Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Prancūzijos transportininkai dalijosi patirtimi vežant keleivius

Kovo 17 d. Prancūzijos transporto specialistai Lietuvos transportininkams seminare pristatė naują Europos Parlamento iniciatyvą – steigti ES šalyse kompetentingas institucijas, atsakingas už visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vežti keleivius kelių ir geležinkelių transportu vykdymą.

„Tikiuosi, kad jūsų patirtis ir žinios ne tik padės mūsų transportininkams konkurencinėje keleivių vežimo rinkoje, bet ir padidins atsakomybę už teikiamų viešųjų paslaugų visuomenei gerinimą“, – sakė susisiekimo ministras Eligijus Masiulis, dėkodamas seminaro rengėjams – Prancūzijos transporto specialistams Christopher‘iui Richard‘ui ir Bernard‘ui Chantemesse.

Susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijos, Valstybinės geležinkelio inspekcijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovai seminare gavo žinių apie kompetentingos institucijos steigimo tikslus ir funkcijas. Ši institucija, atsakinga už viešųjų paslaugų vežti keleivius kelių ir geležinkelių transportu teikimą, turi būti įkurta vadovaujantis nauju Europos Parlamento Tarybos reglamentu. Žinios seminare buvo pateiktos remiantis Prancūzijos patirtimi organizuojant keleivių vežimą kelių ir geležinkelių transportu. Išklausant informaciją apie kompetentingos institucijos, atsakingos už tokių paslaugų teikimą, organizacijos tikslus ir funkcijas, buvo aptariami Prancūzijos transportininkų veiklos principai ir galimybės juos pritaikyti Lietuvoje. Burgundijos regiono Tarybos Transporto direktoriaus pavaduotojas Christopher‘is Richard‘as, lygindamas Burgundiją su Lietuva, pristatė transporto veiklos organizavimo vežant keleivius savo regione sistemą. O Dvynių projekto „Visuomenės aptarnavimo įsipareigojimų vežti keleivius geležinkelių transportu sutarčių pagal ES naujų teisės aktų nuostatas vykdymas“ vadovas Lietuvoje Bernard‘as Chantemese pateikė galimų panašių sprendimų Lietuvoje būdus. Dvynių projekto, kurį Lietuvai padeda įgyvendinti Prancūzija ir Belgija, tikslas – padėti Lietuvos institucijoms geriau integruotis Europos Sąjungos transporto sektoriuje teisinėmis, investicinėmis bei administracinių sugebėjimų priemonėmis. Pagal šį projektą Susisiekimo ministerijai bei atitinkamoms institucijoms teikiama pagalba rengiant įstatymus kelių ir geležinkelių transporte, civilinėje aviacijoje bei įgyvendinant Europos Sąjungoje priimtus reglamentus šiose srityse.

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr.6 (186)

"Linava" informuoja

Aptarė situaciją darbo rinkoje

Baltarusijos ambasados Lietuvoje informacija

Griežtinama tarptautinių kelių transporto dokumentų tikrinimo kontrolė Serbijoje

IRU techninės komisijos posėdis

Keleivinio transporto problemos aptartos Vilniaus savivaldybėje

Laikini eismo apribojimai Baltarusijos Respublikos keliuose

Mokestinių nepriemokų atidėjimo taikymas

Priimamos paraiškos nominacijai „Lietuvos metų eksportuotojas 08“

Regioniniai susirinkimai (Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys):

Rekomendacijos pildant Laisvų darbo vietų registracijos kortelę

TIR knygelės duomenų pateikimas elektroniniu būdu

„Linavos“ boulingo taurė’ 2009

Aktualijos

Ekonomikos skatinimo plane negali būti pamirštas transporto sektorius

Prancūzijos transportininkai dalijosi patirtimi vežant keleivius

Valstybės institucijos stiprins kovą su nelegaliu keleivių vežimu

Idėjos

Baltarusijoje ketinama nustatyti ekologinio standarto klasifikaciją

Kaimynų naujienos

MAN – sunkvežimių lyderis Baltarusijoje

Naujos „MAZ-Kupava“ galimybės

Rinkos naujienos

Rinkai – „Volvo Tridem“

„Mercedes-Benz Citaro FuelCellHybrid“ – ekologinių tradicijų tęsinys

„Nova Bus“ – Kanados rinkai

Vž informacija

Verslininkai teikia pasiūlymus Vyriausybei

VKTI informuoja

Lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Elektroniniai ryšiai

Juridinių asmenų likvydavimas

Kultūros vertybės

Mokesčiai

Muitinė

Pinigų plovimas

Privalomasis draudimas

Transportas

Valstybės investicijos