Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Gegužės 29 d. Muitinės departamente teritorinių muitinių viršininkai bei Muitinės departamento vadovybė aptarė svarbiausias priemones mokesčių surinkimui pagerinti.

Per pirmuosius keturis š. m. mėnesius Lietuvos muitinė surinko 997 mln. Lt muitų, akcizų, prekių apyvartos, cukraus mokesčių bei pridėtinės vertės mokesčio. Tai 4 proc. daugiau negu per atitinkamа praėjusių metų laikotarpį.

Tačiau, norėdama padidinti valstybės biudžeto pajamas, Lietuvos muitinės vadovybė tarėsi, kaip pagerinti prekių muitinės vertės, prekių kilmės kontrolę, neįvykdytų muitinės sankcionuotų veiksmų tyrimus, daugiau dėmesio skirti pažeidimų prevencijai.

Ruošiamasi permainoms Lietuvos ir Lenkijos pasienyje

Kauno teritorinės muitinės Kalvarijos kelio poste įvyko Lietuvos ir Lenkijos muitinės pareigūnų susitikimas. Jame dalyvavo Lenkijos Respublikos finansų ministerijos Muitinės kontrolės departamento, Bialystoko muitinės rūmų bei Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Kauno teritorinės muitinės atsakingi pareigūnai.

Susitikimo tikslas – rengimasis muitinės veiklos permainoms Lietuvos ir Lenkijos pasienyje abiem šalims įstojus į Europos Sаjungа.

Pasak Lenkijos Respublikos muitinės kontrolės departamento direktoriaus pavaduotojo Ričardo Jakubčako, jau dabar tarp kaimyninių šalių muitinių reikia keistis informacija, svarstyti, kokios muitinės funkcijos numatomos prie vidinių Europos Sаjungos sienų ir kaip bus išnaudojama dabartinė muitinės postų infrastruktūra.

Susitikimo dalyviai pabrėžė, kad ir ateityje, esant laisvam prekių judėjimui, išlieka nelegalaus prekių gabenimo pavojus. Todėl numatoma steigti mobilias kontrolės grupes, kurios dirbtų prevencinį darbа ir užkirstų keliа muitinės pažeidimams. Bialystoko muitinės rūmų direktoriaus pavaduotojo Dariušo Sovulevskio teigimu, Lenkijos muitinės mobili kontrolės grupė įsikurs Budzisko poste ir kontroliuos magistralę „Via Baltica“, jos apylinkes, taip pat Lazdijų-Aradnykų postа ir jo prieigas. Lietuvos muitinė taip pat yra parengusi mobilių kontrolės grupių būsimos veiklos modelį.

Susitikime kaimyninių šalių muitinių pareigūnai pabrėžė: ypač svarbu pradėjusioms veiklа mobiliosioms kontrolės grupėms tinkamai atlikti joms patikėtas funkcijas. Kadangi tikrinimas bus atliekamas tik pagal rizikos veiksnius, kontrolės grupė turi būti aprūpinta šiuolaikine įranga, būti pasirengusi nedelsiant išvykti į paskirties vietа.

Susitikime diskutuota ir dėl bendro konsultacinio punkto įkūrimo Kalvarijos – Budzisko kontrolės poste, kuris užsiimtų rizikos analize ir informacijos keitimusi. Visа parа punkte dirbtų iki 10 Lenkijos ir tiek pat Lietuvos muitinės pareigūnų. Toks punktas sėkmingai veikia Vokietijos ir Austrijos pasienyje. šios idėjos realizavimo galimybės dar kartа bus aptartos Lietuvos ir Lenkijos muitininkų susitikime rudenį.

Kauno teritorinės muitinės viršininkas Jonas Pangonis padėkojo Lenkijos muitinės kolegoms, kurie operatyviai padėjo išspręsti transporto judėjimo per valstybės sienа problemа, iškilusiа dėl mūsų šalies žemdirbių užblokuoto kelio į Kalvarijos pasienio postа. Tuomet Lenkijos pareigūnai sutiko visа transporto srautа nukreipti per Lazdijų-Aradnykų postа.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė