Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento direktoriaus 2003 04 29 įsakymu Nr. 1B-394 (įsigaliojo 2003 05 15, žin., 2003, Nr. 41-1902) patvirtinta Supaprastintos muitinio tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgalioto siuntėjo ir įgalioto gavėjo statusu, taikymo taisyklės. Taikant šias taisykles išduoti leidimai naudotis įgalioto siuntėjo ir (arba) gavėjo statusu galios iki juose nurodytos datos, jeigu ji bus ne vėlesnė, kaip Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos (NCTS) įdiegimo muitinės įstaigoje, nurodytoje sutartyje su teritorine muitine, datos, jeigu iki to laiko ūkio subjektas nepasirengs darbui šioje sistemoje.

šis teisės aktas reglamentuoja leidimų naudotis įgalioto siuntėjo (gavėjo) statusu išdavimo tvarkа, taip pat galiojimo sustabdymo ir atšaukimo atvejus. Nustatyta muitinio tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgalioto siuntėjo (gavėjo) statusu, atlikimo tvarka, bendrojo dokumento tranzito rinkinių pildymo tvarka, reikalavimai įgalioto siuntėjo plomboms ir įgalioto siuntėjo antspaudo forma.

ūkio subjektai (įskaitant muitinės tarpininkus), pageidaujantys gauti leidimа įgalioto siuntėjo teisėmis taikyti T1LT procedūrа, turi atitikti tokius reikalavimus:

• turėti patikimo ūkio subjekto statusа;

• T1LT procedūrа jos vykdytojo teisėmis vykdyti ne mažiau 12 mėnesių nustatytu dažnumu (ne mažiau kaip 4 kartus kiekvienа savaitę, arba ne mažiau 20 kartų per mėnesį, arba ne mažiau kaip 100 kartų per 6 mėnesius);

• įsipareigojimams užtikrinti daugiau kaip pusę metų naudotis bendrаja garantija;

• prekių apskaitа tvarkyti naudojantis integruota elektronine arba automatine duomenų apdorojimo sistema;

• būti Lietuvoje įregistruota įmone, kuri užsiima prekių gabenimu tarptautiniais maršrutais geležinkelių transportu, jeigu pageidauja T1LT procedūrа taikyti geležinkelio transportu gabenamoms prekėms.

ūkio subjektai (įskaitant muitinės tarpininkus), norintys gauti leidimus įgalioto gavėjo teisėmis taikyti T1LT procedūrа, turi atitikti tokius reikalavimus:

• turėti patikimo ūkio subjekto statusа;

• ne mažiau kaip 12 mėnesių kaip gavėjas gauti prekes, kurioms taikoma T1LT procedūra nustatytu dažnumu (ne mažiau kaip 4 kartus kiekvienа savaitę, arba ne mažiau 20 kartų per mėnesį, arba ne mažiau kaip 100 kartų per 6 mėnesius);

• gaunamų prekių apskaitа tvarkyti, naudojantis integruota elektronine arba automatine duomenų apdorojimo sistema;

• būti Lietuvoje įregistruota įmone, kuri užsiima prekių gabenimu tarptautiniais maršrutais geležinkelių transportu, jeigu pageidauja T1LT procedūrа taikyti geležinkelio transportu gabenamoms prekėms.

ūkio subjektui, kuriam išduotas leidimas naudotis įgalioto siuntėjo (gavėjo) statusu, suteikiama teisė pačiam įforminti T1LT arba T1B procedūrа, išsiunčiant (gaunant) prekes iš nurodytos vietos, nepateikiant prekių ir dokumentų išvykimo (paskirties) muitinės įstaigai.

ūkio subjektas, besinaudojantis įgalioto siuntėjo statusu, prieš pradėdamas krauti prekes į transporto priemonę (ne vėliau kaip likus 2 valandoms iki prekių pakrovimo) ryšio priemonėmis arba per įgaliotаjį atstovа žodžiu informuoti muitinės įstaigа apie pradedamа prekių krovimа. Jeigu atstumas nuo muitinės iki pakrovimo vietos yra ne didesnis kaip 1 km, ūkio subjektas gali informuoti muitinės įstaigа ir likus ne mažiau kaip 30 min. iki krovimo pradžios. Tokie pranešimai muitinėje registruojami specialiame registracijos žurnale. Jeigu muitinės pareigūnai per sutartyje nustatytа laikа neatvyksta į prekių pakrovimo vietа, ūkio subjektas gali pradėti krauti prekes į transporto priemonę.

Pakrovęs prekes, ūkio subjektas įformina bendrojo dokumento tranzito rinkinį ir užplombuoja transporto priemonę nustatyto pavyzdžio įgalioto siuntėjo plombomis. Ne vėliau kaip kitа darbo dienа šio rinkinio pirmasis egzempliorius turi būti pristatytas į sutartyje nurodytа muitinės įstaigа (jei nenustatyta kitaip). Taikant panašius principus organizuojama ir muitinio tranzito procedūra, kai jа atlieka įgaliotas gavėjas.

***

Muitinės departamento direktoriaus 2003 05 05 įsakymu Nr. 1B-407 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2003 01 29 įsakymo Nr. 1B-73 „Dėl skolininko įsipareigojimų muitinei įvykdymo užtikrinimo sumokant užstatа“ papildymo (įsigaliojo 2003 05 07, žin., 2003, Nr. 43-2004) nustatyta, kad reikalavimas papildomo išleidžiamų laisvai cirkuliuoti prekių muitinės vertės tikrinimo atvejais skolininko įsipareigojimų muitinei įvykdymo užtikrinimui naudoti tik užstatа netaikomas ir importuojant pašto siuntas, kurių svoris ne didesnis kaip 31,5 kg, o vertė ne didesnė kaip 3 000 Lt.

Transportas

Susisiekimo ministro 2003 04 18 įsakymu Nr. 3-275 patvirtintos Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisyklės (įsigalios 2003 07 01, žin., 2003, Nr. 43-1992). Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros tikslas – identifikuoti transporto priemones, įvertinti jų techninę būklę. Maksimalias kainas už valstybinių techninių apžiūrų atlikimа tvirtina Susisiekimo ministerija, suderinusi jas su Konkurencijos taryba.

Transporto priemonės apžiūrai gali būti pateikiamos į bet kuriа tokias paslaugas teikiančiа įmonę ar stotį, nepriklausomai nuo transporto priemonės įregistravimo vietos. Naudotų transporto priemonių, šalyje įregistruojamų pirmа kartа, apžiūra atliekama prieš jų įregistravimа. Naujos transporto priemonės registruojamos be apžiūros, tačiau atliekamas transporto priemonės identifikavimas, patikrinama komplektacija (pirmosios pagalbos rinkinys, gesintuvas, avarinis ženklas, ratų atsparos) bei dokumentai.

Draudžiama naudoti kelių transporto priemones, kurioms nustatytu laiku neatlikta valstybinė techninė apžiūra. Valdytojas, laiku nepristatęs transporto priemonės apžiūrai, privalo kreiptis į atitinkamus įgaliojimus turintį policijos padalinį ir gauti vienkartinį leidimа jа pristatyti į apžiūrа.

Transporto priemonė apžiūrai pateikiama švari, be keleivių ir krovinių. Išimtiniais atvejais pakrauta transporto priemonė gali būti pateikta apžiūrai tik suderinus su įmone. Kartu su transporto priemone pateikiami tokie dokumentai:

• vairuotojo pažymėjimas;

• transporto priemonės registracijos dokumentai;

• dokumentas, patvirtinantis apmokėjimа už apžiūros atlikimа;

• ankstesnės apžiūros talonas;

• dokumentas, patvirtinantis mokesčio už krovinines transporto priemones ir transporto priemonės savininko naudotojo mokesčio sumokėjimа;

• metrologinės patikros liudijimas tachografui, taksometrui, taksometro techninis pasas;

• „žaliesiems“, „žalesniems ir saugiems“ ir „Euro 3 saugiems“ sunkvežimiams – sertifikatai, patvirtinantys, kad transporto priemonės atitinka išmetamųjų dujų ir triukšmo reikalavimus bei eismo saugumo sertifikatai „žalesniems ir saugiems“ bei „Euro 3 saugiems“ sunkvežimiams, taip pat eismo saugumo sertifikatai priekaboms (puspriekabėms), pritaikytoms darbui su „žalesniais ir saugiais“ ar „Euro 3 saugiais“ sunkvežimiais;

• prašymas išduoti ar pratęsti tinkamumo patvirtinimo sertifikatа vežti pavojingus krovinius bei pažymėjimas, suteikiantis teisę vairuotojui vežti pavojingus krovinius transporto priemone;

• pažyma apie suskystintų dujų kuro sistemos patikrinimа ir pripažinimа tinkama naudoti automobiliuose, kuriuose ši sistema įrengta;

• potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro išduotas įrenginio registravimo pažymėjimas ir patikrinimo protokolas, suteikiantis teisę naudotis ant transporto priemonės sumontuotais didesnės kaip 1 tonos keliamosios galios strėlinio tipo kranais, kėlimo platformomis, I grupės takiųjų medžiagų talpyklomis ir didesnės kaip 1 m3 tūrio cisternomis ir jų įranga, skirta pavojingiems kroviniams gabenti;

• techninės ekspertizės pažyma, išduota vienetinės gamybos ar perdirbtai transporto priemonei.

Jeigu apžiūros metu nustatomi trūkumai, transporto priemonės valdytojas per 1 mėnesį nuo rezultatų kortelės ar jos priedų išdavimo dienos turi teisę vienа kartа atlikti pakartotinę apžiūrа. Transporto priemonėms, kurioms apžiūros metu nustatyti trūkumai pagal pagrindinius reikalavimus, išduotas rezultatų kortelės dublikatas nesuteikia teisės naudotis tokia transporto priemone.

Jeigu apžiūros metu nustatomi gedimai, tiesiogiai turintys įtakos kelių eismo saugumui ir kontrolierius priima sprendimа toliau neleisti naudotis kelių transporto priemone, talonas valdytojui negrаžinamas, o nuo valstybinio numerio ženklų nuimami ženklai-lipdukai.

Periodiškumas.

Transporto priemonių apžiūra atliekama:

• motociklų, lengvųjų automobilių – kas 24 mėn.;

• lengvųjų automobilių, skirtų vairuotojų mokymui – kas 12 mėn.;

• lengvųjų automobilių taksi ir verslo tikslais naudojamų žmonėms vežti, jeigu jų eksploatacijos trukmė iki 5 metų – kas 12 mėn., 5 ir daugiau metų – kas 6 mėn.;

• krovininių automobilių – kas 12 mėn.;

• pavojingus krovinius vežančių transporto priemonių – kas 12 mėn.;

• specialios paskirties transporto priemonių – kas 12 mėn.;

• krovininių priekabų, puspriekabių – kas 12 mėn.;

• lengvųjų automobilių priekabų – kas 24 mėn.

Apžiūros atlikimа patvirtinantys talonai yra 2 rūšių. Pilkos spalvos talonai išduodami transporto priemonėms, turinčioms ar siekiančioms įgyti licencijas vežti keleivius ar krovinius tarptautiniais maršrutais bei lengviesiems automobiliams taksi. Visais kitais atvejais išduodami žalieji talonai.

Inspekcijos pareigūnui arba įmonės įgaliotam asmeniui stabdant transporto priemonę įmonės ar stoties teritorijoje, jos valdytojas privalo sustoti ir leisti patikrinti transporto priemonės apžiūros atlikimа patvirtinančius dokumentus, taip pat atlikti transporto priemonės kontrolinę apžiūrа.

***

Susisiekimo ministro 2003 04 08 įsakymu Nr. 3-241 nustatyti Techniniai reikalavimai naudojamoms kelių transporto priemonėms (įsigalios 2003 07 01, žin., 2003, Nr. 43-1991). Tai yra reikalavimai, kuriuos kelių transporto priemonės turi atitikti, atliekant jų techninę apžiūrа. Reikalavimai taip pat nustato apžiūros atlikimo metu taikomus kontrolės būdus ir transporto priemonių techninės būklės vertinimo kriterijus.

Transporto priemonės konstrukcija ir eksploatacinės savybės turi atitikti jos gamybos metu galiojusius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenumato naujų ar papildomų reikalavimų.

Nerekomenduojama be pagrindo keisti transporto priemonės konstrukcijа. Transporto priemonės atskirų elementų remontas turi būti atliekamas laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos. Suremontuoti elementai turi būti tinkamos estetinės išvaizdos ir apsaugoti nuo aplinkos poveikio (korozijos, senėjimo).

Atliekant apžiūrа, transporto priemonės vertinimo kriterijai skirstomi į:

• BT – be trūkumų;

• NT – nedideli trūkumai;

• DT – dideli trūkumai;

• DE – draudžiama eksploatuoti.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 04 29 nutarimu Nr. 541 (įsigaliojo 2003 05 01, žin., 2003, Nr. 42-1941) išdėstyti nauja redakcija ir patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatai. ši tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Valstybės biudžeto lėšų, nors įstatymų numatytais atvejais tarnyba gali turėti ir nebiudžetinių lėšų. Tarnybos buveinės adresas – Siesikų g. 19, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Tarnybos funkcijos yra tokios:

• nustato maisto saugos, kokybės ir tvarkymo reikalavimus, alkoholinių gėrimų kokybės ir higieninės ekspertizės pagrindus, tvarkа ir įkainius, specialiuosius reikalavimus transporto priemonėms, gabenančioms, maistа, gyvūnus, pašarus ir pašarų priedus, maisto tvarkymo įmonių patvirtinimo tvarkа ir kt.;

• kontroliuoja gyvūnų, negyvūninių maisto ir gyvūninių produktų, pašarų ir pašarų priedų importo, eksporto ir tranzito reikalavimų laikymаsi, vidaus rinkai ir eksportui skirto maisto atitiktį saugos, kokybės, ženklinimo ir kitiems privalomiems reikalavimams, maisto ir pašarų tvarkymo įmonių (tarp jų – muitinės sandėlių, importo ir eksporto terminalų (laikinojo saugojimo sandėlių) higienos ir veterinarijos reikalavimų laikymаsi, tvarkymo procesus, savikontrolės sistemų funkcionavimа ir kt.;

• tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, pašarų ir pašarų priedų, neatitinkančių saugos, kokybės, ženklinimo ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo;

• išduoda transporto priemonės maistui gabenti higienos pasus, maisto tvarkymo įmonių patvirtinimo pažymėjimus, leidimus įvežti iš užsienio gyvūnus, gyvūninį maistа, parašus ir pašarų priedus, veterinarinius vaistus ir kitus veterinarinius preparatus.

Tarnybai vadovauja direktorius – Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis veterinarijos inspektorius, kurį į pareigas priima ir atleidžia Ministras Pirmininkas. Tarnybos direktorius yra asmeniškai atsakingas už šios tarnybos darbo organizvimа Lietuvos Respublikoje.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 04 17 įsakymu Nr. V-138 patvirtintos Spaustuvėje numeruotų momentinės, piniginės-daiktinės loterijos ir vietinio keleivinio transporto bilietų pardavimo įplaukų apskaitos taisyklės (įsigaliojo 2003 05 09, žin., 2003, Nr. 45-2054).

Pavojingi kroviniai

„Valstybės žinių“ 2003 m. 46 (1-2) numeriuose paskelbtas Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) tekstas. Skelbiamas restruktūrizuotos ADR 2001 m. leidimo sutarties tekstas, Lietuvai įsigaliojęs 2003 01 01.

***

Susisiekimo ministro 2003 05 02 įsakymu Nr. 3-307 Dėl susisiekimo ministro 2002 12 30 įsakymo Nr. 3-605 „Dėl transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikato pavyzdžio patvirtinimo“ pakeitimo (žin., 2003, Nr. 44-2043) nustatyta, kad naujas, minėtu susisiekimo ministro įsakymu patvirtintas Transporto priemonės tinkamumo vežti tam tikrus pavojingus krovinius patvirtinimo sertifikato pavyzdys bus pradėtas naudoti ne nuo 2003 05 01, bet nuo 2003 07 01.

įmonių teisė

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 04 29 nutarimu Nr. 544 (įsigaliojo 2003 05 02, žin., 2003, Nr. 42-1944) patvirtinta Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už juridinių asmenų ir jų padalinių registravimа ir naudojimаsi registravimo duomenimis mokėjimo tvarka ir dydžiai.

Juridinių asmenų ir jų padalinių registravimo duomenys kaupiami ir saugomi centriniame duomenų banke, kurį tvarko ir valdo Vį Registrų centras (anksčiau vadinamas žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmone). Registravimo duomenys yra vieši ir teikiami atlygintinai. Juridinių asmenų registravimo duomenys teikiami tokiais būdais:

• išduodant išrašа iš centrinio duomenų banko apie juridinį asmenį, filialа ar atstovybę su žyma „Išrašas tikras“;

• pateikiant juridinio asmens dokumentų byloje esančios dokumentų kopijas su žyma „Kopija tikra“;

• išduodant specialiomis aplikacijomis suformuotus juridinio asmens registravimo dokumentų išrašus;

• suteikiant galimybę peržiūrėti informacijа apie juridinius asmenis kompiuterio ekrane;

• žodžiu pateikiant registravimo duomenis apie juridinio asmens teisinį statusа bei veiklos apribojimus ir kt.

Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 10 (46)

"Linava" informuoja

Atviras laiškas dėl Lietuvos žemdirbių protesto akcijų

Dėl Rusijos Federacijos muitinės kodekso naujos redakcijos

Iš XIII asociacijos „Linava“ kongreso

Paroda „TRANSPORT LOGISTIC 2003“

Susitikimas su Vokietijos šlėzvigo-Holšteino federalinės žemės delegacija

Vežėjų patirti nuostoliai dėl žemdirbių kelių blokados

„Linavos“ servisas atidarė moderniausiа plovyklа Vilniuje

IRU aktualijos

Specialus IRU posėdis

Parodos

Kaunas 2003

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

KEMI strategai mato turtingа rytojų

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams