Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

LMC: vežėjų gidas ir pagalbininkas ne tik ekonominio sunkmečio laikotarpiu

Į „Vežėjų žinių“ redakcijos klausimus apie Viešosios įstaigos „Linavos“ mokymo centro (LMC) praėjusių metų ir pirmojo 2009 m. pusmečio veiklos rezultatus bei mokymo proceso pokyčius, susijusius su ekonominiu sunkmečiu, atsakymus pateikia šios įstaigos direktorius Osvaldas MANIKAS.

- Kaip praėjusiais metais sekėsi įgyvendinti pagrindinius LMC veiklos tikslus ir uždavinius?

- Pagrindinis mokymo centro veiklos tikslas – asociacijai „Linava“ priklausančių įmonių vadovams bei darbuotojams sudaryti palankias sąlygas kelti profesinę kvalifikaciją, tobulinti žinias ir įgūdžius, plėsti profesinį akiratį. Manau, kad pavyko išlaikyti mokymo centro veiklos tęstinumą nemažinant teikiamų paslaugų kokybės ir apimties, nors laikmetis ir pakoregavo veiklos rezultatus.

- Kiek vairuotojų, specialistų ir vežėjų įmonių vadovų pernai dalyvavo mokymo kursuose bei seminaruose Lietuvoje ir užsienyje, kelionėse į tarptautines transporto ir logistikos parodas?

- Šiemet per pirmąjį pusmetį mokymo kursuose, seminaruose ir užsienio darbinėse kelionėse dalyvavo 1 386 transporto įmonių darbuotojai. Per tą patį laikotarpį pernai mokymo kursuose iš viso dalyvavo 1 654 vežėjai. Nors šiais metais bendras dalyvių skaičius šiek tiek mažesnis, tačiau džiugu, jog ir ekonominio sunkmečio laikotarpiu transporto įmonių darbuotojai jaučia būtinybę mokytis ir tobulintis.

- Kiekviena įmonė, vežanti, sandėliuojanti ar siunčianti pavojingus krovinius, privalo turėti specialius pagal ADR mokymo programą parengtus vairuotojus ir saugos specialistus. Kiek tokių specialistų ir vairuotojų parengta pernai ir pirmąjį šių metų ketvirtį?

- Per pirmąjį šių metų pusmetį mokymo centro pavojingų krovinių vežimo specialistai parengė 428 vairuotojus ir 87 saugos specialistus. Per pirmąjį praėjusių metų pusmetį jų parengta atitinkamai 232 ir 46. Pagalbą vežėjams teikiame ne tik rengdami specialistus. Esame pasirašę sutartis ir atstovaujame vežėjų interesams pavojingų krovinių vežimo saugos specialistų kompetencijos srityje daugiau nei 15 transporto įmonių. Be to, mokymo centras taip pat organizavo pavojingų krovinių vežimo seminarus atsakingiems VKTI darbuotojams, kitų mokymo centrų vadovams.

- Pastaruoju metu Lietuvoje ir užsienio valstybėse kelių transporto kontrolės pareigūnai itin griežtai tikrina, kaip vairuotojai laikosi darbo ir poilsio laiko režimo reikalavimų. Ar daug lankytojų sulaukiate šia tematika organizuojamuose kursuose?

- Šiais metais Lietuvos nacionalinė vežėjų asociacija „Linava“ išleido atmintinę vairuotojams „Vairuotojų vairavimo ir poilsio laikas“. Tai – labai informatyvus leidinys, sudarantis galimybę vairuotojui savarankiškai įsigilinti į vairavimo ir poilsio režimo reikalavimus. Ši informacijos priemonė šiek tiek sumažino mūsų organizuojamų mokymo kursų šia tema lankomumą, tad per pirmąjį pusmetį sulaukėme tik 29 klausytojų. Tuo pačiu tikimės, jog bendras darbas buvo naudingas vairuotojams ir jų vairavimo bei poilsio režimo reikalavimų pažeidimų kiekis tikrai sumažės.

- Mokymo kursai apie TIR konvencijos reikalavimus ir muitinio tranzito sistemą organizuojami ne tik LMC, bet ir kituose miestuose. Kiek TIR sistemos vairuotojų ir specialistų ar vadovų parengta, kaip kursų dalyviams sekasi įsisavinti būtinas žinias?

- Taip, mokymo kursai rengiami ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Kvalifikacijos kėlimas ir nuolatinis mokymasis – viena iš pagrindinių prevencijos priemonių, siekiant išvengti muitinės pretenzijų krovinių vežimo proceso metu ar jį baigus. Atsižvelgiant į tai, mokymo kursuose ne tik supažindinama su bendraisiais TIR sistemos reikalavimais, bet ir ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam žinių naudojimui, dokumentų pateikimo ir rizikos įvertinimui gabenant krovinius tarptautiniais maršrutais. Per pirmąjį šių metų pusmetį parengta arba tobulino savo kvalifikaciją 582 tarptautinių krovinių gabenimo įmonių darbuotojai.

- Kaip keičiasi LMC organizuojamų kursų, seminarų tematika bei dalyvių juose skaičius šiuo ekonominio sunkmečio laikotarpiu?

- Ekonominis sunkmetis skausmingai paveikė vežėjų verslą, sumažėjo vežimų apimtys, padidėjusios vairuotojų prastovos ir nedarbas pakeitė požiūrį į mokymąsi ir pareikalavo iš įmonių darbuotojų didesnio universalumo. Anksčiau įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ar papildomų kompetencijų įgijimas dažniausiai būdavo tik darbdavio įsipareigojimas ir nesulaukdavo didelio pačių darbuotojų poreikio. Dabartiniu sunkmečiu toks požiūris radikaliai pasikeitė. Vairuotojai, norėdami tapti patrauklesniais darbdaviams universaliais visų krovinių vežėjais, patys pradėjo ieškoti mokymo įstaigų. Ypač aktyviai siekiama įgyti teisę gabenti pavojingus krovinius.

Mokymo centras, siekdamas suteikti kuo daugiau žinių ir reikalingos informacijos vežėjams, tęsia mokymo kursus ne tik Lietuvos miestuose, bet ir užsienio šalyse, kuriose mums tarpininkauja ir padeda Žemutinės Saksonijos vadybos akademija. Tikimės, jog naudinga pagalba vežėjams bus ir nuo šių metų rudens pradedami organizuoti ADR mokymo kursai Kaune.

Nors seminarų ir kursų tematika šiuo ekonominiu sunkmečiu labai nepasikeitė, mes kaip ir anksčiau plėtodami savo veiklą džiaugiamės kartu su kursų lankytojais ir linkime visiems vežėjams kuo mažiau „duobių“ jų kelyje.

- Dėkojame už pokalbį, linkime sėkmės Jums ir visiems kursų bei seminarų dalyviams!

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.14-15 (194-195)

"Linava" informuoja

Rusija pademonstravo galią

Rusijos leidimai galioja

Vairuotojų meistriškumo varžybų taisyklės

Aktualijos

Rusijos PKP optimizavimas

Susisiekimo ministerija padeda Lietuvos vežėjams siekiant paskolų draudimo

Vilkikų nuoma – populiarėjanti paslauga vežėjams

Kaimynų naujienos

Baltarusiai atvyksta į Lietuvą

Muitinės postų Pamaskvėje mažiau

Sunkiausios autoavarijos Rusijoje – valstybinės reikšmės keliuose

Pokalbiai

LMC: vežėjų gidas ir pagalbininkas ne tik ekonominio sunkmečio laikotarpiu

Rinkos naujienos

„KEP transporteriai – 2009

„Volkswagen“ - Europos rinkos lyderis

„Volvo Group“ nuostoliai

Vž informacija

Populiariausi sunkvežimiai ir autobusai 2009

Keleivinis transportas

Dujiniams autobusams – specialios remonto dirbtuvės

VKTI informuoja

Bendra Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų kontrolė

Dėl Rusijos federacijos leidimų kroviniams vežti

Pasikeitimas geriausia patirtimi ir praktika, siekiant nustatyti vairavimo ir poilsio režimo apskaitos vedimą apgaulės būdu

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė liepos mėnesį

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių, registruotų užsienio valstybėse, kontrolė liepos mėnesį

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Draudimas

Keleivinis transportas

Konvencijos

Mokesčiai

Naujausia teismų praktika vežėjų bylose

Pavojingi kroviniai

Privalomasis draudimas

Smulkus ir vidutinis verslas

Socialinės įmonės

Sodra

Transportas