Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Mokesčiai

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2009-02-20 įsakymu Nr. VA-17 (įsigaliojo 2009-02-27, Žin., 2009, Nr. 22-887) patvirtintos Pranešimo apie vykdomą investicinį projektą rengimo ir teikimo taisyklės. Šios taisyklės nustato vieneto, ketinančio sumažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo investicinio projekto, pranešimo apie jo pradėtą vykdyti investicinį projektą formavimo ir teikimo atitinkamai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (AVMI) tvarką. Vadovaujantis Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių 42 p., didieji mokesčių mokėtojai, kurių sąrašas tvirtinamas VMI viršininko įsakymu, pranešimą teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Vienetas, pradėjęs vykdyti investicinį projektą, iki mokestinio laikotarpio, kurį toks projektas pradėtas vykdyti, pabaigos, atitinkamai AVMI teritoriniam skyriui arba VMI (jei vienetas yra didysis mokesčių mokėtojas) turi pateikti laisvos formos rašytinį pranešimą. Pranešime turi būti pateikiama informacija apie patį vienetą bei per jo mokestinį laikotarpį pradėtą vykdyti investicinį projektą.

Pranešime turi būti nurodoma informacija apie vieneto pradėtą vykdyti investicinį projektą:

 • trumpas investicinio projekto tikslų aprašymas,
 • investicinio projekto įgyvendinimo metu numatyto įsigyti turto, pavadinimas,
 • numatytos patirti turto, reikalingo įgyvendinant investicinį projektą, įsigijimo išlaidos (neįskaitant Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos lėšų),
 • preliminarus laikotarpis, per kurį numatomi atlikti investicinio projekto įgyvendinimo darbai.

Pranešime taip pat turi būti nurodomas mokestinis laikotarpis, nuo kurio vienetas ketina sumažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo investicinio projekto.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2009-02-17 įsakymu Nr. VA-15 (įsigaliojo 2009-07-01, Žin., 2009, Nr. 21-840) patvirtintos:

 • Nenuolatinių Lietuvos gyventojų ir užsienio valstybės piliečių įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės;
 • Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ir užsienio valstybės piliečio prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG807 forma.

Taisyklės nustato nenuolatinių Lietuvos gyventojų ir užsienio valstybių piliečių, kuriems pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus atsiranda prievolė mokėti ar išskaičiuoti mokesčius, įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą ir išregistravimo iš Registro tvarką, taip pat įregistruotinų į Registrą duomenų pateikimo AVMI ir Registro duomenų tvarkymo mokesčių administratoriaus iniciatyva reikalavimus.

Taisyklės taikomos nenuolatiniams gyventojams ir užsieniečiams, kurie:

 • Lietuvoje vykdo individualią veiklą per nuolatines bazes;
 • yra reziduojantys užsienio valstybių diplomatai ir konsulinių įstaigų nariai ar asmenys, gyvenantys Lietuvoje, samdantys nuolatinius Lietuvos gyventojus ir už juos mokantys valstybinio socialinio draudimo įmokas;
 • pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymą privalo mokėti žemės mokestį;
 • pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį;
 • privalo įsiregistruoti į Registrą (kaip pvz., gavus apmokestinamų pajamų iš savo nuosavybės teise turimo nekilnojamojo turto nuomos juridiniam asmeniui ir tapus pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju);
 • registruojasi į Registrą, kai jiems atsiranda prievolė mokėti mokestį, įsigyti verslo liudijimą, gauti nemokamą teisinę pagalbą;
 • gauna pajamas, kurios pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos A klasės pajamoms ir kt.

Nenuolatiniai gyventojai ir užsieniečiai, kuriems taikomos šių taisyklių nuostatos, turi savo veiklos vykdymo Lietuvoje ar gyvenamosios vietos Lietuvoje AVMI pateikti tinkamai užpildytą Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ir užsienio valstybės piliečio prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro REG807 formą, patvirtintą įsakymu, kuriuo tvirtinamos šios taisyklės.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7(187)

"Linava" informuoja

Informacija apie kontrolės lapą

Išaiškinimas dėl laikino kabotažo Vokietijoje

Kabotažas Austrijoje

Vykstantiems į Vokietiją

Aktualijos

Apsvarstyti transporto sektoriaus valstybės projektų sąrašai

EK iniciatyva kurti bendrą ES jūrų erdvę pristatyta verslininkams

Kenos geležinkelio poste pradėjo veikti rentgeno kontrolės sistema

Lietuvos keliuose mažėja „juodųjų dėmių“

Panaikinta dar viena Seimo narių privilegija

Patikima, aktuali informacija kiekvienam vairuotojui

Raginama sekti transporto infrastruktūros politikoje tarptautiniais pavyzdžiais

Kaimynų naujienos

Likinsko gamykloje – dujinis autobusas

Maskvoje – mažesnės transporto spūstys

Naujas rusiškas „mažylis“

Rinkos naujienos

Nauji Saudo Arabijos užsakymai MAN

Rekordiniai „Solaris“ metai

Vokietijos vežėjų skatinimo programa

Rytojus

Baltarusijoje daugiau dėmesio bus skiriama biodegalams

Rytų rinkoje

Estijos vežėjai – prieš naujas rinkliavas pasienyje

MAZ montuos Euro 4 variklius

Minskiečių sunkvežimiai – į JAE

Vž informacija

Apie saugumą keliuose – įvairiais aspektais

Rinkosi veteranai

VKTI informuoja

Bendra Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų kontrolė

Inspekcijoje aptarti bendri institucijų veiksmai

Siūlymai tobulinti vairuotojų pirminį mokymą

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė kovo mėn.

Techninės būklės kontrolės šalies keliuose tikrinimo rezultatai

Nauji teisės aktai

Auditas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Pavojingi krovininiai

Pinigai

Transportas