Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) informuoja, kad įsigaliojus 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos (OL L171, 2007, p. 1) (toliau – Reglamentas) bus taikomi nauji reikalavimai motorinių transporto priemonių tipams, susijusiems su išmetamaisiais teršalais, patvirtinti ir transporto priemonėms registruoti. Išmetamųjų teršalų ribinės vertės pateiktos 1 ir 2 lentelėse.

Pranešame, kad nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. M1 ir N1 klasių, o nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. N1 klasės II ir III kategorijos bei N2 klasės transporto priemonėms dėl su variklinių transporto priemonių išmetamais teršalais ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių nebus suteikiamas EB tipo patvirtinimas ar nacionalinio tipo patvirtinimas naujoms transporto priemonėms, kurios neatitiks Reglamento nuostatų ir 1 lentelėje nurodytų „Euro 5“ išmetamųjų teršalų ribinių verčių. Tokių tipų M1 ir N1 klasių transporto priemones nuo 2011 m. sausio 1 d., o N1 klasės II ir III kategorijų bei N2 klasės transporto priemones nuo 2012 m. sausio 1 d. bus draudžiama registruoti ir pradėti eksploatuoti.

Taip pat nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. M1 ir N1 klasių, o nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. N1 klasės II ir III kategorijos bei N2 klasės transporto priemonėms dėl su variklinių transporto priemonių išmetamais teršalais ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių nebus suteikiamas EB tipo patvirtinimas ar nacionalinio tipo patvirtinimas naujoms transporto priemonėms, kurios neatitiks Reglamento nuostatų ir 2 lentelėje nurodytų „Euro 6“ išmetamųjų teršalų ribinių verčių. Tokių tipų M1 ir N1 klasių transporto priemones nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., o nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. N1 klasės II ir III kategorijų bei N2 klasės transporto priemones bus draudžiama registruoti ir pradėti eksploatuoti.

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr.6 (186)

"Linava" informuoja

Aptarė situaciją darbo rinkoje

Baltarusijos ambasados Lietuvoje informacija

Griežtinama tarptautinių kelių transporto dokumentų tikrinimo kontrolė Serbijoje

IRU techninės komisijos posėdis

Keleivinio transporto problemos aptartos Vilniaus savivaldybėje

Laikini eismo apribojimai Baltarusijos Respublikos keliuose

Mokestinių nepriemokų atidėjimo taikymas

Priimamos paraiškos nominacijai „Lietuvos metų eksportuotojas 08“

Regioniniai susirinkimai (Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys):

Rekomendacijos pildant Laisvų darbo vietų registracijos kortelę

TIR knygelės duomenų pateikimas elektroniniu būdu

„Linavos“ boulingo taurė’ 2009

Aktualijos

Ekonomikos skatinimo plane negali būti pamirštas transporto sektorius

Prancūzijos transportininkai dalijosi patirtimi vežant keleivius

Valstybės institucijos stiprins kovą su nelegaliu keleivių vežimu

Idėjos

Baltarusijoje ketinama nustatyti ekologinio standarto klasifikaciją

Kaimynų naujienos

MAN – sunkvežimių lyderis Baltarusijoje

Naujos „MAZ-Kupava“ galimybės

Rinkos naujienos

Rinkai – „Volvo Tridem“

„Mercedes-Benz Citaro FuelCellHybrid“ – ekologinių tradicijų tęsinys

„Nova Bus“ – Kanados rinkai

Vž informacija

Verslininkai teikia pasiūlymus Vyriausybei

VKTI informuoja

Lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Elektroniniai ryšiai

Juridinių asmenų likvydavimas

Kultūros vertybės

Mokesčiai

Muitinė

Pinigų plovimas

Privalomasis draudimas

Transportas

Valstybės investicijos