Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir priedo papildymo įstatymu (įsig. 2010-01-01, žr. Žin., 2009, Nr. 61-2405) nustatyta, kad užtikrindama eismo saugumą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar jos įgaliotos institucijos nustato asmenis, turinčius teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, ir neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės ir dokumento, patvirtinančio teisę naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, išdavimo tvarką.

Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro 2009-05-19 įsakymu Nr. I-82 (įsig. 2009-05-31, žr. Žin., 2009, Nr. 64-2589) patvirtintos Rekomendacijas dėl transporto priemonių, kurios įtariama yra pagrobtos, paėmimo, saugojimo, tikrinimo ir grąžinimo atliekant ikiteisminį tyrimą. Nustatyta, kad jei atliekant ikiteisminį tyrimą paaiškėja, kad pagrobta transporto priemonė jau įregistruota Lietuvoje ir dėl to yra pagrindas galimam ginčui tarp jos savininko ir sąžiningo įgijėjo, atlikus išsamų transporto priemonės tyrimą ir aprašymą, prokuroro nutarimu ji grąžintina savininkui arba jo įgaliotam atstovui. Tokio nutarimo kopija siunčiama transporto priemonės sąžiningam įgijėjui ar jo įgaliotam atstovui ir išaiškinama nutarimo apskundimo tvarka, sąžiningo įgijėjo galimybė ginti savo turtines teises Civilinio proceso kodekso tvarka, nurodomas terminas, kuriam suėjus minėtas nutarimas bus vykdomas (Lietuvos Respublikoje esantiems sąžiningiems įgijėjams nustatomas 1 mėn., užsienio valstybėse esantiems sąžiningiems įgijėjams – 2 mėnesių terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo įteikimo sąžiningam įgijėjui dienos).

Parengė advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugpjūtis Nr.14-15 (194-195)

"Linava" informuoja

Rusija pademonstravo galią

Rusijos leidimai galioja

Vairuotojų meistriškumo varžybų taisyklės

Aktualijos

Rusijos PKP optimizavimas

Susisiekimo ministerija padeda Lietuvos vežėjams siekiant paskolų draudimo

Vilkikų nuoma – populiarėjanti paslauga vežėjams

Kaimynų naujienos

Baltarusiai atvyksta į Lietuvą

Muitinės postų Pamaskvėje mažiau

Sunkiausios autoavarijos Rusijoje – valstybinės reikšmės keliuose

Pokalbiai

LMC: vežėjų gidas ir pagalbininkas ne tik ekonominio sunkmečio laikotarpiu

Rinkos naujienos

„KEP transporteriai – 2009

„Volkswagen“ - Europos rinkos lyderis

„Volvo Group“ nuostoliai

Vž informacija

Populiariausi sunkvežimiai ir autobusai 2009

Keleivinis transportas

Dujiniams autobusams – specialios remonto dirbtuvės

VKTI informuoja

Bendra Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų kontrolė

Dėl Rusijos federacijos leidimų kroviniams vežti

Pasikeitimas geriausia patirtimi ir praktika, siekiant nustatyti vairavimo ir poilsio režimo apskaitos vedimą apgaulės būdu

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė liepos mėnesį

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių, registruotų užsienio valstybėse, kontrolė liepos mėnesį

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Draudimas

Keleivinis transportas

Konvencijos

Mokesčiai

Naujausia teismų praktika vežėjų bylose

Pavojingi kroviniai

Privalomasis draudimas

Smulkus ir vidutinis verslas

Socialinės įmonės

Sodra

Transportas