Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vežėjų verslo potencialas ir verslo aplinka ekonominiu sunkmečiu

Apie Lietuvos krovinių ir keleivių vežėjų potencialą bei jų verslo sąlygas Lietuvoje ir galimybes užsienio šalyse šiuo ekonominiu sunkmečiu kalbamės su Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) viršininku Vidmantu ŽUKAUSKU.

– Kaip pasikeitė krovinių ir keleivių vežėjų transporto priemonių parkas per praėjusius metus ir pirmąjį šių metų ketvirtį?

– 2008 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 3 190 krovinius gabenančių transporto įmonių, turinčių 25 163 automobilius. Šių metų pradžioje – 3 359 krovinių vežėjai, kurių parkuose buvo 25 750 transporto priemonių. Iki balandžio 1 d. vežėjų skaičius sumažėjo iki 3 356, o transporto priemonių parką sudarė 24 551 automobilis, arba 4,7 proc. mažiau.

2008 m. sausio 1 d. 315 įmonių turėjo EB licencijas, suteikiančias teisę gabenti keleivius tarptautiniais maršrutais 1 126 transporto priemonėmis. Šių metų pradžioje tokių įmonių skaičius išaugo iki 323, o transporto parkas – iki 1 152 automobilių. Šių metų balandžio 1 d. EB licencijas turėjo 323 vežėjų įmonės, gabenančios keleivius 1 105 autobusais.

Taigi apibendrinant šiuos rodiklius galima daryti išvadą, jog situacija vežėjų rinkoje stabilizavosi: nors vežėjų įmonių ir jų transporto priemonių skaičius mažėjo, tačiau šie duomenys dar nerodytų gilių ekonominės krizės požymių. Užtat vežėjus ėmė smaugti kita didelė problema: ženkliai sumažėjus frachtams, daugelis tų sunkvežimių arba „prirakinti“ bendrovių parkuose, arba įmonės veža už savikainą, o kartais ir nuostolingai.

Šių metų balandžio 1 d. iš 24 551 įregistruotų krovininių transporto priemonių apie 16 000 atitiko Euro 3 ir aukštesnius ekologinius reikalavimus, 50 naujausių sunkvežimių atitiko Euro 5 standartą. Šie duomenys rodo stiprų vežėjų potencialą, galintį teikti aukštos kokybės paslaugas, ir teikia vilčių, jog mažėjant krovinių gabenimo apimčiai, aštrėjant vežėjų klientų ir partnerių mokumo problemoms, Lietuvos vežėjų verslas nežlugs, svarbiausia išgyventi šį ekonominį sunkmetį.

– Jūsų vadovaujama institucija ne tik vykdo kelių transporto verslo subjektų valstybinę priežiūrą, bet ir teikia jiems nemažai paslaugų. Kokias tendencijas rodo vežėjams suteiktų paslaugų apimties pokyčiai?

– Paslaugų daugėja. Štai licencijų ir jų kortelių (kopijų) pirmąjį šių metų ketvirtį išduota 44 proc. daugiau, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, t.y. jų skaičius padidėjo nuo 4 004 iki 5 646.

Mažėjant krovinių gabenimo apimčiai, labai sumažėjo vežėjams išduotų kelionės leidimų skaičius: per 2008 metų pirmąjį ketvirtį išduota 80 215 leidimų, šiemet – 55 999, arba apie 30 proc. mažiau. Šią tendenciją patvirtina ir panašiai sumažėjusi asociacijos „Linava“ parduotų TIR knygelių apimtis.

– Su kiek valstybių Lietuva šiuo metu keičiasi kelionės leidimais, ar jų mūsų vežėjams šiemet pakaks? Kaip išsiplėtė kabotažinių vežimų liberalizavimo geografija?

– Lietuva keičiasi leidimais vykdyti tarptautinius krovinių vežimus su 27 valstybėmis. Kadangi kiekviena valstybė gina savo rinką, aktuali išlieka trečiųjų šalių kelionės leidimų problema. Beje, balandžio mėnesį 1 000 leidimų vežti krovinius į (iš) trečiąsias šalis Lietuvos vežėjams skyrė RF transporto ministerija. Dvišalių kelionės leidimų situacija nebloga.

Kabotažinius vežimus Lietuvos vežėjai nuo šių metų gegužės 1 d. jau gali atlikti visose Europos Sąjungos šalyse narėse, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją. Atliekant kabotažinius vežimus patartina būti atsargiems: kiekvienoje šalyje vežėjams privaloma atsižvelgti į tos šalies nacionalinius ypatumus ir su jais susijusius reikalavimus.

Išsamesnė informacija apie kabotažo sąlygas Vokietijoje ir Austrijoje jau buvo paskelbta žurnale „Vežėjų žinios“ Nr. 7 (187), ją galima rasti ir VKTI interneto svetainėje www.vkti.gov.lt.

– Itin aktuali problema – užsienio vežėjų kelionės leidimų kontrolė, kuri padeda užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visų šalių vežėjams. Kaip ji stiprinama?

– Bendras 2008 m. pažeidimų skaičius, tenkantis 100 patikrintų transporto priemonių, palyginti su 2007 m., sumažėjo nuo 41,08 iki 39,38 pažeidimo. Svarbiausi veiksniai, lemiantys pažeidimų mažėjimą, – nuolatinis prevencijos priemonių vykdymas ir nuoseklios, reguliarios kontrolės keliuose sistemos diegimas. Viena iš šios sistemos naujovių – šių metų pabaigoje prie įvažiavimo į Klaipėdą pradėsiantis veikti stacionarus kontrolės postas, į kurį leidžiamą svorį viršijusios transporto priemonės bus nukreipiamos automatiškai. Poste bus sumontuota ne tik svėrimo, bet ir transporto priemonių techninės būklės kontrolės įranga.

Sugriežtinta sunkiasvorių ir didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė. Pernai VKTI pareigūnai tikrinimus pradėjo vykdyti ne tik šviesiu paros metu, bet ir naktį. 2008 metais patikrintos 11 328 užsienio valstybėse registruotos transporto priemonės, nustatyti 339 važiavimo be kelionės leidimo arba su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio, ar su neužpildytu kelionės leidimu, arba neturint EB leidimo kopijos pažeidimai. 92 užsienyje registruotų transporto priemonių vairuotojams, kol jie nepateiks važiavimo pobūdžio atitinkančio kelionės leidimo, buvo uždrausta važiuoti toliau. Per pirmąjį šių metų ketvirtį jau užfiksuota 50 panašių atvejų, užsienio vežėjams paskirta 125 000 litų baudų.

Užsienio vežėjų kelionės leidimai pradėti kontroliuoti ir žymėti vidinėse muitinėse, juos kontroliuoja ir mobiliosios muitinės grupės. Gana griežtos – nuo 2 000 iki 3 000 litų – baudos ir sustiprinta kelionės leidimų kontrolė parodė, jog užsienio šalių vežėjams jau reikalingos didesnės Lietuvos leidimų kvotos.

– Kaip keisis VKTI darbas, atsižvelgiant į nepalankiai mūsų vežėjams susiklosčiusią ekonominę situaciją šalyje ir užsienio valstybėse?

– Stengsimės koncentruotis į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą, administracinės naštos vežėjams ir kitiems VKTI klientams mažinimą, vieno langelio principo įgyvendinimo plėtojimą ir teisinio reglamentavimo tobulinimą.

Nuo šių metų VKTI įdiegta nauja kontrolės planavimo sistema, pagal kurią vežėjų įmonės tikrinti atrenkamos, vadovaujantis verslo subjektų veiklos priežiūros atrankos taisyklėmis. Pagal iš anksto sudarytą metinį tikrinimo planą, įmonės žino, kada numatytas jų tikrinimas. Be to, likus 10 dienų iki patikrinimo, kiekviena įmonė apie tai įspėjama. Jeigu įmonė motyvuotai prašys, kad patikrinimas būtų atidėtas, į šį prašymą bus atsižvelgiama. Tikrinimo metu nebus reikalaujama dokumentų, jeigu jie pateikti kitoms institucijoms.

Šiek tiek sumažinsime bendrą kontrolės apimtį: 23 proc. – įmonėse ir 8 proc. – keliuose. Kadangi pastaruoju metu nustatoma nemažai skaitmeninių tachografų rodmenų klastojimo atvejų, bus kontroliuojamos ir skaitmeninių tachografų dirbtuvės. Visuose VKTI regionų departamentuose planuojame pakeisti esančią specialistų bei vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, egzaminavimo sistemą: ją kompiuterizuosime ir taip pašalinsime galimą žmogiškojo veiksnio įtaką egzaminų rezultatams.

– Kaip plečiamos ir gerinamos klientų aptarnavimo paslaugos mažinant administracinę naštą vežėjams?

– Įgyvendinant Elektroninės valdžios koncepciją, mažinant administracinę naštą vežėjams ir kitiems klientams bei plėtojant vieno langelio principo įgyvendinimą, praėjusiais metais įdiegta ir toliau plėtojama nemažai VKTI paslaugų kokybės tobulinimo priemonių:

* pradėta teikti pirmoji VKTI viešoji elektroninė paslauga – skaitmeninių tachografų kortelių užsakymas elektroniniu būdu, klientas į VKTI ateina vienintelį kartą – atsiimti pagamintos kortelės;

* išplėsta galimybė už teikiamas paslaugas atsiskaityti mokėjimo kortelėmis. VKTI pirmoji iš valstybinių įstaigų pradėjo naudoti elektroninių kortelių skaitytuvų (EKS) sistemą, kuria naudojantis pernai sumokėta apie 50 proc. valstybės rinkliavos už VKTI paslaugas;

* elektroniniu būdu iš Juridinių asmenų, Adresų registrų, techninės apžiūros centrų, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kitų juridinių asmenų gaunami ir naudojami duomenys, reikalingi paslaugų teikimo procedūroms vykdyti, t.y. klientams nebereikia pateikti popierinių dokumentų iš „Regitros“, techninių apžiūrų centrų ir kitų institucijų;

*supaprastinta vairuotojų liudijimų išdavimo tvarka, sudarant lankstesnes dokumentų ir informacijos pateikimo sąlygas.

Aktuali vežėjams ir kitiems klientams informacija nuolat skelbiama VKTI interneto svetainėje www.vkti.gov.lt, žurnaluose „Transporto pasaulis“, „Vežėjų žinios“ bei kituose informaciniuose leidiniuose.

Siekiant užkirsti kelią korupcijos tikimybės atsiradimui, praėjusiais metais VKTI pradėjo veikti pasitikėjimo telefonas ir pasitikėjimo elektroninis paštas.

– Dėkoju už pokalbį.

Tomas LABŽENTIS

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr. 4-5 (100-101)

Aktualijos

... o vežimas – nė iš vietos

Vežėjų verslo potencialas ir verslo aplinka ekonominiu sunkmečiu

Dilerių naujienos

"AdBlue" pagaminta Lietuvoje

Distribucija

TGL - iš arti

Eismas

Modernios technologijos keičia situaciją keliuose

Idėjos

Degalai automobiliui - iš keptuvės!

Parodos

Kad ir per plauką, bet įvyko

„TransRussia 2009“: naujų galimybių ir klientų paieškos forumas

Priekabų ūkis

Krizė ne krizė, o šaldyti reikia...

Stambiu planu

DFM: aš taip pat sunkvežimis

Užsienyje

Prancūzijos keleivių vežėjų krizė negąsdina

Lietuvoje ir pasaulyje

Ekologiški distribuciniai sunkvežimiai

FIAT „Ducato“ ratus suka gamtinės dujos

Išregistruok nenaudojamą automobilį!

Reikės ir neeilinės techninės apžiūros

Tarptautiniam krovinių ir keleivių vežimui – nauja tvarka

„Peugeot Partner“ su dviguba kabina

Transporto politika

40 ar 60? Ne, 90 !!!

Keleivinis transportas

Svarbiausia – nestovėti vietoje

Technika

Įkroviklis vienas - darbo režimai keturi

Teisė

Draudimo klausimai teismų praktikoje

Muziejus

Ilga „Barkas“ kelionė