Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Smulkus ir vidutinis verslas

Ūkio ministro 2009-05-27 įsakymu Nr. 4-254 (įsig. 2009-05-31, žr. Žin., 2009, Nr. 64-2578) patvirtinta Labai mažų ir mažų paskolų schema (I etapas). Labai mažos paskolos ir mažos paskolos teikiamos pagal šią schemą iki 2013-07-01.

Ūkio ministerija atrenka bankus atviro ir skaidraus konkurso metu, užtikrindama laisvą konkurenciją, vienodą ir sąžiningą traktavimą. Ūkio ministerija vertina bankų gebėjimus efektyviai valdyti kredito riziką, su mažiausiomis sąnaudomis ir kaštais bei palankiausiomis sąlygomis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (SVV subjektai) formuoti naujus paskolų, teikiamų SVV subjektams, portfelius, prisiimant visą lėšų susigrąžinimo riziką.

Paskolos SVV subjektams bus teikiamos už žemesnes nei rinkoje esančias palūkanas. Investuojama gali būti į visus ūkio sektorius, išskyrus didmeninę prekybą, žemės ūkį, statybą, finansinę ir draudimo veiklą, teisinę veiklą, taip pat Komisijos reglamento Nr. 1998/2006 1 str. 1 d. išvardytus atvejus.

Finansavimas vienam SVV subjektui pagal šią schemą – paskola iki 175 000 Lt. Vadovaujantis Komisijos reglamento Nr. 1998/2006 2 str. nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienam SVV subjektui per einamuosius ir 2 praėjusius fiskalinius metus, suma turi neviršyti 690 560 litų. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienam kelių transporto sektoriaus SVV subjektui per einamuosius ir 2 praėjusius fiskalinius metus, suma turi neviršyti 345 280 litų.

Paskolos teikiamos tik tiems SVV subjektams, kurių pagrindinė veiklos vieta yra Lietuvoje.

Ūkio ministro 2009-05-29 įsakymu Nr. 4-266 (įsig. 2009-06-03, žr. Žin., 2009, Nr. 65-2596) patvirtinta Atviro kreditų fondo schema. Paskolos investicijoms bei apyvartinėms lėšoms papildyti ir kredito linijos teikiamos pagal šią schemą iki 2013-12-31.

Kreditai teikiami SVV subjektams, o investuojama gali būti į visus ūkio sektorius, išskyrus Komisijos reglamento Nr. 1998/2006 1 str. 1 d. išvardytus atvejus. Finansavimas vienam SVV subjektui – tai kreditas iki 1 500 000 Lt. Kreditai SVV subjektams bus teikiami už žemesnes nei rinkoje esančias palūkanas. Tačiau palūkanos skaičiuojamos nuo visos kredito sumos, visam kredito laikotarpiui, t. y. nėra atsižvelgiama į numatytus kredito grąžinimus pagal kredito grąžinimo grafiką.

Parengė advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.14-15 (194-195)

"Linava" informuoja

Rusija pademonstravo galią

Rusijos leidimai galioja

Vairuotojų meistriškumo varžybų taisyklės

Aktualijos

Rusijos PKP optimizavimas

Susisiekimo ministerija padeda Lietuvos vežėjams siekiant paskolų draudimo

Vilkikų nuoma – populiarėjanti paslauga vežėjams

Kaimynų naujienos

Baltarusiai atvyksta į Lietuvą

Muitinės postų Pamaskvėje mažiau

Sunkiausios autoavarijos Rusijoje – valstybinės reikšmės keliuose

Pokalbiai

LMC: vežėjų gidas ir pagalbininkas ne tik ekonominio sunkmečio laikotarpiu

Rinkos naujienos

„KEP transporteriai – 2009

„Volkswagen“ - Europos rinkos lyderis

„Volvo Group“ nuostoliai

Vž informacija

Populiariausi sunkvežimiai ir autobusai 2009

Keleivinis transportas

Dujiniams autobusams – specialios remonto dirbtuvės

VKTI informuoja

Bendra Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų kontrolė

Dėl Rusijos federacijos leidimų kroviniams vežti

Pasikeitimas geriausia patirtimi ir praktika, siekiant nustatyti vairavimo ir poilsio režimo apskaitos vedimą apgaulės būdu

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė liepos mėnesį

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių, registruotų užsienio valstybėse, kontrolė liepos mėnesį

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Draudimas

Keleivinis transportas

Konvencijos

Mokesčiai

Naujausia teismų praktika vežėjų bylose

Pavojingi kroviniai

Privalomasis draudimas

Smulkus ir vidutinis verslas

Socialinės įmonės

Sodra

Transportas