kelių transporto priemonių muitinio tranzito, laikinojo įvežimo ir laikinojo išvežimo procedūras. Leidžiama laikinai įvežti, neapmokestinant importo muitais ir mokesčiais bei netaikant importo draudimų ir apribojimų, transporto priemones, registruotas kitos valstybės, esančios konvencijos šalimi, teritorijoje, kurios įvežamos ir naudojamos įmonių, valdomų iš šios teritorijos, komerciniais tikslais tarptautiniame kelių transporte. CPD knygelei taikoma tarptautinė garantijų sistema. ši konvencija Lietuvos Respublikai įsigalios 2003 04 03.

2003 01 01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės Laikinasis susitarimas dėl abiejų valstybių piliečių kelionių (žin., 2003, Nr. 1-1). Nustatyta, kad bendra tvarka vienos šalies piliečiai įvažiuoja, išvažiuoja, laikinai būna ir vyksta tranzitu per kitos šalies valstybės teritorijа turėdami vizas ir galiojančius dokumentus. Kvietimo vienkartinei vizai gauti nereikia:

• vežančių krovinius ar keleivius autotransporto priemonių ekipažų nariams, pateikusiems įvažiavimo šalies išduotа leidimа ar turintiems Europos transporto ministrų konferencijos leidimus (ETMK licencijas) tarptautiniams kroviniams vežti;

• keleivinių autobusų, vykstančių suderintais reguliariais maršrutais, ekipažų nariams;

• vienos šalies valstybės piliečiams, turintiems nustatyta tvarka įformintа kelialapį į kitos šalies valstybės teritorijoje esančius pensionatus, poilsio namus, sanatorijas ir kt.

Kvietimo daugkartinei vizai iki 1 metų gauti nereikia:

• krovinius vežančių autotransporto priemonių ekipažų nariams, jei yra kitos šalies nacionalinės tarptautinių vežėjų automobiliais asociacijos prašymas;

• keleivinių autobusų, vežančių šalių valstybių atitinkamų institucijų suderintais reguliariais maršrutais, ekipažų nariams, jei yra kitos šalies valstybės atitinkamos institucijos prašymas ir kt.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 12 21 nutarimu Nr. 2080 Dėl Lietuvos Respublikos 2000 12 15 nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sаrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grаžinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2003 01 01, žin., 2002, Nr. 124 - 5655) nustatytas valstybės rinkliavos už kelių transporto veiklos licencijа vežti krovinius vidaus maršrutais dydis - 250 Lt, už atitinkamas licencijos korteles - 150 Lt. Norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad tarptautinė krovinių vežimo licencija ir atitinkamos licencijos kortelės suteikia teisę vežti krovinius ir tarptautiniais, ir vidaus maršrutais.

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 12 23 įsakymu Nr. 747 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 12 28 įsakymo Nr. 576 „Dėl gyvūnų bei gyvūninių produktų valstybinės veterinarinės priežiūros įkainių patvirtinimo“ dalinio pakeitimo (įsigaliojo 2003 01 01, žin., 2003, Nr. 1-34) nustatyta, kad tranzitu gabenant per Lietuvos teritorijа gyvūnus, gyvūninius produktus, žaliavas, pašarus ir kitas veterinarijos kontroliuojamas prekes, pirmas tranzitu gabenamos siuntos patikrinimas kainuoja 80 Lt, pakartotinis patikrinimas ir veterinarijos sertifikato išrašymas - 10 Lt. įkainiai taikomi importuojant, gabenant prekes komerciniais tikslais. Mokestis surenkamas pasienio veterinarijos poste ir kitose vietose, kur yra išrašomas veterinarijos patikrinimo sertifikatas.

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 12 13 įsakymu Nr. 662 (įsigaliojo 2003 01 11, žin., 2003, Nr. 3-96) patvirtinti Reikalavimai vežant gyvulius kelių transporto priemonėmis ilgiau nei 8 valandas, taikomi iki įstojimo į Europos Sаjungа dienos.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2002 01 08 įsakymu Nr. 2B-5 (įsigaliojo 2003 01 15, žin., 2003, Nr. 4-169) patvirtintas Pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimа automobilių transportu, sаrašas. Sаrašа sudaro:

1. Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) su priedais ir pataisomis.

2. Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas (žin., 2001, Nr.111-4022).

3. Atliekų tvarkymo įstatymas (žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 13-475).

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 03 23 nutarimas Nr. 337 Dėl Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje (žin., 2000, Nr. 26-694).

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 11 13 nutarimas Nr. 1778 Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu kontrolės tvarkos patvirtinimo (žin., 2002, Nr. 111-4908).

6. Susisiekimo ministro 2002 07 01 įsakymas Nr. 3-336 Dėl kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, mokymo ir egzaminavimo (žin., 2002, Nr. 70-2947).

7. Susisiekimo ministro 2002 06 04 įsakymas Nr. 3-274 Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių, vidaus vandenų transportu saugos specialistų mokymo ir egzaminavimo tvarkos (žin., 2002, Nr. 58-2369).

8. Susisiekimo ministro 2002 07 04 įsakymas Nr. 3-343 Dėl Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto skyrimo visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, tvarkos patvirtinimo (žin., 2002, Nr. 70-2949).

9. Susisiekimo ministro 2002 10 25 įsakymas Nr. 3-508 Dėl Maršrutų, kuriais draudžiama vežti pavojingus krovinius, nustatymo ir skelbimo tvarkos (žin., 2002, Nr. 105-4717).

10. Susisiekimo ministro 2002 12 24 įsakymas Nr. 3-564 Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu kontrolės protokolų pavyzdžių patvirtinimo (žin., 2002, Nr. 116-5231).

11. Krašto apsaugos ministro 2002 03 07 įsakymas Nr. 362 Dėl Pirmosios pavojingumo klasės krovinių įvežimo į Lietuvos Respublikа, išvežimo iš jos ir vežimo per jа tranzitu vienkartinių leidimų išdavimo tvarkos (žin., 2002, Nr. 28-1021).

12. Aplinkos ministro 1999 07 14 įsakymas Nr. 217 Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (žin., 1999, Nr. 63-2065; 2002, Nr. 100-4461).

13. Aplinkos ministro 2000 08 28 įsakymas Nr. 351 Dėl Pavojingų cheminių medžiagų įvežimo į Lietuvos Respublikа ir išvežimo iš jos leidimų išdavimo tvarkos (žin., 2000, Nr. 77-2350; 2002, Nr. 35-1335).

14. Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2002 10 01 įsakymas Nr. 301 Dėl Pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistų egzaminavimo nuostatų patvirtinimo (žin., 2002, Nr. 98-4394).

***

Susisiekimo ministro 2002 12 30 įsakymu Nr. 3-605 (įsigaliojo 2003 05 01, žin., 2002, Nr. 3-84) patvirtintas Transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikato pavyzdys. Sertifikato pildymo instrukcijа Valstybinė kelių transporto inspekcija turėtų parengti iki 2003 03 31. įsigaliojus šiai sertifikato formai, ja naudojantis bus sertifikuojamos transporto priemonės, vežančios krovinius ir vidaus, ir tarptautiniais maršrutais.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko, Valstybinės geležinkelio inspekcijos viršininko, Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos viršininko 2002 12 24 įsakymu Nr. 389/V16/117 patvirtintos įmonių veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, ataskaitų rengimo, pateikimo ir apskaitos tvarka (įsigaliojo 2003 01 01, žin., 2002, Nr. 126-5746). įmonės, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, privalo rengti atitinkamas ataskaitas. Ataskaitas rengia įmonės saugos specialistas, turintis saugos specialisto pažymėjimа pagal atitinkamа transporto rūšį ir pavojingų krovinių grupę. įmonės veiklos ataskaitas tvirtina įmonės vadovas, kuris atsako už ataskaitose pateikiamų duomenų teisingumа. Ataskaitos įmonėje turi būti saugomos 5 metus. Inspekcijos iš įmonių gautas ataskaitas registruoja ir saugo 3 metus.

Nustatytos dvi ataskaitų rūšys ir formos:

• Metinės. Pateikiamos praėjusių metų ataskaitos atitinkamai inspekcijai ne vėliau kaip iki sausio 20 d.;

• Operatyvinės. Pildomos įvykus avarijai ar incidentui, susijusiam su pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu/iškrovimu ir laikinu sandėliavimu. ši ataskaita pateikiama per 3 darbo dienas, pareikalavus atitinkamai inspekcijai. Jeigu inspekcija, informuota apie įvykį, nereikalauja pateikti ataskaitos, šios ataskaitos pateikiamos kartu su metinėmis ataskaitomis iki sausio 20 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 01 13 nutarimu Nr. 18 Dėl Lietuvos Respublikos 1993 10 27 nutarimo Nr. 804 „Dėl ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės“ pakeitimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios (įsigaliojo 2003 01 15, žin., 2003, Nr. 5-188) nustatyta, kad sutrumpintos formos finansinę atskaitomybę gali rengti įmonės, kurių metinės finansinės atskaitomybės dienа dviejų iš žemiau nurodytų kriterijų dydžiai mažesni už nurodytus ir nebuvo pakitę 2 metus iš eilės:

• balanse pateikta turto suma - 5 mln. Lt;

• 3.1.2. grynosios pardavimų pajamos per ataskaitinius finansinius metus - 10 mln. Lt;

• 3.1.3. per metus išmokėta 6000 minimalių atlyginimų samdomiesiems darbuotojams;

***

Aplinkos ministro ir finansų ministro 2002 12 21 įsakymu Nr. 663/409a (įsigaliojo 2003 01 01, žin., 2003, Nr. 4-152) patvirtinta Mokesčio už aplinkos teršimа apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka.

Mokesčio už aplinkos teršimа iš mobilių taršos šaltinių mokėtojais laikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys ūkinę ir komercinę veiklа, kuria siekiama pelno, ir teršiantys aplinkа iš šiai veiklai naudojamų nuosavų ir (ar) nuomos, panaudos, pasaugos ar kitos civilinės sutarties, suteikiančios valdymo teisę, pagrindu, valdymo teisės galiojimo laikotarpiu.

Mokesčiu neapmokestinami fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys veiklа ir teršiantys aplinkа iš mobilių taršos šaltinių, kuriuose yra įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos. Tokių sistemų buvimа ir veikimа patvirtina mokesčio mokėtojo pateikta valstybinę techninę kontrolę vykdančios institucijos ar transporto priemonę pardavusios ir atliekančios garantinę priežiūrа įmonės išduota pažyma. Tokį naujų transporto priemonių, registruotų po 2002 01 01, dokumentа atitinka tipo patvirtinimo (pripažinimo) sertifikatas, patvirtinantis transporto priemonių ir jų dalių atitikimа Europos Sаjungos direktyvų reikalavimams. šiuo mokesčiu taip pat neapmokestinami fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš mobilių taršos šaltinių, naudojančių nustatytus standartus atitinkančius biodegalus.

Mokestis už aplinkos teršimа yra apskaičiuojamas ir mokamas už mokesčio mokėtojo sunaudotа degalų kiekį tonomis. Tais atvejais, kai degalai perkami tūrio vienetais (litrais, o ne kilogramais), kiekis tūrio vienetais perskaičiuojamas į tonas, pritaikius koeficientа, kuris nustatomas pagal degalų gamintojo kokybės pažymėjime nurodytа degalų tankį.

Mokestis apskaičiuojamas naudojant tokiа formulę:

M = Q*T*I*k, kai

• Q - faktinis per mokestinį laikotarpį Lietuvoje sunaudotas degalų kiekis tonomis, įskaitant užsienyje įsigytus, bet Lietuvoje sunaudotus degalus;

• T - tarifas už tonа sunaudotų degalų (nustatytas įsakymo priede);

• I - mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas, skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Jeigu mokestis mokamas kas pusę metų, taikomi paskutinio ketvirčio (II arba IV) indeksavimo koeficientai;

• k - nustatytas koregavimo koeficientas.

Už nuslėptа taršа iš mobilių taršos šaltinių mokamas padidinto tarifo mokestis. Nuslėpta tarša - tai toks degalų kiekis, kurį mokesčio mokėtojas sunaudojo ir nedeklaravo (nenurodė) ar deklaravo neteisingai bei už kurį nesumokėjo mokesčio, ar apskaičiuodamas mokestį už aplinkos teršimа iš mobilių šaltinių neteisingai taikė ar visiškai netaikė koeficientų ir dėl to buvo sumokėtas mažesnis mokestis. Mokesčio mokėtojui privaloma tvarka nepateikus mokesčio už aplinkos teršimа deklaracijos, taikoma bauda pagal LT ATPK 1721 straipsnį (įspėjimas arba bauda nuo 200 iki 500 Lt). Jeigu nustatoma, kad tokia veika buvo siekiama nuslėpti arba buvo nuslėpti mokesčiai, gali būti skiriama bauda nuo 2 000 iki 4 000 Lt.

Mokesčio deklaracijos pildomos pagal kartu su šia tvarka patvirtintas formas. Užpildytos formos pateikiamos Aplinkos ministerijos regioniniam aplinkos apsaugos departamentui ir Valstybinei mokesčių inspekcijai pagal mokesčio mokėtojo (įmonės, padalinio ar filialo) registravimo vietа. Apskaičiuota mokesčio suma (ketvirčio arba pusmečio) turi būti sumokama iki kito ketvirčio arba pusmečio pirmojo mėnesio 30 d. Regioniniai aplinkos apsaugos departamentai tikrina mokesčio apskaičiavimo teisingumа ir sumokėjimа, o mokesčių inspekcijos rūpinasi mokesčio išieškojimu ir grаžinimu.

Ginčus dėl mokesčio apskaičiavimo nagrinėja Aplinkos ministerijos regioniniai aplinkos apsaugos departamentai (kaip vietinis mokesčio administratorius) ir Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija (kaip centrinis mokesčių administratorius). Centrinis mokesčio administratorius nagrinėja skundus tik tuomet, kai šie buvo išnagrinėti vietinio mokesčio administratoriaus.

***

Finansų ministro 2002 12 24 įsakymu Nr. 413 Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 10 30 įsakymo Nr. 339 „Dėl pajamų, gautų natūra, pripažinimo ir įvertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2002 12 31, žin., 2002, Nr. 1267-5758) nustatyta, kad pajamomis, gautomis natūra, be kitų pajamų rūšių, pripažįstamos:

• gyventojo gautos iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai);

• gyventojo gautos iš asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai), jeigu jų vertė viršija 250 Lt;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 12 23 nutarimu Nr. 2092 (įsigaliojo 2002 12 31, žin., 2002, Nr. 127-5753) patvirtintos Adresų formavimo taisyklės. Rašytiniams dokumentams šių taisyklių taikymas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Remiantis šiomis taisyklėmis, jeigu adreso objektas yra savivaldybės centre, adresas išdėstomas taip:

• Klaipėda, J. Basanavičiaus g. 17-24B;

Jeigu adreso objektas yra ne savivaldybės centre, adresas išdėstomas taip:

• Trakų r. sav., Lentvaris, Аžuolų g. 10-5.

Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (39)

"Linava" informuoja

Bendra tvarka dėl vizų išdavimo

Dėl degalų įvežimo į Lenkijа

Dėl dokumentų pateikimo

Dėl kuro kiekio vežimo Lenkijoje

Laikinai sustabdytas tranzitas Taškente

Likviduojamas muitinės Druskininkų krovinių postas

Nauja keleivinio transporto rinkliava Vengrijoje

Nauji reikalavimai keleiviniam transportui

Pasikeitė agentūros INFOCON adresas ir telefonas

Prezidiumo posėdžio aktualijos

Privaloma dezinfekcija

Ribojamas sunkvežimių eismas Italijoje

Rusijos vizos įforminamos Klaipėdoje

Susitarta atšaukti privalomаjа palydа Baltarusijoje

Susitiko su susisiekimo ministru

Transporto kamščių mokestis Jungtinėje Karalystėje

IRU aktualijos

IRU socialinių reikalų komisijos posėdis

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Antrasis komisijos posėdis

Patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos sаmata

Tiesiamas aplinkkelio ruožas

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Saugos specialistas - kas tai?

Vž informacija

LžūB lizingas priims įmokas užsienio valiuta

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams