Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Antstolių reforma

2003 m. sausio 1 d., kartu su naujuoju Civilinio proceso kodeksu, įsigaliojo ir naujas Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas (žr. žin., 2002, Nr. 53-2042), įtvirtinęs antstolių institucinės reformos pagrindus, todėl nuo 2003 m. sausio 1 d. Lietuvoje pradėjo veikti privatūs antstoliai. Privatūs antstoliai ir jų kontoros pakeitė iki šiol veikusias valstybines teismo antstolių kontoras. Naujos antstolių kontoros nebebus išlaikomos iš biudžeto, o turės išsilaikyti pačios iš už teikiamas paslaugas gaunamų mokesčių, todėl galima teigti, kad antstolių paslaugos artimiausiu metu pabrangs.

Kadangi analogiška antstolių sistemos reforma jau yra įvykdyta Estijoje, panašus antstolių kontorų modelis veikia Prancūzijoje, tikėtina, kad teismo sprendimų vykdymas iš esmės pasikeis ir Lietuvoje. Pagrindinis iki šiol veikusios sistemos trūkumas buvo tai, kad antstolių kontoros dėl didelio darbo krūvio ir ne pačių geriausių darbo sаlygų veikė neefektyviai. Teisingumo ministerijos duomenimis, atskirų kategorijų bylose buvo įvykdoma mažiau kaip trečdalis sprendimų. Todėl vienas iš pagrindinių antstolių reformos tikslų buvo padidinti teismų sprendimų vykdymo efektyvumа.

žemiau pabandysime trumpai pristatyti pagrindinius naujos antstolių kontorų sistemos bruožus ir skirtumus nuo iki šiol veikusios sistemos. Tie, kam jau teko su naujаja sistema susidurti praktikoje, patvirtins, kad naujoji sistema daugeliu aspektų skiriasi nuo iki šiol veikusios.

Taip pat pateiksime skaitytojams nuorodas, kur galima kreiptis ir gauti informacijos su antstolių reforma susijusiais klausimais. Dauguma anststolių kontorų vis dar kuriasi, todėl išieškotojai gali patirti kai kurių nepatogumų. Tačiau sprendimų vykdymas pagal naujаjа tvarkа vis dėlto vyksta, tа patvirtina ir straipsnio autorės patirtis. Tikimės, kad reforma pasieks numatytus tikslus - efektyvų ir greitа teismo sprendimų vykdymа.

Kur kreiptis?

Teisingumo ministerijos skelbiamais duomenimis, šiuo metu jau yra prisiekę ir pradėję veiklа daugiau kaip 100 privačių antstolių kontorų. šioje srityje pirmauja Vilniaus ir Kauno miestai, kur jau veikia atitinkamai 12 ir 17 privačių kontorų, Klaipėdoje - 7, šiauliuose - 6 ir t.t. Senųjų teismo antstolių kontorų, kurios buvo kuriamos prie atskirų apylinkės teismų, nebėra, o pagal naujаjа sistemа, prie vieno apylinkės teismo gali būti įkurtos kelios anststolių kontoros. Tokiu būdu įgyvendintas vienas iš naujosios sistemos principų - antstolį asmuo gali pasirinkti savo nuožiūra. Yra tik vienas apribojimas - pavyzdžiui, siekiant įvykdyti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teritorijoje vykdytinа sprendimа (skolininkas gyvena Vilniaus m. 1 pylinkės teismo teritorijoje), teks pasirinkti vienа iš Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teritorijoje veikiančių anststolių kontorų.

Antstolių kontoros gali būti įkurtos tiek vieno, tiek kelių antstolių. Kiekvienam antstoliui yra priskiriama vieno ar keleto susijusių apylinkės teismų teritorijų, kuriose antstolis gali vykdyti savo veiklа. Jeigu kontorа įkuria keletas antstolių, jų veiklos teritorijos turi būti šalia. T.y. negalimi tokie atvejai, kad kreipęsi į vienа antstolių kontorа, jūs galėsite įvykdyti ir sprendimus, vykdytinus ir Kauno rajone, ir Klaipėdoje. Sprendimų vykdymui Klaipėdoje teks kreiptis į kitа antstolių kontorа.

Jeigu vykdomoji byla buvo pradėta iki 2003 m. sausio 1 d., iš naujo pateikti dokumentų antstoliams nereikės. Tik reikia sužinoti, kuriai iš privačių antstolių kontorų Jūsų vykdomoji byla yra paskirta. Tokia informacija teikiama darbo dienomis Teisingumo ministerijoje (tel. Vilniuje 8-5-2628001 arba 8-5-2620125). šiа informacijа galės teikti ir privatūs antstoliai, kuriems bus suteikta teisė naudotis bendru vykdomųjų bylų sаvadu. Kol kas rekomenduojama kreiptis tiesiogiai į Teisingumo ministerijos specialistus.

Naujųjų privačių antstolių kontorų sаrašа galite rasti Teisingumo ministerijos interneto tinklapyje www.tm.lt arba specialiai sukurtame privačių anststolių tinklapyje - www.antstoliai.lt. Pasinaudoję šiomis nuorodomis, rasite aktualiа informacijа apie antstolių reformа, privačių antstolių kontorų sаrašus (kontorų steigėjai, telefonai, adresai, elektroninis paštas, veiklos teritorijos). Privačios antstolių kontoros įsikūrė kitose patalpose, nei buvusios valstybinės teismo antstolių kontoros, todėl dauguma adresų ir telefonų yra pasikeitę.

Jeigu Jums sudėtinga naudotis Internetu, privačių antstolių kontorų adresus ir telefonus galite rasti 2003 m. sausio 11 d. laikraščiuose "Respublika", "Lietuvos žinios" ar "Kaunos diena" arba 2003 m. sausio 13 d. dienraščio "Lietuvos rytas" numeryje. Privačių antstolių kontorų sаrašai yra pateikti ir apylinkių teismams.

Mokesčiai už paslaugas

Iki šiol antstolių paslaugos buvo apmokamos palyginti minimaliais tarifais. Senasis Civilinio proceso kodeksas numatė, kad pateikiant antstoliui vykdomаjį dokumentа, turi būti apmokamos 50 litų dydžio vykdomosios bylos administravimo išlaidos. Skolininkui neįvykdžius prievolės geruoju, pats skolininkas turėjo apmokėti antstoliui 5 procentus nuo priverstinėmis priemonėmis išieškotos sumos.

Nuo šiol, remiantis teisingumo ministro 2002 12 31 įsakymu Nr. 432 patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija (žr. žin., 2003, Nr. 3-82), už antstolio paslaugas reikės apmokėti pagal nustatytus įkainius, kurie yra gerokai didesni. Antstoliai, nors juos ir riboja teisingumo ministro patvirtinti įkainiai, vid dėl to yra suinteresuoti greitu ir efektyviu sprendimo vykdymu ir kontoros klientų pritraukimu.

Kad būtų lengviau susigaudyti naujoje apmokėjimo sistemoje, paaiškiname, kad visos vykdymo išlaidos skirstomos į:

· bylos administravimo išlaidas,

· vykdymo išlaidas, susijusias su konkrečių vykdymo veiksmų atlikimu,

· atlyginimа antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymа.

Pavyzdžiui, siekiant įvykdyti sprendimа, kuriuo priteista 1999 litų suma, bylos administravimo išlaidos bus 70 litų, už išieškotа sumа reikės mokėti 19 procentų mokestį, ir dar papildomai reikės mokėti už atskirų antstolio veiksmų atlikimа (pavyzdžiui, skolininko turtinės padėties tikrinimas kainuotų 5 litus už kiekvienа užklausа, vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo vietа antstolio transportu - po 1 Lt už 1 km ir t.t.).

Išieškotojas, pateikdamas antstoliui vykdomаjį dokumentа, turi apmokėti vykdomosios bylos administravimo išlaidas (t.y. minėtu 1999 Lt išieškojimo atveju ši suma būtų 70 Lt). Išieškotojui administravimo išlaidų nepamokėjus, antstolis turi teisę atsisakyti priimti vykdomаjį dokumentа. Bylos administravimo išlaidos gali būti mokamos ne tik priklausomai nuo išieškomos sumos, bet ir nuo vykdomojo dokumento rūšies. Pvz., sprendimo dėl daiktų perdavimo vykdymo administravimo išlaidos įvertintos 100 Lt, sprendimo dėl skolininko įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus - 60 litų ir t.t.

įvykdžius sprendimа per antstolio raginime nustatytа terminа, užmokestį už antstolio paslaugas turės kompensuoti skolininkas. Antstolis, užbaigdamas vykdomаjа bylа, privalo išspręsti vykdymo išlaidų apmokėjimo ir grаžinimo klausimus.

Naujos privačių antstolių paslaugos

įsigaliojus naujajam Antstolių įstatymui (žr. žin., 2002, Nr. 53-2042), antstolių vykdomų funkcijų ratas išsiplėtė. Privatūs antstoliai jau galės ne tik vykdyti teismų sprendimus, bet ir teikti kitas, Antstolių įstatyme ir naujame Civilinio proceso kodekse numatytas paslaugas.

Nuo 2003 m. sausio 1 d. privatūs antstoliai gali teikti turto saugojimo vykdymo procese paslaugas, gali konstatuoti faktines aplinkybes, įteikti dokumentus Lietuvoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims net ir nesant teismo pavedimo, teikti teisines konsultacijas, aukciono būdu realizuoti įkeistа turtа ir tarpininkauti, vykdant turtines prievoles. šių papildomų paslaugų teikimas neturi trukdyti pagrindinių antstolio funkcijų vykdymui (vykdomųjų dokumentų vykdymas, teismo pavedimų vykdymas ir kt.).

Viena iš pagrindinių naujovių - antstoliui suteikta teisė konstatuoti faktines aplinkybes. Pagal Antstolių įstatymo 23 str., faktinių aplinkybių konstatavimu laikomas smulkus aplinkybių, daiktų, turto ar jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Faktinės aplinkybės taip pat gali būti fiksuojamos vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis, o garso ar vaizdo įrašas tokiu atveju laikomas sudėtine protokolo dalimi. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu, t.y. pagal Civilinio proceso kodeksа turi didesnę galiа nei kiti įrodymai. Anststolis gali konstatuoti faktines aplinkybes tiek fizinių ar juridinių asmenų prašymu, tiek teismo pavedimu.

Kita svarbi nauja antstolių paslauga - tarpininkavimas vykdant turtines prievoles. Tokiu būdu privataus antstolio pagalba siekiama susigrаžinti įsiskolinimа ne teismo tvarka, netaikant priverstinių vykdymo priemonių. Kreditorius, siekdamas išieškojimo ne teismo keliu antstolio pagalba, turi pateikti antstoliui dokumentus, įrodančius turtinės prievolės egzistavimа ir jos dydį. ši antstolio paslauga gali būti teikiama tik tais atvejais, kai ginčo tarp šalių dėl įsiskolinimo nėra. Jeigu paaiškėja, kad kita šalis įsiskolinimа ginčija teisme, antstolis privalo nutraukti tarpininkavimo veiksmus.

Trečioji svarbi naujovė - antstoliams suteikta teisė teikti teisines konsultacijas, išskyrus atstovavimo teisme bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis paslaugas.

Antstolio teisė gauti informacijа

Antstoliai turi teisę neatlyginamai gauti informacijа iš Antstolių įstatyme nurodytų įstaigų ir asmenų:

· Valstybinės mokesčių inspekcijos,

· Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų,

· kadastrų ir registrų,

· bankų, kitų kredito bei finansų įstaigų,

· kitų fizinių ir juridinių asmenų.

Infomacija laikoma bet kokia forma pateiktos žinios - dokumentų nuorašai ar kopijos, kompiuterinių laikmenų duomenys ar jų kopijos ir kt., jeigu juose yra žinių apie skolininko turtа, lėšas, pajamas, išlaidas, veiklа ir kitus duomenis, reikalingus antstolio funkcijoms atlikti. Pateikti tokiа informacijа antstolis gali reikalauti tik vykdydamas vykdomuosius dokumentus, teismo pavedimu konstatuodamas faktines aplinkybes, teismo pavedimu perduodamas ir įteikdamas dokumentus ir atlikdamas kitas įstatymuose numatytas funkcijas.

Antstolio reikalavimų privalomumas ir antstolio atsakomybė

Asmeniui, nevykdančiam antstolio reikalavimų ar kliudančiam antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, gali būti paskirta bauda iki 1000 litų. Už reikalavimų nevykdymа be svarbių priežasčių, melagingų duomenų pateikimа asmenys gali būti baudžiami bauda iki 2000 litų arba areštu iki 30 parų.

Privačių antstolių kontorų veiklа kontroliuoja apylinkės teismai, kurių teritorijoje veikia antstolių kontoros. Skundai dėl antstolio veiksmų, teikiami apylinkės teismui, žyminiu mokesčiu neapmokestinami. Labai svarbu tai, kad antstolis, panašiai kaip ir notaras, privalo apdrausti savo veiklа profesinės civilinės atsakomybės draudimu. Antstoliai civilinės atsakomybės draudimu yra draudžiami centralizuotai, o antstolių civilinės atsakomybės draudėjas yra Lietuvos antstolių rūmai. Minimali draudimo suma kiekvienam draudiminiam įvykiui - 200 000 litų. Antstoliai savanoriškai gali draustis papildomai. Tokiu būdu teismo antstolio neteisėtais veiksmais padarytа žalа kompensuos draudimo kompanija. Iki šiol prievolė atlyginti neteisėtais antstolio veiksmais padarytа žalа buvo nustatyta valstybei.

Reda ALEKSNYNAITė

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (25)

"Linava" informuoja

BOGDAN užkariauja Kijevа

Dėl kelionės dokumentų

Klaipėdos regiono vežėjams

Permainos keleivių vežėjų darbe

Lietuvoje ir pasaulyje

"Ford Transit Connect" - 2003 metų furgonas

"PEUGEOT PARTNER" - antrasis prisitatymas

"TRUCK STORE" - ginklas naudotų sunkvežimių rinkai užkariauti?

Italija: plius PVM

Lenkija: kuro - kiek telpa standartiniame bake

Lenkija: mokestis už automagistralę

Lietuva: Skandinaviškas dyzelinas atlaikė lietuviškа šaltį

Rusija, Baltarusija, Ukraina: vizų išdavimo tvarka bendra

Svarbiausia - įvaizdis

Vengrija: žieminė ekipiruotė - privaloma

Transporto politika

"Autobanų mokestis" - milijardus kainuojanti programa

žvilgsnis į Europos integracijа: kas padaryta ir kа reikės nuveikti kelių transporto srityje

Žinotina

"Dvynių" projektas: neišradinėkime dviračio!

2003 m. Europos transporto ir logistikos parodos

Perspektyvos

"VIKINGAS"… iš pietų

Paslaugos

KONTROLė - irgi paslauga, nors ne visi tai supranta...

Keleivinis transportas

Darbų liko ir šiems metams

Vilniuje važinės modernūs autobusai

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Elektronika mažina posūkio spindulį

MEGA TRAILER ir kiti

Kronika

Mirties šokis tarp liepsnojančių automobilių

Mokymas

Egzaminai - sunkesni ir brangesni

Teisė

Antstolių reforma

Tiesa ir teisingumas

Konsultacijos

Vairuotojo darbo laikas (tęsinys)

Verslo etika

Vadovo kalbos kompetentingumas

Sveikata

Ligas lemia ir asmenybės ypatumai

Automobilių sportas

čekai pradeda diktuoti madas (2002-ųjų metų sunkvežimių lenktynių apžvalga)

2003 M. SUNKVEžIMIų VARžYBų KALENDORIUS

Muziejus

Gyveno Detroite kalvis...