Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Saugos specialistas - kas tai?

Jau aštuntus metus Lietuvos vežėjai pavojingus krovinius tarptautiniais maršrutais veža vadovaudamiesi Europos sutartimi dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) bei trečius metus šios sutarties nuostatos taikomos ir vidaus vežimams. Tačiau mažai kas žino, apie kа įspėja oranžinės lentelės, pritvirtintos ant transporto priemonės. Dažnas vežėjas, gavęs užsakymа vežti „pavojingа“ krovinį, kratosi jo. Kodėl taip yra? Trūksta informacijos ir specialistų, kurie palengvintų pavojingų krovinių vežimo dalyvių darbа, padėtų užtikrinti vežimo saugа ir sumažinti rizikos tikimybę.

Visus šiuos metus didelis dėmesys skirtas vairuotojams, vežantiems pavojingus krovinius, mokyti, o kiti vežimo dalyviai buvo lyg ir pamiršti. Mat pagal ADR sutarties reikalavimus tokio tipo krovinius turi teisę vežti tik tie vairuotojai, kurie išklausė specializuotus mokymo kursus, išlaikė egzaminа ir turi galiojantį ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimа. Kita vertus, dar nedaugelis supranta, kad nuo vairuotojų žinių priklauso ne tik paties pavojingo krovinio vežimo sauga, bet ir visų mūsų sauga.

2001 m., įsigaliojus naujoms ADR taisyklėms, visi asmenys, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu keliais, turi būti mokomi tokių krovinių vežimo reikalavimų. Tai ir kelių transporto įmonės ar siuntėjo samdomi asmenys, taip pat asmenys, kurie krauna ar iškrauna pavojingus krovinius, transporto ekspedicinių ar krovos agentūrų darbuotojai.

Be to, vadovaujantis ADR sutarties, Pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimais, jau nuo 2003 m. sausio 1 d. kiekvienoje įmonėje, kurios veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, privalo būti paskirtas pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas.

Turbūt daugeliui kils klausimų: kodėl šis saugos specialistas toks svarbus įmonei, kokios jo pareigos, funkcijos, atsakomybė ir, žinoma, kas juo gali būti?

Pagrindinė saugos specialisto pareiga - užtikrinti pavojingų krovinių vežimo saugа, siekiant sumažinti keliamа pavojų žmonėms, turtui ir aplinkai, laikantis šiа veiklа reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir neperžengiant įmonės veiklos ribų. Pažymėtina, kad šis darbuotojas turi būti tiesiogiai pavaldus bei atskaitingas įmonės vadovui, už sprendimus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, taip pat asmeniškai atsakingas įmonės vadovas. Koks tuomet saugos specialisto vaidmuo įmonėje? Trumpai jį galima būtų pavadinti „patarėju-prižiūrėtoju“, nes pagrindinės pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto funkcijos yra:

• konsultuoti įmonę pavojingų krovinių vežimo klausimais;

• prižiūrėti, kaip laikomasi pavojingų krovinių vežimo reikalavimų;

• konsultuoti pavojingų krovinių identifikavimo klausimais ir kontroliuoti šį procesа;

• konsultuoti įsigyjant transporto priemones pavojingiems kroviniams vežti ir kontroliuoti šį procesа;

• konsultuoti įrangos, naudojamos vežant, pakraunant ir/ar iškraunant pavojingus krovinius, priežiūros ir patikros klausimais;

• prižiūrėti darbuotojų mokymo apie pavojingų krovinių vežimo reikalavimus procesа ir šio mokymo registracijа;

• užtikrinti avarijų ir incidentų, galinčių turėti įtakos pavojingų krovinių vežimo, pakrovimo ir/ar iškrovimo saugai, likvidavimui numatytų priemonių įgyvendinimа;

• tirti avarijų ir incidentų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir/ar iškrovimu priežastis bei pasekmes ir, jei reikia, rengti ataskaitas;

• įgyvendinti pavojingų krovinių vežimo avarijų prevencijos priemones;

• prižiūrėti, kaip vykdomi teisės aktų reikalavimai parenkant veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, subrangovus ar trečiаsias šalis bei naudojantis jų paslaugomis;

• užtikrinti, kad su pavojingų krovinių vežimu, pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu susijusiems darbuotojams būtų pateiktos atitinkamos darbo instrukcijos;

• konsultuoti rengiant su pavojingų krovinių vežimu susijusius dokumentus;

• prižiūrėti, kad transporto priemonėje būtų visi reikalingi dokumentai ir keliamus reikalavimus atitinkančios saugos priemonės, įskaitant vairuotojo asmens apsaugos priemones;

• prižiūrėti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi pavojingų krovinių pakrovimo ir/ar iškrovimo bei talpyklų užpildymo taisyklių;

• prižiūrėti kitа su pavojingų krovinių vežimu susijusiа įmonės veiklа;

• rengti įmonės veiklos vežant pavojingus krovinius metinę ataskaitа.

įvertinus visas pavojingų krovinių vežimo saugos specialistui priskirtas funkcijas akivaizdu, kad šį darbа gebės atlikti tik nemažai šios srities žinių turintys asmenys. Saugos specialistu gali būti pats įmonės vadovas, kitas įmonės darbuotojas arba net ne įmonės darbuotojas, samdomas pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto funkcijoms atlikti. Svarbu, kad šis asmuo turėtų galiojantį pažymėjimа, kurį gali įgyti visi, turintys ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimа, išklausę mokymo kursus ir išlaikę egzaminа pagal atitinkamа transporto rūšį ir pavojingų krovinių grupę.

Tiesa, Lietuvoje kol kas yra tik keletas mokymo centrų, kuriems suteikta teisė mokyti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistus. Vienas iš jų - „Linavos“ mokymo centras. Būtent šiame mokymo centre organizuoti pirmieji Lietuvoje asmenų, siekiančių tapti pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugos specialistais, mokymo kursai, kuriuose įgautos žinios padėjo išlaikyti ypač sudėtingа egzaminа Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje.

Didelis dėmesys visų organizuojamų mokymo kursų, seminarų, praktinio pobūdžio užsiėmimų kokybei, mokymo metodikai ir literatūros rengimui, aukštos kvalifikacijos lektorių paskaitos ir ekspertų konsultacijos - visa tai „Linavos“ mokymo centre. štai kodėl visi, kurie mokosi šiame mokymo centre, sėkmingai laiko įvairiausius egzaminus ir žinių patikrinimo testus, o svarbiausia - turėdami tvirtus teorinius pagrindus, kasdieniame darbe retai susiduria su pavojingų krovinių vežimo problemomis.

Liana GEčIENė

„Linavos“ mokymo centro

pavojingų krovinių vežimo ekspertė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (39)

"Linava" informuoja

Bendra tvarka dėl vizų išdavimo

Dėl degalų įvežimo į Lenkijа

Dėl dokumentų pateikimo

Dėl kuro kiekio vežimo Lenkijoje

Laikinai sustabdytas tranzitas Taškente

Likviduojamas muitinės Druskininkų krovinių postas

Nauja keleivinio transporto rinkliava Vengrijoje

Nauji reikalavimai keleiviniam transportui

Pasikeitė agentūros INFOCON adresas ir telefonas

Prezidiumo posėdžio aktualijos

Privaloma dezinfekcija

Ribojamas sunkvežimių eismas Italijoje

Rusijos vizos įforminamos Klaipėdoje

Susitarta atšaukti privalomаjа palydа Baltarusijoje

Susitiko su susisiekimo ministru

Transporto kamščių mokestis Jungtinėje Karalystėje

IRU aktualijos

IRU socialinių reikalų komisijos posėdis

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Antrasis komisijos posėdis

Patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos sаmata

Tiesiamas aplinkkelio ruožas

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Saugos specialistas - kas tai?

Vž informacija

LžūB lizingas priims įmokas užsienio valiuta

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams