Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

LIETUVA BUS PRIIMTA į žALIOSIOS KORTOS SISTEMА

Nuo šių metų spalio 1 dienos Lietuva turėtų prisijungti prie tarptautinės žaliosios kortos draudimo sistemos. šis sprendimas priimtas Prancūzijoje vykusioje žaliosios kortos sistemos narių generalinėje asamblėjoje.

„Reikia pasidžiaugti, kad Lietuva pagaliau taps šios sistemos nare. Lietuvos ir užsienio vežėjai išvengs dvigubo mokėjimo, o kartu pasikeis ir Lietuvos statusas užsienio transportininkų akyse“, - sakė asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius.

Iki šiol Lietuva buvo Europoje viena iš nedaugelio valstybių, kurioje negalioja žalios kortos draudimas. Lietuvos nebuvimas žalios kortos draudimo sistemos nare Lietuvos ir kitų šalių vežėjams sukeldavo papildomų problemų ir nuostolių. Užsienio vežėjai tvirtina: jiems sudaromos diskriminacinės sаlygos, nes jų turimi žalios kortos draudimo polisai Lietuvos Respublikoje negalioja, todėl privalu įsigyti civilinės atsakomybės draudimo polisus. Dėl to kai kurios užsienio valstybės laikosi griežtos pozicijos, derantis dėl leidimų kvotos nustatymo, Lietuvos nenaudai. Lietuvos vežėjai patiria didelius nuostolius, nes priversti 2 kartus mokėti drausdami savo transporto priemones: Lietuvos civilinės atsakomybės ir žalios kortos draudimu. Vien už vietinį draudimа vežėjai per metus sumoka daugiau kaip 2 mln. Lt. Be to, dar reikia pirkti ir žalios kortos draudimа.

Siekdamas, kad sprendimas įsigaliotų, nuo š. m. liepos 1 d., Lietuvos biuras turės pasirašyti dvišales sutartis su kitų šalių nacionaliniais draudikų biurais ir įvykdyti numatytas finansines garantijas.

EKSPEDITORIų VEIKLA TURI BūTI REGLAMENTUOJAMA

XIII asociacijos „Linava“ kongrese buvo nutarta: kartu su Lietuvos nacionaline ekspeditorių asociacija „Lineka“ siekti, kad ekspeditorių veikla būtų sertifikuojama, o ekspeditoriams būtų privalomas profesinio pasirengimo egzaminas. šis klausimas valstybinėse institucijose sprendžiamas jau ne pirmus metus. Iki šiol nesurandama būdų, kaip kontroliuoti ekspeditorių veiklа. Ne kartа buvo rengti susitikimai ir teikti pasiūlymai dėl licencijų ar kitų ekspedijavimo veiklа nustatančių dokumentų, tačiau kol kas tokia tvarka nėra patvirtinta. Asociacija „Lineka“ vienija daugiau nei 60 ekspedijavimo bendrovių, nors mūsų šalyje tokių bendrovių yra gerokai daugiau. Tikslus jų skaičius nežinomas, nes (priešingai nei vežėjų) ekspeditorių veikla nesertifikuojama ir nelicencijuojama.

š. m. gegužės mėnesį įvykusiame asociacijos „Linava“ ir ekspeditorių asociacijos „Lineka“ susitikime buvo svarstoma, kaip reglamentuoti ekspeditorių veiklа ir finansinę atsakomybę. Konstatuota, kad vežėjai vis dažniau susiduria su vienadieniais ekspeditoriais, kurie įkuria bendroves, priima užsakymus, paima pinigus, ir po kelių mėnesių tos bendrovės jau likviduojamos. Nesаžininga kai kurių ekspeditorių veikla padaro nemažai nuostolių vežėjams. Asociacijų atstovai nutarė pasinaudoti Vakarų šalių patirtimi, kur ekspeditorių veikla reglamentuojama įstatymų. Susirinkimo dalyviai pabrėžė: norint tokiu principu dirbti Lietuvoje, jis turi būti įteisintas Kelių transporto kodekse.

Siekdama reglamentuoti ekspedicinių įmonių veiklа, asociacija „Linava“ prašo iki š. m. birželio 25 d. pateikti informacijа apie vežėjų nuostolius, patirtus dėl ekspedicinių įmonių nesаžiningos veiklos nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2003 m. balandžio 30 d. (imtinai). Pateikiant informacijа, prašome nurodyti konkretų nuostolio dydį (litais) ir ekspedicinės įmonės pavadinimа.

Informacijа prašome siųsti

faksu (5) 2786573.

Telefonai pasiteirauti:

(5) 2786572, 2786561.

Krovininio transporto skyrius.

UITP – Tarptautinė visuomeninio transporto asociacija

UITP (ang. International association of public transport) yra tarptautinė visuomeninio keleivinio transporto operatorių, įstaigų ir tiekėjų (gamintojų) asociacija, vienijanti per 2000 narių iš 80 šalių ir įsikūrusi Briuselyje. Asociacijos tikslas - nagrinėti visus aspektus, susijusius su miesto, priemiesčio, tolimuoju ir tarptautiniu keleiviniu transportu ir teikti pasiūlymus kuo geriau išnaudoti visuomeninio transporto potencialа. UITP siūlo, kaip skatinti visuomeninio transporto pažangа socialiniu, ekonominiu ir techniniu aspektais, nepažeidžiant nei visuomeninių, nei privačių transporto operatorių interesų.

Siekdama savo tikslų, UITP nuolat rengia tarptautinius kongresus, parodas, konferencijas, posėdžius aktualiomis visuomeninio transporto operatoriams temomis. UITP rengia studijas, pranešimus ir straipsnius apie keleivinio transporto tyrimų rezultatus įvairiose šalyse, dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir politinėse bei techninės diskusijose, nagrinėjančiose žmonių mobilumа. UITP pateikia savo narių pozicijas įvairiais visuomeninio keleivinio transporto klausimais sprendimus priimančioms institucijoms, žiniasklaidai ir kitoms suinteresuotoms organizacijoms. Narystė asociacijoje yra atvira organizacijoms, susijusioms su visuomeniniu transportu: operatoriams, transporto institucijoms, tiekėjams (gamintojams), konsultantams, tyrimų institutams ir universitetų fakultetams, nacionalinėms transporto asociacijoms. Nariais gali būti visi keleiviniame transporte dalyvaujantys juridiniai asmenys, susivienijimai ir įstaigos. Nario mokesčio dydis priklauso nuo bendrovės apyvartos.

Daugiau informacijos apie UITP galite rasti interneto adresu www.uitp.com

Dėl veterinarinės kontrolės tarnybų darbo Latvijoje

Pagal Lietuvos Respublikos ambasados Latvijoje informacijа, gautа elektroniniu paštu, nuo 2003 06 01 uždarytos veterinarinės kontrolės tarnybos šiuose sienos perėjimo punktuose: Vientuli, Veclaicene, Medumi, Subate.

Dėl Lietuvos veterinarinės kontrolės tarnybų darbo atitinkamuose Lietuvos pasienio postuose informuosime papildomai.

Keleivinio transporto

pasikeitimai Rumunijoje

Rumunijos vežėjų asociacija ARTRI informavo apie pasikeitimus dėl maksimalių leistinų svorių ir dydžių keleiviniam transportui.

šiа informacijа galite rasti asociacijos „Linava“ interneto svetainėje Transporto žinyne (nuoroda „Informacija“): Rumunija // Keleivinis transportas // Svoriai ir išmatavimai

Informacijos ir IT skyrius

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 11 (47)

"Linava" informuoja

LIETUVA BUS PRIIMTA į žALIOSIOS KORTOS SISTEMА

SIūLO BENDRADARBIAUTI

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Lietuvos automobilių kelių direkcija

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

VKTI informuoja

VKTI - 10 metų!

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Susisiekimo ministerijoje

Svečiuose - Ukrainos transporto transporto ministras

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams