Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2009-02-13 įsakymu Nr. 1B-91 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-26 įsakymo Nr. 1B-404 „Dėl Leidimų taikyti laikinojo išvežimo perdirbti procedūrą išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2009-02-22, Žin., 2009, Nr. 20-821) nustatyta, kad šis leidimas surašomas vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 67 priede pateiktais paaiškinimais, kompiuteriniu būdu, Integruotos muitinės informacinės sistemos Integruoto tarifų valdymo posistemio modulio perdirbimo procedūroms (ISPP) priemonėmis. ISPP priemonėmis surašytas ir registruotas leidimas tvirtinamas jo 17 langelyje, o standartinio prekių pakeitimo sistemos naudojimo atveju – 23 langelyje pasirašant teritorinės muitinės viršininkui ir dedant teritorinės muitinės antspaudą arba pasirašant teritorinės muitinės viršininko pavaduotojui ir dedant teritorinės muitinės numeruotą antspaudą. Surašytam leidimui ISPP automatiškai suteikia vienuolikos ženklų numerį, kurį sudaro:

  • 1-asis ir 2-asis ženklai – raidės „LT“;
  • 3-iasis ženklas – einamųjų metų paskutinis skaitmuo;
  • 4-asis ir 5-asis ženklai – leidimą išdavusios teritorinės muitinės kodo pirmieji du ženklai;
  • 6–8-asis ženklai – raidės „LIP“;
  • 9–11-asis ženklai – eilės numeris (kasmet pradedama numeruoti nuo „001“). Pasiekus maksimalų skaičių „999“, tolesnei numeracijai naudojamos lotyniškosios abėcėlės raidės „A“, „B“, „C“ ir t. t. (pvz., „A00“, „A01“ir t. t.).

Už leidimų išdavimą atsakingas pareigūnas, įforminęs leidimą ISPP priemonėmis, prašymo, kurį patenkinus išduotas atitinkamas leidimas, langelyje „Muitinės žymos“ nurodo išduoto leidimo numerį ir padarytą įrašą patvirtina parašu ir C grupės asmeninio naudojimo spaudu.

***

Finansų ministro 2009-02-13 įsakymu Nr. 1K-034 Dėl finansų ministro

2003-12-19 įsakymo Nr. 1K-303 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų uniformos, skiriamųjų ženklų, identifikavimo ženklo ir tarnybos ženklų pavyzdžių tvirtinimo“ papildymo(įsigaliojo 2009-02-20, Žin., 2009, Nr. 19-779) patvirtinta nauja ženklo forma – muitinės posto ir muitinės mobiliosios grupės pareigūno, atliekančio stažuotę, ženklas. Tai aukso (geltonos) spalvos metalo plokštelė su juodos spalvos užrašu didžiosiomis raidėmis „STAŽUOTOJAS“. Ženklo aukštis – 20 mm, ilgis – 70 mm. Ženklas tvirtinamas ant viršutinių uniforminių drabužių, kairėje krūtinės pusėje.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7(187)

"Linava" informuoja

Informacija apie kontrolės lapą

Išaiškinimas dėl laikino kabotažo Vokietijoje

Kabotažas Austrijoje

Vykstantiems į Vokietiją

Aktualijos

Apsvarstyti transporto sektoriaus valstybės projektų sąrašai

EK iniciatyva kurti bendrą ES jūrų erdvę pristatyta verslininkams

Kenos geležinkelio poste pradėjo veikti rentgeno kontrolės sistema

Lietuvos keliuose mažėja „juodųjų dėmių“

Panaikinta dar viena Seimo narių privilegija

Patikima, aktuali informacija kiekvienam vairuotojui

Raginama sekti transporto infrastruktūros politikoje tarptautiniais pavyzdžiais

Kaimynų naujienos

Likinsko gamykloje – dujinis autobusas

Maskvoje – mažesnės transporto spūstys

Naujas rusiškas „mažylis“

Rinkos naujienos

Nauji Saudo Arabijos užsakymai MAN

Rekordiniai „Solaris“ metai

Vokietijos vežėjų skatinimo programa

Rytojus

Baltarusijoje daugiau dėmesio bus skiriama biodegalams

Rytų rinkoje

Estijos vežėjai – prieš naujas rinkliavas pasienyje

MAZ montuos Euro 4 variklius

Minskiečių sunkvežimiai – į JAE

Vž informacija

Apie saugumą keliuose – įvairiais aspektais

Rinkosi veteranai

VKTI informuoja

Bendra Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų kontrolė

Inspekcijoje aptarti bendri institucijų veiksmai

Siūlymai tobulinti vairuotojų pirminį mokymą

Sunkiasvorių ir (ar) didžiagabaričių transporto priemonių kontrolė kovo mėn.

Techninės būklės kontrolės šalies keliuose tikrinimo rezultatai

Nauji teisės aktai

Auditas

Keleivinis transportas

Mokesčiai

Muitinė

Pavojingi krovininiai

Pinigai

Transportas