Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Pavojingi krovininiai

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2009-02-11 įsakymu Nr. 2B-55 Dėl inspekcijos viršininko 2003-06-05 įsakymo Nr. 2B-202 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, egzaminavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-02-20) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, egzaminavimo nuostatai.

Prašymus laikyti egzaminą priima ir egzaminus vykdo Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regionų departamentų paslaugų administravimo skyriai. Asmuo, siekiantis tapti ADR vairuotoju ir pageidaujantis laikyti egzaminą, VKTI turi pateikti nuostatuose nurodytus dokumentus ir nustatytos formos prašymą laikyti egzaminą. Prašymai laikyti egzaminą pildomi tokia tvarka:

 • pagal pateiktų dokumentų duomenis;
 • didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis;
 • aiškia rašysena, mėlynai (juodai) rašančiu rašikliu arba kompiuteriu;
 • duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus langelius:

Jeigu prašymas laikyti egzaminą užpildytas ne pagal šių Nuostatų 10 punkte nustatytus reikalavimus, pateikiami ne visi dokumentai arba nesumokėta valstybės rinkliava, prašymas laikyti egzaminą netenkinamas. VKTI atsakingas specialistas, priimdamas egzaminuojamojo prašymą, patikrina jame įrašytų duomenų tapatumą su nurodytais pateiktuose dokumentuose ir įsitikina, ar sumokėta valstybės rinkliava, ir atitinkamuose prašymo laukeliuose tai patvirtina savo parašu ir spaudu, ir įrašo paskirtą egzamino datą.

Užpildyta prašymo laikyti egzaminą šaknelė, kurioje nurodoma prašymo registracijos data ir numeris, prašymą priėmęs, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrinęs specialistas, telefonai pasiteiravimui, paskirta egzamino data, įteikiama egzaminuojamajam.

Egzaminai vyksta pagal Inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintą egzaminų grafiką. Egzaminuojamieji egzaminus laiko tame VKTI skyriuje, kuriame pateikė prašymą laikyti egzaminą ir dokumentus. Pagal grafiką numatytam egzaminui priimama tiek prašymų, kiek darbo vietų įrengta egzaminų patalpoje (kiekvienam egzaminuojamajam skiriama viena darbo vieta). Atsižvelgiant į padidėjusį pageidaujančių laikyti egzaminą asmenų skaičių ar dėl kitų objektyvių priežasčių, VKTI regionų departamentų vadovų sprendimu gali būti organizuojami papildomi egzaminai.

Egzaminai laikomi raštu arba automatiniu būdu kompiuteriu. Egzamino metu egzaminuojamajam pateikiamas egzamino bilietas lietuvių kalba. Egzamino bilieto forma – testas iš klausimų su pasirenkamais atsakymais, kurie parengiami informacinės sistemos pagalba. Jei egzaminuojamasis nesupranta lietuvių kalbos, į egzaminą savo sąskaita gali pasikviesti vertėją. Vertėjas negali:

 • būti asmuo, turintis pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto, mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingų krovinių vežimu, ar ADR pažymėjimą arba būti baigęs mokymo kursus, susijusius su pavojingų krovinių vežimu;
 • naudotis papildoma medžiaga (išskyrus žodyną) ir mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos perdavimo ar priėmimo priemonėmis, išsinešti iš egzaminų patalpos egzamino bilietą ar juodraščius ar kitaip platinti egzamino medžiagą;
 • daryti įtakos egzaminuojamojo atsakymų pasirinkimui, savo veiksmais ir elgesiu trukdyti egzaminuojamiesiems.

Egzaminai skirstomi į:

 • pagrindinio mokymo kurso pavojingiems kroviniams vežti egzaminą – A1;
 • specializuoto mokymo kurso pavojingiems kroviniams vežti cisternomis egzaminą – A2;
 • specializuoto mokymo kurso 1-os klasės pavojingiems kroviniams vežti egzaminą – A3;
 • specializuoto mokymo kurso 7-os klasės pavojingiems kroviniams vežti egzaminą – A4.

Egzamino bilieto klausimų atsakymai vertinami taip:

 • pažymėjus klausimo teisingą atsakymą – 1 balu (teigiamai);
 • pažymėjus klausimo neteisingą atsakymą, nepažymėjus nė vieno arba pažymėjus kelis atsakymus – 0 balų (neigiamai).

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7(187)

"Linava" informuoja

Informacija apie kontrolės lapą

Išaiškinimas dėl laikino kabotažo Vokietijoje

Kabotažas Austrijoje

Vykstantiems į Vokietiją

Aktualijos

Apsvarstyti transporto sektoriaus valstybės projektų sąrašai

EK iniciatyva kurti bendrą ES jūrų erdvę pristatyta verslininkams

Kenos geležinkelio poste pradėjo veikti rentgeno kontrolės sistema

Lietuvos keliuose mažėja „juodųjų dėmių“

Panaikinta dar viena Seimo narių privilegija

Patikima, aktuali informacija kiekvienam vairuotojui

Raginama sekti transporto infrastruktūros politikoje tarptautiniais pavyzdžiais

Kaimynų naujienos

Likinsko gamykloje – dujinis autobusas

Maskvoje – mažesnės transporto spūstys

Naujas rusiškas „mažylis“

Rinkos naujienos

Nauji Saudo Arabijos užsakymai MAN

Rekordiniai „Solaris“ metai

Vokietijos vežėjų skatinimo programa

Rytojus

Baltarusijoje daugiau dėmesio bus skiriama biodegalams

Rytų rinkoje

Estijos vežėjai – prieš naujas rinkliavas pasienyje

MAZ montuos Euro 4 variklius

Minskiečių sunkvežimiai – į JAE

Vž informacija

Apie saugumą keliuose – įvairiais aspektais

Rinkosi veteranai

VKTI informuoja

Bendra Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų kontrolė

Inspekcijoje aptarti bendri institucijų veiksmai

Siūlymai tobulinti vairuotojų pirminį mokymą

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė kovo mėn.

Techninės būklės kontrolės šalies keliuose tikrinimo rezultatai

Nauji teisės aktai

Auditas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Pavojingi krovininiai

Pinigai

Transportas