Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Transportas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2009-02-19 įsakymu Nr. 2B-70 (įsigaliojo 2009-02-27, Žin., 2009, Nr. 22-883) nustatyta tokia Europos transporto ministrų konferencijos leidimų vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais (ETMK leidimas) išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarka. Vežėjai, pageidaujantys gauti šiuos ETMK leidimus, nustatytos formos prašymą pateikia VKTI regionų departamentų paslaugų administravimo skyriams pagal jų aptarnaujamas teritorijas. ETMK leidimai išduodami vežėjams, turintiems Europos Bendrijos leidimą ir bent vieną Europos Bendrijos leidimo kopiją.

Išduodamas ETMK leidimą, VKTI struktūrinio padalinio valstybės tarnautojas jame įrašo:

  • vežėjo pavadinimą ir adresą;
  • ETMK leidimo galiojimo pradžios ir pabaigos datas (pabaigos data – tų pačių metų gruodžio 31 d.);
  • ETMK leidimo išdavimo vietą ir datą.

Išduotą ETMK leidimą pasirašo jį išduodantis VKTI struktūrinio padalinio valstybės tarnautojas ir uždeda šio padalinio antspaudą. Kartu su ETMK leidimu išduodamas nustatytos formos priedas prie ETMK leidimo. Už ETMK leidimo išdavimą mokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

Pasibaigus ETMK leidimo galiojimo laikui, jis iki kitų metų sausio 15 d. turi būti grąžintas jį išdavusiam Inspekcijos struktūriniam padaliniui. Išduotas ETMK leidimas galioja tik tarptautiniams perkraustomo turto vežimams ir nesuteikia teisės vykdyti vidaus vežimų kitoje valstybėje.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-02-11 nutarimu Nr. 118 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-11-27 nutarimo Nr. 1426 „Dėl Transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir važiuoklės užblokavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-03-01, Žin., 2009, Nr. 23-900) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir važiuoklės užblokavimo tvarkos aprašas.

Šis aprašas reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) 269 str. 7 ir 8 d. nurodytų priemonių – transporto priemonės priverstinio nuvežimo ir transporto priemonės važiuoklės užblokavimo – taikymą ir priverstinį transporto priemonių nuvežimą Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. nustatytais atvejais.

Transporto priemonė gali būti priverstinai nuvežama esant pagrindams, nustatytiems ATPK 269 str. (transporto priemonės stovėjimas ant šaligatvio, stovėjimas ant vejos, pėsčiųjų (dviračių) tako, stovėjimas stovėjimo vietoje, kurioje gali stovėti tik transporto priemonės, pažymėtos skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“, stovėjimas geležinkelio pervažose ir 50 metrų kelio ruože prieš jas ir už jų, tuneliuose, ant tiltų, viadukų ir po jais, pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 metrai prieš jas, kitose vietose, kur tai trukdo transporto ar pėsčiųjų eismui, transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir kt.) ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 1 ir 2 d. (jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET ar kitų teisės aktų reikalavimus ir kt.).

Sprendimą dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo priima policijos pareigūnai. Prieš priverstinai nuveždamas transporto priemonę policijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ar jam pavaldžios įstaigos pareigūnas nuodugniai apžiūri priverstinai nuvežtiną transporto priemonę, matomą jos įrangą (signalizaciją, garso aparatūrą, anteną, automobilio telefono įrangą ir kitokią), matomus transporto priemonėje esančius daiktus, transporto priemonės sugadinimus ir išsamiai aprašo nustatytos formos akte. Neatidėliotino priverstinio nuvežimo atveju transporto priemonė apžiūrima ir aprašoma po to, kai nuvežama.

Jeigu transporto priemonės bagažo, variklio dangčiai, durelės, stoglangis neuždaryti (neužrakinti) arba kitaip galima nekliudomai patekti į transporto priemonės vidų, ji apžiūrima dalyvaujant dviem kviestiniams, kurie pasirašo aukščiau nurodytą aktą. Transporto priemonė taip pat gali būti nufilmuojama ar nufotografuojama.

Transporto priemonės važiuoklė gali būti užblokuojama esant ATPK 269 str. 8 d. nurodytiems pažeidimams (transporto priemonės stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ar ženklinimo, Kelių eismo taisyklėse nustatytos transporto priemonių stovėjimo tvarkos tose vietose, kur yra stovėjimo automatai arba atitinkami mokamo stovėjimo ženklai, nesilaikymas). Užblokuoti transporto priemonės važiuoklę turi teisę policijos pareigūnas specialiu įtaisu. Užblokavus važiuoklę, ant transporto priemonės vairuotojo pusės lango stiklo priklijuojamas policijos generalinio komisaro nustatytos formos pranešimas, kuriame nurodoma transporto priemonės markė, valstybinis numeris, užblokavimo laikas, vieta, Kelių eismo taisyklių punktas, kurio reikalavimus pažeidžiant transporto priemonė pastatyta, policijos pareigūno pareigos, vardo raidė, pavardė, kur kreiptis dėl atblokavimo (adresas ir telefono numeris).

Priverstinai nuvežtos transporto priemonės savininkas (valdytojas) dėl jos grąžinimo kreipiasi į policiją, kur informuojamas, kaip galima atsiimti transporto priemonę. Dėl transporto priemonės važiuoklės atblokavimo kreipiamasi pranešime nurodytu adresu ar telefonu, o nesant galimybės to padaryti – į artimiausią policijos įstaigą ar pareigūną.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7(187)

"Linava" informuoja

Informacija apie kontrolės lapą

Išaiškinimas dėl laikino kabotažo Vokietijoje

Kabotažas Austrijoje

Vykstantiems į Vokietiją

Aktualijos

Apsvarstyti transporto sektoriaus valstybės projektų sąrašai

EK iniciatyva kurti bendrą ES jūrų erdvę pristatyta verslininkams

Kenos geležinkelio poste pradėjo veikti rentgeno kontrolės sistema

Lietuvos keliuose mažėja „juodųjų dėmių“

Panaikinta dar viena Seimo narių privilegija

Patikima, aktuali informacija kiekvienam vairuotojui

Raginama sekti transporto infrastruktūros politikoje tarptautiniais pavyzdžiais

Kaimynų naujienos

Likinsko gamykloje – dujinis autobusas

Maskvoje – mažesnės transporto spūstys

Naujas rusiškas „mažylis“

Rinkos naujienos

Nauji Saudo Arabijos užsakymai MAN

Rekordiniai „Solaris“ metai

Vokietijos vežėjų skatinimo programa

Rytojus

Baltarusijoje daugiau dėmesio bus skiriama biodegalams

Rytų rinkoje

Estijos vežėjai – prieš naujas rinkliavas pasienyje

MAZ montuos Euro 4 variklius

Minskiečių sunkvežimiai – į JAE

Vž informacija

Apie saugumą keliuose – įvairiais aspektais

Rinkosi veteranai

VKTI informuoja

Bendra Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų kontrolė

Inspekcijoje aptarti bendri institucijų veiksmai

Siūlymai tobulinti vairuotojų pirminį mokymą

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė kovo mėn.

Techninės būklės kontrolės šalies keliuose tikrinimo rezultatai

Nauji teisės aktai

Auditas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Pavojingi krovininiai

Pinigai

Transportas