Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Regioniniai susirinkimai (Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys):

Regioniniai susirinkimai:

pateikiame glaustą informaciją apie Šiaulių, Klaipėdos ir Panevėžio regioniniuose susirinkimuose aptartas vežėjų verslo problemas ekonomikos nuosmukio sąlygomis Lietuvoje ir užsienio valstybėse bei kitus svarstytus klausimus.

ŠIAULIAI

Išsamią ataskaitą apie prezidiumo darbą ir Šiaulių regiono vežėjų problemas kovo 17 d. vykusiame ataskaitiniame susirinkime pateikė šiam regionui atstovaujantis asociacijos „Linava“ prezidiumo narys, Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Artūras Grigaliūnas.

Šiaulių regionas, pasak pranešėjo, vienija 146 vežėjų įmones, iš kurių 79 yra tikrieji asociacijos „Linava“ nariai ir 67 kandidatai į narius. Tai sudaro 13 proc. visų asociacijos narių. Per ataskaitinį laikotarpį asociacijos prezidiumas aktualiausiais vežėjams klausimais priėmė daugiau kaip 25 nutarimus ir per 30 protokolinių sprendimų. Tačiau, kaip pažymėjo Artūras Grigaliūnas, ne visas problemas pasisekė išspręsti. Keičiantis ekonominei situacijai, asociacija iš anksto įspėjo vežėjus apie galimas neigiamas pasekmes dėl nepamatuotos kelių transporto sektoriaus plėtros, kai bankai ir išperkamosios nuomos kompanijos kreditavo verslą labai liberaliomis skolinimosi sąlygomis. Asociacijos vadovai šiuo metu imasi visų įmanomų priemonių, siekdami sudaryti galimybę vežėjų įmonėms, nekeičiant sutarties sąlygų, atidėti paskolų už įsigytas komercinės paskirties transporto priemones mokėjimą iki vienerių metų, mokant tik nustatyto dydžio palūkanas. Pranešėjas nemažai dėmesio skyrė ir akcizų bei degalų kainai, siekiant sumažinti akcizo degalams tarifus iki 2008 m. buvusio lygio ir jų didinimo laikytis pagal suderintą su ES grafiką. Kalbėta ir apie būtinumą peržiūrėti monopolininko AB „Mažeikių nafta“ kainodaros principus, degalų importo į Lietuvą liberalizavimo tvarką bei privalomojo naftos produktų rezervo kaupimo ir saugojimo sąlygų supaprastinimą smulkiesiems importuotojams, skatinant konkurenciją šalies vidaus rinkoje.

Asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius pateikė išsamią informaciją apie bendrą ekonominę situaciją Lietuvoje ir kitose Europos bei Rytų šalyse ir asociacijos pastangas siekiant pagerinti vežėjų verslo sąlygas. Asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Valdas Gilys informavo regiono vežėjus apie sekretoriato darbą, asociacijos antrinių įmonių – „Linavos“ serviso ir „Linavos“ mokymo centro veiklą bei atsakė į susirinkimo dalyvių klausimus.

VKTI Šiaulių regiono departamento direktorius Virgilijus Statkus supažindino vežėjus su kelių krovininio transporto priemonių kontrolės rezultatais ir VKTI teikiamomis paslaugomis bei jų teikimo supaprastintomis sąlygomis vežėjams. Apie supaprastintų muitinės procedūrų vykdytojo statuso suteikimo sąlygas vežėjams kalbėjo Šiaulių teritorinės muitinės Muitinės veiklos organizavimo skyriaus viršininkė V. Šidlauskienė ir šio skyriaus ūkio subjektų patikrinimo vyr. inspektorius E. Šukys. Situaciją Lietuvos ir Šiaulių regiono darbo rinkoje apžvelgė Šiaulių darbo biržos Darbo su darbdaviais skyriaus vedėja Janina Šiaulienė ir Europos užimtumo tarnybos (EURES) patarėja Karolina Kleinotaitė-Gorodničenko. Susirinkime dalyvavo ir į regiono vežėjų klausimus atsakė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuro vyresnysis specialistas Ričardas Vaičiulis.

KLAIPĖDA

Kovo 18 d. Klaipėdoje vykusiame šio regiono vežėjų ataskaitiniame susirinkime išsamią informaciją apie asociacijos „Linava“ prezidiumo darbą ir Vakarų regiono vežėjų problemas pateikė asociacijos prezidiumo narys, Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininkas Rimvydas Stropus.

Kaip informavo pranešėjas, Klaipėdos regione asociacijai „Linava“ priklauso 68 tikrieji nariai ir 103 kandidatai. Tai sudaro 15 proc. visų asociacijos narių. Šio regiono susirinkime aptarti darbotvarkėje numatyti klausimai, svarstytos panašios kaip ir kituose regionuose sprendžiamos ir spręstinos vežėjų problemos. Išsamius pranešimus, papildydami Klaipėdos regionui atstovaujantį prezidiumo narį Rimvydą Stropų, pateikė ir į vežėjų klausimus atsakė asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys. Susirinkime kalbėjo ir į vežėjų klausimus atsakė VKTI Klaipėdos regiono departamento direktorius Romas Valevičius, Klaipėdos miesto ir rajono darbo biržos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Andriušis ir šios įstaigos specialistė Lina Ambrozaitė, asociacijos „Linava“ advokatas Justinas Usonis bei asociacijos TIR departamento direktorius Heliodoras Giedrys.

PANEVĖŽYS

Kovo 24 d. Panevėžyje susirinkę šio Aukštaitijos regiono vežėjai aptarė aktualiausias problemas, bendrą ekonominę situaciją Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.

Išsamią informaciją apie asociacijos “Linava“ prezidiumo darbą per ataskaitinį laikotarpį pateikė Panevėžio regionui atstovaujantis prezidiumo narys Julius Misiūnas. Asociacija „Linava“, pasak pranešėjo, šiame regione vienija 89 tikruosius narius ir 49 kandidatus. Šios Aukštaitijos regiono vežėjų įmonės sudaro 12 proc. visų asociacijos narių. Išsamų pranešimą apie bendrą ekonominę ir kelių transporto situaciją Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse, išspręstas, sprendžiamas ir spręstinas problemas bei asociacijos vadovų ir prezidiumo pastangas siekiant pagerinti vežėjų verslo sąlygas, pateikė asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius. Asociacijos generalinis sekretorius Valdas Gilys apžvelgė sekretoriato ir asociacijai priklausančių antrinių įmonių veiklą, taip pat priminė vežėjams, jog iki balandžio 1 d. būtina sumokėti asociacijos „Linava“ nario mokestį.

Susirinkime dalyvavęs VKTI Panevėžio regiono departamento direktorius Ramūnas Žukauskas apžvelgė kelių transporto priemonių kontrolės keliuose ir įmonėse rezultatus bei pateikė informaciją apie inspekcijos teikiamas paslaugas ir reikalavimus vežėjų įmonėms. Informaciją apie situaciją Lietuvos ir Panevėžio regiono darbo rinkoje pateikė Panevėžio darbo biržos Darbo su darbdaviais skyriaus vyr. specialistė Virginija Karvelienė ir Europos užimtumo tarnybos (EURES) patarėja Jurgita Klingaitė.

Apie reikalavimus tarptautiniais maršrutais krovinius gabenantiems profesionaliems vairuotojams ir jų paieškos bei įdarbinimo problemas kalbėjo bei į vežėjų klausimus atsakė advokatas Justinas Usonis.

Tomas LABŽENTIS

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr.6 (186)

"Linava" informuoja

Aptarė situaciją darbo rinkoje

Baltarusijos ambasados Lietuvoje informacija

Griežtinama tarptautinių kelių transporto dokumentų tikrinimo kontrolė Serbijoje

IRU techninės komisijos posėdis

Keleivinio transporto problemos aptartos Vilniaus savivaldybėje

Laikini eismo apribojimai Baltarusijos Respublikos keliuose

Mokestinių nepriemokų atidėjimo taikymas

Priimamos paraiškos nominacijai „Lietuvos metų eksportuotojas 08“

Regioniniai susirinkimai (Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys):

Rekomendacijos pildant Laisvų darbo vietų registracijos kortelę

TIR knygelės duomenų pateikimas elektroniniu būdu

„Linavos“ boulingo taurė’ 2009

Aktualijos

Ekonomikos skatinimo plane negali būti pamirštas transporto sektorius

Prancūzijos transportininkai dalijosi patirtimi vežant keleivius

Valstybės institucijos stiprins kovą su nelegaliu keleivių vežimu

Idėjos

Baltarusijoje ketinama nustatyti ekologinio standarto klasifikaciją

Kaimynų naujienos

MAN – sunkvežimių lyderis Baltarusijoje

Naujos „MAZ-Kupava“ galimybės

Rinkos naujienos

Rinkai – „Volvo Tridem“

„Mercedes-Benz Citaro FuelCellHybrid“ – ekologinių tradicijų tęsinys

„Nova Bus“ – Kanados rinkai

Vž informacija

Verslininkai teikia pasiūlymus Vyriausybei

VKTI informuoja

Lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Elektroniniai ryšiai

Juridinių asmenų likvydavimas

Kultūros vertybės

Mokesčiai

Muitinė

Pinigų plovimas

Privalomasis draudimas

Transportas

Valstybės investicijos