Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vasaris

TIR sistemos įmonių vadovams

TIR konvencijos reikalavimai ir muitinio tranzito sistema

17 d. Vilniuje, „Linavos“ mokymo centre, Jankiškių g. 41.

TIR sistemos įmonių darbuotojams, atsakingiems už TIR knygeles

Krovinių vežimas su TIR knygele

24 d. Vilniuje, „Linavos“ mokymo centre, Jankiškių g. 41

10 d. Klaipėdoje, Klaipėdos darbo rinkos mokymo centre, Alyvų al. 10 A.

18 d. Kaune, AB „Transauša“ mokymų klasėje, Verkių g. 48.

Pradžia: Vilniuje ir Klaipėdoje 9.00 val., Kaune - 10.00val.

Dalyvio mokestis - 80 Lt.

Mokymo kursas vairuotojams, vežantiems krovinius tarptautiniais maršrutais

TIR muitinio tranzito sistema. Krovinius lydintys dokumentai

11 d. Klaipėdoje, Klaipėdos darbo rinkos mokymo centre, Alyvų al. 10 A.

12 d. Vilniuje, „Linavos“ mokymo centre, Jankiškių g. 41.

13 d. Panevėžyje, Panevėžio pramonės ir prekybos rūmuose, Respublikos g. 34.

14 d. Vilniuje, „Linavos“ mokymo centre, Jankiškių g. 41. (rusų kalba)

17 d. Vilniuje, „Linavos“ mokymo centre, Jankiškių g. 41.

19 d. Kaune, AB „Transauša“ mokymų klasėje, Verkių g. 48.

20 d. Vilniuje, „Linavos“ mokymo centre, Jankiškių g. 41.

26 d. šiauliuose, šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmuose, Vilniaus g. 88.

26 d. Vilniuje, „Linavos“ mokymo centre, Jankiškių g. 41.

28 d. Vilniuje, „Linavos“ mokymo centre, Jankiškių g. 41. (rusų kalba)

Pradžia: Vilniuje ir Klaipėdoje 9.00 val., kituose regionuose 10.00 val. Dalyvio mokestis - 40 Lt.

17-25 d. Mokymo kursai būsimiems saugos specialistams. Pradžia 9.00 val.  

19-25 d. Licencijuojamai kelių transporto veiklai vadovaujančių asmenų pasiruošimo profesinės kvalifikacijos egzaminui kursai veiklos licencijai gauti arba pratęsti. Dalyvio mokestis - 495 Lt (su PVM).

visus renginius būtina registruotis iš anksto telefonu Vilniuje 2740097, 8-611-24413, faksu 2784295 arba el. paštu: mc@linava.lt. Mokėti už kursus galite pavedimu: į. k. 2561105, AB Vilniaus bankas, Karoliniškių filialas, filialo kodas 260101375, a/s 112962101

Mokymo kursai pavojingų krovinių vežimo saugos specialistams 

Pagal pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto įstatymo 5 str. ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymа Nr. 3-343  nuo 2003 m. sausio 1 d. įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, parengimu išsiųsti, priėmimu iš siuntėjo, išdavimu gavėjui, įskaitant pakrovimа, iškrovimа, perkrovimа bei laikinа sandėliavimа, turi būti paskirtas pavojingų krovinių vežimo specialistas.

Saugos specialistu gali būti asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimа, išklausęs kursus ir išlaikęs egzaminа.

Mūsų mokymo centras kviečia būsimus saugos specialistus į mokymo kursus vasario 17 d.

Išsamesnė informacija teikiama:

Všį „LINAVOS“ mokymo centre

Jankiškių g. 41, tel. 2740097, 8-686-76198

el. paštas: mc@linava.lt 

Kviečiame transporto įmonių finansininkus bei buhalterius į seminarа

vasario 11d.

Nauji 2002 m. pelno mokestį reglamentuojantys teisės aktai ir jų apžvalga

• Pagrindinės įstatymo sаvokos.

• Mokesčio prie pajamų šaltinio apskaičiavimo taisyklės pagal naujа pelno mokesčio įstatymа.

• Pelno mokesčio tarifai.

• Pajamų pripažinimo pagrindinės taisyklės apskaičiuojant naujаjį pelno mokestį.

• Specialių apskaitos dokumentų blankų naudojimo taisyklės ir dokumentų juridinė galia.

• Turtas ir pagrindiniai jo apmokestinimo reikalavimai.

• Leidžiami atskaitymai.

• Ribojami leidžiami atskaitymai.

• Neleidžiami atskaitymai.

• Nusidėvėjimo skaičiavimas mokesčiams.

• Pelno mokesčio avansas.

• Ypatingos apmokestinimo pelno mokesčiu taisyklės.

• Pelno mokesčio baigiamosios nuostatos.

• Pereinamojo laikotarpio - 2002 m. ypatybės.

• Lengvatų, susijusių su kapitalinėmis investicijomis, tęstinumo klausimai.

Nauji 2003 m. pajamų mokestį reglamentuojantys teisės aktai ir jų apžvalga

• Pagrindinės įstatymo sаvokos.

• Nuolatinis Lietuvos gyventojas.

• Pajamų mokesčio tarifai.

• Pajamų pripažinimas.

• Pajamos natūra.

• Individualios veiklos pajamos.

• Pajamos, gautos vieneto likvidavimo atveju.

• Pajamos iš paskirstytojo pelno.

• Sandorių vertės koregavimas ir netiesioginis pajamų apskaičiavimas.

• Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarka.

• Neapmokestinamosios pajamos.

• Leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu.

• Parduoto ar kitaip perleisto nuosavybėn ne individualios veiklos turto įsigijimo kaina ir su tuo turto pardavimu ar kitokiu perleidimu susijusios išlaidos.

• Neapmokestinamasis pajamų dydis ir papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis.

• Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos.

• Pajamų mokesčio iš A klasės pajamų apskaičiavimo, išskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka.

• Nuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo B klasės pajamų  deklaravimo, apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka.

• Fiksuoto pajamų mokesčio už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimа, sumokėjimas ir verslo liudijimo išdavimo tvarka.

• Pajamų mokesčio nuo mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų apskaičiavimas, deklaravimas, mokėjimas, permokos grаžinimas ir metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimas

Pradžia 9.00 val. Dalyvio mokestis - 197 Lt (su PVM).

Visiems asociacijos „Linava“ nariams - 40 proc. mokesčio nuolaida - 118 Lt. Dalyvių skaičius ribotas. Būtina registruotis iš anksto telefonu Vilniuje

2740097, faksu 2784295 arba el. paštu: mc@linava.lt

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (39)

"Linava" informuoja

Bendra tvarka dėl vizų išdavimo

Dėl degalų įvežimo į Lenkijа

Dėl dokumentų pateikimo

Dėl kuro kiekio vežimo Lenkijoje

Laikinai sustabdytas tranzitas Taškente

Likviduojamas muitinės Druskininkų krovinių postas

Nauja keleivinio transporto rinkliava Vengrijoje

Nauji reikalavimai keleiviniam transportui

Pasikeitė agentūros INFOCON adresas ir telefonas

Prezidiumo posėdžio aktualijos

Privaloma dezinfekcija

Ribojamas sunkvežimių eismas Italijoje

Rusijos vizos įforminamos Klaipėdoje

Susitarta atšaukti privalomаjа palydа Baltarusijoje

Susitiko su susisiekimo ministru

Transporto kamščių mokestis Jungtinėje Karalystėje

IRU aktualijos

IRU socialinių reikalų komisijos posėdis

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Antrasis komisijos posėdis

Patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos sаmata

Tiesiamas aplinkkelio ruožas

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Saugos specialistas - kas tai?

Vž informacija

LžūB lizingas priims įmokas užsienio valiuta

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams