Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Valstybės investicijos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-01-21 nutarimu Nr. 51 Dėl Valstybės investicijų 2009-2011 metų programoje numatytų 2009 metams kapitalo investicijų paskirstymo (įsigaliojo 2009-02-04, Žin., 2009, Nr. 13-515) nutarta paskirstyti Valstybės investicijų 2009–2011 metų programoje numatytas 2009 metams kapitalo investicijas pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas). Pavyzdžiui, infrastruktūros plėtrai kelių transporto sektoriuje paskirta 395 599 tūkst. Lt (iš jų Europos Sąjungos paramos lėšų – 395 599 tūkstančiai Lt), savivaldybių transporto infrastruktūros plėtrai – 147 561 tūkst. Lt (iš jų Europos Sąjungos paramos lėšų – 133 170 tūkst. Lt), pasienio kontrolės punktų plėtrai, priežiūrai ir turto valdymui paskirta 28 140 tūkst. Lt ir kt.

Taip pat nutarta įpareigoti asignavimų valdytojus 2009 metų investicijoms numatytas valstybės lėšas pirmiausia skirti 2009 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už įgyvendinant valstybės investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) atliktus darbus, įsigytą ilgalaikį turtą ar suteiktas paslaugas padengti.

Parengė advokatė Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Kovas Nr.6 (186)

"Linava" informuoja

Aptarė situaciją darbo rinkoje

Baltarusijos ambasados Lietuvoje informacija

Griežtinama tarptautinių kelių transporto dokumentų tikrinimo kontrolė Serbijoje

IRU techninės komisijos posėdis

Keleivinio transporto problemos aptartos Vilniaus savivaldybėje

Laikini eismo apribojimai Baltarusijos Respublikos keliuose

Mokestinių nepriemokų atidėjimo taikymas

Priimamos paraiškos nominacijai „Lietuvos metų eksportuotojas 08“

Regioniniai susirinkimai (Šiauliai, Klaipėda, Panevėžys):

Rekomendacijos pildant Laisvų darbo vietų registracijos kortelę

TIR knygelės duomenų pateikimas elektroniniu būdu

„Linavos“ boulingo taurė’ 2009

Aktualijos

Ekonomikos skatinimo plane negali būti pamirštas transporto sektorius

Prancūzijos transportininkai dalijosi patirtimi vežant keleivius

Valstybės institucijos stiprins kovą su nelegaliu keleivių vežimu

Idėjos

Baltarusijoje ketinama nustatyti ekologinio standarto klasifikaciją

Kaimynų naujienos

MAN – sunkvežimių lyderis Baltarusijoje

Naujos „MAZ-Kupava“ galimybės

Rinkos naujienos

Rinkai – „Volvo Tridem“

„Mercedes-Benz Citaro FuelCellHybrid“ – ekologinių tradicijų tęsinys

„Nova Bus“ – Kanados rinkai

Vž informacija

Verslininkai teikia pasiūlymus Vyriausybei

VKTI informuoja

Lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) išmetamųjų teršalų ribinės vertės

Nauji teisės aktai

Darbo santykiai

Elektroniniai ryšiai

Juridinių asmenų likvydavimas

Kultūros vertybės

Mokesčiai

Muitinė

Pinigų plovimas

Privalomasis draudimas

Transportas

Valstybės investicijos