Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Informacija apie kontrolės lapą

1. Teisinis reglamentavimas

Krovininio transporto įstatymas 7 straipsnis, 2 paragrafas, 2 pastraipa, Federalinių įstatymų biuletenis (FLG) nr. 593/1995, versija FLG I., numeris 153/2006 ir Kabotažo kontrolės reglamentas. FLG II, numeris 132/2007 (galioja nuo 2007 m. liepos 18 d.).

2. Kompetentinga institucija ir pateikimas

Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology (BMVIT)

Division II/ST6 – Transport of Goods

Radetzkystraße 2, A-1030 Vienna

fax: +43 (0) 1 711 62 extension 65 5852

Priėmimo valandos: pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, penktadienis 8.30–12.00

Kontrolės lapus galima atsiimti priėmimo valandų metu arba jie gali būti atsiųsti paštu.

Svarbu:Paraiškos turi būti pateikiamos ne vėliau kaip 14 dienų iki galiojimo laikotarpio pradžios el. paštu, faksu arba paštu!

Kontaktai:

• Ms. Annemarie Steinbacher,

Radetzkystraße 2, A-1030 Vienna, room 1K19

phone: +43 (0) 1 711 62 extension 65 5532

e-mail: Annemarie.Steinbacher@bmvit.gv.at

• Ms. Martina Pober,

Radetzkystraße 2, A-1030 Vienna, room 1K11,

phone: +43 (0) 1 711 62 extension 65 5858

e-mail: Martina.Pober@bmvit.gv.at

• Mr. Edwin Grundei,

Radetzkystraße 2, A-1030 Vienna, room 1K18

phone: +43 (0) 1 711 62 extension 65 5457

e-mail: Edwin.Grundei@bmvit.gv.at

3. Galiojimo laikotarpis

Teisinė bazė:Krovininio transporto įstatymo 7 straipsnis, 2 paragrafas, 2 pastraipa.

Kontrolės lapai išduodami 60 dienų galiojimo laikotarpiui per kalendorinius metus, su jais leidžiama vykdyti kabotažą daugiausia 30 dienų per kalendorinius metus 60 dienų galiojimo laikotarpiu.

Šiam tikslui naudojamos transporto priemonės privalo išvykti iš Austrijos teritorijos mažiausiai 1 kartą per kalendorinį mėnesį. Jei per visą kontrolės lapo galiojimo laiką kabotažas nebuvo vykdomas nė karto, nauji kontrolės lapai kitam galiojimo laikotarpiui gali būti išduoti tik tokiu atveju, jei nepanaudoti kontrolės lapai bus pristatyti pirmiau nurodytu adresu.

Verslininkas privalo užtikrinti, kad kiekviena kabotažą vykdanti transporto priemonė turėtų tinkamai užpildytą kontrolės lapą. Verslininkas privalo paaiškinti vairuotojams, kaip tinkamai naudotis kontrolės lapais.

Svarbu:Visi kontrolės lapai privalo būti grąžinami Federalinei ministerijai ne vėliau kaip pasibaigus 60 dienų kabotažo vykdymo laikotarpiui!

4. Kokia informacija turi būti pateikiama kontrolės lape?

• Transporto priemonės, naudojamos kabotažui, registracijos numeris (tik sunkvežimio arba vilkiko!);

• Atitinkamos kabotažo veiklos vykdymo pradžios data;

• Atitinkama pakrovimo vieta;

• Atitinkamos kabotažo veiklos vykdymo pabaigos data;

• Atitinkama iškrovimo vieta;

• Data, kada sunkvežimis išvyksta iš Austrijos teritorijos.

5. Mokesčiai

Už kontrolės lapo išdavimą privaloma sumokėti 15,30 EUR mokestį (13,20 EUR mokestis sutinkamai su Mokesčių įstatymu + 2,10 EUR sutinkamai su Federaliniu administracinių mokesčių reglamentu). Šią sumą privaloma užmokėti grynaisiais kasoje atsiėmimo metu arba pervesti į šią banko sąskaitą: Österreichischen Postsparkasse, sort code 60.000 account number 5040.003

IBAN AT 586 0000 0000 5040 003, BEC OPSKATWW

Svarbu:Kontrolės lapai gali būti išsiunčiami tik gavus kvitą, patvirtinantį mokėjimą į pirmiau nurodytą sąskaitą!

6. Kita svarbi informacija

• Kontrolės lapas galioja tik kartu su Europos Bendrijos leidimu.

• Galiojimo laikas yra „kompanijos specifika“:

Vienintelė galimybė vežėjams toliau vykdyti kabotažą per vienerius kalendorinius metus, pasibaigus 60 dienų laikotarpiui, yra, jei jie per visą šį laikotarpį nė karto nevykdė kabotažo. Tokiu atveju privaloma grąžinti nepanaudotus kontrolės lapus.

Per šešiasdešimties dienų laikotarpį kiekvienas verslininkas gali prašyti neriboto skaičiaus kontrolės lapų, tačiau visi jie galios tą patį laikotarpį, kurį įrašo Federalinė ministerija, remdamasi verslininko pateikta informacija pirmame prašyme.

• Kabotažo vežimai prasideda ir baigiasi tų pačių kalendorinių metų laikotarpiu.

Kabotažo vežimų neleidžiama vykdyti Naujųjų metų laikotarpiu (nuo gruodžio 12 d. iki vasario 9 d.).

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7(187)

"Linava" informuoja

Informacija apie kontrolės lapą

Išaiškinimas dėl laikino kabotažo Vokietijoje

Kabotažas Austrijoje

Vykstantiems į Vokietiją

Aktualijos

Apsvarstyti transporto sektoriaus valstybės projektų sąrašai

EK iniciatyva kurti bendrą ES jūrų erdvę pristatyta verslininkams

Kenos geležinkelio poste pradėjo veikti rentgeno kontrolės sistema

Lietuvos keliuose mažėja „juodųjų dėmių“

Panaikinta dar viena Seimo narių privilegija

Patikima, aktuali informacija kiekvienam vairuotojui

Raginama sekti transporto infrastruktūros politikoje tarptautiniais pavyzdžiais

Kaimynų naujienos

Likinsko gamykloje – dujinis autobusas

Maskvoje – mažesnės transporto spūstys

Naujas rusiškas „mažylis“

Rinkos naujienos

Nauji Saudo Arabijos užsakymai MAN

Rekordiniai „Solaris“ metai

Vokietijos vežėjų skatinimo programa

Rytojus

Baltarusijoje daugiau dėmesio bus skiriama biodegalams

Rytų rinkoje

Estijos vežėjai – prieš naujas rinkliavas pasienyje

MAZ montuos Euro 4 variklius

Minskiečių sunkvežimiai – į JAE

Vž informacija

Apie saugumą keliuose – įvairiais aspektais

Rinkosi veteranai

VKTI informuoja

Bendra Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų kontrolė

Inspekcijoje aptarti bendri institucijų veiksmai

Siūlymai tobulinti vairuotojų pirminį mokymą

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė kovo mėn.

Techninės būklės kontrolės šalies keliuose tikrinimo rezultatai

Nauji teisės aktai

Auditas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Pavojingi krovininiai

Pinigai

Transportas