Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Prezidiumo posėdžio aktualijos

Vasario 5 d. įvyko pirmasis šiais metais asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame buvo svarstyta kelių transporto verslo aplinka ir perspektyvos, asociacijos XII kongreso rezoliucijos vykdymo, Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos bendradarbiavimo kelių transporto srityje, Lietuvos ir Lenkijos pasienio postų pralaidumo, vizų į užsienio šalis bei kiti aktualūs vežėjams klausimai.

Regioniniai susirinkimai

Prezidiumo nariai aktyviai diskutavo apie numatomų regioninių susirinkimų tvarkа bei darbotvarkę. Vasario - kovo mėn. vyksiančiuose asociacijos „Linava“ regioniniuose susirinkimuose bus aptariami svarbiausi asociacijos nariams ir kandidatams į narius klausimai, formuojama XIII kongreso darbotvarkė. Regioninius susirinkimus numatoma organizuoti Alytaus, Panevėžio, šiaulių, Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus miestuose. Taipogi numatoma kovo pabaigoje surengti keleivinio transporto sekcijos susirinkimа Vilniuje. Kaip pabrėžė asociacijos prezidentas, į regioninius susirinkimus bus kviečiami ir valstybinių institucijų - Finansų, Susisiekimo ministerijų, Muitinės departamento, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei kitų institucijų - atstovai.

Regioninių susirinkimų grafikas:

Alytaus regionas:

2003 m. vasario 25 d., Alytaus miesto savivaldybės salė (Rotušės a. 16, Alytus);

Panevėžio regionas:

2003 m. vasario 27 d., AB „Panevėžio specialus autotransportas“ aktų salė (Pilėnų g. 43, Panevėžys);

Klaipėdos regionas:

2003 m. kovo 5 d., Klaipėdos aukštesniosios technikos mokyklos aktų salė (Bijūnų g. 10, Klaipėda);

šiaulių regionas:

2003 m. kovo 6 d., šiaulių verslo konsultacinio centro Baltoji salė (Vilniaus g. 88, šiauliai);

Kauno regionas:

2003 m. kovo 13 d., AB „Drobė“ (Jonavos g. 60, Kaunas);

Vilniaus regionas:

2003 m. kovo 18 d., viešbutis „Karolina“ (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius);

Keleivinio transporto sekcijos susirinkimas:

2003 m. kovo 21 d., viešbučio „Baltpark“ salė (Ukmergės g. 363, Vilnius).

Visų susirinkimų pradžia 11.00 val.

Kelių transporto verslo aplinka

ir perspektyvos

Asociacijos transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas prezidiumo posėdyje kalbėjo apie šių dienų kelių transporto verslo aplinkа ir perspektyvas. Buvo pristatyti jau išspręsti klausimai, susiję su vežėjų verslu bei šiuo metu sprendžiami kiti itin aktualūs vežėjams klausimai. Rimčiausios šiandienos vežėjų problemos yra šios: neveikianti kompensavimo mechanizmo tvarka keleivinio transporto sektoriuje, kova su nelegaliais vežėjais, įvežamų degalų kiekio ribojimas Lenkijoje, Lietuvos prisijungimas prie žalios kortos draudimo sistemos, importo muito tarifo naftos produktams iš Rytų šalių panaikinimas arba sumažinimas iki 4,7 proc. pagal ES galiojančius normatyvus. Prezidiumo nariai itin aktyviai nagrinėjo minėtas problemas ir siūlė jų sprendimo būdus.

Lietuvos ir Lenkijos

bendradarbiavimas

Asociacijos prezidentas prezidiumo nariams pateikė informacijа dėl degalų įvežimo į Lenkijа. Ґšios šalies pareigūnų reikalavimas be muito mokesčio į Lenkijos teritorijа įvežti tik 200 l degalų, atsisakant pateikti bet kokius tokio reikalavimo pagrįstumа patvirtinančius dokumentus, yra rimtas tarpvalstybinis pažeidimas. Tokie Lenkijos muitinės pareigūnų veiksmai pažeidžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės tarptautinių vežimų automobiliais sutarties, pasirašytos 1992 m. kovo 18 d., 11 str., nuostatas“, - sakė A. Kondrusevičius.

Siekdama apginti Lietuvos vežėjų teises, asociacija „Linava“ kreipėsi į Užsienio reikalų ir Susisiekimo ministerijas bei Lietuvos Respublikos ambasadа Lenkijoje, prašydama kuo skubiau išspręsti šį klausimа. O sausio 31 d. Susisiekimo ministerijoje įvykus pasitarimui dėl degalų įvežimo į Lenkijа problemos, asociacija „Linava“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Užsienio reikalų bei Finansų ministerijas, prašydama pareikšti protesto notа Lenkijos kompetentingoms institucijoms dėl degalų įvežimo neteisėto apribojimo.

Prezidiumo posėdyje asociacijos sekretorius V. Gilys pasidžiaugė, kad padėtis dėl Lietuvos ir Lenkijos postų pralaidumo yra smarkiai pagerėjusi. Daug dėmesio jis skyrė vis dar neveikiančio terminalo prie Kalvarijos pasienio posto problemai aptarti. V. Gilys prezidiumo narius taip pat supažindino su situacija dėl vizų vairuotojams forminimo į Rusijа, Baltarusijа ir Ukrainа. Asociacijos iniciatyva, vizos į minėtas šalis buvo forminamos, tarpininkaujant asociacijai, ir tokiu būdu buvo palengvinta vizų išdavimo tvarka vežėjams, taupant jų laikа.

Prezidiumo posėdyje

priimti nutarimai:

• Patvirtintas regioninių susirinkimų grafikas;

• Patvirtinta nauja “Regioninių susirinkimų šaukimo ir darbo tvarkos“ redakcija;

• Svarstyti pateiktas asociacijos narių tarpusavio atsiskaitymo už suteiktas paslaugas projektas.

Lina KARSOKAITė

Asociacijos „Linava“ atstovė spaudai

Susitikimas su Premjeru

Sausio 27 d. asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovais susitiko su Vyriausybės vadovu Algirdu Brazausku. šiame susitikime buvo aptarti ir Lietuvos vežėjams aktualūs klausimai - tranzito sаlygos Lietuvoje, žalios kortos sistema, profesinis vairuotojų rengimas bei degalų importo muito mokesčiai.

Kreipėsi į Ministrа Pirmininkа

Asociacijos „Linava“ prezidentas

A. Kondrusevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas B. Lubys kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ministrа Pirmininkа Algirdа Brazauskа dėl degalų importo muito. šiuo metu nustatytas 15 proc. degalų importo muitas. Asociacija „Linava“ ne kartа kreipėsi į Vyriausybę, prašydama sumažinti šį mokestį iki 4,7 proc. (pagal Europos Sаjungos galiojančius normatyvus). Sumažinus importo muitа, degalai atpigtų apie 10 proc., tai leistų vežėjams sutaupyti nemažai lėšų.

Asociacija „Linava“ kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija taip pat kreipėsi į Ministrа Pirmininkа dėl prisijungimo prie žalios kortos draudimo sistemos. Minėtame rašte teigiama, kad šiuo metu Lietuva liko Europoje viena iš paskutinių valstybių, kurioje negalioja žalios kortos draudimas. Asociacija „Linava“ gauna daugybę nusiskundimų iš užsienio šalių vežėjų asociacijų dėl žalios kortos draudimo nepripažinimo Lietuvos teritorijoje. Be to, Lietuvos vežėjai taip pat priversti du kartus drausti savo transporto priemones - Lietuvos civilinės atsakomybės ir žalios kortos draudimu, todėl patiria nuostolių.

Ministras Pirmininkas pavedė ūkio ir Finansų ministerijoms išnagrinėti minėtus klausimus ir apie tai informuoti asociacijа „Linava“ ir Lietuvos pramonininkų konfederacijа.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (39)

"Linava" informuoja

Bendra tvarka dėl vizų išdavimo

Dėl degalų įvežimo į Lenkijа

Dėl dokumentų pateikimo

Dėl kuro kiekio vežimo Lenkijoje

Laikinai sustabdytas tranzitas Taškente

Likviduojamas muitinės Druskininkų krovinių postas

Nauja keleivinio transporto rinkliava Vengrijoje

Nauji reikalavimai keleiviniam transportui

Pasikeitė agentūros INFOCON adresas ir telefonas

Prezidiumo posėdžio aktualijos

Privaloma dezinfekcija

Ribojamas sunkvežimių eismas Italijoje

Rusijos vizos įforminamos Klaipėdoje

Susitarta atšaukti privalomаjа palydа Baltarusijoje

Susitiko su susisiekimo ministru

Transporto kamščių mokestis Jungtinėje Karalystėje

IRU aktualijos

IRU socialinių reikalų komisijos posėdis

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Antrasis komisijos posėdis

Patvirtinta Kelių priežiūros ir plėtros programos sаmata

Tiesiamas aplinkkelio ruožas

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Saugos specialistas - kas tai?

Vž informacija

LžūB lizingas priims įmokas užsienio valiuta

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams