Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kultūros vertybės

Kultūros ministro 2009-01-29 įsakymu Nr. ĮV-38 (įsigalios 2009-07-01, Žin., 2009, Nr. 14-554) patvirtintas Juridinių asmenų, išskyrus muziejus, bibliotekas ir valstybines archyvų sistemos įstaigas, kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas. Į sąrašus įrašomi neįtraukti į valstybinę kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą antikvariniai daiktai, juridinių asmenų valdomi nuosavybės ar patikėjimo teise ir įtraukti į jų buhalterinę apskaitą.

Visi vieno juridinio asmens nuosavybės ar patikėjimo teise valdomi antikvariniai daiktai įrašomi į vieną sąrašą pagal priede prie šio aprašo pateiktą sąrašo formą. Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas atliekantys subjektai turi teisę patikrinti sąrašus ir juose įrašytus kilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka siūlyti įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr.6 (186)

"Linava" informuoja

Aptarė situaciją darbo rinkoje

Baltarusijos ambasados Lietuvoje informacija

Griežtinama tarptautinių kelių transporto dokumentų tikrinimo kontrolė Serbijoje

IRU techninės komisijos posėdis

Keleivinio transporto problemos aptartos Vilniaus savivaldybėje

Laikini eismo apribojimai Baltarusijos Respublikos keliuose

Mokestinių nepriemokų atidėjimo taikymas

Priimamos paraiškos nominacijai „Lietuvos metų eksportuotojas 08“

Regioniniai susirinkimai (Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys):

Rekomendacijos pildant Laisvų darbo vietų registracijos kortelę

TIR knygelės duomenų pateikimas elektroniniu būdu

„Linavos“ boulingo taurė’ 2009

Aktualijos

Ekonomikos skatinimo plane negali būti pamirštas transporto sektorius

Prancūzijos transportininkai dalijosi patirtimi vežant keleivius

Valstybės institucijos stiprins kovą su nelegaliu keleivių vežimu

Idėjos

Baltarusijoje ketinama nustatyti ekologinio standarto klasifikaciją

Kaimynų naujienos

MAN – sunkvežimių lyderis Baltarusijoje

Naujos „MAZ-Kupava“ galimybės

Rinkos naujienos

Rinkai – „Volvo Tridem“

„Mercedes-Benz Citaro FuelCellHybrid“ – ekologinių tradicijų tęsinys

„Nova Bus“ – Kanados rinkai

Vž informacija

Verslininkai teikia pasiūlymus Vyriausybei

VKTI informuoja

Lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Elektroniniai ryšiai

Juridinių asmenų likvydavimas

Kultūros vertybės

Mokesčiai

Muitinė

Pinigų plovimas

Privalomasis draudimas

Transportas

Valstybės investicijos